Komentāri: Latvijas politikas "karavadoņi" un “burvji” cīņā pret nodevīgajiem deguniem

22.10.2021. Bens Latkovskis
 
nnezālītis
«Egils Levits ir kā spoža zvaigzne. Spīdums, kas šai zvaigznei piemīt, ceļas no dziļas inteliģences, no izcilas izpratnes par Latvijas vietu un lomu Eiropas un pasaules kontekstā. Latvijai ir ļoti nepieciešama zvaigzne, kas apspīd mūsu valsts tumšos beztiesiskos kaktus. Viņš spēj visus putnus, kam nošļukuši knābji, ar savu lielo ticību Latvijas valstij un latviešu nācijai atkalt celt spārnos».

/Māra Zālīte/
22.oktobris 2021, 8:30 Atbildēt
aaber
Ko tas autors vēlējās paust, vai to, ka lielkrievu šovinisti - rusisms - Krievijas ietekmes aģenti nav bijušo krievu pasaules koloniju ienaidnieks? Vai to, ka Kremlis neved hibrīdkaru pret, pirmkārt, bijušajām kolonijām un arī rietumiem kā tādiem? Vai to, ka nav vajadzīgi harizmātiski karavadoņi - tautas vadoņi un to garīgie padomdevēji, palīgi - mācītāji, priesteri, magi, komisāri, ekstrasensi, šamaņi...? Tas viss ir bijis, ir un būs, tā ir iekārtota pasaule - tādi ir tie Dieva radītie spēles noteikumi.
22.oktobris 2021, 16:46 Atbildēt
eezītis
Ja tādas muļķības komentē, man jautājums - ko tu pīpē jeb šņauc iekšā, kur to var dabūt lockdown laikā ?!
24.oktobris 2021, 14:19 Atbildēt
hhi hi
stulbais domās par mazbritānijas ,prancijas kolonijām,pat seniem baltiem ir bijušas kolonijas.KRIEVIJAI nav koloniju,tai ir piederošās zemes no tūkstošgadiem,izpirktās un citiem dāvinātās sadrudzības vārdā.
22.oktobris 2021, 17:23 Atbildēt
ššaizes par pļukt
LEMBERGA KUNGS BIJA,IR un BŪS ĪSTENU LATVJU VADONIS SAULES MŪŽA ZEMĪTES ATKAL ATDZIMŠANAI IZAUGZSMEI!
22.oktobris 2021, 17:15 Atbildēt
SSapņotājs
Lai Lembis izslien knābi, bez cēlāju palīdzības! Bet vai būs tik daudz piķis, lai pietiktu varas vīriem stipendiju izmaksām, kuriem kā runā,cels algas?
24.oktobris 2021, 0:01 Atbildēt
ppaga
Tad lai Lembis sāk ar Fabriciusa pieminekļa nojaukšanu Ventspilī un atvainojas, ka agrāk bija krievu pasaules pusē - pret stingrāku valsts valodas un pilsonības likumu un nekad neiestājās par okupācijas postošo seku novākšanu - dekolonizāciju, derusifikāciju.
22.oktobris 2021, 21:10 Atbildēt
AAgā
ce DUPU tevīm
22.oktobris 2021, 22:36 Atbildēt
MMediķu atklātā vēstule Saeimai
Ārstniecības profesijas pārstāvju
atklāta vēstule

1. FAKTISKO APSTĀKĻU IZKLĀSTS
1.1. Valsts pārvalde noteiktām profesijām pieprasa obligātu sadarbspējīga sertifikāta esamību, lai
pildītu savus darba pienākumus, kas nozīmē piespiedu vakcināciju pret Covid-19 infekciju, lai
saglabātu savu darbu, gadījumos, kad darbiniekam nav derīga sadarbspējīga sertifikāta par
Covid-19 infekcijas pārslimošanu.
Valstī iepirktajām vakcīnām pret Covid-19 infekciju zāļu aprakstā ir uzrādītas nāvīgas
neparedzamas blaknes – tromboze, anafilakse, miokardīts. Un nāve (skat. vēstulei pievienoto
VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) 01.10.2021 ziņojumu, kurā ir apkopotas
Covid-19 vakcīnu izraisītās sekas). Dati iegūti tieši no ziņojumiem, kas iesniegti VAERS, kas ir
galvenā valdības finansētā sistēma ziņošanai par nevēlamām vakcīnu blaknēm ASV. Katru
piektdienu VAERS publisko visus ziņojumus par vakcīnu radītām traumām. Lai varētu
apstiprināt cēloņsakarību, VAERS iesniegtajiem ziņojumiem ir nepieciešama turpmāka
izmeklēšana. Vēsturiski ir pierādīts, ka VAERS ziņo tikai par 1% no faktiskajām vakcīnas
blakusparādībām. VAERS 01.10.2021 ziņojumā ir konstatēti 16,310 nāvju
gadījumu pēc Covid-19 vakcīnām kopš 2020. gada decembra.
Valsts pārvalde nekādu iemeslu vadīta nedrīkst noteikt par obligātu sadarbspējīga
sertifikāta esamību, kas būtībā ir piespiedu vakcinācija ar vakcīnu, kura var izraisīt
cilvēka nāvi.
1.2. Visas Covid-19 vakcīnas ir atļauts lietot, pateicoties tikai ārkārtējos gadījumos piešķirtai
“tirdzniecības atļaujai ar nosacījumiem” (Conditional Marketing Authorisation). Eiropas zāļu
aģentūra ir piešķīrusi tām tikai pagaidu reģistrāciju uz ierobežotu laika periodu (Eiropā 1 gadu),
turklāt ar noteiktām atrunām un pienākumu veikt tālāku izpēti saistībā ar riskiem un ietekmi uz
cilvēka organismu. Visas vakcīnas ir klīnisko pētījumu 3. stadijā, un tās turpina pētīt uz
cilvēkiem (klīnisko pētījumu reģistros atrodamo pētījumu ietvaros). Jebkura jauna medikamenta
lietošana plašā populācijā var būt bīstama, jo tikai ilgtermiņā var izvērtēt sekas. Šobrīd, kad vēl
tikai notiek klīniskais pētījums, neviens nevar apgalvot, ka vakcīnas ir drošas. Nevienā valstī
injekcijas pret Covid-19 infekciju netiek sauktas par vakcīnām, bet gan ģenētisku medikamentu,
kas ir klīniskā pētījuma 3. fāzē. Tieši šī iemesla dēļ 13.10.2021 Francijas senāts atcēla
obligāto vakcināciju pret Covid-19 infekciju.
Tā kā tirdzniecības atļauja ar nosacījumiem aptver vakcīnas, par kurām vēl nav visaptverošu
pirmsklīnisko un klīnisko (arī farmaceitisko) datu, un joprojām ir nepieciešami papildu dati, kā
arī trūkst visaptverošu klīnisko datu par vakcīnu drošību un efektivitāti, šādos gadījumos nav
nekāda juridiskā pamata normatīvajos aktos ieviest šādu līdz galam nepārbaudītu vakcīnu
lietošanas obligātumu.
1.3. Tirdzniecības atļaujas ar nosacījumiem izsniegšanas gadījumā nekur ES normatīvajā
regulējumā nav paredzēts, ka šāda atļauja ar nosacījumiem atļautu obligātā kārtā un masveidā ar
tām vakcinēt cilvēkus.
1.4. Valsts pārvalde uzrāda tikai vakcinēto mirstību no Covid-19 infekcijas, kas ir tikai daļa no
kopējās mirstības, kuru ietekmē vakcinācija. Vakcinācija var mazināt mirstību no Covid-19
infekcijas, taču, radot iekaisumu, palielināt mirstību, piemēram, no sirds asinsvadu sistēmas
slimībām, kas joprojām ir biežākais nāves iemesls valstī.
Kamēr nav uzrādīti pierādījumi par mirstību no visiem veselības traucējumiem vakcīnu
saņēmušo un nevakcinēto vidū, vakcināciju pieprasīt ir noziegums, jo tiek pārkāpts
Ārstniecības likums, kas prasa pierādījumus, ka profilakse neveicina mirstību.
Kamēr nav uzrādīti pierādījumi, par vakcināciju var tikai informēt, brīdinot, ka ietekme uz
mirstību nav zināma.
1.5. Valsts pārvaldei, ja tā iesaka, vai pieprasa cilvēkiem vakcinēties, ir pienākums vismaz reizi
mēnesī uzrādīt kopējo mirstību vakcinēto un nevakcinēto cilvēku vidū. Tas parādīs vakcinācijas
ietekmi uz vakcinēto mirstību un brīdinās, ja, vīrusam mainoties, mirstība pēc vakcinācijas
pieaug. Tā kā dati par vakcināciju un mirstību no dažādiem veselības traucējumiem ir ievadīti
elektroniski, tiem jābūt viegli apkopojamiem un publicējamiem. Piemēram, cilvēki joprojām
visvairāk mirst no sirds un asinsvadu slimībām. Katru mēnesi kopš vakcinācijas sākuma ir
jāuzrāda, cik procenti no visiem mirušajiem no sirds un asinsvadu slimībām bija
nevakcinēti un cik saņēmuši vakcīnu (1 vai 2 devas un cik dienas pēc pēdējās devas
cilvēkam ir iestājusies nāve). Tas parādīs vakcinācijas ietekmi uz mirstību cilvēkiem ar sirds un
asinsvadu slimībām. Ja vakcināciju saņēmušo grupā mirstība ir proporcionāli mazāka nekā
nevakcinēto grupā, vakcinācija ir iesakāma. Ja mirstība vakcināciju saņēmušo grupā ir tāda pati
kā nevakcinēto grupā, vakcināciju drīkst ieteikt Covid-19 profilaksei, norādot, ka vakcinācija
mirstību nemazina. Ja vakcināciju saņēmušo grupā mirstība ir lielāka, kā nevakcinēto grupā, tad
vakcināciju nedrīkst ieteikt vai pieprasīt, par to var tikai informēt, brīdinot, ka vakcinācija
veicina mirstību. Līdz brīdim, kad tiks publicēti dati, vakcināciju ieteikt ir neētiski un
pieprasīt ir noziegums.
1.6. Prasot darbiniekiem obligātu sadarbspējīga sertifikāta esamību, kas būtībā ir piespiedu
vakcinācija, lai turpinātu strādāt savā profesijā, valsts pārkāpj Satversmes 93. Pantu. Ikviena
tiesības uz dzīvību aizsargā likums.
2. TIESĪBU NORMU PĀRKĀPUMI
2.1. Ārstniecības likuma 9.1 pants. (1) Ārstniecību veic atbilstoši klīniskajām vadlīnijām, vai
ārstniecībā izmantojamo metožu un zāļu lietošanas drošības un ārstēšanas efektivitātes
novērtējumam, kas veikts, ievērojot uz pierādījumiem balstītas medicīnas principus.
Ārstniecības likums prasa zināt un uzrādīt pierādījumus, kā vakcinācija ietekmē vakcīnu
saņēmušā cilvēka veselību un mirstību. Taču vakcinācijas ietekme uz kopējo mirstību no
jebkādiem veselības traucējumiem, ko izraisa vakcīna, joprojām nav zināma.
2.2. 36. pants. Ārstniecības persona ir atbildīga par izraudzītās medicīniskās tehnoloģijas
lietošanu un tās radītajām sekām. Ārsta pienākums, pirmkārt, ir nekaitēt. Lai ārsts varētu būt
atbildīgs par sekām pēc vakcinācijas, viņam ir jāzina vai vakcinācija nepalielina kopējo mirstību.
Tā kā Latvijas Ārstu biedrības Covid-19 infekcijas profilakses darba grupa iesaka mudināt
pacientus vakcinēties un valsts pārvalde to pieprasa, tad atbilstoši ārstniecības likuma prasībām,
to pienākums ir zināt, un uzrādīt faktus, kas apliecina, ka profilakse neveicina mirstību.
Ne ārstu biedrības darba grupa, ne valsts pārvalde nav uzrādījusi faktus, kas apliecina, ka
vakcīna mazina vakcīnu saņēmušo cilvēku mirstību. Tas ir nelikumīgi, jo pārkāpj
Ārstniecības likuma prasības.
2.3. Pacienta tiesību likums (3) Pacientam ir tiesības saņemt no ārstējošā ārsta informāciju par
savu veselības stāvokli, tajā skaitā par slimības diagnozi, ārstēšanas, izmeklēšanas un
rehabilitācijas plānu, prognozi un sekām, arī slimības radītajiem funkcionēšanas
ierobežojumiem, profilakses iespējām, kā arī tiesības pēc ārstniecības ietvaros veiktas
izmeklēšanas un ķirurģiskās vai cita veida invazīvās iejaukšanās saņemt informāciju par
ārstniecības rezultātiem, par iepriekš neparedzētu iznākumu un tā iemesliem.
Šobrīd pacientam nav iespējams izskaidrot prognozi un sekas, vakcinācijas riskus, un
ieguvumus, ja nav zināma vakcinācijas ietekme uz mirstību no jebkuriem veselības
traucējumiem, ko izraisa vakcīna, tāpēc vakcināciju nedrīkst pieprasīt, par to var tikai informēt,
brīdinot, ka ietekme uz mirstību nav zināma. Valsts pārvalde noteiktām profesijām pieprasa
vakcinēties, neuzrādot vakcinācijas ietekmi uz kopējo mirstību pēc vakcinācijas, tā pārkāpjot
Pacientu tiesību likumu.
2.4. Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas 2021. gada 27. janvāra rezolūcija “Covid-19
vakcīnas: ētiski, juridiski un praktiski apsvērumi” (Covid-19 Vaccines: Ethical, Legal and
Practical Considerations) 7.3.1.apakšpunktā paredzēts: “Nodrošināt pilsoņu informēšanu par to,
ka vakcinācija nav obligāta un ka neviens nav politiski, sociāli vai kā citādi spiests sevi vakcinēt,
ja viņi to nevēlas.” 7.3.2. apakšpunktā paredzēts „Nodrošināt, lai nevienu nediskriminētu par to,
ka viņš nav vakcinēts, par iespējamu veselības apdraudējumu vai nevēlēšanos vakcinēties.”
7.1.5. apakšpunktā paredzēts „Izveidot vakcīnu kompensācijas programmas, nodrošinot
kompensāciju par nepamatotu kaitējumu un kaitējumu, ko rada vakcinācija”
ņemot vērā iepriekš minēto pieprasām:
1. nekavējoties novērst valsts pārvaldes un ārstu biedrības darba grupas nelikumīgo rīcību un
atcelt noteiktām profesijām obligātu sadarbspējīga sertifikāta esamību, lai pildītu savus darba
pienākumus, kas nozīmē piespiedu vakcināciju pret Covid-19 infekciju, līdz brīdim, kad tiks
uzrādīti un publicēti dati par Covid-19 vakcīnas ietekmi uz kopējo mirstību.
2. vismaz reizi mēnesī uzrādīt kopējo mirstību vakcinēto un nevakcinēto cilvēku vidū procentuāli
par vakcināciju un mirstību no dažādiem veselības traucējumiem un, veidojot šo statistiku
obligāti, norādāms, ka par vakcinētu cilvēku uzskatāms indivīds, kas ir saņēmis, kaut vienu
vakcīnas devu.
3. nekavējoties novērst valsts pārvaldes nelikumīgu rīcību, kad Ministru kabineta noteikumi ir
pretrunā ar hierarhijā augstāk stāvošiem Likumiem.
4. par Covid-19 vakcīnām runāt nevis kā par “vakcīnām” (līdzās pārējām pastāvīgo tirdzniecības
atļauju saņēmušajām vakcīnām pret citām slimībām, piemēram, gripas, encefalīta un difterijas
vakcīnām), bet kā par “eksperimentālajām vakcīnām” (jo nav pabeigti visi nepieciešamie
pētījumi un nav iegūti visi nepieciešamie dati). Tāpat šajā gadījumā par personām, kuras tiek
vakcinētas ar eksperimentālu vakcīnu, runāt nevis kā par “pacientiem”, bet drīzāk kā par
“klīniskajā pētījumā iesaistītiem pacientiem” ar visām no tā izrietošajām juridiskajām sekām.”
Lai tauta būtu informēta.
5. informēt tautu, ka vakcinācija ir brīvprātīga un tā neietekmēs ikdienas dzīvi.
6. izveidot valsts apmaksātas vakcīnu kompensācijas programmas, nodrošinot kompensāciju par
kaitējumu, ko rada Covid-19 vakcinācija.
Lūdzam rīkoties steidzami, jo vakcinācija skar visu valsti un vakcinācijas sekas ilgtermiņā šobrīd
nav paredzamas.

Latvijas Mediķu alianses 190 biedri
Pielikumā VAERS 01.10.2021 ziņojums uz 12 lpp.

VAERS Summary for COVID-19 Vaccines through 10/1/2021

Ja atkal komentārs tiks dzēsts, sniegšu prašibu tiesā par cenzūru!
22.oktobris 2021, 18:25 Atbildēt
RRama
Izlasi jebkuru zāļu anotācija tur mati ceļas stāvus mo iespējamām blaknem un tomēr cilvēki tās lieto jo zāles nedzerot "blaknes " var būt neatgriezeniskas .
Es labāk potejos ar "eksperimentālām " vakcinam nevis nomirstu nosmokot
23.oktobris 2021, 9:13 Atbildēt
ZZāra Mālīte
tā būtu pēc būtības
24.oktobris 2021, 16:12 Atbildēt
vvaimanai
Atkal bezzobu benis par hūtes naudu kacinās patstāvīgi domāt nespējīgo tautas daļu uz nekārtībām?
22.oktobris 2021, 10:30 Atbildēt
LLatvija pederastu lielvalsts
Pieturi muti pederast!
22.oktobris 2021, 12:46 Atbildēt
ttiesnesis
bet tas tad tur tāds? Valdība taču ir noziedzīga , jo ietupināja aivaru (ak vai, ak vai)
22.oktobris 2021, 10:31 Atbildēt
nnesapratu
Latkovska kungs, jums parasti labi sanāk, bet, kā godīgs NRA piekritējs saku - kariniet uz nagliņas šito piļu-žopiju, šoreiz tā ir bišku šķērsam un neder. Nu reāli neder, goda vārds.
22.oktobris 2021, 10:33 Atbildēt
GGada glezna
Man patika šis raksts. Ja kāds nesaprata, tad izsaku līdzjūtību, ja kāds izliekas, ka nesaprata - pelna maizīti strādādams par plutokrātijas klaķieri.
22.oktobris 2021, 17:24 Atbildēt
cceltnieks
Te nu ir jāsaka, ka burvji ir ar ķelli rokā un betonē reni pa kuru nauda birs pašu makos.
22.oktobris 2021, 10:50 Atbildēt
vvai arī
burvji,līdzīgi krustnešiem,ir ceļā uz jaunas covidreliģijas ieviešanu.
22.oktobris 2021, 16:03 Atbildēt
AASV protektorāts Latvija
...Tagad mājsēdē var nedaudz atvilkt elpu un izvērtēt šī pasākuma politisko kontekstu.... Ja benam maksā par mājās sēdēšanu un neko nedarīšanu, tad viņš tā var darīt, bet lielākai daļai valsts iedzīvotāju tā nav, jādomā, kā izdzīvot. Diemžēl arī ASV ieceltā valsts administrācija ir tālu no tautas un to nesaprot.
22.oktobris 2021, 10:53 Atbildēt
dde Soto
cik lieliski "tautu saprot" tavas rašņas Pundura kliķe, vai ne, trolli ? Tikko tauta iziet demonstraacijaa, taa uzbrukums ar mietiem, stekiem un uzkriitoshi safabriceetas "lietas". Shob drugije bojaļis [ smīn ]
22.oktobris 2021, 11:07 Atbildēt
tto de Soto
Tev laikam pakaļā vatņika pipsis nolūzis, ka par rašņu vien mal un mal? [ smīn ]
22.oktobris 2021, 12:55 Atbildēt
RRedzu troļļus
de Soto>> Esi sajaucis portālu, kurā ar savām pargudrībām bārstīties.
22.oktobris 2021, 11:12 Atbildēt
ppadomdevēji vada valsti
Nezināju ka tā arī var izteikties,tagad noteikti to arī ietveršu savā saprašanā par tiem burvjiem un karavadoņiem,bet kur palika viņu sekotāji,kuri noteikti ir ieinteresēti sevi pakļaut viņu vadībai,jo tas nes rezultātu,kur medijien vispār nav vietas kā traucējošiem apstākļiem,jo tieši sekotājiem tas rada apstāšanos un klausīšanos ar iespēju novērsties no sava sekošanas ceĺa.Latvijas valdība tomēr ir karavadoņa arhetipā,kuri pakļaujas burvju arhetipam,braucot pie viņien un saņemot svētību saviem iekarojumiem.Kur pašu valstī ir jāmeklē starp padomdevējiem piederošos pie burvjiem.
22.oktobris 2021, 11:15 Atbildēt
īīsumā
Covid aizsegā Levit/Kariņa kliķe fenderēs vēl negausīgāk!
22.oktobris 2021, 11:16 Atbildēt
AAgate
Nu politoloģijā daļās mazliet savādāk. Valsts, tas ir karavadonis-starpnieks (universālas zināšanas) - zintnieks (dievišķo zināšanu autoritāte).
Karavadonis ir spēks, taču visu nav iespējams veikt ar spēku, tas noved pie konfliktiem un šādas (esošās dotajā brīdī) sabiedrības sabrukuma.
Lai varu leģimitizētu vajadzīgs starpnieks - mīta zinātājs, kurš vienkārši brauca no cilts uz cilti, deva pamatzināšanas. Nebija ieinteresēts labumā, jo nepiederēja nevienai ciltij.
Savukārt, tikai zintnieks zināja senos likumus, pārvaldīja tos uz zemes.
Ja paskatāmies uz šodienu, tad mums grib daudzi būt karavadoņi. Starpnieku kā tādu mums nav, bet mums ir izveidojies muldoņu slānis, un vēl šo lomu grib veikt TV, ne velti saukā par vienacaino aukli (datorus, viedtālruņus utml. var turpat pieskaitīt). Nu trešais posms-zintnieks, mums praktiski iztrūkst. Šeit nevar pieskaitīt reliģijas, jo ja uzmanīgi analizējam, tās visas ir degradējušās, noejono skatuves. Bet tas nozīmē, ka veidosies jaunā reliģija, kas virzīs cilvēkus uz garīgo attīstību. Un tomēr šis posms iztrūkst. Latviešiem savu laiku bija svārups, krivs utt., kas zināja atbildes uz jebkuru jautājumu, kas tiešajā strīdus, kas noteica, kuri savā starpā drīkst precēties, kuri nedrīkst, lasīja laikā zīmes, likteņus utt. Mums nav augstākās autoritātes. Kad būs starpnieks un zintnieks, kā valsts mēs restartēsimies.
22.oktobris 2021, 11:16 Atbildēt
ppiebilde
Šai portālā ir tikai viens lappuses aizpildītājs, kas to dara, nepasakot absolūti NEKO. Nu nemaini nikus, postmodernisko narkotiku teksta plūsmas bezsaturs no tā nemainās.
22.oktobris 2021, 11:36 Atbildēt
ttā nu te iet
augstākā komunisma pilotāža, runāt ne par ko!!!!!!!!!! nu pamēģini...man nesanāk. baznīcas vismaz vecos Hamurapi likumus zīšļāja gadu tukstošus un paši neievēroja... nu, šie peildina zagsān leksikonu> zagta nauda- nekorekti iegūta nauda, zagtas naudas konfiskācija- nacioanalizācija...super č super
22.oktobris 2021, 13:30 Atbildēt
IInta
Ta ir jau jauna religija: kovids tā saucas. Un visi mediķi bez izņēmuma - dievu kārtā....
neraugoties uz to, vai t.s. Hipokrāta zvērestu vēl kāds vispār atceras, vai arī strikti tik vien kā PVO UKzazus un vietējo vagaru - varnešu uzdotos ciparus nopotēšanā pilda.
Variācija par tēmu co = company, protams ka vēlama tik tā: pārnacionālā.... un parazītu uzturēšanas nodrošināšanas kantoris ar VID kā zirnekli centrā - kas tas tāds, paši zināt kas....
:)))
:(
22.oktobris 2021, 12:57 Atbildēt
bbeidzot
to zvērestu vienreiz izlasi, tas nav komunistu/ vērgu/ārstu/kalpotāju murgs
22.oktobris 2021, 13:57 Atbildēt
IInta
Te tas būs un cik tagad tā tēzes jau tiek pārkāptas?
www.rsu.lv/par-rsu/v..okratiskais-zverests
22.oktobris 2021, 14:13 Atbildēt
TTrakais
Smiekli nāk- smagais lokdauns- te no smagā pat smakas nav. Smagais būtu, ja vispār nedrīkstētu parvietoties un strādāt klātienē un viss būtu ciet, izņemot tikai pārtikas veikalus un aptiekas un ārā nedrikstētu atrasties bez būtiska iemesla un ne vairāk par stundu un naktī, kas staigā liktu uzreiz cietumā, vot tas būtu smagais, a tā tikai nelielas neērtības.
22.oktobris 2021, 11:18 Atbildēt
DDžo
Trakais!Kur tad tev cietumos tik daudz vietu atrastos?Lembis viens pats veselu cietumu aizņēmis.
22.oktobris 2021, 12:48 Atbildēt
RRuta
Par tiem karavadoņiem un magiem neizteikšos, bet to, ka vainīgi būs nevakcinētie un bezatbildīgā sabiedrība, Kariņš noteikti paziņos.
22.oktobris 2021, 11:27 Atbildēt
ssvētais moceklis
Vai Kariņam ir sava baznīca?Stāvot nepiekļūstamā vietā,var visu ko runāt.Lai iziet uz ielas un sludina savu patiesību,kur viņa sekotājiem būs iespējas viņu pasargāt no viņa noliedzējiem.Lai Kariņš nāk uz ielas un sludina.
22.oktobris 2021, 11:48 Atbildēt
nnu nu
Par baznīcu nevar zināt, bet aklie - fanātiskie sekotāji Kariņam noteikti ir. Tepat nesen viens rakstīja, ka Kariņš mūs ir paglābis no covid. Cik sapratu, - visus mūs.
22.oktobris 2021, 16:27 Atbildēt
nnu nu
Par baznīcu nevar zināt, bet aklie - fanātiskie sekotāji Kariņam noteikti ir. Tepat nesen viens rakstīja, ka Kariņš mūs ir paglābis no covid. Cik sapratu, - visus mūs.
22.oktobris 2021, 16:26 Atbildēt
AApmierinātais
Tikai tāpēc ka viņš nav smags, viņš ir šarlatāns no šarlatānu klana "Vienotība" .
22.oktobris 2021, 11:56 Atbildēt
PPrecizējums
Klana "Vienotība" veselības ministri, kas arī atbildīgi pie šodienas situācijas: E. Repše, I. Circene, L. Mūrniece, L. Straujuma. Arī no ZZS un TP - brīnišķīga plejāde, paskatiet Vikipēdiju
22.oktobris 2021, 20:16 Atbildēt
AAhā
Labs!
22.oktobris 2021, 12:35 Atbildēt
LLauskis
Kur palicis vienotās Lembja žurnaļugu - antivax frontes iecienītais mīļvārdiņš "kovidhistērija"? Smirdīgā Lembja skrejlapa pārmetusies uz rakstiem no sērijas "savlaicīgi nepieņēma lēmumus" un "pienācīgi neizvērtēja riskus".
Nenosmieties.
22.oktobris 2021, 12:36 Atbildēt
RRedzu troļļus
Lauskis>> Uz delfiem lūdzu vai nu uz skolu, speciālists atradies.
22.oktobris 2021, 12:49 Atbildēt
IInta
Padziļinātāks ireskats varbūt radīsies, ko īsti jenoti pārstāv...\
youtu.be/Qf8_mh5NgtY
22.oktobris 2021, 12:43 Atbildēt
IInta
ieskats, pardon
22.oktobris 2021, 12:59 Atbildēt
IInta
22.oktobris 2021, 13:11 Atbildēt
IInta
22.oktobris 2021, 13:16 Atbildēt
IInta
22.oktobris 2021, 14:33 Atbildēt
ffidels
Burvji jau tie paši meļi,tikai modernāk skan!
22.oktobris 2021, 12:43 Atbildēt
nnu nu
vai aizmirsi Viņķeles recepti - sakrusto pirkstus aiz muguras un tas būs tikai 'čuriks' - nekādi meli.
22.oktobris 2021, 16:14 Atbildēt
vvispār jau
nu jau č strēgst šīberītis...neārstam lasīt psihiatriju...silts ieteikums, nevajag un plaši pazistamsm leģenda zvaigzne personība...tas jau no šovu sērijas- muļķis meklē sievu, mediķi tādu leksiku nelieto
22.oktobris 2021, 13:26 Atbildēt
FFedja
Brīvību politieslodzītajiem Ādamsonam un Lembergam!
22.oktobris 2021, 13:42 Atbildēt
rreptilis
Biedrs Levits arī vakcinācijas sertifikātu nopircis????
22.oktobris 2021, 15:51 Atbildēt
PPirktspēja
Štazi tos dod par velti.
22.oktobris 2021, 16:33 Atbildēt
aaber
Ko tas autors vēlējās paust, vai to, ka lielkrievu šovinisti - rusisms - Krievijas ietekmes aģenti nav bijušo krievu pasaules koloniju ienaidnieks? Vai to, ka Kremlis neved hibrīdkaru pret, pirmkārt, bijušajām kolonijām un arī rietumiem kā tādiem? Vai to, ka nav vajadzīgi harizmātiski karavadoņi - tautas vadoņi un to garīgie padomdevēji, palīgi - mācītāji, priesteri, magi, komisāri, ekstrasensi, šamaņi...? Tas viss ir bijis, ir un būs, tā ir iekārtota pasaule - tādi ir tie Dieva radītie spēles noteikumi.
22.oktobris 2021, 16:47 Atbildēt
tticīgais
Kāpēc mullas ievēro korāna likumus, bet kaimņi bez tā visa dzīvo labāk? Tad ir jānoskaidro, kas ir laba dzīve? Laba dzīve ir nevis bagāta, bezrūpīga dzīve, bet tāda dzīve kurā cilvēks, reinkarnācijas laikā, var visvairāk kaut ko noderīgu, savai garīgajai attīstībai, apgūt, iemācīties, bet grūtības, problēmas, ļaunie gari ir tikai trenažieri, lai cilvēks varētu ar to visu cīnoties vairāk mobilizēt savu fizisko, astrālo (emocionālo), mentālo un garīgo potenciālu.
22.oktobris 2021, 16:56 Atbildēt