AS "Pasažieru vilciens" apgalvo: no Latvijas puses vilcienu ķibelēs vainīgo nav

Atbildēs uz “Neatkarīgās” jautājumiem saistībā ar specifikāciju sastādīšanu elektrovilcienu iepirkumam un atbildīgajām amatpersonām par dokumentācijas noformēšanu AS “Pasažieru vilciens” norāda: no Latvijas puses vilcienu ķibelēs nevienu nevarot vainot, savukārt atbildība par ražotājam izvirzītajām tehniskajām prasībām esot jāprasa nevis no konkrētām amatpersonām, bet no iepirkumu komisijas, kā arī Iepirkumu uzraudzības biroja.
©Dmitrijs Suļžics/MN

Zemāk publicējam mūsu uzdotos jautājumus un no AS “Pasažieru vilciens” “Vivi” Komunikācijas un mārketinga daļas vadītājas Sigitas Zviedres saņemtās atbildes pilnā apjomā.

Atbildes laikrakstam “Neatkarīgā Rīta Avīze”

1. Kādu iemeslu dēļ tehniskās specifikācijas sastādīšanā jauno vilcienu iepirkumam netika ņemts vērā tas, ka dzelzceļa elektrotīkli Latvijā ierīkoti pēc GOST standartiem un pieļauj sprieguma svārstības plašākā amplitūdā nekā elektrotīkli vairumā Eiropas Savienības dalībvalstu, kuri ierīkoti pēc EN standarta?

Lai vilcienu varētu sertificēt izmantošanai Eiropas Savienības valstī, tam ir jāatbilst ES Ceturtās dzelzceļa pakotnes prasībām. Iepirkumā ir ņemtas vērā Latvijas Republikas un starptautisko spēkā esošo noteikumu, direktīvu, normu, likumu, standartu un ieteikumu prasības, kuras jebkādā veidā ir attiecināmas uz dzelzceļa ritošā sastāva būvniecību un ekspluatāciju. Tostarp ir iekļautas prasības, ka, lai nodrošinātu elektrovilciena stabilu darbību ārējo elektromagnētisko iedarbību apstākļos, elektriskajam aprīkojumam jāatbilst gan GOST, gan EN standartu prasībām. Minētā prasība attiecas arī uz elektrisko aprīkojumu, kas tiek uzstādīts, pielāgojot elektrovilcienu ekspluatācijai uz dzelzceļiem ar nominālo maiņstrāvas spriegumu kontakttīklā 25 kV 50 Hz.

Piedaloties iepirkumā un parakstot līgumu, “Škoda Vagonka” apņēmās projektēt un saražot vilcienus atbilstoši iepirkuma tehniskajai specifikācijai, Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un standartiem, kā arī atbilstoši Latvijas klimatiskajiem apstākļiem un dzelzceļa infrastruktūrai.

Atbilstoši tehniskajām specifikācijām elektrovilcienu ekspluatācijas gaisa temperatūras diapazonam ir jābūt no -40 °C līdz +40 °C, to kalpošanas ilgumam jābūt ne mazākam par 35 gadiem, tiem ir jābūt savietojamiem ar VAS “Latvijas dzelzceļš” infrastruktūras aprīkojumu.

Tehniskajās specifikācijās tika norādīta prasība nodrošināt stabilu darbību un elektrovilcienu izmantošanu ar visiem uzdotajiem vilces parametriem esošajā līdzstrāvas tīklā ar spriegumu 2,4-4 kV/DC. Ražotājs gan tehniskajā piedāvājumā, gan tehniskajos noteikumos ir apliecinājis, ka šis nosacījums tiks izpildīts.

Jau līdz šim 74 AS “Pasažieru vilciens” darbinieki ir piedalījušies un pabeiguši vairākas sertificētas “Škoda Vagonka” mācības, iegūstot pavisam 252 sertifikātus, kā arī visi 80 mašīnisti ir izgājuši pilnu apmācību pēc “Škoda Vagonka” izstrādātā mācību plāna un materiāliem elektrovilcienu vadībai standarta apstākļos.

2. Kura amatpersona (vārds, uzvārds, ieņemamais amats) sastādīja tehnisko specifikāciju un kura (vārds, uzvārds, ieņemamais amats) to akceptēja?

Tehniskās specifikācijas tika izstrādātas, uzsākot iepirkuma procedūru 2015. gadā, ievērojot Latvijas publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras īpatnības, Eiropas Savienības tiesību aktus par savstarpējās izmantojamības tehniskajām specifikācijām, kā arī Latvijas klimatiskos apstākļus.

Tehniskās specifikācijas, tajās ietvertos savstarpējās izmantojamības tehnisko specifikāciju piemērošanas nosacījumus saskaņoja Valsts Dzelzceļa tehniskā inspekcija. Visus iepirkuma dokumentus apstiprināja iepirkuma komisija, iepirkumu procesu uzraudzīja Iepirkumu uzraudzības birojs.

3. Kā AS “Pasažieru vilciens” plāno atrisināt jauno elektrovilcienu savietošanas problēmu ar GOST standarta elektropiegādes sistēmu?

Tehniskā specifikācija paredz, ka vilcieniem ir jābūt savietojamiem ar “Latvijas dzelzceļa” infrastruktūru un tās aprīkojumu, tostarp GOST standartu, kur tas tiek piemērots, laikapstākļiem no -40 °C līdz +40 °C, to kalpošanas ilgumam jābūt ne mazākam par 35 gadiem, attiecīgi “Škoda Vagonka” ir jānodrošina, lai elektrovilcieni atbilst tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām ne tikai uz papīra, bet arī reālā vilcienu ekspluatēšanā pasažieru pārvadājumos. Attiecīgi AS “Pasažieru vilciens” rūpīgi seko līdzi, kā “Škoda Vagonka” novērš defektus garantijas laikā un ievēro līgumā noteiktos termiņus, piestādot līgumsodus par garantijas laikā atklāto defektu novēršanas termiņu kavējumu un radītajiem tiešajiem zaudējumiem gan AS “Pasažieru vilciens”, gan pasažieriem, kuri jauno elektrovilcienu problēmu dēļ ir spiesti izvēlēties citus transporta līdzekļus. Mēs prasām ražotājam nodrošināt iepriekš minēto tehnisko specifikāciju prasību un tehniskā piedāvājuma nosacījumu izpildi.

Uzzini pirmais, kas interesants noticis Latvijā un pasaulē, pievienojoties mums Telegram vai Whatsapp kanālā