Pensiju piemaksu atjaunošana notiks – kas tās saņems, kas nesaņems

Sarežģīto pensiju piemaksu jautājumu likumdevējs tomēr nolēmis risināt. Pensiju piemaksas plāno piešķirt pakāpeniski, jo finansiālu apsvērumu dēļ, kā to apgalvo valdība, visiem pensionāriem tās sākt maksāt neesot iespējams.
©Ģirts Ozoliņš/MN

Pašlaik pensiju piemaksas nesaņem vairāk nekā trešdaļa no visiem vecuma pensiju saņēmējiem un puse invaliditātes pensiju saņēmēju, kuriem ir apdrošināšanas stāžs līdz 1995. gada beigām. “Neatkarīgā” skaidro, kā šīs pensiju piemaksas nākamgad plānots piešķirt.

Labklājības ministrijas atbilde uz jautājumu, kāpēc piemaksu atjaunošana notiks pakāpeniski

Pašlaik piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijas par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim, ir piešķirtas pie to senioru pensijām, kas devās pensijā līdz 2011. gada 31. decembrim. Savukārt, ja pensija piešķirta no 2012. gada, piemaksa pie pensijas netika aprēķināta, kas, kā pamatoti norāda pati Labklājības ministrija, rada nevienlīdzīgu situāciju. Rezultātā piemaksas pašlaik nesaņem 35,2 procenti no visiem vecuma pensiju saņēmējiem un 46 procenti invaliditātes pensiju saņēmēju, kuriem ir apdrošināšanas stāžs līdz 1995. gada beigām. Pēc ilgstošām diskusijām parlamentā (pat vairākus gadus) pensiju likums ir mainīts un pensiju piemaksas atkal piešķirs. No 2024. gada pie tām vecuma un invaliditātes pensijām, kas piešķirtas laikā no 2012. līdz 2028. gadam, piemaksa par apdrošināšanas stāžu tiks atjaunota pakāpeniski. Tomēr, tikai sākot no 2029. gada, tā tiks maksāta visiem vecuma un invaliditātes pensijas saņēmējiem.

“Neatkarīgā” rakstīja, ka Saeimas Juridiskais birojs pamatoti norādīja, ka, pieņemot pensiju likuma grozījumus, kas tikai daļai pensionāru no nākamā gada “atdod” tiesības uz pensiju piemaksu, turpināsies nevienlīdzība starp pensionāriem. Tomēr Saeima akceptēja šos likuma grozījumus

Labklājības ministrija, kas ir šī likuma izpildītājs, atbildē uz jautājumu - kāpēc piemaksu atjaunošana notiks pakāpeniski - norāda, ka “pakāpeniskums izvēlēts kā labākā stratēģija, jo piešķirt uzreiz visiem pensionāriem būtu gandrīz neiespējami lielo papildus nepieciešamo finanšu līdzekļu dēļ”.

Tātad 2024. gadā tās piešķirs cilvēkiem, kas devās pensijā 2012., 2013. un 2014. gadā. 2025. gadā piemaksas piešķirs cilvēkiem, kuri devās pensijā 2015., 2016. un 2017. gadā, 2026. gadā - cilvēkiem, kuri devās pensijā 2018., 2019. un 2020. gadā, 2027. gadā - cilvēkiem, kuri devās pensijā 2021., 2022. un 2023. gadā, 2028. gadā - cilvēkiem, kuri devās pensijā 2024., 2025. un 2026. gadā, 2029. gadā - cilvēkiem, kuri devās pensijā 2027., 2028. un 2029. gadā. Bet, sākot ar 2029. gadu, piešķirot vecuma vai invaliditātes pensiju, vienlaicīgi tiks piešķirta arī piemaksa, ja cilvēkam būs uzkrāts apdrošināšanas stāžs līdz 1995. gada 31. decembrim.

Piemaksas apmērs pusotrs eiro par vienu gadu

Piemaksas apmērs cilvēkiem, kuriem piemaksu piešķirs 2024. gadā, par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim, būs tāds pats kā tiem, kuri pensionējās, sākot no 1997. gada 1. janvāra, tas ir, 1,52 eiro par vienu apdrošināšanas stāža gadu. Labklājības ministrijā skaidro, ka piemaksas kopējais apmērs ir atkarīgs no apdrošināšanas stāža (pilnos gados), kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim un par kuru Latvijā ir piešķirta vecuma vai invaliditātes pensija. “Jāņem vērā, ka no kopējā pensijas un piemaksas apmēra var tikt ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas samazina izmaksājamo summu,” uzsver ministrijas speciālisti.

Jāatgādina, ka kopš 2019. gada piemaksu pie pensijas arī indeksē, piemērojot viena apdrošināšanas stāža gada, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim, vērtībai faktisko patēriņa cenu indeksu un 50 procentus no apdrošināšanas iemaksu algu summas reālā pieauguma procentiem.

Pensiju piemaksas sedz no pamata budžeta

Piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijas izmaksā no valsts pamatbudžeta, un, iespējams, tas arī ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc nav iespējams paplašināt pensionāru loku, kuriem jau no nākamā gada būtu iespējas saņemt pensiju piemaksas. Grozot pensiju likumu, valsts ir pateikusi, ka visiem ir tiesības saņemt pensiju piemaksas, tomēr dažādām pensionāru grupām tās tiks piešķirtas dažādā laikā. Pamata budžetā atšķirībā no sociālās apdrošināšanas budžeta nav uzkrājuma.

No valsts pamatbudžeta pensiju piemaksu piešķiršanai 2024. gadā papildus tiks atvēlēti 14,5 miljoni eiro, 2025. gadā - 30 miljoni eiro, 2026. gadā - 51,5 miljoni eiro. “Šo piemaksu pilnveidošanas risinājumu paredzēts attīstīt kā tā saucamo bāzes pensiju - tas ir, papildu pensiju, kas finansējama no valsts pamatbudžeta, visiem vecuma pensijas saņēmējiem, lai risinātu zemā atvietojuma līmeņa problēmu šodien un jo īpaši nākotnē,” norāda ministrijā.

Janvārī vēl nesaņems, bet piemaksa nav zudusi

Pensionāri, kuriem piemaksu piešķirs 2024. gadā, no janvāra līdz martam saņems pensiju bez piemaksas, bet piemaksu par šiem mēnešiem izmaksās kopā ar 2024. gada aprīļa pensiju. Šis laiks 2024. gadā ir vajadzīgs, lai nodrošinātu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras informācijas tehnoloģiju sistēmu pielāgošanu tiesību normu izmaiņām. To nevar izdarīt dažās dienās, jo, piemēram, 2024. gadā piemaksu atjaunošana ietekmēs 38 000 cilvēku, 87 000 2025. gadā un 144 000 2026. gadā. Tie, kuriem piemaksu piešķirs, sākot no 2025. gada, piemaksu saņems jau kopā ar janvāra pensiju.

Piemaksu pie pensijas izmaksā tik ilgi, kamēr cilvēkam tiek izmaksāta vecuma vai invaliditātes pensija, izņemot, ja pensijas saņēmējs izbrauc uz pastāvīgu dzīvi ārpus Eiropas Savienības dalībvalsts.

Vienlaikus Labklājības ministrija atgādina, ka, piešķirot piemaksu pie pensijas, var rasties situācija, kad seniors var nekvalificēties kādam atbalstam, jo būs pārsniedzis noteikto ienākumu slieksni. “Iespējams, ka, palielinoties ienākumiem, kāds seniors varbūt vairs nekvalificēsies pašvaldības atbalstam. Lai šādas situācijas nerastos, Labklājības ministrija aicina pašvaldības pielāgot savus nabadzības sliekšņus atbilstoši reālajai situācijai,” saka ministrijā.

Lai saņemtu piemaksu pie pensijas, pensionāriem pašiem nekas jādara nav, jo piemaksu piešķiršanu nodrošina automātiski. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras rīcībā ir visi nepieciešamie dati.

Uzzini pirmais, kas interesants noticis Latvijā un pasaulē, pievienojoties mums Telegram vai Whatsapp kanālā