Bezmaksas higiēnas preces meitenēm tagad politiķu lauciņā

Latvijā katra sestā meitene kavē mācību dienas vai stundas tāpēc, ka viņai nav pieejamas higiēnas preces. Vairāk nekā desmit tūkstoši Latvijas iedzīvotāju parakstījuši kolektīvo iesniegumu par bezmaksas higiēnas precēm meitenēm un sievietēm izglītības iestādēs.
©Jānis Saliņš/F64

Saeima nolēma virzīt šo priekšlikumu izskatīšanai Sociālo un darba lietu komisijā, tāpēc jau visai drīz deputātiem būs jāvienojas, vai un kā to realizēt.

Piektdaļa meiteņu kavē skolu

Iniciatīvu izveidoja Latvijas Sieviešu sadarbības tīkls, kas iepriekš jau virzīja citu būtisku iniciatīvu - par rekonstrukcijas operācijām sievietēm pēc krūts vēža, kas arī guva gan iedzīvotāju, gan politiķu atbalstu. Par bezmaksas higiēnas precēm meitenēm diskutēts jau ilgstoši, un tagad situāciju raksturo arī dati. Rīgas Stradiņa universitātes 2022. gadā veiktajā pētījumā noskaidrots, ka 17 procenti meiteņu ir kavējušas mācību procesu higiēnas preču neesamības dēļ. Tāpat pētījumā noskaidrots, ka 41 procents skolnieču ir rīkojušās nepareizi, tajā skaitā savu veselību apdraudoši, gadījumos, kad menstruālais cikls ir sācies pēkšņi un nepieciešamās higiēnas preces nav bijušas pieejamas.

Latvijas Sieviešu sadarbības tīkla pārstāve Ineta Ielīte stāsta, ka iniciatīvas mērķis ir veicināt izglītības pieejamību un sekmēt mācību procesa kvalitāti meitenēm visos izglītības posmos (vecumā no 10 gadiem), kā arī nodrošināt sievietēm finansiāli

grūtā situācijā iespēju būt aktīvām darba tirgū un piedalīties kvalifikācijas celšanā, lai nodrošinātu visām sievietēm un meitenēm Latvijā vienādas iespējas. Iniciatīvas autori vēlas panākt, lai ikvienā izglītības iestādē labierīcībās būtu brīvi pieejamas higiēnas preces, lai to saņemšanā nebūtu jāiesaista kāda trešā persona. “Bezmaksas higiēnas preces būtu nodrošināmas ne tikai izglītības iestādēs, bet tās būtu arī iekļaujamas trūcīgo personu, maznodrošināto personu un krīzes situācijās esošo sieviešu un meiteņu higiēnas preču pakās,” uzsvēra Inete Ielīte.

Nezinu, tāpēc nevar būt?

Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs Kārlis Strautiņš Saeimas komisijā, kas izskatīja šo jautājumu, atzina, ka ministrijas rīcībā nav informācijas par to, ka meitenes kavējot skolu higiēnas preču trūkuma dēļ, tāpēc viņa ieskatā tas ir apšaubāms. Jau pašlaik pie skolas medmāsām ir iespējams bez maksas saņemt higiēnas preces, un, ja iniciatīvas rezultātā skolās būtu jāizveido higiēnas preču automāti, tam būtu ļoti augstas izmaksas.

Savukārt citai atbildīgai amatpersonai gan ir informācija par šo tēmu. Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja Inita Juhņēviča norādīja, ka ir pieejami OECD veiktie pētījumi par skolu kavējumu meiteņu vidū higiēnas preču trūkuma dēļ. Eksperte atsaucās uz 2021. gadā veikto pētījumu Lielbritānijā, kurā noskaidrots, ka divas trešdaļas skolnieču vismaz vienu dienu ir kavējušas izglītības iestādi higiēnas preču trūkuma dēļ. Pētījumi parāda, ka higiēnas preču neesamība ietekmē izglītības pieejamību un izglītības kvalitāti. Latvijā tiek īstenots projekts “Pumpurs” riska grupas bērniem, kura ietvaros ir iespējams saņemt higiēnas preces. Eksperte norāda, ka pētījumos noskaidrots - skolnieces kautrējas paprasīt higiēnas preces, pat ja tās ir nepieciešamas, līdz ar to higiēnas preces būtu jānodrošina brīvi pieejamā veidā.

Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta direktore Jana Feldmane sacīja, ka Veselības ministrija atbalsta iniciatīvu: “Svarīgi, ka higiēnas preces skolniecēm ir brīvi pieejamas un viņas zina, kādā veidā tās ir iespējams saņemt.”

Uzzini pirmais, kas interesants noticis Latvijā un pasaulē, pievienojoties mums Telegram vai Whatsapp kanālā