Stradiņa slimnīcas būve izmaksās dārgāk: kad būvnieki prasa, atteikt nevar

Ierobežotu finanšu līdzekļu apstākļos valdība tomēr vienojusies atbalstīt Veselības ministrijas piedāvāto risinājumu P. Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A korpusa otrās kārtas celtniecībai.
©Vizualizācija

Veselības ministrijā uzsver, ka šādu resursu sadārdzinājumu nevarēja paredzēt ne slimnīca, ne Veselības ministrija, ne arī būvnieks. No valdības lēmuma izriet, ka sadārdzinājumu plānots segt no Eiropas Savienības finansējuma, kas paredzēts jau nākamajiem slimnīcas projektiem.

Jau projekta sākumā bija skaidrs: būs dārgi

Pirms četriem gadiem Eiropas Komisijā tika apstiprināts Stradiņa slimnīcas lielais projekts - slimnīcas jaunās A2 ēkas attīstībai. Līgums starp slimnīcu un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta realizāciju un finansējuma piešķiršanu tika noslēgts 2019. gadā. Lielā projekta ietvaros plānoti slimnīcas A korpusa otrās kārtas būvniecības darbi un medicīnas iekārtu un aprīkojuma iegāde. Visa projekta izmaksas pārsniedz 91 miljonu eiro. Pagājušajā gadā projekts tika grozīts un tika palielinātas kopējās izmaksas jau līdz 140,45 miljoniem eiro.

Neatkarīgā

Saskaņā ar Veselības ministrijas informāciju, gandrīz 60 procentus no projekta izmaksām sedz Eiropas Reģionālās attīstības fonds - sākotnēji no tā tika piešķirti 64,3 miljoni eiro, bet pēcāk finansējums palielināts vēl par 19,3 miljoniem eiro (kopā 83,7 miljoni eiro). Valsts budžeta finansējums šajā projektā ir 37 procenti, un tie sākotnēji bija 6,9 miljoni eiro, bet vēlāk valdība trīs reizes piešķīra vēl papildu naudu - 15,4 miljonus eiro, 10 miljonus eiro un vēl 20 miljonus eiro, kas kopumā veido 53,2 miljonus eiro. Neliela daļa no projekta finansējuma ir privātais līdzfinansējums - aptuveni 4,5 miljoni eiro.

Līgums ar būvnieku SIA “Velve” tika noslēgts 2020. gadā par 88,4 miljoniem eiro bez pievienotās vērtības nodokļa (106 920 803 eiro ar PVN). Būvdarbu izpildes termiņš tika noteikts līdz 2023. gada 31. martam. Slimnīca A ēkas otrās kārtas aprīkošanai ar medicīnas iekārtām un mēbelēm savukārt paredzēja deviņus mēnešus līdz 2023. gada decembrim. Slimnīcas A korpusa otrās kārtas pilnu funkcionalitāti bija plānots sasniegt līdz 2023. gada 31. decembrim.

Sadārdzinājums 20 miljoni eiro

Veselības ministrija valdībā skaidroja, ka negatīvu ietekmi uz būvniecības resursu pieejamību un cenu kāpumu būvniecības izejmateriāliem un energoresursiem radījis Krievijas karš Ukrainā. Būvnieks jau pagājušā gada maijā norādījis, ka lielā projekta būvniecības izmaksas ir pieaugušas par 13 procentiem un papildus ir nepieciešams piesaistīt 11,5 miljonus eiro. Veselības ministrija ziņojumā valdībai sīki analizējusi sadārdzinājumu pa dažādām pozīcijām un norādījusi riskus, uzsverot, ka situāciju būvniecības tirgū ietekmējusi ģeopolitiskā situācija, kas radījusi resursu sadārdzinājumu, kas iepriekš nebija prognozējams ne slimnīcai, ne uzņēmējam.

Prognozējamais būvdarbu sadārdzinājums pašlaik sasniedz vairāk nekā 20 miljonus eiro, taču daļu, kā izriet no ziņojuma, var nosegt ar būvdarbu apjoma rezervi (aptuveni četri miljoni eiro), tāpēc papildus nepieciešamais finansējums ir 16 miljoni eiro.

“Ar slimnīcas A korpusa otrās kārtas būvdarbu veicēju ir panākts kompromiss, kas paredz sadārdzinājumu segt solidāri. Ņemot vērā esošo inflāciju nedzīvojamo ēku būvniecībā, būvdarbu līgumcenu paredzēts palielināt ne vairāk kā par 14 procentiem, paredzot iespēju līgumcenu pārskatīt, ja būvdarbu izmaksas krītas,” pastāstīja Stradiņa slimnīcas valdes locekle Agra Ločmele. Valdība arī pieņēma lēmumu būvdarbu līguma termiņu pagarināt līdz 2024. gada 1. jūnijam.

Valsts budžeta nauda vismaz pašlaik neesot vajadzīga

Veselības ministrija piedāvā projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu piesaistīt no Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam un no paredzētā finansējuma Stradiņa slimnīcas infrastruktūras attīstībai jeb B korpusa būvdarbiem. Veselības ministrijā “Neatkarīgajai” apliecināja, ka šogad šie papildus nepieciešamie līdzekļi netiks piešķirti no valsts budžeta, bet faktiski izmantoti jau nākamajam projektam ieplānotie.

Savukārt risinājumu B korpusa būvniecības izmaksām rast no valsts budžeta vai no ES fondiem pieejamā finansējuma 2021.-2027. gadam. Būtu naivi domāt, ka turpmāk papildu finansējums no valsts budžeta nebūs vajadzīgs. Taču to rādīs laiks.

Veselības ministrija uzsver, ka Stradiņa slimnīcas jauno korpusu celtniecības projekts (projekti) ir ļoti būtisks veselības aprūpei un ieguldījumi celtniecībā ir tieši saistīti ar valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem. Slimnīcas infrastruktūras ilgtermiņa attīstības plāns paredz, ka 2029. gadā mūsdienu prasībām atbilstošas infrastruktūras īpatsvars pret kopējo slimnīcas infrastruktūru, kurā ir daudz vēsturisku ēku, būs vismaz 80 procenti, kas ļaus izmantot jaunākās un efektīvākās tehnoloģijas un materiālus un sniegs atbalstu un piemērotu vidi pacientiem un apmeklētājiem.