Iedzīvotāju masveida aizbraukšana no Latvijas ir noslēgusies. Vairāk nav kam aizbraukt, tagad lēnām izmirsim

Kā liecina Centrālās statistikas pārvaldes tikko publiskotajā ikgadējā datu krājumā “Latvijas statistikas gadagrāmata 2021” iekļautā informācija, Latvijas iedzīvotāju starptautiskās migrācijas saldo palēnām tuvojas nullei.
©Starptautiskā ilgtermiņa migrācija (tūkst. cilv.); 2011–2020 (Latvijas statistikas gadagrāmata, 2021. - 47. lpp.)

2019. gadā starptautiskā ilgtermiņa migrācijas saldo joprojām bija negatīvs, bet tas, salīdzinot ar 2015. gadu, samazinājās no mīnus 10 tūkstošiem līdz mīnus 3,4 tūkstošiem cilvēku gadā, savukārt 2020. gadā starptautiskās ilgtermiņa migrācijas saldo jau bija tikai mīnus 3,2 tūkstoši cilvēku gadā. Tas visticamāk nozīmē, ka turpmāk Latvijas iedzīvotāju skaita sarukumu galvenokārt noteiks tikai mirstības pārsvars pār dzimstību. Savukārt, kā liecina CSP apkopotā informācija, pēc 2019. gada Latvijas dzimstība neuzlabojas, bet mirstības rādītāji 2020. un 2021. gadā ievērojami pasliktinājās (skatīt attēlu). Līdz ar to 2020. gadā dabiskais pieaugums samazināja Latvijas iedzīvotāju skaitu par 11,3 tūkstošiem. Pēdējos divos gados starptautiskās ilgtermiņa migrācijas ietekmei uz iedzīvotāju skaita sarukumu paliek arvien mazāka nozīme, un 2020. gadā tā veidoja tikai nedaudz virs piektās daļas no ikgadējā iedzīvotāju samazinājuma.

Latvijas pilsoņu īpatsvars teritoriālajās vienībās gada sākumā (%); 2021 (Latvijas statistikas gadagrāmata, 2021. - 30. lpp.)

Gadagrāmatā ir iekļautas dažādas tematiskās sadaļas: Latvijas teritorija, dabas resursi, vide un laika apstākļi; ekonomika un finanses; uzņēmējdarbība; iedzīvotāji; darba tirgus; veselības aprūpe; izglītība un kultūra; sociālie procesi; rūpniecība, būvniecība un tirdzniecība; transports un tūrisms; preču ārējā tirdzniecība; lauksaimniecība; enerģētika; zinātne, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, kā arī Latvijas sociālie un ekonomiskie rādītāji salīdzinājumā ar citām valstīm.

Šī gada izdevumā ir daudzas jaunas tematiskās kartes - tostarp kartes par reģistrēto saslimstību ar Covid-19, par iedzīvotāju reemigrāciju kopš 2010. gada, par vēlētāju aktivitāti pašvaldību vēlēšanās, par gada vidējo gaisa temperatūru, nokrišņu daudzumu pēc 1991.-2020. gada normas u.c. Iekļautas arī ar kovida statistiku saistītas ilustrācijas, piemēram, diagramma “Mirušo skaits ar apstiprinātu Covid-19 infekciju pēc vecuma; 2020-2021” (Latvijas statistikas gadagrāmata, 2021. - 41. lpp.) u.c.

Gadagrāmatā turpinās daudzas iesāktās tēmas, parādot sociālos, demogrāfiskos un ekonomiskos procesus, Piemēram, karte par nepilsoņu īpatsvaru (sk. attēlu) Latvijas pašvaldībās u.c.

Latvijas statistikas gadagrāmata 2021

“Latvijas statistikas gadagrāmata” digitālā formātā bez maksas ir pieejama oficiālās statistikas portālā, sadaļā “Publikācijas”.

Gadagrāmatā publicētās tematiskās kartes ir veidotas, balstoties uz šī gada sākumā spēkā esošo administratīvo sadalījumu, taču jau nākamgad kartēs būs jaunais administratīvi teritoriālais dalījums, kas stājās spēkā 2021. gada 1. jūlijā. Gan jaunā, gan vecā administratīvā dalījuma kartes ir publicētas gadagrāmatā.