Uģis Mitrevics: Siguldas novada bērnus neēdušus neatstāsim

„Šī situācija izgaismo zināmu dubulto morāli. No vienas puses, ir pilnīgi skaidrs, ka bērns nevar un nedrīkst būt atbildīgs vai cietējs par vecāku lēmumiem. Tāpēc šo normu svītrojam, lai nebūtu nekādu diskusiju. Punkts,” teic Siguldas novada domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics (NA). Tas notiek pēc tam, kad vēlētājus ir saviļņojis (satracinājis, iemetis neizpratnē utt.) šīs domes lēmums par to, ka skolasbērnu ēdināšanas pabalsts tiek pārtraukts, ja izglītojamā vecākiem pašvaldībā ir nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) parāds.
©Ketija Keita Krastiņa, F64

Vai pārskatīs domes lēmumu?

“Neatkarīgā” par to rakstīja jau pirmdien.

Vakar sazinājos ar Siguldas novada priekšsēdētāju Uģi Mitrevicu, jo uzzinājām, ka ceturtdien tiek sasaukta domes ārkārtas sēde, kurā tiks lemts par dažiem nepārdomāto noteikumu punktiem. Uģis Mitrēvics saka:

„Domājot no otras puses, mēs riskējam aiziet par tālu ar ziņu, ka nodokļus var nemaksāt, bet vienlaikus gribēt saņemt visu veidu pašvaldības un valsts atbalstus. Šo robežu var viegli pārkāpt. Ja gribam būt tiesiska valsts, mums ir jāseko tām normām, kas noteiktas likumā. Ja šobrīd likums nosaka, ka iedzīvotājiem NĪN ir jāmaksā, tas ir jādara. Ja domājam, ka nodoklis ir atceļams, tad par to ir jādiskutē un jāmaina likums.”

Kas lika pārskatīt vasarā domes pieņemto lēmumu par brīvpusdienu atcelšanu NĪN parādnieku bērniem? Mitrevics precizē, ka bija tikai viena domes sēde, kurā tika lemts par atbalstu visiem bērniem, un domnieki - visi 16, kuri piedalījās šajā sēdē, balsoja „par”. Arī par to, ka tiek apturēts pabalsts parādnieku bērniem. Grūti gan izprast, kā šos pabalsta apturēšanas punktus nepamanīja neviens domes deputāts... Varbūt domes juridiskais dienests tiem nebija pievērsis nepieciešamo uzmanību?

„Lemjot par brīvpusdienu iekļaušanu kopējā pašvaldības atbalsta grozā, minētais ierobežojums tika „pārmantots” no citām atbalsta formām, un tas nekādā gadījumā nav attiecināms uz grūtībās nonākušām personām, bet gan uz novada maksātspējīgajiem iedzīvotājiem, kas par nodokļu vai citu saistību izpildi mēdz „aizmirst”,” komentē Mitrevics.

„Nav godīgi, ka kāda nesamaksātie nodokļi un parādi pašvaldībai vai valstij nepieciešamo izdevumu segšanai gulstas uz to iedzīvotāju pleciem, kas cītīgi sedz savas saistības. Un nereti apzinīgie nodokļu maksātāji nav tie turīgākie,” viņš turpina.

„Minētie nosacījumi ir spēkā virknei pašvaldības atbalsta formu, un ideja ir vienkārša: ja iedzīvotājs vēlas saņemt tās priekšrocības, ko pašvaldība nodrošina brīvprātīgā kārtā un kādas nav pieejamas citur Latvijā, piemēram, brīvpusdienas vai dažādus atvieglojumus maksas pakalpojumiem, arī iedzīvotājam jāizpilda tas saistību minimums, ko nosaka likums, piemēram, NĪN nomaksa,” piebilst Mitrevics.

Taču, kā apgalvo novada domes priekšsēdētājs, neviena bērna tiesības saņemt ēdināšanu vecāku vai vecvecāku parādsaistību gadījumā nekad nav tikušas ierobežotas. “Piekrītu viedoklim, ka šī norma par parādiem, kas netiek piemērota dzīvē, ir svītrojama arī no noteikumiem. Un, protams, krīze, kuras priekšvakarā ir valsts, liek atcelt vai mīkstināt šo un citas normas, kas saistītas ar iedzīvotāju maksātspēju,” skaidro Mitrevics.

Parādnieki nereti braukā dārgos auto

Siguldas novadā samaksātais NĪN nonāk kopējā pašvaldības budžetā, no kā tiek segti pašvaldības izdevumi iedzīvotāju vajadzību nodrošināšanai. Kopējais NĪN ieņēmums šā gada budžetā tiek plānots 2,75 miljoni eiro. Ja salīdzinām novadam nepieciešamās summas: pedagogu algām vien šogad pašvaldības budžetā ir paredzēti 7,75 miljoni eiro, neskaitot valsts mērķdotāciju. Turklāt NĪN ieņēmumi tikai daļēji sedz kopējos ielu, ceļu uzturēšanas un remonta darbus novadā visa gada garumā par kopējo summu 3,08 miljoni eiro vai ielu apgaismojuma izmaksas 0,8 miljonu eiro apmērā. Savukārt pašvaldības plānotie izdevumi sociālajā jomā šogad sasniegs trīs miljonus eiro.

„NĪN maksātājiem, kuri nevar nokārtot saistības, lai saņemtu pašvaldības atbalsta grozu, ir iespēja vienoties par parādu atmaksu pa daļām, līdz ar to redzam, ka šādas personas ir ar maziem ienākumiem, tomēr tās interesējas par iespējām nokārtot saistības. To, kas ir parādnieki un uz kuriem orientēta šī norma, var labi redzēt, veicot parādu piedziņu no tām personām, kuras nemaz nemēģina dzēst parādsaistības. Un šie nav maznodrošinātie vai trūcīgie. Ir tādi novada iedzīvotāju, kuri paliek parādā novadam, taču savus bērnus pārvadā ar visdārgākajām automašīnām,” skaidro Mitrevics.

Kā notiek citās pašvaldībā? „Pēc augustā apkopotās informācijas esam uzzinājuši, ka ir tikai dažas pašvaldības, kuras līdzīgi kā Sigulda finansē ēdināšanu izglītības iestādēs. Piemēram, Jēkabpils, Jūrmala, Dobele. Vēl citos novados tiek finansētas atsevišķas izglītojamo grupas. Un tad vēl virkne pašvaldību šajā gadā ir pieņēmušas lēmumu iet pretējā virzienā un pilnībā vai daļēji atteikties no ēdināšanas finansēšanas, piemēram, Rīga un Ādaži. Bet es uzskatu, ka visām pašvaldībām būtu jārod veids piešķirt bērniem brīvpusdienas,” piebilst Mitrevics.

Smags paklupiens. Kā to labot?

Protams, šo visu var uzskatīt par komunikācijas kļūdu, jo sākotnējās, oficiāli sausās ziņas bija par to, ka bērni tiek uztaisīti par savu vecāku lēmumu ķīlniekiem. Un tas jau izskatījās amorāli. Nepārdomātie teksti šo komunikācijas kļūdu padarīja par smagu paklupienu Nacionālās apvienības Vidzemes apgabala Saeimas deputāta amata kandidātiem, kuri pirms tam visai pārliecinoši soļoja Saeimas vēlēšanu virzienā.

Bet labā ziņa ir tā, ka, pirmkārt, skolasbērnus vairs netaisīs par ķīlniekiem un viņiem visiem būs brīvpusdienas, otrkārt, Nacionālā apvienība nevis apvainojās par aizrādījumiem medijos un sociālajos tīklos, bet steidzās labot kļūdu, un šis solis, iespējams, atsauks tos vēlētājus, kuri bija smagi sarūgtināti par augšminēto Siguldas novada domes lēmumu. Atgādinām, ka Uģis Mitrevics ir ne tikai Vidzemes saraksta līderis, bet arī NA ministru prezidenta amata kandidāts.

Taču skaidrs arī tas, ka ir pienācis laiks diskutēt par nekustamā īpašuma nodokli, kas daudzviet ir neadekvāts, turklāt tiek nopludināts nezin kādiem mērķiem un savādām vajadzībām.