Zviedru ķepa jau rosās Latvijas valsts mežos 

Zviedrijas Karaliskās lauksaimniecības un mežsaimniecības akadēmijas biedrs Andris Balodis ieņem augstus amatus gan valsts akciju sabiedrībā “Latvijas valsts meži” (LVM), gan privātajās kompānijās, kuras nav iespējams apiet nedz koksnes pircējiem, nedz tās pārdevējiem. 
©Neatkarīgā

Šķiet, kas gan tur sevišķs - talantīgam tautietim zviedri izrādījusi godu, uzņēmuši akadēmijā par biedru. Tātad viņam arī Latvijā var droši var uzticēt atbildīgus pienākumus gan valsts, gan privātajos uzņēmumos, no kuriem atkarīga arī valsts uzņēmuma peļņa. Nekāda interešu konflikta.

Kopš 2015. gada līdz šā gada vasarai LVM bija “Vienotības” politiķa Andra Grafa pārstāvētā Lietuvā dibinātā Baltijas korporatīvās pārvaldības institūta korporatīvais biedrs un gadā lietuviešiem par to maksāja 5000 eiro. Korporatīvās pārvaldības lietpratēji A. Baloža vienlaicīgo strādāšanu valsts uzņēmumā un privātajos uzņēmumos, kuri sniedz pakalpojumus valsts uzņēmumam, neko sliktu nesaskatīja. Arī LVM akciju turētājs Zemkopības ministrija līdz šim A. Baloža darbībā interešu konfliktu nav saskatījusi.

Tā kā šobrīd “Jaunā Vienotība” mēģina panākt koalīcijas partneru piekrišanu valsts uzņēmumu kotēšanai biržā, uz A. Baloža iespējamo interešu konfliktu un viņa darbošanos privātajā biznesā kopā ar Zviedrijas koksnes biznesa pārstāvjiem iespējams paraudzīties jaunā gaismā.

Neatkarīgā

LVM mājas lapā lasāms, ka 2008. gada martā A. Balodis kļuvis par Zviedrijas Karaliskās Lauksaimniecības un mežsaimniecības akadēmijas biedru (Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien). Tolaik viņš bija LVM struktūrvienības „LVM Apaļkoksnes piegādes” direktors.

Kā zināms LVM nodarbojas ar mežu apsaimniekošanu un koksnes tirdzniecību. Lai koksni pirktu un pārdotu, nepieciešams kokus uzmērīt un veidot koksnes uzmērījumu datu bāzi. To Latvijā dara privātie uzņēmēji.

1998. gadā Latvijā uzsāka darboties Zviedrijas uzņēmuma VMF “Qbera Ekonomisk Forening” meitasuzņēmums SIA “VMF Latvia”. Kopš 2018. gada A. Balodis ir SIA “VMF Latvia” padomes loceklis. Kopš 2014. gada SIA “VMF Latvia” 100% īpašnieks ir SIA “Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība”. Padomes priekšsēdētājs ir Zviedrijas Karalistes pilsonis Rixon Claes Anders. SIA “Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība” vienādās daļās pieder divām biedrībām “Latvijas Kokmateriālu pārdevēju biedrība” un “Latvijas Kokmaeriālu pircēju biedrība”.

SIA “Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība” pieder 100% SIA “Koksnes plūsmas datu centrs” daļas. Arī šajā sabiedrībā padomes loceklis ir A. Balodis, bet padomes priekšsēdētājs - zviedrs R. Anders.

SIA “VMF Latvia” ir akreditēts kokmateriālu uzmērīšanas pakalpojumu sniedzējs. Sabiedrības pakalpojumu grozā ietilpst kokmateriālu uzmērīšana, izmantojot automatizētas ierīces, foto metodes, arī rokas mērinstrumentus, harvesteru pārbaudes, cietās biodegvielas paraugu ņemšana un fizikālā testēšana. Galvenais sabiedrības uzdevums nodrošināt uzticamus uzmērīšanas rezultātus.

SIA “Koksnes plūsmas Datu centrs” uztur informācijas sistēmas, kuras ģenerē testēšanas pārskatus ar kokmateriālu uzmērīšanas rezultātiem. Bez abu sabiedrību pakalpojumiem legāli koksnes pirkšanas vai tās pārdošanas darījumi nav iespējami. Būtiski - no tā kā koksne nomērītā un notestētā ir atkarīga tās pirkšanas vai pārdošanas cena. Tātad LVM peļņas apjoms ir atkarīgs no pašu darbinieka A. Baloža un viņa zviedru biznesa partnera.

Balodis Zviedrijas Karaliskās lauksaimniecības un mežsaimniecības akadēmijā iekļauts darbā mežsaimniecības sekcijā. 2008 gadā akadēmija sastāvēja no 500 biedriem, no kuriem 380 bija Zviedrijas pilsoņu, bet 120 - ārzemju pilsoņi. Karalisko akadēmiju 1811. gadā dibināja Zviedrijas kroņprincis, vēlāk karalis Kārlis XIV Juhans.