Komentāri: Ja komandā izveidojies nelabvēlīgs mikroklimats, tad nav variantu – jāmaina treneris

21.10.2021. Bens Latkovskis
 
ččips
Kariņa neaizvietojamības Latvijas valsts un latviešu tautas vārdā Kariņa valdībai būtu jāprotas un jādemisionē. Pēc šāda soļa mikroklimats valstī uzlabotos un no pandēmijas krīzes mēs izietu tikai stiprāki.
-------------------------------------
Piekrītu
21.oktobris 2021, 8:43 Atbildēt
bbet jūsu treneris sēž cietumā
jo bija zaglis !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21.oktobris 2021, 10:37 Atbildēt
NNehmm
Toties ar šo kankarlevitējošo varzu pretīguma ziņā varētu sacensties vien Voss un Pelše.
22.oktobris 2021, 13:49 Atbildēt
nnezālītis
«Egils Levits ir kā spoža zvaigzne. Spīdums, kas šai zvaigznei piemīt, ceļas no dziļas inteliģences, no izcilas izpratnes par Latvijas vietu un lomu Eiropas un pasaules kontekstā. Latvijai ir ļoti nepieciešama zvaigzne, kas apspīd mūsu valsts tumšos beztiesiskos kaktus. Viņš spēj visus putnus, kam nošļukuši knābji, ar savu lielo ticību Latvijas valstij un latviešu nācijai atkalt celt spārnos».

/Māra Zālīte/
21.oktobris 2021, 11:06 Atbildēt
TTev neapnīk
Varbūt pietiek- jau kuri reizi atkārto
21.oktobris 2021, 11:51 Atbildēt
HHaha
Un Tev vīle spiež?
25.oktobris 2021, 10:33 Atbildēt
jja kas
sliktāks pardažiem līdzšinējiem sarkaniem defektīviem jau nav
21.oktobris 2021, 11:17 Atbildēt
ttā nu sanāk
bet kā citādi dabūt ārā no cietuma???dīvaini jau ir, otri divi zagļi nesēž, bet zaga ta kopā...
21.oktobris 2021, 11:32 Atbildēt
MMediķu atklātā vēstule Saeimai
Ārstniecības profesijas pārstāvju
atklāta vēstule

1. FAKTISKO APSTĀKĻU IZKLĀSTS
1.1. Valsts pārvalde noteiktām profesijām pieprasa obligātu sadarbspējīga sertifikāta esamību, lai
pildītu savus darba pienākumus, kas nozīmē piespiedu vakcināciju pret Covid-19 infekciju, lai
saglabātu savu darbu, gadījumos, kad darbiniekam nav derīga sadarbspējīga sertifikāta par
Covid-19 infekcijas pārslimošanu.
Valstī iepirktajām vakcīnām pret Covid-19 infekciju zāļu aprakstā ir uzrādītas nāvīgas
neparedzamas blaknes – tromboze, anafilakse, miokardīts. Un nāve (skat. vēstulei pievienoto
VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) 01.10.2021 ziņojumu, kurā ir apkopotas
Covid-19 vakcīnu izraisītās sekas). Dati iegūti tieši no ziņojumiem, kas iesniegti VAERS, kas ir
galvenā valdības finansētā sistēma ziņošanai par nevēlamām vakcīnu blaknēm ASV. Katru
piektdienu VAERS publisko visus ziņojumus par vakcīnu radītām traumām. Lai varētu
apstiprināt cēloņsakarību, VAERS iesniegtajiem ziņojumiem ir nepieciešama turpmāka
izmeklēšana. Vēsturiski ir pierādīts, ka VAERS ziņo tikai par 1% no faktiskajām vakcīnas
blakusparādībām. VAERS 01.10.2021 ziņojumā ir konstatēti 16,310 nāvju
gadījumu pēc Covid-19 vakcīnām kopš 2020. gada decembra.
Valsts pārvalde nekādu iemeslu vadīta nedrīkst noteikt par obligātu sadarbspējīga
sertifikāta esamību, kas būtībā ir piespiedu vakcinācija ar vakcīnu, kura var izraisīt
cilvēka nāvi.
1.2. Visas Covid-19 vakcīnas ir atļauts lietot, pateicoties tikai ārkārtējos gadījumos piešķirtai
“tirdzniecības atļaujai ar nosacījumiem” (Conditional Marketing Authorisation). Eiropas zāļu
aģentūra ir piešķīrusi tām tikai pagaidu reģistrāciju uz ierobežotu laika periodu (Eiropā 1 gadu),
turklāt ar noteiktām atrunām un pienākumu veikt tālāku izpēti saistībā ar riskiem un ietekmi uz
cilvēka organismu. Visas vakcīnas ir klīnisko pētījumu 3. stadijā, un tās turpina pētīt uz
cilvēkiem (klīnisko pētījumu reģistros atrodamo pētījumu ietvaros). Jebkura jauna medikamenta
lietošana plašā populācijā var būt bīstama, jo tikai ilgtermiņā var izvērtēt sekas. Šobrīd, kad vēl
tikai notiek klīniskais pētījums, neviens nevar apgalvot, ka vakcīnas ir drošas. Nevienā valstī
injekcijas pret Covid-19 infekciju netiek sauktas par vakcīnām, bet gan ģenētisku medikamentu,
kas ir klīniskā pētījuma 3. fāzē. Tieši šī iemesla dēļ 13.10.2021 Francijas senāts atcēla
obligāto vakcināciju pret Covid-19 infekciju.
Tā kā tirdzniecības atļauja ar nosacījumiem aptver vakcīnas, par kurām vēl nav visaptverošu
pirmsklīnisko un klīnisko (arī farmaceitisko) datu, un joprojām ir nepieciešami papildu dati, kā
arī trūkst visaptverošu klīnisko datu par vakcīnu drošību un efektivitāti, šādos gadījumos nav
nekāda juridiskā pamata normatīvajos aktos ieviest šādu līdz galam nepārbaudītu vakcīnu
lietošanas obligātumu.
1.3. Tirdzniecības atļaujas ar nosacījumiem izsniegšanas gadījumā nekur ES normatīvajā
regulējumā nav paredzēts, ka šāda atļauja ar nosacījumiem atļautu obligātā kārtā un masveidā ar
tām vakcinēt cilvēkus.
1.4. Valsts pārvalde uzrāda tikai vakcinēto mirstību no Covid-19 infekcijas, kas ir tikai daļa no
kopējās mirstības, kuru ietekmē vakcinācija. Vakcinācija var mazināt mirstību no Covid-19
infekcijas, taču, radot iekaisumu, palielināt mirstību, piemēram, no sirds asinsvadu sistēmas
slimībām, kas joprojām ir biežākais nāves iemesls valstī.
Kamēr nav uzrādīti pierādījumi par mirstību no visiem veselības traucējumiem vakcīnu
saņēmušo un nevakcinēto vidū, vakcināciju pieprasīt ir noziegums, jo tiek pārkāpts
Ārstniecības likums, kas prasa pierādījumus, ka profilakse neveicina mirstību.
Kamēr nav uzrādīti pierādījumi, par vakcināciju var tikai informēt, brīdinot, ka ietekme uz
mirstību nav zināma.
1.5. Valsts pārvaldei, ja tā iesaka, vai pieprasa cilvēkiem vakcinēties, ir pienākums vismaz reizi
mēnesī uzrādīt kopējo mirstību vakcinēto un nevakcinēto cilvēku vidū. Tas parādīs vakcinācijas
ietekmi uz vakcinēto mirstību un brīdinās, ja, vīrusam mainoties, mirstība pēc vakcinācijas
pieaug. Tā kā dati par vakcināciju un mirstību no dažādiem veselības traucējumiem ir ievadīti
elektroniski, tiem jābūt viegli apkopojamiem un publicējamiem. Piemēram, cilvēki joprojām
visvairāk mirst no sirds un asinsvadu slimībām. Katru mēnesi kopš vakcinācijas sākuma ir
jāuzrāda, cik procenti no visiem mirušajiem no sirds un asinsvadu slimībām bija
nevakcinēti un cik saņēmuši vakcīnu (1 vai 2 devas un cik dienas pēc pēdējās devas
cilvēkam ir iestājusies nāve). Tas parādīs vakcinācijas ietekmi uz mirstību cilvēkiem ar sirds un
asinsvadu slimībām. Ja vakcināciju saņēmušo grupā mirstība ir proporcionāli mazāka nekā
nevakcinēto grupā, vakcinācija ir iesakāma. Ja mirstība vakcināciju saņēmušo grupā ir tāda pati
kā nevakcinēto grupā, vakcināciju drīkst ieteikt Covid-19 profilaksei, norādot, ka vakcinācija
mirstību nemazina. Ja vakcināciju saņēmušo grupā mirstība ir lielāka, kā nevakcinēto grupā, tad
vakcināciju nedrīkst ieteikt vai pieprasīt, par to var tikai informēt, brīdinot, ka vakcinācija
veicina mirstību. Līdz brīdim, kad tiks publicēti dati, vakcināciju ieteikt ir neētiski un
pieprasīt ir noziegums.
1.6. Prasot darbiniekiem obligātu sadarbspējīga sertifikāta esamību, kas būtībā ir piespiedu
vakcinācija, lai turpinātu strādāt savā profesijā, valsts pārkāpj Satversmes 93. Pantu. Ikviena
tiesības uz dzīvību aizsargā likums.
2. TIESĪBU NORMU PĀRKĀPUMI
2.1. Ārstniecības likuma 9.1 pants. (1) Ārstniecību veic atbilstoši klīniskajām vadlīnijām, vai
ārstniecībā izmantojamo metožu un zāļu lietošanas drošības un ārstēšanas efektivitātes
novērtējumam, kas veikts, ievērojot uz pierādījumiem balstītas medicīnas principus.
Ārstniecības likums prasa zināt un uzrādīt pierādījumus, kā vakcinācija ietekmē vakcīnu
saņēmušā cilvēka veselību un mirstību. Taču vakcinācijas ietekme uz kopējo mirstību no
jebkādiem veselības traucējumiem, ko izraisa vakcīna, joprojām nav zināma.
2.2. 36. pants. Ārstniecības persona ir atbildīga par izraudzītās medicīniskās tehnoloģijas
lietošanu un tās radītajām sekām. Ārsta pienākums, pirmkārt, ir nekaitēt. Lai ārsts varētu būt
atbildīgs par sekām pēc vakcinācijas, viņam ir jāzina vai vakcinācija nepalielina kopējo mirstību.
Tā kā Latvijas Ārstu biedrības Covid-19 infekcijas profilakses darba grupa iesaka mudināt
pacientus vakcinēties un valsts pārvalde to pieprasa, tad atbilstoši ārstniecības likuma prasībām,
to pienākums ir zināt, un uzrādīt faktus, kas apliecina, ka profilakse neveicina mirstību.
Ne ārstu biedrības darba grupa, ne valsts pārvalde nav uzrādījusi faktus, kas apliecina, ka
vakcīna mazina vakcīnu saņēmušo cilvēku mirstību. Tas ir nelikumīgi, jo pārkāpj
Ārstniecības likuma prasības.
2.3. Pacienta tiesību likums (3) Pacientam ir tiesības saņemt no ārstējošā ārsta informāciju par
savu veselības stāvokli, tajā skaitā par slimības diagnozi, ārstēšanas, izmeklēšanas un
rehabilitācijas plānu, prognozi un sekām, arī slimības radītajiem funkcionēšanas
ierobežojumiem, profilakses iespējām, kā arī tiesības pēc ārstniecības ietvaros veiktas
izmeklēšanas un ķirurģiskās vai cita veida invazīvās iejaukšanās saņemt informāciju par
ārstniecības rezultātiem, par iepriekš neparedzētu iznākumu un tā iemesliem.
Šobrīd pacientam nav iespējams izskaidrot prognozi un sekas, vakcinācijas riskus, un
ieguvumus, ja nav zināma vakcinācijas ietekme uz mirstību no jebkuriem veselības
traucējumiem, ko izraisa vakcīna, tāpēc vakcināciju nedrīkst pieprasīt, par to var tikai informēt,
brīdinot, ka ietekme uz mirstību nav zināma. Valsts pārvalde noteiktām profesijām pieprasa
vakcinēties, neuzrādot vakcinācijas ietekmi uz kopējo mirstību pēc vakcinācijas, tā pārkāpjot
Pacientu tiesību likumu.
2.4. Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas 2021. gada 27. janvāra rezolūcija “Covid-19
vakcīnas: ētiski, juridiski un praktiski apsvērumi” (Covid-19 Vaccines: Ethical, Legal and
Practical Considerations) 7.3.1.apakšpunktā paredzēts: “Nodrošināt pilsoņu informēšanu par to,
ka vakcinācija nav obligāta un ka neviens nav politiski, sociāli vai kā citādi spiests sevi vakcinēt,
ja viņi to nevēlas.” 7.3.2. apakšpunktā paredzēts „Nodrošināt, lai nevienu nediskriminētu par to,
ka viņš nav vakcinēts, par iespējamu veselības apdraudējumu vai nevēlēšanos vakcinēties.”
7.1.5. apakšpunktā paredzēts „Izveidot vakcīnu kompensācijas programmas, nodrošinot
kompensāciju par nepamatotu kaitējumu un kaitējumu, ko rada vakcinācija”
ņemot vērā iepriekš minēto pieprasām:
1. nekavējoties novērst valsts pārvaldes un ārstu biedrības darba grupas nelikumīgo rīcību un
atcelt noteiktām profesijām obligātu sadarbspējīga sertifikāta esamību, lai pildītu savus darba
pienākumus, kas nozīmē piespiedu vakcināciju pret Covid-19 infekciju, līdz brīdim, kad tiks
uzrādīti un publicēti dati par Covid-19 vakcīnas ietekmi uz kopējo mirstību.
2. vismaz reizi mēnesī uzrādīt kopējo mirstību vakcinēto un nevakcinēto cilvēku vidū procentuāli
par vakcināciju un mirstību no dažādiem veselības traucējumiem un, veidojot šo statistiku
obligāti, norādāms, ka par vakcinētu cilvēku uzskatāms indivīds, kas ir saņēmis, kaut vienu
vakcīnas devu.
3. nekavējoties novērst valsts pārvaldes nelikumīgu rīcību, kad Ministru kabineta noteikumi ir
pretrunā ar hierarhijā augstāk stāvošiem Likumiem.
4. par Covid-19 vakcīnām runāt nevis kā par “vakcīnām” (līdzās pārējām pastāvīgo tirdzniecības
atļauju saņēmušajām vakcīnām pret citām slimībām, piemēram, gripas, encefalīta un difterijas
vakcīnām), bet kā par “eksperimentālajām vakcīnām” (jo nav pabeigti visi nepieciešamie
pētījumi un nav iegūti visi nepieciešamie dati). Tāpat šajā gadījumā par personām, kuras tiek
vakcinētas ar eksperimentālu vakcīnu, runāt nevis kā par “pacientiem”, bet drīzāk kā par
“klīniskajā pētījumā iesaistītiem pacientiem” ar visām no tā izrietošajām juridiskajām sekām.”
Lai tauta būtu informēta.
5. informēt tautu, ka vakcinācija ir brīvprātīga un tā neietekmēs ikdienas dzīvi.
6. izveidot valsts apmaksātas vakcīnu kompensācijas programmas, nodrošinot kompensāciju par
kaitējumu, ko rada Covid-19 vakcinācija.
Lūdzam rīkoties steidzami, jo vakcinācija skar visu valsti un vakcinācijas sekas ilgtermiņā šobrīd
nav paredzamas.

Latvijas Mediķu alianses 190 biedri
Pielikumā VAERS 01.10.2021 ziņojums uz 12 lpp.

VAERS Summary for COVID-19 Vaccines through 10/1/2021
22.oktobris 2021, 18:15 Atbildēt
AApmierinātais
Piekrītu.
21.oktobris 2021, 9:35 Atbildēt
hhmm
Ben, Kariņš varētu atkāpties tad, kad tu, Tavars un Augulis publiski atzīsiet savu vainu notiekošajā un lūgsiet piedošanu.
21.oktobris 2021, 10:07 Atbildēt
ppiebilde
Nu nevar viņš atkāpties, kamēr bedre Rumbulā - 2 nav gatava. Tad viņa banda nevis atkāpsies, bet pārkāpsies. Pār līķiem.
21.oktobris 2021, 10:17 Atbildēt
kkamēr stipendiātu treneris sēž
tikmēr stipendiāti tik vien var kā sacerēt bezspēcigas esejas un apmaksāt komentētājus , kas tās slavina
21.oktobris 2021, 10:39 Atbildēt
ddomele
jums jau pārskaitīja?
21.oktobris 2021, 10:47 Atbildēt
ppiebilde
Sēdošais oplīt! Nu pasaki, kur tās stipendijas maksā vai maksāja?! Es, talantīgs cilvēks, arī gribu. Ja nespēj, vismaz pasaki, kur agrāk deva. Jenotiem dod par labu sūkāšanu, laizīšanu vai dzelzsbetona cukurdupsi, zināma lieta, bet kur tad Lembergam tā kase. Uū, atsaucies, jenotu trolli!
21.oktobris 2021, 10:46 Atbildēt
MMMM
piebilde, atliek tev klut par zilo un staties zilo zemnieku rindās! Tiks ari tev kada stipendija, ja jau sakies esam talantigs.
21.oktobris 2021, 11:06 Atbildēt
ppiebilde
Es daudz ko dzīvē esmu pieredzējis, Čupačup, bet ka pidars apsaukā normālo par pidaru man gadās pirmo reizi. Tev mamma vēl nav paskaidrojusi kur rodas bērni, vai?
21.oktobris 2021, 11:17 Atbildēt
vvisi jau zin
viņi taču ar a/p cieši saistīti....
21.oktobris 2021, 11:16 Atbildēt
tto hmm
Galvu saspiedi, Krišjāni?
21.oktobris 2021, 11:27 Atbildēt
NNehmm
Kretīnkankars ar visu levitējošo zābakkaižu bandu sen bija jāpatriec!
22.oktobris 2021, 10:59 Atbildēt
ddomele
var arī sterilizēt (kastrēt) komandu. Iespējams, ka valdošie vadīšanā pielieto Comedy Club noskatītus piemērus, kā Omskgazmjas treneris uzdarbojas.
21.oktobris 2021, 10:12 Atbildēt
YYoo
Paldies, raksts kā jau vienmēr, baudāms.
21.oktobris 2021, 10:13 Atbildēt
ppiebilde
Par citu komandu. Ja pazīstamais šoumens Leščinskis - Šlesers paziņo, ka viņš drīkst nevakcinēties, jo regulāri jākāpj virsū sievai, bet bauru elektorātam to esot jādara, elektorātam atliek vien pateikt trakā dēlam un pidarstriptizierim vēlēšanās - nah, nah.
21.oktobris 2021, 10:15 Atbildēt
rreptilis
Labs raksts...tas, vispār ,ļoti labi sakrīt ar PSRS armijas dedovšinas sistēmu,kurā virsnieki negrib nodarboties ar saviem tiešajiem pienākumiem,bet to noveļ uz vecāku iesaukumu ....sarīdot savā starpā dažādu iesaukumu kareivjus...jaunākais iesaukums ienīst savus vecākā iesaukuma biedrus ,nevis virsniekus.
21.oktobris 2021, 10:34 Atbildēt
VVisādi var būt
Kā kurā vietā,tev ir tikai daĺēja taisnība,ir tāda lieta kā reputācija,kuru var iegūt gandrīz uzreiz,vai arī pēc laika.Man sanāca tā,ka vajadzēja tos ģedus komandēt,kur viss notika tikai uz norunu par attieksmi,jo tomēr katrs zin savu vietu,tikai svarīga ir attieksme,kur vajag saprašanu izrādīt,kur savu pienākumu neizpildīšanas gadījumā var draudēt smagākas lietas,kur vairs nekāds neformāls status tevi neglābs un attruna par savas pašiedomātās cieņas aizstāvēšanu nederēs,bet aptrakušie ar sevi katreiz var radt neadekvātas problēmas.
21.oktobris 2021, 12:44 Atbildēt
DDainis
www.youtube.com/watch?v=IzBQtYv6GWY&t=1325s
21.oktobris 2021, 10:37 Atbildēt
ppietiek
Visslabākais variants. Sataisīt shēmas, kur pazūst simtu miljoniem aizņemto naudu, pateikt , ka visi idioti un aiziet no skatuves, ka to dara līdz šim. Un atbild par ka vienmēr tauta ! Es tā negribu !!! Pietiek !!!
21.oktobris 2021, 10:46 Atbildēt
PPoga
Ieripos lokdauna naudiņa un pats nozudīs nemanot. Tas kas tagad notiek, kā no tribīnes kūda cilvēku pret cilvēku, kā bez tiesas paziņo par “vainīgo”. Totalitāra šausmu valsts. Viss nolaists līdz konkrētai dir...ai.Cilvēkus kūda, naido un ņirgājas.
21.oktobris 2021, 11:01 Atbildēt
RRuta
Kad bija jārisina vakcīnu pret kovid vīrusu iepirkšanas jautājumi, tad Kariņš sadzīves modelī, sēžot zoomā un Vinkelei ēdot ābolu, nogulēja vakcīnu piegādi. Vainīgi kā vienmēr citi, un tā tas turpinās. Nožēlojams nespējnieks. Tagad jau nelietis.
21.oktobris 2021, 11:09 Atbildēt
RRolands
Vai arī jāatlaiž komanda. Bet komandas uzturētājam (vēlētājam) jāieslēdz domāšana!
21.oktobris 2021, 11:10 Atbildēt
lleļļu teātris
Kurai partijai pieder Kariņš,uz to pusi arī ir jāskatās.Nevar atrauti skatīties kā atsevišķu indivīdu,kur visi kaut kā neatceras kopību ar Levitu.Es domāju ka viņu viņa rīcību netieši nosaka citi.Latvijas prezidenta aicināts viņš ir un Saeimas uzticību izpelnījušais.Bet kā mēs varam pieminēt Saeimu,ja acīm redzami mums ir Saeimas koalīcija,kas nepārprotami ir acīm redzama vienošanās kā kartelis.Vai arī mums to tikai tā pasniedz,bet īstenībā tur visi ļoti omulīgi eiforiski jūtas ar cerību un ticību mūžīgai pārliecībai par pārvēlēšanu.
21.oktobris 2021, 11:11 Atbildēt
ddomele
omulīgi un eiforiski jūtas, mūžīgi pārdodot pārliecību.
21.oktobris 2021, 11:18 Atbildēt
vvisi redz
a/p jau nav uz ko...uz bļondaru?ļaunupu?stabiņi vien ir..................
21.oktobris 2021, 11:15 Atbildēt
KKocins
Treneri ir slims bet nomainīt to neļauj ASV administrācija.Tagad jau vairs nepietiek ar vēstniecības apmeklējumu,bet prezidents,ministru prezidents un ārlietu ministrs rindas kārtībā tiek izsaukti uz galveno pārvaldi.Bēdīga mums tā dzīve veidojas izdabājot okupantiem.
21.oktobris 2021, 11:21 Atbildēt
UUldis
Atslēgas moments - treneri maina īpašnieki. Jālūdz Vēstniecībai!
21.oktobris 2021, 11:32 Atbildēt
žžurka
Ne vienmēr jāmaina treneris, dažreiz pietiek, ka izmet provokatoru, sliņķus un tiek vaļā no muļķiem.
21.oktobris 2021, 11:47 Atbildēt
AAkurāt
Piekrītu. Un vēl var paskatīties šādi: nekur nederīga komanda, bet treneris tomēr spēj panākt, ka tā spēlē un pastāv līgā
21.oktobris 2021, 11:55 Atbildēt
KKnariņš
Ejiet uzkārties! Neatkāpšos! Vēl ir tik daudz naudas, bet manos kontos pietrūkst vēl mljardiņš!
21.oktobris 2021, 11:49 Atbildēt
DDace
Es esmu neviltoti pārsteigta cik veiksmīgi valdībai ir izdevies novelt vainu par visu 'so situ'aciju uz vakcīnu pretiniekiem un liekas, ka daudzi, varbūt pat lielākā daļa no vakcīnu aizstāvjiem tam arī tic.
21.oktobris 2021, 12:04 Atbildēt
vviesis
Pats smieklīgākais, ka valdības atbalstītāji pie antivakseriem pieskaitījuši pat nabaga Apiņa kungu, kurš katrā izdevīgā gadījumā stāsta, ka pats ir vakcinējies un iesaka to darīt arī citiem...... :))))))) Jau tas vien parāda, cik murgaina ir šo grupu domāšana :(
21.oktobris 2021, 15:19 Atbildēt
kkid
viss raksts ir tieši tas, kā visu situāciju redzu arī es - jau no paša sākuma valdība sāka sabiedrības šķelšanu un naida kurināšanu. ja to dara iedzīvotāji, tad tas ir krimināli sodāms, bet ko darīt, ja kūdītājs ir valsts vadītājs?
21.oktobris 2021, 12:11 Atbildēt
xxxx
piekrītu, esmu antivakceris pret pašas gribu- ar visu sargāšanos izslimoju- to pazemojumu, apņirgšanu, lamāšanu, tagad piespiedu vakcināciju, kad ārsti saka- nezinām, kā būs. Vai spēšu piedod valstij? nezinu :(
21.oktobris 2021, 13:57 Atbildēt
vviesis
Mjā, lieliski saprotu, kā tas ir.... bet, valsts kā tāda jau nav vainīga- vainīgi ir tie, kas šobrīd prezentē valsti- valdošā koalīcija ar premjeru un prezidentu priekšgalā. Tiem gan nedrīkst piedot nekādā gadījumā.
21.oktobris 2021, 15:16 Atbildēt