Bērnu slimnīca veido digitālu veselības enciklopēdiju

Laikā, kad uzticamai un pārbaudītai, kā arī medicīnā – balstītai zinātnē, informācijai ir ļoti liela nozīme, Bērnu slimnīca izveidojusi un atklājusi tiešsaistes tīmekļa portālu veselapasaule.lv, kur diagnozes, medicīniskos izmeklējumus, ārstu specialitātes un citu būtisku informāciju par bērnu un jauniešu veselību sagatavojuši slimnīcas ārsti.
PASAULE. Bērnu slimnīcas radītais portāls veselapasaule.lv ir informācijas bāze par bērnu un jauniešu veselību © Bērnu slimnīca

Pašlaik informācijas datu bāzē jau ir 900 satura vienību, kuras izveidojuši 200 Bērnu slimnīcas ārstu un citu speciālistu.

Bērnu ārsti veido enciklopēdiju

Vietne veselapasaule.lv ir veidota kā digitāla enciklopēdija, kurā atrodamas atbildes uz jautājumiem par bērnu aprūpi, veselību un drošību, slimībām, to diagnostiku un ārstēšanu, profilaksi, kā arī neatliekamās palīdzības sniegšanu. Informācija sakārtota alfabētiskā kārtībā vairākās sadaļās: diagnozes, ārstu specialitātes, simptomi, izmeklējumi, kā arī ārstniecība un rehabilitācija. Piemēram, pie diagnozēm ar C burtu atrodami dati par celiakiju, cianozi, chiari maformāciju, citomagalovīrusa infekciju un Covid-19. Tāpat šajā vietnē ir noderīgi un izglītojoši paštesti, ieteikumi par veselīgu dzīvesveidu, ieskati dažādu izmeklējumu veikšanas norisē.

Bērnu slimnīca

Būtiski, ka pusaudžiem un jauniešiem izveidota atsevišķa sadaļa, kurā atrodama informācija par mentālo veselību, seksuālo un reproduktīvo veselību, kā arī citām šajā vecumposmā svarīgām tēmām.

Andra Levite: pašārstēšanās ir bīstama

Cilvēkiem paredzētā informācija, kas būtu izstāstīta saprotamā valodā, Latvijas digitālajā vidē ir visai sadrumstalota un ne vienmēr autoritatīva, uzskata Valsts prezidenta dzīvesbiedre, ginekoloģe Andra Levite, kura veselapasaule.lv atklāšanas pasākumā sacīja būtiskus vārdus par situāciju informācijas pieejamībā par veselības jautājumiem un sabiedrības zināšanām, kā arī prasmi meklēt informāciju. “Cilvēki nereti meklē padomu pat dažādos neformālos interneta forumos, kur cits citam kaut ko iesaka vai dalās pieredzē, vai pat nosaka diagnozi.

Dažkārt šie ieteikumi un pašārstēšanās veselībai var izrādīties ļoti bīstama,”

uzsvēra Andra Levite. Viņa uzskata, ka Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas izveidotais portāls ir kaut kas pavisam cits - tā saturu ir radījuši ārsti, eksperti - tātad tas ir zinātnē balstītas un praksē pārbaudītas pieredzes apvienojums. Turklāt visa informācija atrodama vienuviet. “Izpratne par veselīgu dzīvesveidu un veselības aprūpi ir ļoti svarīga gan katrā ģimenē, gan valstiskā mērogā. Mūsu spēkos ir to veicināt un uz to mudināt,” sacīja Valsts prezidenta dzīvesbiedre.

TICAMA. Valsts prezidenta dzīvesbiedre, ginekoloģe Andra Levite, atklājot veselapasaule.lv, uzsvēra, cik nozīmīga mūsdienās ir ticama un pārbaudīta informācija / Bērnu slimnīca

Bērnu slimnīca: jāvairo bērnu veselības pratība

Uzticama un saprotama informācija vienmēr īpaši aktuāla ir jaunajiem vecākiem, kuri pēc mazuļa piedzimšanas saskaras ar daudziem neskaidriem jautājumiem un pretrunīgu informācijas plūsmu. Veselapasaule.lv ārstu skaidrojumi, padomi un cita vērtīga informācija būs ērti pieejama vecākiem. Bērnu slimnīcas fonda vadītāja Liene Dambiņa, cieši kontaktējoties ar bērnu vecākiem, zina stāstīt, ka vecākiem bieži ir nepieciešams pēc slimnīcas apmeklējuma un ārsta vizītes vēlreiz mierīgi izpētīt informāciju par bērna veselības stāvokli. Tāpēc šāds Bērnu slimnīcas radītais resurss ļoti palīdzēs vecākiem iegūt informāciju.

Veselapasaule.lv izveide ir turpinājums Bērnu slimnīcas attīstībai digitālajā vidē. “Mēs turpināsim šā portāla attīstīšanu, lai iespējami drīz tas aptvertu visus aspektus, kas ietekmē sabiedrības veselības pratības veicināšanu un bērnu veselības aprūpes nozares attīstību, tajā skaitā speciālistu profesionālo pilnveidi un zināšanu pārnesi,” stāsta Bērnu slimnīcas valdes priekšsēdētājs Valts Ābols. Pagaidām šis ir pirmais solis, lai stiprinātu bērnu vecāku, kā arī pusaudžu un jauniešu veselības pratību. Sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju te būs integrēta arī informācija par iekļaujošo un speciālo izglītību.

Veselības akadēmijā jau tagad var izlasīt virkni ļoti noderīgu rakstu, piemēram, par ādas kopšanu, kas ir ļoti svarīgs jautājums pusaudžiem. Lasot par ādu un ādas slimībām vai problēmām, lasītājs uzreiz var nonākt gan pie ieteikumiem, gan uzzināt, kādi speciālisti var bērnu pieņemt uz konsultāciju, gan arī - kādi izmeklējumi un analīzes vajadzības gadījumā tiktu nozīmētas.