Kā nesabojāt savu veselību ar modernām diētām? Mūžībā aizgājušā dietologa Zigurda Zariņa atziņas un padomi

8. janvārī mūžībā devās uztura mācības pamatlicējs Latvijā, dietologs, medicīnas zinātņu doktors un RSU docents Zigurds Zariņš. Nav viegli būt pilnīgi objektīvam, veicot pētījumus, kuros saduras pārtikas piedevu un dažādu farmācijas produktu ražotāju biznesa intereses. Nav viegli iebilst, kad lielā sabiedrības daļā sākas aizraušanās ar kādu modernu diētu vai ar dzīvesveidu, kuru viedokļu līderi deklarē kā “veselīgu”.
Zigurds Zariņš (1937-2022) ©Jānis Saliņš/F64

Viena no Latvijas zinātnes veiksmēm ir tā, ka mūsu uztura zinātnes pamatlicējs bija Zigurds Zariņš, kurš, neizdabājot konjunktūrai un biznesu interesēm, par galveno kritēriju uztura veselīguma novērtējumam izvirzīja tikai medicīniskajos novērojumos, pētījumos un laboratoriju analīžu rezultātos balstītās atziņas. Tāpēc savā fundamentālajā darbā “Uztura mācība” (Zigurds Zariņš, Lolita Neimane, Edgars Bodnieks, “Uztura mācība”, Septītais pārstrādātais un papildinātais izdevums. Rīga: Latvijas Universitāte, 2018) docents Zariņš bez žēlastības un pietātes atmaskoja visas diētas un pārtikas piedevas, kuras tika un joprojām tiek reklamētas, bet kurām nav stingra zinātniski un medicīniski pieradīta pamatojuma. Tā kā Zigurda Zariņa atziņas bija ļoti nepatīkamas farmācijas produktu, pārtikas piedevu un sportistu pārtikas biznesa interesēm, tās netika īpaši popularizētas un reklamētas.

Atgādināšu tikai dažas no Zigurda Zariņa atziņām.

 
Turpinājumu lasi nākamajā lapā