ES ekonomiskās attiecības ar Ķīnu tagad ir nozīmīgākas par attiecībām ar ASV

Kā liecina ES statistikas iestādes – Eurostat apkopotā informācija, 2020. gadā ir noticis nozīmīgs pavērsiens ekonomisko interešu sadalījumā starp ES, ASV un Ķīnu. 2020. gads ir pirmais gads, kad Eiropas Savienībai ekonomiskās attiecības ar Ķīnu ir kļuvušas nozīmīgākas par ekonomiskajām attiecībām ar ASV. Līdz 2020. gadam kopējais ārējās tirdzniecības apgrozījums starp ES un ASV bija lielāks nekā starp ES un Ķīnu, bet tagad šī bilance ir mainījusies par labu Ķīnai.
22.02.2021. Juris Paiders
 
©Juris Paiders

2019. gadā visas ES dalībvalstis uz ASV eksportēja preces par 384 miljardiem eiro, bet uz Ķīnu par 198 miljardiem eiro. 2020. gadā ES dalībvalstu preču eksports uz ASV samazinājās līdz 353 miljardiem eiro, bet uz Ķīnu - pieauga līdz 203 miljardiem eiro. Zīmīgas izmaiņas notika arī ES dalībvalstu kopējā importā. 2019. gadā visas ES valstis no ASV importēja preces par 233 miljardiem eiro, savukārt preču imports no Ķīnas bija 363 miljardu liels. 2020. gadā ES dalībvalstu imports no ASV samazinājās līdz 202 miljardiem eiro, bet imports no Ķīnas pieauga līdz 384 miljardiem eiro.

Šādu ES dalībvalstu ārējās tirdzniecības prioritāšu maiņu ir izraisījuši divi galvenie cēloņi. Vispirms ASV iepriekšējā prezidenta Donalda Trampa īstenotie tirdzniecības konflikti, ASV digitālo gigantu protekcionisms un amerikāņu interešu rupja uzspiešana lielajās ES dalībvalstīs jau ir rezultējusies ekonomisko interešu kopējā samazinājumā. Ja Francijas rūpniecības un lauksaimniecības (ieskaitot pat vīnu un sieru) produktu ražotājiem tiek apgrūtināta iekļūšana ASV tirgū, tad ir jāmeklē citi ģeogrāfiskie virzieni. ASV radītie šķēršļi Eiropas uzņēmumiem jau izpaužas ASV ekonomiskās nozīmes samazinājumā ES ekonomikā.

2020. gada statistika jau tiek rēķināta bez Lielbritānijas. Taču, kā zināms, Lielbritānijas ekonomika ir daudz ciešāk saistīta ar ASV nekā ES. Tomēr, pat pieskaitot ES kopējiem ārējās tirdzniecības skaitļiem Lielbritānijas datus, rezultāts īpaši nemainītos.

Kā liecina Lielbritānijas nacionālās statistikas iestādes apkopojums, Lielbritānijas ārējās tirdzniecības apgrozījums ar ASV 2019. gadā bija 119 miljardi eiro. 2020. gadā tas samazinājās līdz 99 miljardiem eiro (galvenokārt būtiski samazinoties Lielbritānijas eksportam uz ASV). Savukārt Lielbritānijas un Ķīnas ārējās tirdzniecības apgrozījums gan 2019., gan 2020. gadā bija 76-77 miljardu eiro robežās. Lielbritānijas ekonomiskās attiecības ar ASV joprojām pārspēj ekonomiskās attiecības ar Ķīnu, taču pat pieskaitot Lielbritānijas ārējās tirdzniecības apgrozījumu visu ES dalībvalstu radītājiem, tik un tā 2020. gadā valstu kombinācijai ”ES + Lielbritānija” Ķīnas nozīme pārsniedza ASV ekonomisko nozīmi.

ES kopējais ārējās tirdzniecības apgrozījums ar Ķīnu jau ir lielāks par ES ārējās tirdzniecības apgrozījumu ar ASV, un tas nozīmē, ka 2020. gada 30. decembrī panāktā ES un Ķīnas vienošanās noslēgt visaptverošu investīciju nolīgumu balstās uz kopējām ekonomiskajām interesēm.