Komentāri: Kariņa valdību kļūst aizvien grūtāk saprast

22.10.2021. Māris Krautmanis
 
PPirktspēja
Ja valsti pārvalda ezoteristi, nevis reālisti, ko var gaidīt.
22.oktobris 2021, 6:17 Atbildēt
TTĀ IR
cilvēki bez profesijas un panākumiem profesijā, kak ņibuģ diplomeļi, kak ņibuģ sava dzīve,l neieredaz sakarīgos- TIPISKI SARKANIE
22.oktobris 2021, 6:47 Atbildēt
MMans vārds
Slimnīcu kapacitāti nevar palielināt nevis tāpēc, ka trūktu gultu, bet gan tāpēc, ka trūkst mediķu. Jau tagad tiek domāts kā piesaistīt brīvprātīgos Covid slimnieku aprūpei, bet vai tādu būs daudz gribētāju?
Eksperti atzīst, ka vienīgais veids kā izkļūt no šīs krīzes ir plašāka vakcinācijas aptvere. Pašlaik vajadzētu likt uzsvaru uz senioru vakcināciju, jo Latvijā ir salīdzinoši zems vakcinēto senioru skaits.
22.oktobris 2021, 13:59 Atbildēt
JJautājums
Kāpēc šoreiz publiskajā telpā (diskusiju raidījumos, analītiskajā žurnālistikā) priekšā nesaucam VISUS bij. Ministru prezidentus un viņu veselības ministrus, kas gadu gaitā nolaida veselības sistēmu līdz kliņķim? Atceros - jau daudzus gadus atpakaļ sistēma raidīja signālus, ka trūkst medmāsu, ārstu sastāvs noveco, jaunajiem nav rezidentūras vietas, tāpēc viņi brauc prom uz ārzemēm pilnīgi nekas netika darīts, tā vietā tika, piemēram, izklenderētas naudas e- veselībai, Bērnu slimnīcas u.c. slimnīcu celtniecību korupcijas skandālos. Visus viņus tagad vajadzētu ar seju pret asfaltu izvilkt cauri pamirušajai Rīgai!!!!!!
22.oktobris 2021, 19:50 Atbildēt
nnemurgs
Vismaz viens hūtes trollis melodams citiem, ka covida nav, atstiepa kājas. Vēl jau Cimdars krietni vien bija piepalīdzējis daudzām nelikumīgām vēlēšanu kampaņām un daudzu nelikumīgu vēlēšanu komisiju izveidē, lai iztaptu hūtem viņa zagšanas epopejā..
22.oktobris 2021, 9:55 Atbildēt
HHugo
Anita Muižniece vēl nav aptvērusi, ka šodienas lielie saslimstības rādītāji nāk no 1.septembrī klātienē palaistajām skolā, nevis no grāmatu veikaliem.
22.oktobris 2021, 15:57 Atbildēt
zzigurds
tas prasa specialas prata speja lai aptvertu, ar kuram diemzel ministri nav apveltiti
24.oktobris 2021, 14:47 Atbildēt
MMediķu atklātā vēstule Saeimai
Ārstniecības profesijas pārstāvju
atklāta vēstule

1. FAKTISKO APSTĀKĻU IZKLĀSTS
1.1. Valsts pārvalde noteiktām profesijām pieprasa obligātu sadarbspējīga sertifikāta esamību, lai
pildītu savus darba pienākumus, kas nozīmē piespiedu vakcināciju pret Covid-19 infekciju, lai
saglabātu savu darbu, gadījumos, kad darbiniekam nav derīga sadarbspējīga sertifikāta par
Covid-19 infekcijas pārslimošanu.
Valstī iepirktajām vakcīnām pret Covid-19 infekciju zāļu aprakstā ir uzrādītas nāvīgas
neparedzamas blaknes – tromboze, anafilakse, miokardīts. Un nāve (skat. vēstulei pievienoto
VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) 01.10.2021 ziņojumu, kurā ir apkopotas
Covid-19 vakcīnu izraisītās sekas). Dati iegūti tieši no ziņojumiem, kas iesniegti VAERS, kas ir
galvenā valdības finansētā sistēma ziņošanai par nevēlamām vakcīnu blaknēm ASV. Katru
piektdienu VAERS publisko visus ziņojumus par vakcīnu radītām traumām. Lai varētu
apstiprināt cēloņsakarību, VAERS iesniegtajiem ziņojumiem ir nepieciešama turpmāka
izmeklēšana. Vēsturiski ir pierādīts, ka VAERS ziņo tikai par 1% no faktiskajām vakcīnas
blakusparādībām. VAERS 01.10.2021 ziņojumā ir konstatēti 16,310 nāvju
gadījumu pēc Covid-19 vakcīnām kopš 2020. gada decembra.
Valsts pārvalde nekādu iemeslu vadīta nedrīkst noteikt par obligātu sadarbspējīga
sertifikāta esamību, kas būtībā ir piespiedu vakcinācija ar vakcīnu, kura var izraisīt
cilvēka nāvi.
1.2. Visas Covid-19 vakcīnas ir atļauts lietot, pateicoties tikai ārkārtējos gadījumos piešķirtai
“tirdzniecības atļaujai ar nosacījumiem” (Conditional Marketing Authorisation). Eiropas zāļu
aģentūra ir piešķīrusi tām tikai pagaidu reģistrāciju uz ierobežotu laika periodu (Eiropā 1 gadu),
turklāt ar noteiktām atrunām un pienākumu veikt tālāku izpēti saistībā ar riskiem un ietekmi uz
cilvēka organismu. Visas vakcīnas ir klīnisko pētījumu 3. stadijā, un tās turpina pētīt uz
cilvēkiem (klīnisko pētījumu reģistros atrodamo pētījumu ietvaros). Jebkura jauna medikamenta
lietošana plašā populācijā var būt bīstama, jo tikai ilgtermiņā var izvērtēt sekas. Šobrīd, kad vēl
tikai notiek klīniskais pētījums, neviens nevar apgalvot, ka vakcīnas ir drošas. Nevienā valstī
injekcijas pret Covid-19 infekciju netiek sauktas par vakcīnām, bet gan ģenētisku medikamentu,
kas ir klīniskā pētījuma 3. fāzē. Tieši šī iemesla dēļ 13.10.2021 Francijas senāts atcēla
obligāto vakcināciju pret Covid-19 infekciju.
Tā kā tirdzniecības atļauja ar nosacījumiem aptver vakcīnas, par kurām vēl nav visaptverošu
pirmsklīnisko un klīnisko (arī farmaceitisko) datu, un joprojām ir nepieciešami papildu dati, kā
arī trūkst visaptverošu klīnisko datu par vakcīnu drošību un efektivitāti, šādos gadījumos nav
nekāda juridiskā pamata normatīvajos aktos ieviest šādu līdz galam nepārbaudītu vakcīnu
lietošanas obligātumu.
1.3. Tirdzniecības atļaujas ar nosacījumiem izsniegšanas gadījumā nekur ES normatīvajā
regulējumā nav paredzēts, ka šāda atļauja ar nosacījumiem atļautu obligātā kārtā un masveidā ar
tām vakcinēt cilvēkus.
1.4. Valsts pārvalde uzrāda tikai vakcinēto mirstību no Covid-19 infekcijas, kas ir tikai daļa no
kopējās mirstības, kuru ietekmē vakcinācija. Vakcinācija var mazināt mirstību no Covid-19
infekcijas, taču, radot iekaisumu, palielināt mirstību, piemēram, no sirds asinsvadu sistēmas
slimībām, kas joprojām ir biežākais nāves iemesls valstī.
Kamēr nav uzrādīti pierādījumi par mirstību no visiem veselības traucējumiem vakcīnu
saņēmušo un nevakcinēto vidū, vakcināciju pieprasīt ir noziegums, jo tiek pārkāpts
Ārstniecības likums, kas prasa pierādījumus, ka profilakse neveicina mirstību.
Kamēr nav uzrādīti pierādījumi, par vakcināciju var tikai informēt, brīdinot, ka ietekme uz
mirstību nav zināma.
1.5. Valsts pārvaldei, ja tā iesaka, vai pieprasa cilvēkiem vakcinēties, ir pienākums vismaz reizi
mēnesī uzrādīt kopējo mirstību vakcinēto un nevakcinēto cilvēku vidū. Tas parādīs vakcinācijas
ietekmi uz vakcinēto mirstību un brīdinās, ja, vīrusam mainoties, mirstība pēc vakcinācijas
pieaug. Tā kā dati par vakcināciju un mirstību no dažādiem veselības traucējumiem ir ievadīti
elektroniski, tiem jābūt viegli apkopojamiem un publicējamiem. Piemēram, cilvēki joprojām
visvairāk mirst no sirds un asinsvadu slimībām. Katru mēnesi kopš vakcinācijas sākuma ir
jāuzrāda, cik procenti no visiem mirušajiem no sirds un asinsvadu slimībām bija
nevakcinēti un cik saņēmuši vakcīnu (1 vai 2 devas un cik dienas pēc pēdējās devas
cilvēkam ir iestājusies nāve). Tas parādīs vakcinācijas ietekmi uz mirstību cilvēkiem ar sirds un
asinsvadu slimībām. Ja vakcināciju saņēmušo grupā mirstība ir proporcionāli mazāka nekā
nevakcinēto grupā, vakcinācija ir iesakāma. Ja mirstība vakcināciju saņēmušo grupā ir tāda pati
kā nevakcinēto grupā, vakcināciju drīkst ieteikt Covid-19 profilaksei, norādot, ka vakcinācija
mirstību nemazina. Ja vakcināciju saņēmušo grupā mirstība ir lielāka, kā nevakcinēto grupā, tad
vakcināciju nedrīkst ieteikt vai pieprasīt, par to var tikai informēt, brīdinot, ka vakcinācija
veicina mirstību. Līdz brīdim, kad tiks publicēti dati, vakcināciju ieteikt ir neētiski un
pieprasīt ir noziegums.
1.6. Prasot darbiniekiem obligātu sadarbspējīga sertifikāta esamību, kas būtībā ir piespiedu
vakcinācija, lai turpinātu strādāt savā profesijā, valsts pārkāpj Satversmes 93. Pantu. Ikviena
tiesības uz dzīvību aizsargā likums.
2. TIESĪBU NORMU PĀRKĀPUMI
2.1. Ārstniecības likuma 9.1 pants. (1) Ārstniecību veic atbilstoši klīniskajām vadlīnijām, vai
ārstniecībā izmantojamo metožu un zāļu lietošanas drošības un ārstēšanas efektivitātes
novērtējumam, kas veikts, ievērojot uz pierādījumiem balstītas medicīnas principus.
Ārstniecības likums prasa zināt un uzrādīt pierādījumus, kā vakcinācija ietekmē vakcīnu
saņēmušā cilvēka veselību un mirstību. Taču vakcinācijas ietekme uz kopējo mirstību no
jebkādiem veselības traucējumiem, ko izraisa vakcīna, joprojām nav zināma.
2.2. 36. pants. Ārstniecības persona ir atbildīga par izraudzītās medicīniskās tehnoloģijas
lietošanu un tās radītajām sekām. Ārsta pienākums, pirmkārt, ir nekaitēt. Lai ārsts varētu būt
atbildīgs par sekām pēc vakcinācijas, viņam ir jāzina vai vakcinācija nepalielina kopējo mirstību.
Tā kā Latvijas Ārstu biedrības Covid-19 infekcijas profilakses darba grupa iesaka mudināt
pacientus vakcinēties un valsts pārvalde to pieprasa, tad atbilstoši ārstniecības likuma prasībām,
to pienākums ir zināt, un uzrādīt faktus, kas apliecina, ka profilakse neveicina mirstību.
Ne ārstu biedrības darba grupa, ne valsts pārvalde nav uzrādījusi faktus, kas apliecina, ka
vakcīna mazina vakcīnu saņēmušo cilvēku mirstību. Tas ir nelikumīgi, jo pārkāpj
Ārstniecības likuma prasības.
2.3. Pacienta tiesību likums (3) Pacientam ir tiesības saņemt no ārstējošā ārsta informāciju par
savu veselības stāvokli, tajā skaitā par slimības diagnozi, ārstēšanas, izmeklēšanas un
rehabilitācijas plānu, prognozi un sekām, arī slimības radītajiem funkcionēšanas
ierobežojumiem, profilakses iespējām, kā arī tiesības pēc ārstniecības ietvaros veiktas
izmeklēšanas un ķirurģiskās vai cita veida invazīvās iejaukšanās saņemt informāciju par
ārstniecības rezultātiem, par iepriekš neparedzētu iznākumu un tā iemesliem.
Šobrīd pacientam nav iespējams izskaidrot prognozi un sekas, vakcinācijas riskus, un
ieguvumus, ja nav zināma vakcinācijas ietekme uz mirstību no jebkuriem veselības
traucējumiem, ko izraisa vakcīna, tāpēc vakcināciju nedrīkst pieprasīt, par to var tikai informēt,
brīdinot, ka ietekme uz mirstību nav zināma. Valsts pārvalde noteiktām profesijām pieprasa
vakcinēties, neuzrādot vakcinācijas ietekmi uz kopējo mirstību pēc vakcinācijas, tā pārkāpjot
Pacientu tiesību likumu.
2.4. Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas 2021. gada 27. janvāra rezolūcija “Covid-19
vakcīnas: ētiski, juridiski un praktiski apsvērumi” (Covid-19 Vaccines: Ethical, Legal and
Practical Considerations) 7.3.1.apakšpunktā paredzēts: “Nodrošināt pilsoņu informēšanu par to,
ka vakcinācija nav obligāta un ka neviens nav politiski, sociāli vai kā citādi spiests sevi vakcinēt,
ja viņi to nevēlas.” 7.3.2. apakšpunktā paredzēts „Nodrošināt, lai nevienu nediskriminētu par to,
ka viņš nav vakcinēts, par iespējamu veselības apdraudējumu vai nevēlēšanos vakcinēties.”
7.1.5. apakšpunktā paredzēts „Izveidot vakcīnu kompensācijas programmas, nodrošinot
kompensāciju par nepamatotu kaitējumu un kaitējumu, ko rada vakcinācija”
ņemot vērā iepriekš minēto pieprasām:
1. nekavējoties novērst valsts pārvaldes un ārstu biedrības darba grupas nelikumīgo rīcību un
atcelt noteiktām profesijām obligātu sadarbspējīga sertifikāta esamību, lai pildītu savus darba
pienākumus, kas nozīmē piespiedu vakcināciju pret Covid-19 infekciju, līdz brīdim, kad tiks
uzrādīti un publicēti dati par Covid-19 vakcīnas ietekmi uz kopējo mirstību.
2. vismaz reizi mēnesī uzrādīt kopējo mirstību vakcinēto un nevakcinēto cilvēku vidū procentuāli
par vakcināciju un mirstību no dažādiem veselības traucējumiem un, veidojot šo statistiku
obligāti, norādāms, ka par vakcinētu cilvēku uzskatāms indivīds, kas ir saņēmis, kaut vienu
vakcīnas devu.
3. nekavējoties novērst valsts pārvaldes nelikumīgu rīcību, kad Ministru kabineta noteikumi ir
pretrunā ar hierarhijā augstāk stāvošiem Likumiem.
4. par Covid-19 vakcīnām runāt nevis kā par “vakcīnām” (līdzās pārējām pastāvīgo tirdzniecības
atļauju saņēmušajām vakcīnām pret citām slimībām, piemēram, gripas, encefalīta un difterijas
vakcīnām), bet kā par “eksperimentālajām vakcīnām” (jo nav pabeigti visi nepieciešamie
pētījumi un nav iegūti visi nepieciešamie dati). Tāpat šajā gadījumā par personām, kuras tiek
vakcinētas ar eksperimentālu vakcīnu, runāt nevis kā par “pacientiem”, bet drīzāk kā par
“klīniskajā pētījumā iesaistītiem pacientiem” ar visām no tā izrietošajām juridiskajām sekām.”
Lai tauta būtu informēta.
5. informēt tautu, ka vakcinācija ir brīvprātīga un tā neietekmēs ikdienas dzīvi.
6. izveidot valsts apmaksātas vakcīnu kompensācijas programmas, nodrošinot kompensāciju par
kaitējumu, ko rada Covid-19 vakcinācija.
Lūdzam rīkoties steidzami, jo vakcinācija skar visu valsti un vakcinācijas sekas ilgtermiņā šobrīd
nav paredzamas.

Latvijas Mediķu alianses 190 biedri
Pielikumā VAERS 01.10.2021 ziņojums uz 12 lpp.

VAERS Summary for COVID-19 Vaccines through 10/1/2021
22.oktobris 2021, 18:09 Atbildēt
MMediķu atklātā vēstule Saeimai
Ārstniecības profesijas pārstāvju
atklāta vēstule

1. FAKTISKO APSTĀKĻU IZKLĀSTS
1.1. Valsts pārvalde noteiktām profesijām pieprasa obligātu sadarbspējīga sertifikāta esamību, lai
pildītu savus darba pienākumus, kas nozīmē piespiedu vakcināciju pret Covid-19 infekciju, lai
saglabātu savu darbu, gadījumos, kad darbiniekam nav derīga sadarbspējīga sertifikāta par
Covid-19 infekcijas pārslimošanu.
Valstī iepirktajām vakcīnām pret Covid-19 infekciju zāļu aprakstā ir uzrādītas nāvīgas
neparedzamas blaknes – tromboze, anafilakse, miokardīts. Un nāve (skat. vēstulei pievienoto
VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) 01.10.2021 ziņojumu, kurā ir apkopotas
Covid-19 vakcīnu izraisītās sekas). Dati iegūti tieši no ziņojumiem, kas iesniegti VAERS, kas ir
galvenā valdības finansētā sistēma ziņošanai par nevēlamām vakcīnu blaknēm ASV. Katru
piektdienu VAERS publisko visus ziņojumus par vakcīnu radītām traumām. Lai varētu
apstiprināt cēloņsakarību, VAERS iesniegtajiem ziņojumiem ir nepieciešama turpmāka
izmeklēšana. Vēsturiski ir pierādīts, ka VAERS ziņo tikai par 1% no faktiskajām vakcīnas
blakusparādībām. VAERS 01.10.2021 ziņojumā ir konstatēti 16,310 nāvju
gadījumu pēc Covid-19 vakcīnām kopš 2020. gada decembra.
Valsts pārvalde nekādu iemeslu vadīta nedrīkst noteikt par obligātu sadarbspējīga
sertifikāta esamību, kas būtībā ir piespiedu vakcinācija ar vakcīnu, kura var izraisīt
cilvēka nāvi.
1.2. Visas Covid-19 vakcīnas ir atļauts lietot, pateicoties tikai ārkārtējos gadījumos piešķirtai
“tirdzniecības atļaujai ar nosacījumiem” (Conditional Marketing Authorisation). Eiropas zāļu
aģentūra ir piešķīrusi tām tikai pagaidu reģistrāciju uz ierobežotu laika periodu (Eiropā 1 gadu),
turklāt ar noteiktām atrunām un pienākumu veikt tālāku izpēti saistībā ar riskiem un ietekmi uz
cilvēka organismu. Visas vakcīnas ir klīnisko pētījumu 3. stadijā, un tās turpina pētīt uz
cilvēkiem (klīnisko pētījumu reģistros atrodamo pētījumu ietvaros). Jebkura jauna medikamenta
lietošana plašā populācijā var būt bīstama, jo tikai ilgtermiņā var izvērtēt sekas. Šobrīd, kad vēl
tikai notiek klīniskais pētījums, neviens nevar apgalvot, ka vakcīnas ir drošas. Nevienā valstī
injekcijas pret Covid-19 infekciju netiek sauktas par vakcīnām, bet gan ģenētisku medikamentu,
kas ir klīniskā pētījuma 3. fāzē. Tieši šī iemesla dēļ 13.10.2021 Francijas senāts atcēla
obligāto vakcināciju pret Covid-19 infekciju.
Tā kā tirdzniecības atļauja ar nosacījumiem aptver vakcīnas, par kurām vēl nav visaptverošu
pirmsklīnisko un klīnisko (arī farmaceitisko) datu, un joprojām ir nepieciešami papildu dati, kā
arī trūkst visaptverošu klīnisko datu par vakcīnu drošību un efektivitāti, šādos gadījumos nav
nekāda juridiskā pamata normatīvajos aktos ieviest šādu līdz galam nepārbaudītu vakcīnu
lietošanas obligātumu.
1.3. Tirdzniecības atļaujas ar nosacījumiem izsniegšanas gadījumā nekur ES normatīvajā
regulējumā nav paredzēts, ka šāda atļauja ar nosacījumiem atļautu obligātā kārtā un masveidā ar
tām vakcinēt cilvēkus.
1.4. Valsts pārvalde uzrāda tikai vakcinēto mirstību no Covid-19 infekcijas, kas ir tikai daļa no
kopējās mirstības, kuru ietekmē vakcinācija. Vakcinācija var mazināt mirstību no Covid-19
infekcijas, taču, radot iekaisumu, palielināt mirstību, piemēram, no sirds asinsvadu sistēmas
slimībām, kas joprojām ir biežākais nāves iemesls valstī.
Kamēr nav uzrādīti pierādījumi par mirstību no visiem veselības traucējumiem vakcīnu
saņēmušo un nevakcinēto vidū, vakcināciju pieprasīt ir noziegums, jo tiek pārkāpts
Ārstniecības likums, kas prasa pierādījumus, ka profilakse neveicina mirstību.
Kamēr nav uzrādīti pierādījumi, par vakcināciju var tikai informēt, brīdinot, ka ietekme uz
mirstību nav zināma.
1.5. Valsts pārvaldei, ja tā iesaka, vai pieprasa cilvēkiem vakcinēties, ir pienākums vismaz reizi
mēnesī uzrādīt kopējo mirstību vakcinēto un nevakcinēto cilvēku vidū. Tas parādīs vakcinācijas
ietekmi uz vakcinēto mirstību un brīdinās, ja, vīrusam mainoties, mirstība pēc vakcinācijas
pieaug. Tā kā dati par vakcināciju un mirstību no dažādiem veselības traucējumiem ir ievadīti
elektroniski, tiem jābūt viegli apkopojamiem un publicējamiem. Piemēram, cilvēki joprojām
visvairāk mirst no sirds un asinsvadu slimībām. Katru mēnesi kopš vakcinācijas sākuma ir
jāuzrāda, cik procenti no visiem mirušajiem no sirds un asinsvadu slimībām bija
nevakcinēti un cik saņēmuši vakcīnu (1 vai 2 devas un cik dienas pēc pēdējās devas
cilvēkam ir iestājusies nāve). Tas parādīs vakcinācijas ietekmi uz mirstību cilvēkiem ar sirds un
asinsvadu slimībām. Ja vakcināciju saņēmušo grupā mirstība ir proporcionāli mazāka nekā
nevakcinēto grupā, vakcinācija ir iesakāma. Ja mirstība vakcināciju saņēmušo grupā ir tāda pati
kā nevakcinēto grupā, vakcināciju drīkst ieteikt Covid-19 profilaksei, norādot, ka vakcinācija
mirstību nemazina. Ja vakcināciju saņēmušo grupā mirstība ir lielāka, kā nevakcinēto grupā, tad
vakcināciju nedrīkst ieteikt vai pieprasīt, par to var tikai informēt, brīdinot, ka vakcinācija
veicina mirstību. Līdz brīdim, kad tiks publicēti dati, vakcināciju ieteikt ir neētiski un
pieprasīt ir noziegums.
1.6. Prasot darbiniekiem obligātu sadarbspējīga sertifikāta esamību, kas būtībā ir piespiedu
vakcinācija, lai turpinātu strādāt savā profesijā, valsts pārkāpj Satversmes 93. Pantu. Ikviena
tiesības uz dzīvību aizsargā likums.
2. TIESĪBU NORMU PĀRKĀPUMI
2.1. Ārstniecības likuma 9.1 pants. (1) Ārstniecību veic atbilstoši klīniskajām vadlīnijām, vai
ārstniecībā izmantojamo metožu un zāļu lietošanas drošības un ārstēšanas efektivitātes
novērtējumam, kas veikts, ievērojot uz pierādījumiem balstītas medicīnas principus.
Ārstniecības likums prasa zināt un uzrādīt pierādījumus, kā vakcinācija ietekmē vakcīnu
saņēmušā cilvēka veselību un mirstību. Taču vakcinācijas ietekme uz kopējo mirstību no
jebkādiem veselības traucējumiem, ko izraisa vakcīna, joprojām nav zināma.
2.2. 36. pants. Ārstniecības persona ir atbildīga par izraudzītās medicīniskās tehnoloģijas
lietošanu un tās radītajām sekām. Ārsta pienākums, pirmkārt, ir nekaitēt. Lai ārsts varētu būt
atbildīgs par sekām pēc vakcinācijas, viņam ir jāzina vai vakcinācija nepalielina kopējo mirstību.
Tā kā Latvijas Ārstu biedrības Covid-19 infekcijas profilakses darba grupa iesaka mudināt
pacientus vakcinēties un valsts pārvalde to pieprasa, tad atbilstoši ārstniecības likuma prasībām,
to pienākums ir zināt, un uzrādīt faktus, kas apliecina, ka profilakse neveicina mirstību.
Ne ārstu biedrības darba grupa, ne valsts pārvalde nav uzrādījusi faktus, kas apliecina, ka
vakcīna mazina vakcīnu saņēmušo cilvēku mirstību. Tas ir nelikumīgi, jo pārkāpj
Ārstniecības likuma prasības.
2.3. Pacienta tiesību likums (3) Pacientam ir tiesības saņemt no ārstējošā ārsta informāciju par
savu veselības stāvokli, tajā skaitā par slimības diagnozi, ārstēšanas, izmeklēšanas un
rehabilitācijas plānu, prognozi un sekām, arī slimības radītajiem funkcionēšanas
ierobežojumiem, profilakses iespējām, kā arī tiesības pēc ārstniecības ietvaros veiktas
izmeklēšanas un ķirurģiskās vai cita veida invazīvās iejaukšanās saņemt informāciju par
ārstniecības rezultātiem, par iepriekš neparedzētu iznākumu un tā iemesliem.
Šobrīd pacientam nav iespējams izskaidrot prognozi un sekas, vakcinācijas riskus, un
ieguvumus, ja nav zināma vakcinācijas ietekme uz mirstību no jebkuriem veselības
traucējumiem, ko izraisa vakcīna, tāpēc vakcināciju nedrīkst pieprasīt, par to var tikai informēt,
brīdinot, ka ietekme uz mirstību nav zināma. Valsts pārvalde noteiktām profesijām pieprasa
vakcinēties, neuzrādot vakcinācijas ietekmi uz kopējo mirstību pēc vakcinācijas, tā pārkāpjot
Pacientu tiesību likumu.
2.4. Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas 2021. gada 27. janvāra rezolūcija “Covid-19
vakcīnas: ētiski, juridiski un praktiski apsvērumi” (Covid-19 Vaccines: Ethical, Legal and
Practical Considerations) 7.3.1.apakšpunktā paredzēts: “Nodrošināt pilsoņu informēšanu par to,
ka vakcinācija nav obligāta un ka neviens nav politiski, sociāli vai kā citādi spiests sevi vakcinēt,
ja viņi to nevēlas.” 7.3.2. apakšpunktā paredzēts „Nodrošināt, lai nevienu nediskriminētu par to,
ka viņš nav vakcinēts, par iespējamu veselības apdraudējumu vai nevēlēšanos vakcinēties.”
7.1.5. apakšpunktā paredzēts „Izveidot vakcīnu kompensācijas programmas, nodrošinot
kompensāciju par nepamatotu kaitējumu un kaitējumu, ko rada vakcinācija”
ņemot vērā iepriekš minēto pieprasām:
1. nekavējoties novērst valsts pārvaldes un ārstu biedrības darba grupas nelikumīgo rīcību un
atcelt noteiktām profesijām obligātu sadarbspējīga sertifikāta esamību, lai pildītu savus darba
pienākumus, kas nozīmē piespiedu vakcināciju pret Covid-19 infekciju, līdz brīdim, kad tiks
uzrādīti un publicēti dati par Covid-19 vakcīnas ietekmi uz kopējo mirstību.
2. vismaz reizi mēnesī uzrādīt kopējo mirstību vakcinēto un nevakcinēto cilvēku vidū procentuāli
par vakcināciju un mirstību no dažādiem veselības traucējumiem un, veidojot šo statistiku
obligāti, norādāms, ka par vakcinētu cilvēku uzskatāms indivīds, kas ir saņēmis, kaut vienu
vakcīnas devu.
3. nekavējoties novērst valsts pārvaldes nelikumīgu rīcību, kad Ministru kabineta noteikumi ir
pretrunā ar hierarhijā augstāk stāvošiem Likumiem.
4. par Covid-19 vakcīnām runāt nevis kā par “vakcīnām” (līdzās pārējām pastāvīgo tirdzniecības
atļauju saņēmušajām vakcīnām pret citām slimībām, piemēram, gripas, encefalīta un difterijas
vakcīnām), bet kā par “eksperimentālajām vakcīnām” (jo nav pabeigti visi nepieciešamie
pētījumi un nav iegūti visi nepieciešamie dati). Tāpat šajā gadījumā par personām, kuras tiek
vakcinētas ar eksperimentālu vakcīnu, runāt nevis kā par “pacientiem”, bet drīzāk kā par
“klīniskajā pētījumā iesaistītiem pacientiem” ar visām no tā izrietošajām juridiskajām sekām.”
Lai tauta būtu informēta.
5. informēt tautu, ka vakcinācija ir brīvprātīga un tā neietekmēs ikdienas dzīvi.
6. izveidot valsts apmaksātas vakcīnu kompensācijas programmas, nodrošinot kompensāciju par
kaitējumu, ko rada Covid-19 vakcinācija.
Lūdzam rīkoties steidzami, jo vakcinācija skar visu valsti un vakcinācijas sekas ilgtermiņā šobrīd
nav paredzamas.

Latvijas Mediķu alianses 190 biedri
Pielikumā VAERS 01.10.2021 ziņojums uz 12 lpp.

VAERS Summary for COVID-19 Vaccines through 10/1/2021
22.oktobris 2021, 18:09 Atbildēt
TTavs vārds
Tas taču no šamaņa V.Rudzīša pārpublicēts murgojums!!
22.oktobris 2021, 22:12 Atbildēt
GGada glezna
Ierunājās plutokrātijas troļļi.
Tā plutokrātija Latvijā ir pavisam deģenerējusies pat kvalitatīvus troļļus nevar sakasīt.

Visumā jau farss - plutokrātijas trolli var pazīt jau lielgabala šāviena attālumā.
22.oktobris 2021, 11:50 Atbildēt
vva vellos
Murģel, cik reizes tavai sugai skaidrots. Ja Lembergs būtu bijis tas Hūte, kādu viņu Ēlerte mālēja, tu tagad raktu kūdru vai atdusētos klusā mežā. Novēlu nosprāgt no tā paša, ko tu piedāvā!
22.oktobris 2021, 10:28 Atbildēt
IIzbrīns
Kas tad Cimdaram īsti vainas bija? Veselībai skādēja nepareizā partija vai kā?
22.oktobris 2021, 10:06 Atbildēt
DDauņeksterminators
Jūs meklējat loģiku valdības lēmumos?
Šai sakarā vēlos citēt savu vecmāmiņu no mātes puses, kura bieži izcēlās ar savu aso mēli un trāpīgajiem izteicieniem... "NO BUĻĻA VAR DABŪT TIKAI GAĻU!"
22.oktobris 2021, 9:40 Atbildēt
TTtt
Un pēcnācējus.
23.oktobris 2021, 7:56 Atbildēt
nnemurgs
Zināju jau, ka Krautmanis ir tipisks hūtes bļodlaizis, bet nu tik zemu krist dēļ samazgu bļodas, tas nu ir murgs.
22.oktobris 2021, 10:03 Atbildēt
mmillers
izēd savu naktspodu, deģenerētais nemurgs, tev līdz krautmanim, kā līdz tava kareļa bankas rēķinam
22.oktobris 2021, 14:59 Atbildēt
vva vellos
Murģel, tā ir gaumes lieta. Jūsu Satori banda dod priekšroku pidaru un lezbu dabiskajiem izdalījumiem, godīgas latviešu mājas samazgas pret to ir delikatese.
22.oktobris 2021, 10:30 Atbildēt
nnezālītis
«Egils Levits ir kā spoža zvaigzne. Spīdums, kas šai zvaigznei piemīt, ceļas no dziļas inteliģences, no izcilas izpratnes par Latvijas vietu un lomu Eiropas un pasaules kontekstā. Latvijai ir ļoti nepieciešama zvaigzne, kas apspīd mūsu valsts tumšos beztiesiskos kaktus. Viņš spēj visus putnus, kam nošļukuši knābji, ar savu lielo ticību Latvijas valstij un latviešu nācijai atkalt celt spārnos».

/Māra Zālīte/
22.oktobris 2021, 8:07 Atbildēt
OOptimists
Tovarišči Veiģemaņe I Urbanovič.. Plecu pie pleca

Pie pleca plecs, kā ierindnieki
Vēl tikko saukti zaldātos
Vēl tikko svīdis auseklītis
Un debess saules lēktā most

Vēl tikko ierakušies esam
Līdz saknēm tēvu zemītē
Un karogu pār mūsu galvām
Vēl tikko atrotījis vējš

Aiz mums jau rāvā Tīreļpurvi
Un nāves salas, piektais gads
Tik daudz jau asiņu un dubļu
Kur kaujas sauciens slīcināts
22.oktobris 2021, 13:07 Atbildēt
BBet
ko darīt, ja liela daļa iedzīvotāju ir kā apdullināts, ietiepīgs aunu bars?
Skaidrs, ka radikālās metodes no valdības puses vajadzēja realizēt jau vasarā, tad mēs nebūtu tur kur esam šodien.
22.oktobris 2021, 8:32 Atbildēt
jjanis
Kariņš jau moka tikai veselos cilvēkus - slimajiem kovida pārnesējiem viņš pat nedomā klāt ķerties. Re kā Levits un Zatlers izgāja sausā, a cik cilvējus aplipināja abi nelieši. Papīru pircēji, vai dabūja aploksnītē.
22.oktobris 2021, 17:32 Atbildēt
NNnn
Bet vai tad bija tāda saslimstība šis vīrus d paveids ņem visus esi potejies neesi nu viņam pie kājas izalimosi vot tad arī dabiskā ceļā saņem imunitāti.a taa.tiesam komendantstunda vajadzīga lai sodītu sodītu citu neko nemak.cilvecigums vis pazudis.
22.oktobris 2021, 15:02 Atbildēt
DDubultstandarti dubultmorāle
Tikko lasiju ka pirkto sertifikatu Latvija varetu but vairak par 18 000 ! Kāda jēga no šiem sertifikatiem , vienigi ka tie neierobezoti drīkst izplatit kovidu ! Par to liecina pilnās slimnicas ar sapotetiem un sertificētiem nemirstigiem , latvijas valdniekiem nav be nazākas vēlēsanas cinities ar covidu bet visus nošpricēt , it sevišķi pensionarus talos Latgales laukos ,vietās kur vilciens neiet un auto nebrauc ,pasludinot tos par lielakiemkovidizplatitajiem un tautas ienaidniekiem !
22.oktobris 2021, 14:52 Atbildēt
MMart
Vis nenomierinasies kamēr nebūsi neizslimos ..viņš pats arī norims.ja cilvēki nomirs kuriem būs veselība svaka bet ne jau uzreiz dēļ vīrusa .ja vis tev kartibaa izalimosi mierīgi.un vis .kāpēc vairs neraksta ka mirst cilvēku no citām slimībām avārijas cik aiziet bojā to arī visu covitam pievieno .
22.oktobris 2021, 15:05 Atbildēt
IIzbrīns
Kur mēs esam šobrīd? Kā pie tā vainīgi nevakcinētie? Kāds sakars ar pēkšņajām,pataloģiskajām,pat maniakālām, rūpēm par cilvēku veselību visam notiekošajam?
22.oktobris 2021, 10:09 Atbildēt
MMāris
Visi nopotētie palikuši agresīvi,un akli tic esošajai zagļu valdībai!
22.oktobris 2021, 11:12 Atbildēt
LLabrīt
Esam 1.vietā pasaulē inficēto skaita ziņā!
22.oktobris 2021, 10:11 Atbildēt
IIzbrīns
Un? Ja meklē,tad atrod?
Tās šausmas ir ciparos, bet reālajā dzīvē apkārtnē tik traki nav. Kad vēl bija laiki,ka bija tāda slimība kā gripa,tad dzirdējām,ka slimo ģimenēm, darbā. Citi smagāk,citi vieglāk,gadījās, vecam cilvēkam vai nopietni slimam ar kādu citu vainu, arī kāds letāls iznākums.
Cilvēki turpina mirt ar daudzām slimībām, smagi ciešot,bet nez aiz ko viņu nāves un ciešanas ir mūsu varai mazāk svarīgas.
Slimoju Covid pietiekami smagi, vīruss uzvedas dīvaini, bet ir ar grupu slimots noteikti daudz smagāk, bet tomēr citādi
22.oktobris 2021, 10:24 Atbildēt
pprotams
Lembergveidīgie un Šleserveidīgie naudu netaupa. Un ir truli cilvēciņi, kuri maizes gabala dēļ vēl joprojām gatavi melot viņu vārdā!
22.oktobris 2021, 9:56 Atbildēt
MMiks
Klau pasaki kuru varētu ielikt viņu vietas .kurš nemelotu.nu nav tādu jeb ļoti maz.kurs tur kautko augšā sāktu runāt pretim viņu ātri izmestu ārā.sistema
22.oktobris 2021, 15:08 Atbildēt
DDauņeksterminators
Cien. "Bet" , Tev ir taisnība un to var pārbaudīt ikviens - apmēram puse sabiedrības ir apdullināts aunu bars, kuru pēdējos trīsdesmit gadus ir apdullinājuši visi, kam nav bijis slinkums, rakstā pieminētos ezotēriķus ieskaitot.
Bet, ko saimnieks dara ar dumjām aitām? Vai ar sitieniem kāda aita ir kļuvusi gudrāka?
Saimnieks iemanās PAREDZĒT aitu reakciju un tikt ar viņām galā. Cilvēku attiecībās to sauc par POLITIKU. Lai veidotu politiku, ir nepieciešama ABSTRAKTĀ DOMĀŠANA, spēja iztēloties , kā uzvedīsies tauta. Ir zināms, ka apmēram 10 % cilvēku šāda spēja nepiemīt. Tādi neder politikā, tādi der grāmatvedībā (cienījama nodarbe).
22.oktobris 2021, 9:46 Atbildēt
eeksterminator
Ar pātagu aitai liek izdarīt to, ko saimnieks grib. Aita gudrāka nekad nekļūs, jo viņas eksistence atkarīga no refleksiem, ēst, pakakāt, pagulēt...
Vēl aitu var nokaut...
22.oktobris 2021, 10:09 Atbildēt
nnesapratu
Jenotu trolli bet, tu tiešām nesaproti, ka joku laiks ir beidzies? Poš nah!
22.oktobris 2021, 9:18 Atbildēt
ssapratu
Lembergveidīgie un Šleserveidīgie naudu netaupa. Un ir truli cilvēciņi, kuri maizes gabala dēļ vēl joprojām gatavi melot viņu vārdā!
22.oktobris 2021, 9:57 Atbildēt
EEspat
Ja
22.oktobris 2021, 9:43 Atbildēt
ttačujau
Nujā, nabaga Nra....neko vairs nesaprot, neko nedzird, neko nemāk izlasīt.... tikai kurināt naidu un melot!
22.oktobris 2021, 9:52 Atbildēt
JJanek
Šis labi - cepums
23.oktobris 2021, 0:17 Atbildēt
GGada glezna
Cita lieta plutokrātijas tribūns Delfi: visu saprot, visu zin, neko nemelo...
22.oktobris 2021, 11:57 Atbildēt
RR.Kalpiša
Neaiztiekat tik lūdzu ezotēriķus! Mēs esam prātigakie par dakteriem. Šodien man vajadzēja 15min laika lai pa tālruni un bez maksas noteikt vīrietim alerģiju uz kaķa spalvam.. Klepoja divus mēnešus, bet daktere pat uz plaušu caurskati nenosūtīja. Uz testu gan! Un - ja tev nav covids, tatad tu neesi slims. Iedzēr antibiotikas un turpini sēdet mājā un klepot. Dakteriem tu neesi interesānts. Ko tad cilvēķi darītu tagad bez mums?
22.oktobris 2021, 13:26 Atbildēt
VVaris
Viņi neapārvalda, tikai izpilda mūsu tagadējo kungu -NATO un ES pavēles. Protams, ka Kariņš paliks emocionāls, jo reālas bailes, ka pa neizpildīto var smagi atrauties..
22.oktobris 2021, 13:27 Atbildēt
NNesapraša
No noziedzīgu pavēļu izpildītājiem saimnieki atbrīvojas vispirms.
22.oktobris 2021, 22:32 Atbildēt
MMiks
Runā te visi visādi bet reāli neko nedarīs .ja kāds ko sāk darīt viņu pašu nomelno aprunaa.pasi ievelejat tādu valdību ko nu.kautgan pieprasīt viņiem demisiju visiem..bet neviens tak to nedarīs .un kas tad nāks vietā mmm.tadi pasi
22.oktobris 2021, 15:12 Atbildēt
mmiega lācītis
Mediķu atklātā vēstule Saeimai
Ārstniecības profesijas pārstāvju
atklāta vēstule

1. FAKTISKO APSTĀKĻU IZKLĀSTS
1.1. Valsts pārvalde noteiktām profesijām pieprasa obligātu sadarbspējīga sertifikāta esamību, lai
pildītu savus darba pienākumus, kas nozīmē piespiedu vakcināciju pret Covid-19 infekciju, lai
saglabātu savu darbu, gadījumos, kad darbiniekam nav derīga sadarbspējīga sertifikāta par
Covid-19 infekcijas pārslimošanu.
Valstī iepirktajām vakcīnām pret Covid-19 infekciju zāļu aprakstā ir uzrādītas nāvīgas
neparedzamas blaknes – tromboze, anafilakse, miokardīts. Un nāve (skat. vēstulei pievienoto
VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) 01.10.2021 ziņojumu, kurā ir apkopotas
Covid-19 vakcīnu izraisītās sekas). Dati iegūti tieši no ziņojumiem, kas iesniegti VAERS, kas ir
galvenā valdības finansētā sistēma ziņošanai par nevēlamām vakcīnu blaknēm ASV. Katru
piektdienu VAERS publisko visus ziņojumus par vakcīnu radītām traumām. Lai varētu
apstiprināt cēloņsakarību, VAERS iesniegtajiem ziņojumiem ir nepieciešama turpmāka
izmeklēšana. Vēsturiski ir pierādīts, ka VAERS ziņo tikai par 1% no faktiskajām vakcīnas
blakusparādībām. VAERS 01.10.2021 ziņojumā ir konstatēti 16,310 nāvju
gadījumu pēc Covid-19 vakcīnām kopš 2020. gada decembra.
Valsts pārvalde nekādu iemeslu vadīta nedrīkst noteikt par obligātu sadarbspējīga
sertifikāta esamību, kas būtībā ir piespiedu vakcinācija ar vakcīnu, kura var izraisīt
cilvēka nāvi.
1.2. Visas Covid-19 vakcīnas ir atļauts lietot, pateicoties tikai ārkārtējos gadījumos piešķirtai
“tirdzniecības atļaujai ar nosacījumiem” (Conditional Marketing Authorisation). Eiropas zāļu
aģentūra ir piešķīrusi tām tikai pagaidu reģistrāciju uz ierobežotu laika periodu (Eiropā 1 gadu),
turklāt ar noteiktām atrunām un pienākumu veikt tālāku izpēti saistībā ar riskiem un ietekmi uz
cilvēka organismu. Visas vakcīnas ir klīnisko pētījumu 3. stadijā, un tās turpina pētīt uz
cilvēkiem (klīnisko pētījumu reģistros atrodamo pētījumu ietvaros). Jebkura jauna medikamenta
lietošana plašā populācijā var būt bīstama, jo tikai ilgtermiņā var izvērtēt sekas. Šobrīd, kad vēl
tikai notiek klīniskais pētījums, neviens nevar apgalvot, ka vakcīnas ir drošas. Nevienā valstī
injekcijas pret Covid-19 infekciju netiek sauktas par vakcīnām, bet gan ģenētisku medikamentu,
kas ir klīniskā pētījuma 3. fāzē. Tieši šī iemesla dēļ 13.10.2021 Francijas senāts atcēla
obligāto vakcināciju pret Covid-19 infekciju.
Tā kā tirdzniecības atļauja ar nosacījumiem aptver vakcīnas, par kurām vēl nav visaptverošu
pirmsklīnisko un klīnisko (arī farmaceitisko) datu, un joprojām ir nepieciešami papildu dati, kā
arī trūkst visaptverošu klīnisko datu par vakcīnu drošību un efektivitāti, šādos gadījumos nav
nekāda juridiskā pamata normatīvajos aktos ieviest šādu līdz galam nepārbaudītu vakcīnu
lietošanas obligātumu.
1.3. Tirdzniecības atļaujas ar nosacījumiem izsniegšanas gadījumā nekur ES normatīvajā
regulējumā nav paredzēts, ka šāda atļauja ar nosacījumiem atļautu obligātā kārtā un masveidā ar
tām vakcinēt cilvēkus.
1.4. Valsts pārvalde uzrāda tikai vakcinēto mirstību no Covid-19 infekcijas, kas ir tikai daļa no
kopējās mirstības, kuru ietekmē vakcinācija. Vakcinācija var mazināt mirstību no Covid-19
infekcijas, taču, radot iekaisumu, palielināt mirstību, piemēram, no sirds asinsvadu sistēmas
slimībām, kas joprojām ir biežākais nāves iemesls valstī.
Kamēr nav uzrādīti pierādījumi par mirstību no visiem veselības traucējumiem vakcīnu
saņēmušo un nevakcinēto vidū, vakcināciju pieprasīt ir noziegums, jo tiek pārkāpts
Ārstniecības likums, kas prasa pierādījumus, ka profilakse neveicina mirstību.
Kamēr nav uzrādīti pierādījumi, par vakcināciju var tikai informēt, brīdinot, ka ietekme uz
mirstību nav zināma.
1.5. Valsts pārvaldei, ja tā iesaka, vai pieprasa cilvēkiem vakcinēties, ir pienākums vismaz reizi
mēnesī uzrādīt kopējo mirstību vakcinēto un nevakcinēto cilvēku vidū. Tas parādīs vakcinācijas
ietekmi uz vakcinēto mirstību un brīdinās, ja, vīrusam mainoties, mirstība pēc vakcinācijas
pieaug. Tā kā dati par vakcināciju un mirstību no dažādiem veselības traucējumiem ir ievadīti
elektroniski, tiem jābūt viegli apkopojamiem un publicējamiem. Piemēram, cilvēki joprojām
visvairāk mirst no sirds un asinsvadu slimībām. Katru mēnesi kopš vakcinācijas sākuma ir
jāuzrāda, cik procenti no visiem mirušajiem no sirds un asinsvadu slimībām bija
nevakcinēti un cik saņēmuši vakcīnu (1 vai 2 devas un cik dienas pēc pēdējās devas
cilvēkam ir iestājusies nāve). Tas parādīs vakcinācijas ietekmi uz mirstību cilvēkiem ar sirds un
asinsvadu slimībām. Ja vakcināciju saņēmušo grupā mirstība ir proporcionāli mazāka nekā
nevakcinēto grupā, vakcinācija ir iesakāma. Ja mirstība vakcināciju saņēmušo grupā ir tāda pati
kā nevakcinēto grupā, vakcināciju drīkst ieteikt Covid-19 profilaksei, norādot, ka vakcinācija
mirstību nemazina. Ja vakcināciju saņēmušo grupā mirstība ir lielāka, kā nevakcinēto grupā, tad
vakcināciju nedrīkst ieteikt vai pieprasīt, par to var tikai informēt, brīdinot, ka vakcinācija
veicina mirstību. Līdz brīdim, kad tiks publicēti dati, vakcināciju ieteikt ir neētiski un
pieprasīt ir noziegums.
1.6. Prasot darbiniekiem obligātu sadarbspējīga sertifikāta esamību, kas būtībā ir piespiedu
vakcinācija, lai turpinātu strādāt savā profesijā, valsts pārkāpj Satversmes 93. Pantu. Ikviena
tiesības uz dzīvību aizsargā likums.
2. TIESĪBU NORMU PĀRKĀPUMI
2.1. Ārstniecības likuma 9.1 pants. (1) Ārstniecību veic atbilstoši klīniskajām vadlīnijām, vai
ārstniecībā izmantojamo metožu un zāļu lietošanas drošības un ārstēšanas efektivitātes
novērtējumam, kas veikts, ievērojot uz pierādījumiem balstītas medicīnas principus.
Ārstniecības likums prasa zināt un uzrādīt pierādījumus, kā vakcinācija ietekmē vakcīnu
saņēmušā cilvēka veselību un mirstību. Taču vakcinācijas ietekme uz kopējo mirstību no
jebkādiem veselības traucējumiem, ko izraisa vakcīna, joprojām nav zināma.
2.2. 36. pants. Ārstniecības persona ir atbildīga par izraudzītās medicīniskās tehnoloģijas
lietošanu un tās radītajām sekām. Ārsta pienākums, pirmkārt, ir nekaitēt. Lai ārsts varētu būt
atbildīgs par sekām pēc vakcinācijas, viņam ir jāzina vai vakcinācija nepalielina kopējo mirstību.
Tā kā Latvijas Ārstu biedrības Covid-19 infekcijas profilakses darba grupa iesaka mudināt
pacientus vakcinēties un valsts pārvalde to pieprasa, tad atbilstoši ārstniecības likuma prasībām,
to pienākums ir zināt, un uzrādīt faktus, kas apliecina, ka profilakse neveicina mirstību.
Ne ārstu biedrības darba grupa, ne valsts pārvalde nav uzrādījusi faktus, kas apliecina, ka
vakcīna mazina vakcīnu saņēmušo cilvēku mirstību. Tas ir nelikumīgi, jo pārkāpj
Ārstniecības likuma prasības.
2.3. Pacienta tiesību likums (3) Pacientam ir tiesības saņemt no ārstējošā ārsta informāciju par
savu veselības stāvokli, tajā skaitā par slimības diagnozi, ārstēšanas, izmeklēšanas un
rehabilitācijas plānu, prognozi un sekām, arī slimības radītajiem funkcionēšanas
ierobežojumiem, profilakses iespējām, kā arī tiesības pēc ārstniecības ietvaros veiktas
izmeklēšanas un ķirurģiskās vai cita veida invazīvās iejaukšanās saņemt informāciju par
ārstniecības rezultātiem, par iepriekš neparedzētu iznākumu un tā iemesliem.
Šobrīd pacientam nav iespējams izskaidrot prognozi un sekas, vakcinācijas riskus, un
ieguvumus, ja nav zināma vakcinācijas ietekme uz mirstību no jebkuriem veselības
traucējumiem, ko izraisa vakcīna, tāpēc vakcināciju nedrīkst pieprasīt, par to var tikai informēt,
brīdinot, ka ietekme uz mirstību nav zināma. Valsts pārvalde noteiktām profesijām pieprasa
vakcinēties, neuzrādot vakcinācijas ietekmi uz kopējo mirstību pēc vakcinācijas, tā pārkāpjot
Pacientu tiesību likumu.
2.4. Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas 2021. gada 27. janvāra rezolūcija “Covid-19
vakcīnas: ētiski, juridiski un praktiski apsvērumi” (Covid-19 Vaccines: Ethical, Legal and
Practical Considerations) 7.3.1.apakšpunktā paredzēts: “Nodrošināt pilsoņu informēšanu par to,
ka vakcinācija nav obligāta un ka neviens nav politiski, sociāli vai kā citādi spiests sevi vakcinēt,
ja viņi to nevēlas.” 7.3.2. apakšpunktā paredzēts „Nodrošināt, lai nevienu nediskriminētu par to,
ka viņš nav vakcinēts, par iespējamu veselības apdraudējumu vai nevēlēšanos vakcinēties.”
7.1.5. apakšpunktā paredzēts „Izveidot vakcīnu kompensācijas programmas, nodrošinot
kompensāciju par nepamatotu kaitējumu un kaitējumu, ko rada vakcinācija”
ņemot vērā iepriekš minēto pieprasām:
1. nekavējoties novērst valsts pārvaldes un ārstu biedrības darba grupas nelikumīgo rīcību un
atcelt noteiktām profesijām obligātu sadarbspējīga sertifikāta esamību, lai pildītu savus darba
pienākumus, kas nozīmē piespiedu vakcināciju pret Covid-19 infekciju, līdz brīdim, kad tiks
uzrādīti un publicēti dati par Covid-19 vakcīnas ietekmi uz kopējo mirstību.
2. vismaz reizi mēnesī uzrādīt kopējo mirstību vakcinēto un nevakcinēto cilvēku vidū procentuāli
par vakcināciju un mirstību no dažādiem veselības traucējumiem un, veidojot šo statistiku
obligāti, norādāms, ka par vakcinētu cilvēku uzskatāms indivīds, kas ir saņēmis, kaut vienu
vakcīnas devu.
3. nekavējoties novērst valsts pārvaldes nelikumīgu rīcību, kad Ministru kabineta noteikumi ir
pretrunā ar hierarhijā augstāk stāvošiem Likumiem.
4. par Covid-19 vakcīnām runāt nevis kā par “vakcīnām” (līdzās pārējām pastāvīgo tirdzniecības
atļauju saņēmušajām vakcīnām pret citām slimībām, piemēram, gripas, encefalīta un difterijas
vakcīnām), bet kā par “eksperimentālajām vakcīnām” (jo nav pabeigti visi nepieciešamie
pētījumi un nav iegūti visi nepieciešamie dati). Tāpat šajā gadījumā par personām, kuras tiek
vakcinētas ar eksperimentālu vakcīnu, runāt nevis kā par “pacientiem”, bet drīzāk kā par
“klīniskajā pētījumā iesaistītiem pacientiem” ar visām no tā izrietošajām juridiskajām sekām.”
Lai tauta būtu informēta.
5. informēt tautu, ka vakcinācija ir brīvprātīga un tā neietekmēs ikdienas dzīvi.
6. izveidot valsts apmaksātas vakcīnu kompensācijas programmas, nodrošinot kompensāciju par
kaitējumu, ko rada Covid-19 vakcinācija.
Lūdzam rīkoties steidzami, jo vakcinācija skar visu valsti un vakcinācijas sekas ilgtermiņā šobrīd
nav paredzamas.

Latvijas Mediķu alianses 190 biedri
Pielikumā VAERS 01.10.2021 ziņojums uz 12 lpp.

VAERS Summary for COVID-19 Vaccines through 10/1/2021
23.oktobris 2021, 13:33 Atbildēt
SSeniors
Ko vari , verst naidu , pret cilvekiem ? Vienalga , vai tas ir ministrs , vai parasts , Latvijas iedzivotajs ! Butu nokaunejies , un aizverie , savas ZAUNAS ! Ja , nav ko darit , laizi = PAKALU ! STULBENIS , ne LATVIJAS iedzivotajs !!!
24.oktobris 2021, 6:10 Atbildēt
ZZita
Piekrītu raksta autoram par visiem simts procentiem!
22.oktobris 2021, 6:21 Atbildēt
KKasis
+++
22.oktobris 2021, 7:13 Atbildēt
AAstrida
Es arī piekrītu raksta autoram. Tā tas ir. Ja nebūtu tik daudz muļķību sastrādāts no valdības puses, tad mēs noteiktu nebūtu tur, kur tagad esam. Bet muļķīgi lēmumi, diemžēl, nekur nepazūd, tie, joprojām, turpinās.
22.oktobris 2021, 7:54 Atbildēt
nnezita
Viens hūtes trollis pats sev piekrīt...
22.oktobris 2021, 9:58 Atbildēt
MMāris
Es arī!
22.oktobris 2021, 11:15 Atbildēt
DDadzis
Es gan redzu vēlēšanu tuvošanos un cīņu par vietu pie siles. Nostumtie ZZS un jaunveidojumi dara ko var. Re, ir izcīnījuši 1. vietu Eiropā. Apsveicu!
22.oktobris 2021, 13:36 Atbildēt
LLabibūs
Cerams ka viņi arī kādreiz par to visu arī saņems sodu un ne mazu.
22.oktobris 2021, 6:42 Atbildēt
tto LLabibūs
Nekādu sodu neviens nesaņems! Tas ir sistēmā iestrādāts princips. Pārāk lielas naudas grozās. Piemēram, kā tad palika ar naivo sabiedrības šļupstu par naudu, kas iztērēta gultām ar zelta kājām? Viss klusu !
22.oktobris 2021, 8:19 Atbildēt
BBlondīne
Kādām zelta kājām? Tām gultām pieslēgti ar briljantiem rotāti datori un kājas ir vismaz no platīna. Zelts ir lēta manta.
22.oktobris 2021, 8:48 Atbildēt
bbļodlaižām
Lembergveidīgie un Šleserveidīgie naudu netaupa. Un ir truli cilvēciņi, kuri maizes gabala dēļ vēl joprojām gatavi melot viņu vārdā!
22.oktobris 2021, 9:58 Atbildēt
GGada glezna
Tik lielās devās plutokrātijas troļļu pūles liecina par to, ka plutokrātijai gluži pavisam širmis nav aizgājis ciet. Sabijusies, ka varētu no siles atraut.
22.oktobris 2021, 12:04 Atbildēt
SSkats no malas
Es arī ceru!
22.oktobris 2021, 10:00 Atbildēt
nno malas
cerība muļķa mierinājus.
22.oktobris 2021, 10:13 Atbildēt
vvisi saprot nav muļķi
saprast jau var, tieši nevakcinētie muļķi ir tie, kas DILST VEIKALOS. Gr';uti saparts, kapēc jācieš vakcinātajiem , kas grib un iet pie darba.,kāpāc naudu dod tiem, kas laiki un stulbi-prēmijas, vai kā? tūliņs redzēsim kā policija visu to šļuru nesoda....nekādus noteikumus nekad tien ievērojuši un nodokļus zaguši.KAD ATBALSTĪS GODĪGOS??? PAR KRAUJU TIESA, ORANŽĀ PĻONDARU KARVĀNA NESKATOTIES UZ SUŅU RIEŠANU 30 GADUS...!!! UN TURPINA SARKANO KRIEVIJAS DZĪVESVEIDU.Kāpēc cietiem jākrīt aizā kopā ar viņiem? savus ievēlētjus nevar savaldīt. Kariņam nav ko pārmest, šaut vai uz tiem, kuri 30 gadus.....
22.oktobris 2021, 6:45 Atbildēt
FFēlis
Tiklīdz sāc citus saukt par muļķiem, pats nokļūsti sevis nosauktajā kategorijā.
22.oktobris 2021, 7:32 Atbildēt
nnu nu
Ja tu saki, ka Kariņam nav ko pārmest, tad īsti gudrs tu neesi. Par nevakcinētajiem, - nesen lasīju, - nevakcinēti seniori mēnešiem gaida savu poti un nevar sagaidīt , - izcilā sistēmiskā Kariņa un Pavļuta darba dēļ.
22.oktobris 2021, 8:57 Atbildēt
mmeitene
Par senioriem taisnība. beidzot attāpās, ka ar cilvēkiem jāsazinās un jārunā.
23.oktobris 2021, 0:35 Atbildēt
AAivarro
...kur tu lasīji?? INFO, lūdzu!! Citādi visi "kaut kur lasījuši, visi kaut kur dzirdējuši"....
22.oktobris 2021, 10:42 Atbildēt
tto Aivarro
Manuprāt, LA.LV - vienas ģimenes ārstes intervija. Bet garāmejot tas pieminēts arī citos rakstos.
22.oktobris 2021, 16:12 Atbildēt
iiz laukiem
Braucam uz darbu katru r'itu 25 km. 3 kolēģes vienā mašīnā (no divām mājsaimniecībām, potētas). Taču jau lētāk un visādi citādi izdevīgāk. Un ko tagad? Vienai jāpārkāpj autobusā, kur kopā būs 20 mājsaimniecības uz 40 minūtēm? Kliegt gribās aiz lēmumu neloģiskuma! Brauksim, riskēsim...
22.oktobris 2021, 6:46 Atbildēt
AAstrida
Jā, tas gan ir neloģiski. Pat pilnīgi stulbi. Kas to varēja izdomāt? Vai tad nepietika ar iepriekšējiem stulbajiem lēmumiem. Nē, izdomā atkal jaunus.
22.oktobris 2021, 7:57 Atbildēt
JJa kas
Savējie tak izdomāja, latvieši , nevis kremlini
22.oktobris 2021, 9:22 Atbildēt
MMāris
Kariņš ir jeņķis ar latvisku ievirzi.Mācījies ASV debīlskolā! Pāvpļūts piedzima nejauši!
22.oktobris 2021, 11:19 Atbildēt
JJuris
pavļutam un kariņam jāatbild par daudzajām nāvēm,jo mirst no ielaistām slimībām,
22.oktobris 2021, 13:21 Atbildēt
TTauta
kas vini par latviesiem? ASV viesstradnieki...
22.oktobris 2021, 11:14 Atbildēt
FFidels
Kur redzat kādu latvieti- tikai amerikānis un vācietis (žīds)!
22.oktobris 2021, 9:47 Atbildēt
MMāris
Labs!
22.oktobris 2021, 11:20 Atbildēt
aaina
AR KĀJĀM VAR IET KAUT VAI 10...JA IET VEJJERĪ 2 M IZVĒRSUMĀ
22.oktobris 2021, 8:47 Atbildēt
ccenzūra
Paldies ,māmiņ !
22.oktobris 2021, 6:54 Atbildēt
CCenzori paskaidrojiet
Es isti nesaprotu pec kadiem principiem darbojas cenzūra , rakstu skaista ,literārā valsts valodā bez nesmukirm vardiem ,slaveju va irldibu gudro bet man aizliedz to darīt , vai kāds zina kāpēc ta notiek ?
22.oktobris 2021, 6:59 Atbildēt
BBuratino
Deputatiem kurus ievelējām būtu jāiejaucas un jāiztaujā Karinš, par cik % tiks samazināta cilvēku kontaktēsanās, ja laikā no 18:00-20:00 valdība ir panākusi
22.oktobris 2021, 7:00 Atbildēt
BBuratino
drūzmēšanos veikalos un sabiedriskajā transportā
22.oktobris 2021, 7:01 Atbildēt
JJens Z
Kariņš nesodīti var ālēties tāpēc, ka viņā apvienotas vairāku zemju izcilākās īpašības: amerikāniskā aprobežotība un nekulturālība, eiropeiskā demagoģija un meli, kā arī krieviskais cinisms un kalpošana organizētajai noziedzībai
22.oktobris 2021, 7:14 Atbildēt
TTāpec var
....un Ābrāmi Ādažos...
22.oktobris 2021, 7:19 Atbildēt
EElizabete
Uzvedas kā vecs,hormonu plosīts pusaudzis.
22.oktobris 2021, 10:45 Atbildēt
CCilvēks
Raksta autor, tu esi kroplis un pseidožurnālists.
22.oktobris 2021, 7:17 Atbildēt
ddoks
Kankariņ tas tu ???
22.oktobris 2021, 7:41 Atbildēt
TTfu
Bet tu idiots.
22.oktobris 2021, 7:45 Atbildēt
AAstrida
Nepiekrītu.
22.oktobris 2021, 7:58 Atbildēt
ZZane
Nepiekrītu tādiem apzīmējumiem, bet, raksta autors jau sen pazīstams ar saviem nievājošajiem rakstiem, kas ir apmēram tā- jo sliktāk, jo labāk. Zākāt un norādīt uz citu kļūdām ir viegli, Pamāciet Kariņu un valdību, ja jums viss ir skaidrs un zināms, pretējā gadījumā jūsu aktivitātes ir nožēlojamas
22.oktobris 2021, 8:07 Atbildēt
MMāris
Vai tad viņi kādu uzklaus,paši pārgudri!
22.oktobris 2021, 11:22 Atbildēt
RRuta
Ko tur mācīt? Kariņš nesaprot vai negrib saprast.
22.oktobris 2021, 10:57 Atbildēt
GGripa
Zane, liela daļa no sabiedrības ,kas dzīvo reālu dzīvi, pieņemtu loğiskus lēmumus. U
22.oktobris 2021, 9:23 Atbildēt
ZZanei
Fanātismam vajag kaut kādas robežas, Tavs Kriņš jau sen nekādus ekspertus neņem vērā, tāpat pārējie ministri. Viņš pats sev un citiem ir eksperts,likums un taisnība. Un pie visām problēmām vainīga sabiedrība, pseidopolitiķi, antivakseri, ziemassvētku vecītis un vēl lieldienu zaķis. Kariņš nav vainīgs ne pie kā.
22.oktobris 2021, 9:01 Atbildēt
MMāris
Precīzi!
22.oktobris 2021, 11:23 Atbildēt
tto Zanei
Lūdzu, konkrēti, kas rakstā aplams! Šitā šaudīties ar nievām bez argumentiem liecina par milzu aprobežotību.
22.oktobris 2021, 8:21 Atbildēt
zzanei
pietrūcis sex
22.oktobris 2021, 9:38 Atbildēt
JJens Z
Viņi ar ņirdzību noraida jebkuru ieteikumu.
22.oktobris 2021, 8:21 Atbildēt
VVoss A
P autoram par rakstu!
22.oktobris 2021, 7:20 Atbildēt
BBrežņevs L
Citos variantos arī atkārtojies?
22.oktobris 2021, 9:01 Atbildēt
pprotams
Lembergveidīgie un Šleserveidīgie naudu netaupa. Un ir truli cilvēciņi, kuri maizes gabala dēļ vēl joprojām gatavi melot viņu vārdā!
22.oktobris 2021, 9:59 Atbildēt
NNotiekošais
ir ļaunuma izpausme...sasniegt absolūto ļaunumu,tāds ir to izdzimteņu mērķis?
22.oktobris 2021, 7:20 Atbildēt
NNu tu tak esi stulba Muižniec
"Nevar īsti saprast, vai JKP deputātei Anitai Muižniecei ir zobs uz kādu grāmatu izdevēju vai vienkārši ir vēlēšanās pievērst sev uzmanību un palikt vēsturē, pārspējot pat savu priekšgājēju, arī no JKP, Ilgu Šuplinsku ar vēl idiotiskām tēzēm."
22.oktobris 2021, 7:23 Atbildēt
llingams
Anita M. ir vissakarīgākā no pēdējo gadu izglītības ministrēm. Un tad, kad viņa cīnās par izglītības nozares pilnvērtīgu darbību, nevajag to interpretēt par kaut kādu "zobu uz... " u.t.t. Bet Šuplinsku viņa jau ir pārspējusi, un ne jau ar "idiotiskām tēzēm", bet ar reālu darbību izglītības labā.
22.oktobris 2021, 9:53 Atbildēt
jjauki
Ja ciet skolas, tad lai nav bērniem iespējas arī nopirkt un lasīt grāmatu.
23.oktobris 2021, 0:33 Atbildēt
JJuris
Kā izglītības ministre var cīnīties par grāmatveikalu aizvēršanu?Tas parāda viņas izglītības līmeni
22.oktobris 2021, 13:26 Atbildēt
dde Soto
marjuha censhaas no sirds. galvenais briesmiigaas briesmiigaas briesmiigaas valdiibas noziegums tak ir aivara ieseedinaashana ? Starp citu.... Jau 7.45 ! Kur tov. jaņisa urbanovič ""komentārs", "viedoklis" un "prognoze" ???
22.oktobris 2021, 7:44 Atbildēt
nnja
Tev vajadzētu aizbraukt pie ārsta, - galvu pārbaudīt. Ir reālas aizdomas, ka tev nav visi pieci mājās....
22.oktobris 2021, 9:03 Atbildēt
LLatviešu burti
Viņu tagad nepieņerms, visi ārsti aizņemti ar kovidu. Būs vien de Soto vēl kādu l;aiku jāpadzīvo ar traumu smadzenēs... :(
22.oktobris 2021, 11:00 Atbildēt
LLīvmane
Māris sāk kaut ko saprast tikai tad, kad Lembergs ieskaita rubļus.
22.oktobris 2021, 7:57 Atbildēt
AAstrida
Jā, tas gan ir neloģiski. Pat pilnīgi stulbi. Kas to varēja izdomāt? Vai tad nepietika ar iepriekšējiem stulbajiem lēmumiem. Nē, izdomā atkal jaunus.
22.oktobris 2021, 8:00 Atbildēt
AAndris
20:00 sakas komandantsunda,darbi beidzas 18:00,19:00.Visi iet uz veikalu pēc darba un atkal drūzmēšanās un pūlis.Kur šeit loģika???Nevarēja to komandstundu 22:00 sākt?????
22.oktobris 2021, 8:08 Atbildēt
JJukums
Nevajag meklēt loģiku, tur kur tās nav! Jomandanta stundai nav nekāda sakara ar pandēmijas ierobežošanu. Tā ir tikai sīks pašreizējās varas atriebības un iebiedēšanas akts sabiedrībai par nepaklausību un uzdrošināsanos domāt pašiem ar savu galvu, nevis akli pakļauties neloģiskiem lēmumiem,
22.oktobris 2021, 8:14 Atbildēt
DDita
Piekrītu, ''nokomandēt'' veikalus jau 19.00 un ļaudis 20.00 - nekādas loģikas, vēl jo vairāk, ņemot vērā gadalaiku un laika apstākļus un to, ka pasākumi nenotiek, - nu, kur tie cilvēciņi tā ies un pulcēsies, ja nu kāds pa vienam vai pārī izgāja vakaros pēc darba pastaigāt, pasportot..... Tiešām labs rīks, lai kārtējo reizi izspēlētu premjera iemīļoto kārti - lūk, viņi ir vainīgi, ķeriet viņus un nejautājiet, lūdzu, neko man!
22.oktobris 2021, 15:15 Atbildēt
MMāris
Pareizi!
22.oktobris 2021, 11:26 Atbildēt
llīdzīgi
domāju skatoties rīta raidījumus tv.Ja Kariņš nav nomainījis fokusu uz iespējams mazāku iedzīvotāju saskari,tad tieši vakara stundas ir tās,kad cilvēkiem ir iespējas vismazāk kontaktēties.Neviļus nāk prātā iesmējiens divi = pāris,bet trīs = grupa.
22.oktobris 2021, 9:48 Atbildēt
ppuks
Ar veselo saprātu šo komandanta pasākumu veikalu laiku ierobežot lidz 19:00 un sabiedrisko transportu maksimāli piepildīt lidz 20:00, kas rada papildus drūzmu izkaidrot nav iespējams, tas ir vēl absurdāks nekā pavasarī aizklātie plaukti ar zeķu biksēm un apenēm
22.oktobris 2021, 9:57 Atbildēt
JJukums
Nez kuras ir tāsKariņa valdības darbības, kas vērstas uz sabiedrības saliedēšanu? Viena vienīga sabiedrības šķelšana! Un, pieaugot spriedzei un arī sabiedrības spiedienam uz varu, viņi tur paši saplēsīsies un pat sakausies savā starpā, kad būs jādala atbildība par šiem ārprāta lēmumiem.
22.oktobris 2021, 8:09 Atbildēt
jjautājums
Nez kāpēc valdība neko nedara, lai SALIEDĒTU mani ar to baru, kas naktīs dzerstās autostāvvietās, vai ar tiem, kas traucē ātrās palīdzības mediķiem izsaukuma brīdī, vai ar antivakceriem....Vai Jukums un līdzīgie domā, ka sabiedrība vēlas "saliedēties", tas ir - pieņemt, akceptēt un atbalstīt tādu uzvedību un attieksmi? Apskaut jūs visus par jūsu egoismu, cinismu un nelietību, par to, ka jūsu dēļ cilvēki netiek pie ārstiem? "SALIEDĒTIES" jūs saprotat ar to, ka VISIEM JĀPIEŅEM NELIETĪGA UN STULBA UZVEDĪBA? Jādraudzējas ar jums? Jāatbalsta darbības, kas traucē un ierobežo lielāko sabiedrības daļu? Es nevēlos ar tevi "saliedēties", pat , ja valdība uz to mani aicinātu. Tas būtu sabiedrības un valsts krahs.
22.oktobris 2021, 11:30 Atbildēt
rre kā
Veikals vaļā līdz 19:00. Kaut kas atmiņās piedzīvots.
22.oktobris 2021, 11:44 Atbildēt
ssāls
Vienas melnas vistas vietā tagad ir vēl viena no tā paša perējuma - atkal slimo ar augstskolu bendēšanas māniju. Veikalu īsais darba laiks ir ...prāt, lai vispār uz veikaliem neiet un taukus neaudzē. Par braukšanu auto itkā pareizi - nav ko nevakcinētus izvadāt
22.oktobris 2021, 8:17 Atbildēt