Katram "progresistu" tārpiņam gribas papriecāties

Nē, tā nevar būt, ka vienā politkopā ir salasīti visi palīgskolas koridora absolventi, vēstures zinātņu antidoktori un citi sadzīves ģēniji. Bet tā tomēr sanācis: politpulciņš „Progresīvie” pēdējā laikā izcēlies ar tik izmeklētu kreiso tupumu, ka marksisma klasiķi skaudībā nobāl. Nespēju necitēt vienu no spožākajiem piemēriem – „progresīvo” Zani Pūpolu: „Satversmes preambula ir apkaunojošs vārstījums, šī valsts ir visiem. Tai skaitā gejiem, krieviem, vārnām, un jebkuram, kas grib mierīgi dzīvot.”
16.09.2020. Elita Veidemane
 
©F64

Tā kā „progresīvistu” priekšnieks Mārtiņš Kossovičs nerīkojas aktīvi un neatņem saviem politiski uzbudinātajiem pusaudžiem gadžetus, uz kuriem tie raksta savus mūžam paliekošos citātus, atliek secināt, ka viņš tiem piekrīt. Bet ir jau arī, kam piekrist. Tā, piemēram, kāds Ričards Alans Miezītis, kurš esot atbildīgais par dzimtās politkopas komunikāciju sociālajos tīklos, ierakstīja viedus vārdus: „Nacionālistu vadīta valsts ir faktiski nopietns drauds brīvībai un demokrātijai. Preambula nav neatņemama sastāvdaļa no Satversmes, tā tur nav bijusi lielāko daļu no Satversmes vēstures.”

Tā kā viens no „progresistu” mērķiem ir mainīt Satversmi virzienā pa kreisi (un nevis apzaļumot Rīgas pagalmus, kā sākumā šķita), viss ir klārs kā Klāras Cetkinas binokulāris. Kad neapzinīgi un pastulbi pilsoņi aizrāda tam pašam Miezītim, ka ar tādiem tekstiņiem viņš virzās uz valsts pamatu graušanu, viņš atbild: „Iedragāt valsts pamatu, demokrātiski paužot viedokli pret daudzos veidos absurdu preambulu, kas tika nedemokrātiski uzspiesta Satversmei? Un jau atkal drošības dienestu piesauciens. Šausmas, cik daudz Tviterī var atklāt par nacionālistu nodomiem demokrātijas iznīcināšanā.”

Atkal tie nolāpītie nacionālisti... Sak, nebūtu viņi pielipinājušies mūsu gaišajai Rīgas domes koalīcijai, mēs varētu kārtīgi nodot pa bundžām, bet - kā paši nacionālisti apgalvo, ‒ varam vienoties „komunālajos jautājumos”, tātad mums vēl tie „naciķi” biku jāpiecieš.

Dziļi politiski izglītotais jauneklis Ričards Alans - pirms paust tikpat dziļu viedokli, varētu palasīt vēstures avotus, kuros aprakstīts, kādos apstākļos ir tapusi Satversme un kāpēc tai sākotnēji nebija preambulas, proti, ievada. Vēl vairāk - kāpēc salīdzinoši nesen ir radusies, viņaprāt, šī „absurdā preambula”, pret ko tik karsti tagad cīnās kreisie „progresīvisti”. Varbūt - lai jaunizceptais politikas guru neizskatītos tik nožēlojami nekompetents, ‒ vajadzētu papētīt, kādi ir mūsu valsts pārvaldes principi un konstitucionālās tiesības, tāpat - kādas ir parlamentārisma tradīcijas. Un vajadzētu arī zināt, ka par Satversmes preambulu - pēc nopietnām debatēm ‒ Saeima 2014. gadā nobalsoja absolūti demokrātiskā procedūrā ar balsu attiecību 69 „par”, 26 „pret”. Ja Ričards vēl nezina, tad laiks uzzināt: likumdošanas vara Latvijā pieder Saeimai.

Lai mums te nebūtu runāšana pa tukšo, citēšu preambulu, kas „progresīvistiem” ir gan „absurds”, gan „apkaunojošs vārstījums”.

„1918. gada 18. novembrī proklamētā Latvijas valsts ir izveidota, apvienojot latviešu vēsturiskās zemes un balstoties uz latviešu nācijas negrozāmo valstsgribu un tai neatņemamām pašnoteikšanās tiesībām, lai garantētu latviešu nācijas, tās valodas un kultūras pastāvēšanu un attīstību cauri gadsimtiem, nodrošinātu Latvijas tautas un ikviena brīvību un sekmētu labklājību.

Latvijas tauta izcīnīja savu valsti Brīvības cīņās. Brīvi vēlētā Satversmes sapulcē tā nostiprināja valsts iekārtu un nolēma sev Satversmi.

Latvijas tauta neatzina okupācijas režīmus, pretojās tiem un atguva brīvību, 1990. gada 4. maijā atjaunojot valstisko neatkarību uz valsts nepārtrauktības pamata. Tā godina savus brīvības cīnītājus, piemin svešo varu upurus, nosoda komunistisko un nacistisko totalitāro režīmu un to noziegumus.

Latvija kā demokrātiska, tiesiska, sociāli atbildīga un nacionāla valsts balstās uz cilvēka cieņu un brīvību, atzīst un aizsargā cilvēka pamattiesības un ciena mazākumtautības. Latvijas tauta aizsargā savu suverenitāti, Latvijas valsts neatkarību, teritoriju, tās vienotību un demokrātisko valsts iekārtu.

Latvijas identitāti Eiropas kultūrtelpā kopš senlaikiem veido latviešu un lībiešu tradīcijas, latviskā dzīvesziņa, latviešu valoda, vispārcilvēciskās un kristīgās vērtības. Uzticība Latvijai, latviešu valoda kā vienīgā valsts valoda, brīvība, vienlīdzība, solidaritāte, taisnīgums, godīgums, darba tikums un ģimene ir saliedētas sabiedrības pamats. Ikviens rūpējas par sevi, saviem tuviniekiem un sabiedrības kopējo labumu, izturoties atbildīgi pret citiem, nākamajām paaudzēm, vidi un dabu.

Latvija, apzinoties savu līdzvērtību starptautiskajā kopienā, aizstāv valsts intereses un veicina vienotas Eiropas un pasaules ilgtspējīgu un demokrātisku attīstību.

Dievs, svētī Latviju!”

Skaidrs, izsvērts un pacilājošs vēstījums. Neviena lieka vārda, nevienas divdomības vai līdz galam nepateiktas domas. Preambula un visa Satversme kopumā paziņo pasaulei, kādas ir mūsu valsts un mūsu nācijas vērtības. Bet atrodas taču īpatņi, kuri pilnā nopietnībā uzskata, ka pret „gejiem, krieviem un vārnām” šis vēstījums nav gana tolerants. Bet kāpēc tāda diskriminācija? Vajadzēja pieminēt arī kormorānus, gerontofīlus un citas minoritātes. Lai skaļāk un taisnīgāk! Un pie reizes arī nost ar visiem nacionālistiem, kuriem, izrādās, ir nodomi iznīcināt demokrātiju. Nabaga „progresīvie” laikam nezina, ka valsts var būt tikai NACIONĀLA, visādi citādi veidojumi ir fikcijas. Valsts bez nacionālisma ir kā putns bez spārniem. Tā ka nevajag Latviju veidot par kaut kādu deģenerātu teritoriju, kurā nav cilvēcisku vērtību, nav valstsnācijas, nav valsts valodas.

Satversmes preambula ir valstsnācijas - latviešu - attieksme pret savu valsti. Preambula skaidri un ar cieņu parāda arī citām šeit dzīvojošajām tautām, ko latvieši sagaida no tām. Preambula izskaidro, ka Latvija tika dibināta, latviešiem realizējot pašnoteikšanās tiesības. Vai „progresistiem” joprojām nav skaidrs, ka Latvija ir vienīgā valsts pasaulē, kurā iespējams attīstīties latviešu kultūrai un stiprināties latviešu valodai? Vai „progresisti” nekad nav dzirdējuši, ka tieši latviešu valoda ir vienojošais elements visām - visām! - tautām, kas še dzīvo? Tāpēc paliek neatbildēts jautājums: kādā veidā preambula neļauj mierīgi dzīvot „gejiem, krieviem un vārnām”?

Ja šie „progresistu” pātari būtu attiecināmi tikai uz konkrētā politpulciņa iekšējām debatēm par putnu un zoofilu tiesībām galēji nedemokrātiskajā Latvijā, tas būtu pieciešams: galu galā katram mazam „progresistu” tārpiņam gribas papriecāties, kā teiktu klasiķis. Bet šie slima tārpa murgi šobrīd izplatās tālāk, un „progresisti” pat draud atkārtot „Rīgas domes vēlēšanu panākumus” citviet Latvijā - nākampavasar gaidāmajās pašvaldību vēlēšanās. Dies, pasargā! Cerams, ka Jaunpilī, Cēsīs, Skrundā, Smiltenē un citās ne tik „progresīvās” pilsētās cilvēki būs saprātīgāki nekā Rīgā.