Neatkarīgā skaidro: kādi krīzes pabalsti būs senioriem un ģimenēm

Lai mazinātu elektroenerģijas izdevumus un ar tiem saistīto pakalpojumu sadārdzinājumu mājsaimniecībām, valdība plānojusi daļai iedzīvotāju piešķirt finansiālu atbalstu neatkarīgi no ģimeņu materiālās situācijas.
VALDĪBA. Pandēmijas laikā lēmumi par finansiālu atbalstu iedzīvotājiem tiek pieņemti straujāk nekā sistemātiski risinājumi, turklāt nav skaidrs, kādā veidā tiek noteikts pabalsta apmērs ©Mārtiņš ZILGALVIS, F64 Photo Agency

Atbilde, kāpēc pabalstus saņems ne tikai trūcīgie un maznodrošinātie iedzīvotāji, kuri cenu kāpuma dēļ cieš visvairāk, bet visas ģimenes, varētu būt paslēpta politiķu vēlmē izdabāt lielākam iedzīvotāju skaitam šajā krīzes situācijā un mazināt cilvēku neapmierinātību. Tikai samazinot nodokļus vai īstenojot vēl citus atbalsta mehānismus, tas tik vienkārši neizdotos. Lai izmaksātu pabalstus senioriem un ģimenēm ar bērniem, nepieciešami vairāk nekā 120 miljoni eiro.

Par katru bērnu pabalsts četrus mēnešus

Neatkarīgā apkopoja informāciju, kādus pabalstus valdība plānojusi noteikt un uz cik ilgu laiku tos piešķirt. Par pabalstu izmaksu valdībai vēl ir jāpieņem lēmums, bet pašlaik ir zināms valdību veidojošo politisko partiju konceptuālais viedoklis. Pabalsts četru mēnešu garumā tiks izmaksāts visām ģimenēm ar bērniem. Pabalsta izmaksa būs sasaistīta ar jau esošu pabalstu izmaksu.

Cilvēkam, kuram ir tiesības uz bērna kopšanas pabalstu par bērnu līdz viena gada vecumam, ģimenes valsts pabalstu vai kuram sakarā ar bērna dzimšanu ir tiesības saņemt maternitātes pabalstu un bērns dzimis līdz 2022. gada 30. aprīlim, plānots izmaksāt vienreizēju atbalstu 200 eiro apmērā par katru bērnu. Pabalsts ir domāts kā atbalsts uz četriem mēnešiem, proti, par vienu mēnesi 50 eiro par katru bērnu. Piemēram, ja ģimenē ir divi bērni, tad šis pabalsts būs 400 eiro.

Labklājības ministrijā skaidro, ka atbalstu izmaksās arī par bērnu, kurš atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, sociālās korekcijas izglītības iestādē vai ieslodzījuma vietā vai kurš ir vecumā no 16 līdz 17 gadiem, nemācās un nav stājies laulībā. Tāpat šo atbalstu saņems arī studenti līdz 24 gadu vecumam, ja nav stājušies laulībā.

“Neprognozētā inflācija vissāpīgāk skar cilvēkus ar nelieliem ienākumiem un ģimenes, kurās aug bērni,”

lēmumu pamato labklājības ministrs Gatis Eglītis. Ministrs uzskata, ka šis risinājums ir “iespēja mērķēti materiāli palīdzēt samērā plašam iedzīvotāju lokam, bet it īpaši - ģimenēm ar bērniem”. Pabalsts būs domāts, lai segtu elektroenerģijas izdevumus un ar tiem saistīto pakalpojumu sadārdzinājumu. Šī atbalsta izmaksai no valsts budžeta būs nepieciešami 80 miljoni eiro. Atbalstu plānots izmaksāt martā.

Seniori lūdza vismaz 200, saņems 80

Lai mazinātu mājsaimniecību izdevumus par energoresursiem, līdzīgi kā ģimenēm ar bērniem, plānots piešķirt 80 eiro kompensējošu atbalsta maksājumu. Lai arī šis pabalsts domāts par četriem mēnešiem, valdība to plānojusi izmaksāt vienā maksājumā martā. Par četru mēnešu laika posmu - no pirmā janvāra līdz 30. aprīlim - cilvēki saņems 80 eiro.

Pabalstu plānots izmaksāt ne tikai vecuma pensijas saņēmējiem, bet arī tiem, kuri pašlaik saņem invaliditātes vai apgādnieka zaudējuma pensiju, speciālo vai izdienas pensiju. Šis pabalsts pienāksies arī valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējiem, kā arī iedzīvotājiem, kuri saņem bērna ar invaliditāti kopšanas pabalstu vai pabalstu personām ar invaliditāti, kurām nepieciešama kopšana. Provizoriski šādu atbalstu varētu saņemt 553 000 cilvēku. “Šīs iedzīvotāju grupas nonākušas sarežģītā situācijā, nespējot veikt visus obligātos maksājumus, tāpēc valsts pienākums savu iespēju robežās ir nodrošināt atbalstu šajā situācijā,” norāda labklājības ministrs. Šī pabalsta izmaksai no valsts budžeta vajadzēs 44 miljonus eiro.

Jāatgādina, ka Latvijas Pensionāru federācija aicināja Saeimu un valdību steidzami lemt par atbalstu senioriem un piešķirt vismaz 200 eiro pabalstu šajā ziemas sezonā. Kā redzams, plānotais atbalsts ir uz pusi mazāks, nekā seniori būtu vēlējušies, tomēr pensionāri jau saņem rudenī piešķirto pabalstu, kas daļēji bija kompensācija par elektrības cenu kāpumu, bet daļēji kā motivējošs pasākums vakcinēties pret Covid-19. Simt eiro lielo pabalstu gan maksā tikai vakcinētajiem senioriem.