Komentāri: Tviterapskats. Arvien krāšņāk plaukst dubulto standartu un šķiriskā niknuma ziedi

22.06.2021. Bens Latkovskis
 
IInta
Nu nu... par "jumtu" labais...
Žēl vien, ka tik daudz jau tās TV miskaste apzombēto.
:)
Tagad jau lezbu pat ielika poličiem par priekšnieci, lai tik visu to lielo praidu neviens nenojauc un viss norit kā globālistiem..... un visadām mozaīkām tas plānots.
Ja nekā cita nav, ar ko pašizpausties un jaunu miesu pamaz tajā bara, neko darīt.
Pašmāju varnešu jau tā izšķiršanās. Atbildība par visu attiecīgi arī. Nav jau nepilngadīgie.
:(
22.jūnijs, 13:13 Atbildēt
KKuriķis
Tagad tāds laiks, kad pajoliņi, tikuši pie teikšanas, pārējos par pajoliņiem pasludina....
22.jūnijs, 13:19 Atbildēt
IInta
Tagad ir (varbūt jau bija?) laiks, kad visi varēja "izblamēties" un veidos visos, kā vien tīk... arī.
:)))
22.jūnijs, 13:29 Atbildēt
OOptimists
Pāri palikušo Lembja žurnaļugu čiepsti piedod dienai krāsainību. Turaties!
22.jūnijs, 13:22 Atbildēt
ppareģis
Ļaudis ,kas savu brīvību gatavi ziedot šķietamai drošībai , nav pelnījuši ne vienu ne otru , un galu galā zaudē gan brīvību gan drošību.
22.jūnijs, 13:50 Atbildēt
YYes
.....
22.jūnijs, 17:03 Atbildēt
MMārupē savs Floyds
Katrs NRAžurnālists tagad kritīs uz ceļgaliem ar saukli
STUPID LIVES MATTER !
22.jūnijs, 14:09 Atbildēt
ttā jau
vai tiešām cilvēks, uz policijas aicinājumu sekot, paklausīgi sekoja????????? anti vakcīnacijas propoganda ir un paliek noziegums ( pat dari kā gribi, bet provocēt...), kas maskačkas filiālē mārupē nav brīnums, labāk būtu sakopuši mārupi
22.jūnijs, 14:56 Atbildēt
ttā jau tā
ha, ""anti vakcīnacijas propoganda"" nav (un nevar būt) nekāds "noziegums", jo nav jau NN sastāva - NAV subjektīvās vēlmes DARĪT noziegumu! Un objektīvi nav arī kaitējoso seku: labrīt, KĀDS VĒL NOZIEGUMS? Ideju, vai? Beidziet nu, draugs, labāk dzert jau pirms Jāņiem, lai Jums nesanāk gauži...
22.jūnijs, 17:09 Atbildēt
iidioten
Redzēju un dzirdēju šī policijas virsnieka vārdu apmaiņu ar strīdmani. Tik apgarots un izcils viņš bija savā garīgumā! un nevienas saprātīguma pazīmes šajā apgarotajā sejā.
Šis policists bija spējīgs pateikt tikai: ''FAS!"".
22.jūnijs, 15:42 Atbildēt
GGarlaicīgi
Interesanti, ka tas, ko pie mums ''tiesībsargs'' dēvē par ''attaisnojamu atšķirīgu attieksmi''.
Mūsu masmediujprāt Krievijā tomēr ir diskriminācija! :))
www.apollo.lv/727811..zotas-darba-iespejas
22.jūnijs, 15:43 Atbildēt
FFigaro
Ko tad Policija var neko Poliči dara to ko liek viņu LGBT ministre un ja ministre liks nesat stringus un svarkus tad viņi nesas jo ir pakalpiņi nekas vairāk.
22.jūnijs, 15:44 Atbildēt
nnu priekā
laiks rādīs,kurš būs bijis pajoliņš vai idiots
22.jūnijs, 16:11 Atbildēt
ppriekā
Jā! Un priecājamies vislabāk ar To Kungu!
22.jūnijs, 17:11 Atbildēt
vvardite
Vnimanije,vnimajie,v Gestapo.lv nacalas 3,voijna,!
22.jūnijs, 19:28 Atbildēt
HHa nu gan salīdzināji
Dauņmnekstraminatoram - Tu tiešām neredzi atšķirību starp zarnu traktu, kur nonāk tas, ko tu apēd, un asinsrites sistēmu, kurā nokļūst iešpricētais materiāls? Pamēģināsi sev iešpricēt kaut ko no tā, ko tu ēd?
22.jūnijs, 19:52 Atbildēt
iinteresanti
ar kadām tiesībām drīkst uzpiest piedalīties medicīniskā eksperimentā ???
Mums tā patīk runāt par "tiesisku valsti", tad lūk!
Paldies juristei, kas apkopoja šo:

PAR “BRĪNUMVAKCĪNU” TIESISKO STATUSU:
Ārsta zvērests (ievadam): "primum non nocere" ("pirmām kārtām nekaitēt").

Jau ilgāku laiku klausos un vēroju notikumus un diskusijas par un ap “brīnumvakcīnām”. Pat juristi, kurus es visnotaļ cienu, sākuši izteikties par to, ka “brīnumvakcīnas” vajagot ieviest ar likumu (vai MK noteikumiem) kā obligātās vakcīnas nu jau gandrīz visiem. Taču, atmetot paniku, histērIsko propagandu un baiļu lēkmes abās diskusiju pusēs, palūkosimies īsumā uz šo “brīnumvakcīnu” pašreizējo tiesisko statusu Eiropas Savienībā (un līdz ar to arī ES dalībvalstīs, kāda ir Latvija).

1) Eiropas Komisija 29.01.2021.pieņēma Īstenošanas lēmumu C(2021) 698 final, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un padomes Regulai (EK) Nr. 726/2004 piešķir tirdzniecības atļauju ar nosacījumiem cilvēkiem paredzētām zālēm “COVID-19 Vaccine AstraZeneca-COVID-19 vakcīna (ChAdOx1-S [rekombinants]”. Tālāk šis lēmums ir ticis grozīts ar 21.05.2021. Īstenošanas lēmumu C(2021) 3851 final (t.sk. pārdēvĒjot nosaukumu par “Vaxzevira”). Analoģiski lēmumi ir pieņemti arī par pārējām Covid vakcīnām, kuras šobrīd tirgo ES. Un visos gadījumos lēmumos ir dota tirdzniecības atļauja AR NOSACĪJUMIEM un tās derīguma termiņš ir 1 gads (skaitot no lēmuma paziņošanas dienas).

2) Tātad, uz kāda tiesību akta pamata Eiropas Komisija (EK) izdod šādus Īstenošanas lēmumus, ar kuriem piešķir tirdzniecības atļauju ar nosacījumiem un ko īsti nozīmē šāda “atļauja ar nosacījumiem”?

3) Ir trīs galvenie ES sekundārie tiesību akti, uz kuru pamata tiek izdotas šādas atļaujas:
-2001.gada 6.novembra Direktīva 2001/83/EK Par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm;
-2004.gada 31.marta Regula (EK) Nr.726/2004, ar ko nosaka cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu reģistrēšanas un uzraudzības Kopienas procedūras un izveido Eiropas Zāļu aģentūru;
-2006.gada 29.marta Komisijas Regula (EK) Nr.507/2006 par cilvēkiem paredzēto zāļu tirdzniecības atļauju ar nosacījumiem, uz ko attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 726/2004.

4) Saskaņā ar Regulas Nr.726/2004 14.-a panta 1.punktu “Pienācīgi pamatotos gadījumos nolūkā apmierināt pacientu neapmierinātās medicīniskās vajadzības tirdzniecības atļauju zālēm, kuru mērķis ir ārstēt, novērst vai medicīniski diagnosticēt slimības, kas stipri novājina vai apdraud dzīvību, var piešķirt pirms visaptverošu klīnisko datu iesniegšanas ar noteikumu, ka ieguvums no attiecīgo zāļu tūlītējas pieejamības tirgū atsver risku, kas saistīts ar to, ka joprojām ir nepieciešami papildu dati. Ārkārtas situācijās šādu zāļu tirdzniecības atļauju var piešķirt arī tad, ja nav nodrošināti visaptveroši pirmsklīniskie vai farmaceitiskie dati.” Kā redzams, vakcīnu tirdzniecības atļauja ar nosacījumiem tiek izsniegta tajos gadījumos, kad vēl NAV iesniegti VISAPTVEROŠI KLĪNISKIE DATI un pat VISAPTVEROŠI PIRMSKLĪNISKIE VAI FARMACEITISKIE DATI. Līdz ar to šādās situacijās ir iespējams, ka pastāv risks, kas saistīts ar to, ka JOPROJĀM IR NEPIECIEŠAMI PAPILDU DATI.

5) Savukārt Komisijas Regulas Nr. 507/2006 4.panta 1.punkts nosaka, ka “Tirdzniecības atļauju ar nosacījumiem var piešķirt, ja Komiteja konstatē, ka, lai gan TRŪKST PILNĪGU KLĪNISKO DATU par zāļu DROŠĪBU un EFEKTIVITĀTI, ir izpildītas visas sekojošās prasības: [..]”. Turklāt, kā viens no īpašajiem pienākumiem ir prasība piešķirtās tirdzniecības atļaujas turētājam PABEIGT iesāktus PĒTĪJUMUS vai SĀKT JAUNUS PĒTĪJUMUS, LAI APSTIPRINĀTU, ka riska un ieguvuma samērs ir pozitīvs (Regulas Nr. 726/2004 14.-a panta 5.punkts).

6) Tāpat Komisijas Regulas Nr.507/2006 preambulas 4.apsvērumā ir teikts: “Ja tiek piešķirtas tirdzniecības atļaujas AR NOSACĪJUMIEM, tām jābūt ierobežotām ar situācijām, kad pieteikuma dokumentācijā tikai klīniskā daļa nav tik pilnīga kā normāli jābūt. Nepilnīgus pirmsklīniskos vai farmaceitiskos datus var pieņemt tikai gadījumā, ja zāles jāizmanto ārkārtas situācijā, reaģējot uz sabiedrības veselības apdraudējumu”.

7) No iepriekš minētā izriet, ka Covid vakcīnas juridiski nav pielīdzināmas tām vakcīnām, par kurām ir iesniegti pilnīgi dati un kurām ir izsniegta (pastāvīgā) tirdzniecības atļauja. Tā kā tirdzniecības atļauja AR NOSACĪJUMIEM aptver vakcīnas, par kurām vēl nav visaptverošu pirmsklīnisko un klīnisko (arī farmaceitisko) datu, un joprojām ir nepieciešami papildus dati, kā arī trūkst visaptverošu klīnisko datu par vakcīnu drošību un efektivitāti, šādos gadījumos nav nekāda juridiskā pamata normatīvajos aktos ieviest šādu līdz galam nepārbaudītu vakcīnu lietošanas obligātumu.

8) Arī tirdzniecības atļaujas ar nosacījumiem izsniegšanas gadījumā nekur ES normatīvajā regulējumā nav paredzēts, ka šāda atļauja ar nosacījumiem atļautu obligātā kārtā un masveidā ar tām vakcinēt cilvēkus. Tā kā iesāktie pirmsklīniskie un klīniskie (arī farmaceitiskie) pētījumi ar šīm vakcīnām vēl nav pabeigti, tad jebkurš cilvēks, kurš piekrīt tikt potēts ar šādu produktu, faktiski piedalās šādos pētījumos un, iespējams, pakļauj savu veselību un dzīvību riskam. Manuprāt, šajā situācijā iznāk, ka vakcinētās personas ir nevis juridiskajā kategorijā “pacients”, bet gan kategorijā “klīniskā pētījumā iesaistīts pacients”. Abos gadījumos personai ir atšķirīgs tiesību un pienākumu apjoms.

9) REZUMĒJOT: par Covid vakcīnām ir jārunā nevis kā par “vakcīnām” (līdzās pārējām pastāvīgo tirdzniecības atļauju saņēmušajām vakcīnām pret citām slimībām, piem., gripas, encefalīta, difterijas vakcīnām), bet kā par “eksperimentālajām vakcīnām” (jo nav pabeigti visi nepieciešamie pētījumi un nav iegūti visi nepieciešamie dati).

Tāpat šajā gadījumā par personām, kuras tiek vakcinētas ar eksperimentālu vakcīnu, nevar runāt kā par “pacientiem”, bet drīzāk kā par “klīniskajā pētījumā iesaistītiem pacientiem” ar visām no tā izrietošajām juridiskajām sekām.

P.S., ja es kaut kur kļūdos, lūdzu, labojiet manis teikto.
Autore- tiesību zinātņu doktore Baiba Rudevska
23.jūnijs, 1:38 Atbildēt
IInta
Paldies par tekstu.
Jācer, ka gan ju vēl kadiem acis atvērsies beidzot....
Vēl tik derēja izstrādāt kādu tipveida iesniegumu, kuru katrs, kas vēlas, var aizpildīt, lai iesniegtu tiesā valdību par Satversmes/ Konstitūcijas pārkāpšanu, utt. ar, kā tas notiek citās zemēs, ja reiz balsotāju iebalsotie deputāti tautas vairuma intereses, izrādās, tomēr nepārstāv.
:))
24.jūnijs, 10:50 Atbildēt
IInta
Lielaj'a sporta biznes'a ar:
:)))
www.dailymail.co.uk/..cats-jetting-in.html
24.jūnijs, 10:41 Atbildēt
VViss loģiski
Lai sašūmētu sabiedrību , tad darbināja ārējo ,,Krievi nāk !,, Tagad izvēlēta iekšējā sabiedrības šķelšana -telpiskā segregācija un pakalpojumu pieejamības segregācija . Jo tas strādā uz visiem .
24.jūnijs, 12:24 Atbildēt