Juristi pamana netaisnību Labklājības ministrijas piedāvājumā par pensiju piemaksām

Pensiju likuma grozījumos par pensiju piemaksu atjaunošanu, kurus nupat apstiprinājusi Saeima, piedāvātais regulējums neatbilst tiesiskās vienlīdzības principam, teikts Saeimas Juridiskā biroja atzinumā.
©Kaspars Krafts/F64

Pensiju likuma grozījumi paredz atjaunot pensiju piemaksas, tomēr daļai pensionāru jāgaida vairākus gadus, līdz šīs pensiju piemaksas tiks piešķirtas. Juridiskais birojs secina, ka līdz 2029. gadam “likumprojektā ietvertais regulējums paredz atšķirīgu attieksmi pret personu grupām, kuras atrodas vienādos un salīdzināmos apstākļos”.

Vēlējās labot netaisnību, bet...

“Neatkarīgā” rakstīja, ka parlaments, izskatot 2024. gada valsts budžeta likumprojektu, steidzamības kārtā lēma arī par pensiju likuma grozījumiem, kas paredz noteikt piemaksas tiem senioriem, kuri devās pensijā 2012., 2013. un 2014. gadā. Pensiju likuma grozījumus Saeima jau akceptējusi pirmajā lasījumā. Šāds lēmums ir pieņemts pēc vairāku gadu diskusijām.

Tomēr piemaksu pie vecuma un invaliditātes pensijām, kas piešķirtas laikā no 2012. līdz 2028. gadam, plānots atjaunot pakāpeniski līdz 2029. gadam. Piemaksas izmaksās no nākama gada, un pirmie tās saņems vecuma un invaliditātes pensiju saņēmēji, kuri pensijā devušies 2012., 2013. un 2014. gadā. Tas nozīmē, ka daļai pensionāru uz piemaksām vēl būs vairāki gadi jāgaida. Piemēram, cilvēks ir pensionējies 2015. gadā un viņam ir tiesības uz pensiju piemaksu, ko teorētiski paredz likuma izmaiņas, tomēr to plānots izmaksāt tikai 2025. gadā, tas ir, faktiski desmit gadus pēc pensionēšanās.

Saeimas juristi pamana netaisnību

Līdz šim un joprojām, kamēr vēl pensijas likuma grozījumi nav stājušies spēkā, pensionāru vidū pastāv nevienlīdzība, jo daļa senioru saņem pensiju piemaksas par darba stāžu līdz 1995. gada 31. decembrim, bet daļa - nē. Jauno pensiju likuma grozījumu mērķis ir novērst nevienlīdzību starp pensiju saņēmējiem atkarībā no pensijas pieprasīšanas gada, proti, pašlaik pie vecuma un invaliditātes pensijām, kas piešķirtas līdz 2011. gada 31. decembrim, ir piešķirta piemaksa par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim. Personas, kurām piemaksa piešķirta līdz 2011. gada 31. decembrim, saņem gan pensiju, gan piemaksu tām noteiktajā apmērā. Savukārt personām, kurām pensija piešķirta pēc 2012. gada 1. janvāra, piemaksa pie pensijas netiek piešķirta. Šo situāciju savā atzinumā apraksta arī Saeimas Juridiskais birojs, kas izvērtējis likumprojektu pirms tā izskatīšanas otrajā, galīgajā lasījumā. Lai likumprojekts sasniegtu mērķi, tajā paredzēts pakāpeniski - no 2024. gada līdz 2029. gadam - atjaunot piemaksu piešķiršanu pie tām vecuma un invaliditātes pensijām, kuras piešķirtas laikā no 2012. gada līdz 2028. gadam. No 2029. gada visiem vecuma un invaliditātes pensijas saņēmējiem pie pensijas tiktu piešķirta piemaksa.

Kā liecina publiski pieejamais Saeimas Juridiskā biroja atzinums, tas aicina ievērot tiesiskās vienlīdzības principu. “Lai gan likumprojektā ietvertais regulējums ir vērsts uz to, lai no 2029. gada būtu novērsta iepriekš aprakstītā nevienlīdzīgā attieksme, tas pats par sevi neparedz to, ka līdz 2029. gadam likumdevējs nodrošinās tādu regulējumu, kas atbilstu Satversmē noteiktajam,” secināts biroja atzinumā.

Secinājums: atšķirīga attieksme pret pensionāriem saglabāsies

Saeimas juristi norāda, ka likumdevējam ir pienākums ievērot no Satversmes izrietošos vispārējos tiesību principus, tostarp tiesiskās vienlīdzības principu. “Tiesiskās vienlīdzības princips liedz likumdevējam izdot tādas normas, kas bez saprātīga pamata pieļauj atšķirīgu attieksmi pret personām, kuras atrodas vienādos un pēc noteiktiem kritērijiem salīdzināmos apstākļos,” teikts atzinumā, ko parakstījusi Saeimas Juridiskā biroja vadītāja Dina Meistere. Tālāk savā izvērtējumā birojs balstās uz Satversmes tiesas jau 2020. gadā pieņemto spriedumu par pensiju piemaksām.

Attiecībā uz šo piemaksu saņemšanu Satversmes tiesa ir atzinusi, ka vienādos un salīdzināmos apstākļos atrodas visas tās personas, kurām piešķirta pensija un kurām ir līdz 1995. gada 31. decembrim uzkrāts apdrošināšanas stāžs. Gan personām, kurām pensija piešķirta līdz 2011. gada 31. decembrim, gan personām, kurām pensija piešķirta pēc šā datuma, ir apdrošināšanas stāžs, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim, bet piemaksa pašlaik tiek maksāta tikai vienai no abām minētajām grupām, proti, personām, kurām pensija piešķirta līdz 2011. gada 31. decembrim.

Personām, kurām tā piešķirta vēlāk, nav tiesību uz piemaksu. “Atbilstoši likumprojektā piedāvātajam regulējumam attiecīgā piemaksa visām personām tiks piešķirta tikai no 2029. gada 1. janvāra,” secina birojs. “Tātad līdz minētajam datumam likumprojektā ietvertais regulējums paredz atšķirīgu attieksmi pret personu grupām, kuras atrodas vienādos un salīdzināmos apstākļos,” uzsvērts atzinumā.

Grozījumi neatbilst tiesiskās vienlīdzības principam

Juridiskais birojs centies noskaidrot, vai ir kādi apstākļi vai argumenti, kas attaisno atšķirīgo attieksmi? Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēdē likumprojekta autori - Labklājības ministrija - snieguši skaidrojumu, ka atšķirīgās attieksmes mērķis ir valsts pamatbudžeta stabilitāte. Kā rakstīja “Neatkarīgā”, uzreiz viena gada laikā sākt maksāt pensiju piemaksas visiem neesot iespējams budžeta apsvērumu dēļ.

“Tomēr Satversmes tiesa ir atzinusi, ka nepieciešamība taupīt valsts budžeta līdzekļus var attaisnot vienīgi valsts atteikšanos piešķirt līdzekļus mazāk svarīgu tās funkciju veikšanai vai vispārēju taupības pasākumu ieviešanu ekonomiskās lejupslīdes apstākļos, taču valsts budžeta līdzekļu ietaupījums nevar kalpot par leģitīmu mērķi atšķirīgai attieksmei pret personu grupām, kas atrodas vienādos un pēc noteiktiem kritērijiem salīdzināmos apstākļos,” atsaucoties uz Satversmes tiesu, raksta Juridiskais birojs, secinot, ka likumprojektā piedāvātais regulējums neatbilst tiesiskās vienlīdzības principam.

Juridiskais birojs aicina likumprojektā paredzēt, ka piemaksu par katru līdz 1995. gada 31. decembrim uzkrātā apdrošināšanas stāža gadu saņems visas personas, kas atrodas vienādos un salīdzināmos apstākļos.

Uzzini pirmais, kas interesants noticis Latvijā un pasaulē, pievienojoties mums Telegram vai Whatsapp kanālā