Pensionāru federācija prasa vismaz 200 eiro pabalstu visiem senioriem

Lūgt sociālo palīdzību pēc godprātīgi veiktā darba cēliena daudziem senioriem ir ļoti pazemojoši, jo cilvēka cienīgu dzīvi vecumdienās nosaka valsts pamatlikumi, nepieļaujot trūkumu un nabadzību, aicinājumu Saeimai un valdībai steidzami lemt par vienreizējā pabalsta piešķiršanu pensionāriem komentē Latvijas Pensionāru federācija.
NEPIETIEK. Latvijas Pensionāru federācijā uzsver, ka lielākā daļa senioru ir ļoti apzinīgi komunālo maksājumu veicēji, tos nomaksā vispirms, bet tagad – maizei naudas var nepalikt ©Vladislavs PROŠKINS, F64 Photo Agency

Pašreiz spēkā esošie kompensācijas mehānismi straujajam dzīves dārdzības kāpumam ir nepietiekami, tāpēc tikai finansiāls atbalsts senioriem ļautu pārdzīvot šo ziemu. Nesaņemot atbalstu, arvien vairāk senioru nonāks nabadzībā.

Par gāzi un elektrību samaksās uz pārtikas rēķina

Latvijas Pensionāru federācija ir satraukta par valsts vecuma un invaliditātes pensiju, kā arī par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēju dzīves apstākļiem laikā, kad būtiski palielinās cenas maizei, piena un graudu produktiem, dārzeņiem un augļiem. Tieši seniori ir tie, kuru ikdienas tēriņu maciņš uzreiz pamana ik dienu pieaugošās cenas pirmās nepieciešamības precēm un pakalpojumiem.

“Ar milzīgu satraukumu cilvēki gaida jaunos rēķinus par gāzi un elektrību. Daudzi ziņo, ka mēneša elektrības izlīdzinošie maksājumi ir dubultojušies, kas būs jāapmaksā jau februārī,” saka Latvijas Pensionāru federācijas vadītāja Aija Barča. Pieaug arī komunālie maksājumi un transporta izdevumi, bet pašreizējie kompensējamie mehānismi nespēj nosegt straujo dzīves līmeņa pasliktināšanos.

Valsts augstākajām amatpersonām steidzamības kārtībā jāpieņem lēmumi senioru un invalīdu dzīves apstākļu uzlabošanai ārkārtas situācijas laikā, nosakot no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem izmaksāt vienreizēju pabalstu ne mazāk kā 200 eiro,

uzskata Latvijas Pensionāru federācija. Vienlaikus federācijas vadība uzsver, ka steidzami ir jāizskata jautājums par bāzes pensijām no valsts pamatbudžeta katram pensijas saņēmējam no 2023. gada 1. janvāra, savlaicīgi izstrādājot nepieciešamos normatīvos aktus, jo tas ir būtisks solis mazāko pensiju palielināšanai.

Pensionāri vēlas kompensāciju tāpat kā deputāti

Pensionāru federācija apzinājusi situāciju un norāda, ka jau 2021. gadā ļoti daudziem pensiju saņēmējiem pašvaldību sociālie dienesti bija spiesti atteikt mājokļa pabalstu gadījumos, ja mēneša pensijas apmērs pārsniedz 255 eiro. “Nepārdomātu un neizsvērtu pieņemto lēmumu dēļ cilvēkos aug neapmierinātība, papildu slodze un stress,” norāda Aija Barča. Lai arī kļūdas tiek labotas, proti, veiktas izmaiņas mājokļa pabalsta piešķiršanā, tomēr vecākā gadagājuma Latvijas iedzīvotājiem, no kuriem daudziem ir veselības problēmas, būs atkārtoti jādodas uz sociālo dienestu iesniegt pieprasīto dokumentu apliecinājumus un izziņas, atkārtoti maksājot par izziņas pasūtīšanu, kā arī tērējot naudu ceļa izdevumiem.

Federācijas vadītāja Aija Barča arī uzsver, ka daudzu godājamu senioru viedoklis ir tāds, ka pēc godprātīgi veiktā darba cēliena lūgt sociālo palīdzību ir pazemojoši, jo “cilvēka cienīgu dzīvi vecumdienās nosaka mūsu valsts pamatlikumi, nepieļaujot trūkumu un nabadzību”. Kā piemēru Pensionāru federācija piedāvā arī senioriem pensijas kompensāciju noteikt pēc Saeimas un valdības atalgojuma kompensācijas principa attiecībā uz ikgadējo inflāciju.

Ministrs atbalsta, ko teiks citi politiķi?

Labklājības ministrs Gatis Eglītis atbildē Neatkarīgajai norādīja, ka jau pirms gada viņa pārstāvētais politiskais spēks atbalstīja vienreizējā - 200 eiro - pabalsta izmaksu vecuma un invaliditātes pensiju saņēmējiem, tāpēc, pēc ministra domām, šis Latvijas Pensionāru federācijas priekšlikums ir atbalstāms. Ministrs apņēmies šo priekšlikumu virzīt tālāk izskatīšanai valdību veidojošo partiju koalīcijas sanāksmē un rosināt diskusiju par atbalsta veidiem senioriem.

Jāatgādina, ka vakcinētie seniori kopš pagājušā gada novembra līdz šā gada martam saņem 20 eiro ikmēneša pabalstu. Tas sākotnēji bija domāts arī kā atbalsts elektroenerģijas izmaksu palielinājuma nosegšanai, bet pēcāk - arī kā vakcinācijas veicināšanas līdzeklis. Tiesa, dzīves dārdzība pašlaik skar, protams, ne tikai vakcinētos seniorus, bet visus.

Neatkarīgā arī rakstīja, ka Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums paredz, ka piecus mēnešus no valsts budžeta pašvaldības saņems mērķdotāciju 50 procentu apmērā mājokļa pabalsta segšanai. Taču tas saistīts ar palīdzības sniegšanu tiem iedzīvotājiem, tostarp senioriem, kuriem ir trūcīgas personas statuss. Lielai daļai senioru nav šāda statusa, lai arī ikmēneša pensija nesasniedz pat vidējo pensiju valstī un līdz ar jaunajiem tarifiem un dzīves dārdzību pensionāri mēneša laikā var nonākt nabadzībā.