Kuras valstis ir pilnībā atvērušas durvis vakcinētiem ceļotājiem no Latvijas?

Vakcinētie un Covid-19 pārslimojušie Latvijas iedzīvotāji, atgriežoties no ES valstīm, var nedoties pašizolācijā. Taču tas nenozīmē, ka vakcinētie var iebraukt jebkurā citā valstī bez jebkādiem ierobežojumiem. Ceļotājiem jārēķinās, ka, iebraucot daļā valstu, arī vakcinētajiem joprojām ir jāveic Covid-19 testi vai jādodas pašizolācijā, karantīnā vai arī viņiem var veikt veselības pārbaudi uz robežas.
19.06.2021. Ilze Šteinfelde
 
©Pixabay
Ārlietu ministrija aicina visās valstīs vienmēr ievērot to noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus un standarta piesardzību: ievērot distanci no citām personām un roku higiēnu; ņemt vērā, ka vietās, kurās pulcējas liels cilvēku skaits, ir pastiprināts infekcijas risks, tostarp, lidostās.

Pirms brauciena iepazīties ar aktuālo informāciju par galamērķī noteiktajiem ieceļošanas noteikumiem un spēkā esošajām epidemioloģiskām prasībām, jo katrā valstī var būt savādākas prasības un informācija var mainīties.

Vakcinācijas, testēšanas un Covid-19 pārslimošanas faktu ES valstīs apliecina vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas sertifikāts (elektroniski viedierīcē vai papīra formātā). Ja nepieciešams cits dokuments, kas apliecina, ka persona ir vakcinēta, ārstniecības iestādes, kurām ir līgums ar Nacionālo veselības dienestu par vakcināciju pret Covid-19, pēc personas pieprasījuma bez maksas izsniedz apliecinājumu par personas vakcināciju pret Covid-19.

Austrijā vakcinētajiem karantīna nav jāievēro

No 2021. gada 19. maija Austrijā stājušies spēkā ieceļošanas noteikumi, kuri, vadoties pēc Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (ECDC) “luksofora”, iedala valstis divos sarakstos: A un B2. No A saraksta valstīm, kurā šobrīd atrodas arī Latvija, var ieceļot bez karantīnas ievērošanas, uzrādot negatīvu Covid-19 testa rezultātu (PCR tests, kas nav vecāks par 72 stundām, vai antigēnu tests, kas nav vecāks par 48 stundām), apliecinājumu par vīrusa izslimošanu pēdējo sešu mēnešu laikā vai apliecinājumu par pilna Covid-19 vakcinācijas kursa saņemšanu:

- ja kopš pirmās vakcīnas devas saņemšanas pagājušas vismaz 22 dienas, bet ne vairāk kā 3 mēneši;

- ja saņemta otrā vakcīnas deva un kopš pirmās devas saņemšanas pagājuši ne vairāk kā 9 mēneši;

- ja pagājušas vismaz 22 dienas (bet ne vairāk kā 9 mēneši), kopš saņemta vakcīna, kam paredzēta tikai viena deva.

Ja persona nevar uzrādīt nevienu no minētajiem dokumentiem, tad ir jāveic PCR tests vai antigēnu tests tuvāko 24 stundu laikā pēc ieceļošanas un ne agrāk kā 72 stundas pirms iebraukšanas.

Austrijā visiem sabiedriskās vietās, ieskaitot veikalus, sabiedriskā transporta un viesnīcas koplietošanas telpas, obligāta prasība ir FFP-2 masku lietošana. No 19. maija ir atvērti restorāni, kafejnīcas, teātri, koncertnami, viesnīcas un sporta klubi. Šīs sabiedriskās vietas apmeklēt iespējams tikai ar derīgu Covid-19 sertifikātu. Restorānos un kafejnīcās apmeklētāji tiek reģistrēti. Pie galdiņa drīkst sēdēt bez maskas. Ārpus savas sēdvietas drīkst pārvietoties tikai ar FFP-2 masku. Naktsklubi joprojām ir aizvērti.

Telpās atļauts pulcēties maksimāli 8 pieaugušajiem, ārpus telpām - maksimāli 16 pieaugušajiem. Nakts laikā (starp pulksten 22.00 un 5.00) atļauts pulcēties maksimāli 4 pieaugušajiem.

Beļģijā pagaidām vēl jārēķinās ar 7 dienu karantīnu

Ceļošanas kārtība Beļģijā līdz 30. jūnijam paredz, ka, iebraucot no sarkanās zonas valstīm, kādā šobrīd Beļģija ir ierindojusi Latviju, tiek piemērota obligāta 7 dienu karantīna un testa veikšana pirms ieceļošanas/ieceļojot un septītajā karantīnas dienā. Beļģijas policija kontrolēs karantīnas ievērošanu un testu veikšanu pirmajā un septītajā dienā. Pārkāpumu gadījumā var tikt piemērots sods 250 EUR apmērā.

Ieceļošanas kārtība Beļģijā no 1. jūlija paredz, ka, ieceļojot Beļģijā no sarkanās zonas valstīm un uzrādot Eiropas digitālo vakcinācijas sertifikātu, kurā pēdējā vakcīna veikta 14 dienas pirms ieceļošanas, vai negatīvu Covid-19 PCR testu, kas veikts ne vēlāk kā 72 stundas pirms ieceļošanas Beļģijā, vai apliecinājumu, ka persona pārslimojusi Covid-19, nebūs jādodas pašizolācijā.

Dānijā bez testa un pašizolācijas

Pilnībā vakcinētie “dzeltenā” un “oranžā” riska ES/Šengenas zonas valstu pilsoņi un pastāvīgie iedzīvotāji var ieceļot Dānijā bez nepieciešamības uzrādīt negatīvu Covid-19 testu. Pēdējai vakcinācijas devai jābūt saņemtai vismaz 14 dienas un ne senāk kā 180 dienas pirms ceļojuma. Vakcīnai jābūt Eiropas Zāļu aģentūras atzītai. Šīs personas ir arī atbrīvotas no pašizolācijas ievērošanas un testa veikšanas pēc ieceļošanas Dānijā. Arī personas, kuras ir bijušas inficētas ar Covid-19, var ieceļot Dānijā (pa gaisu, jūru vai sauszemi), uzrādot pozitīvu Covid-19 testu, kas nav jaunāks par 14 un vecāks par 180 dienām, nedodoties pašizolācijā.

Pārējiem ir jāuzrāda negatīvs Covid-19 testa apliecinājums, kas veikts ne agrāk kā 48 stundas pirms ieceļošanas. Derīgi ir gan PCR, gan antigēnu jeb ātrie testi, bet netiek pieņemti antivielu testi. Pēc ieceļošanas visiem iebraucējiem jāievēro 10 dienu pašizolācija. Izolācija var tikt pārtraukta, ja tiek veikts negatīvs Covid-19 PCR tests, ne ātrāk kā 4 dienā pēc ierašanās.

Dānijā ir jānēsā sejas maska sabiedriskajā transportā, stāvot kājās. Iekštelpās ir atļauts pulcēties līdz 100 personām, ārpus telpām pulcēšanās ierobežojums nepastāv.

Grieķijā tests jāveic tikai nevakcinētajiem un Covid-19 nepārslimojušajiem

Latvijas valstspiederīgajiem ieceļošana Grieķijā ir atļauta bez karantīnas vai pašizolācijas ievērošanas. Visiem ceļotājiem pirms ieceļošanas Grieķijā un izceļošanas no tās jāaizpilda elektroniskā ieceļošanas veidlapa “Passenger Location Form - PLF”. Tā jāaizpilda vismaz 24 stundas pirms ceļojuma. Veidlapai jābūt izdrukātai vai pieejamai mobilajā ierīcē.

Ja persona ir saņēmusi pilnu Covid-19 vakcinācijas kursu un kopš pēdējās vakcinācijas devas saņemšanas ir pagājušas 14 dienas, tad, uzrādot vakcināciju apstiprinošu dokumentu (informācijai jābūt angļu valodā), persona tiek atbrīvota no prasības uzrādīt negatīvu Covid-19 testa apliecinājumu. Ja persona nav saņēmusi Covid-19 vakcīnu, personai ir jāuzrāda negatīvs PCR tests, kas ir veikts 72 stundas pirms ierašanās. Tests ir jāveic arī bērniem no pilniem 6 gadiem. Negatīvs tests nav jāuzrāda personām, kas pēdējo 9 mēnešu periodā ir pārslimojušas Covid-19, un var to apliecināt ar oficiālas valsts institūcijas vai sertificētas laboratorijas dokumentu.

Visā Grieķijas teritorijā sejas maskas lietošana ir obligāta telpās un arī ārpus telpām. Pārvietošanās visā Grieķijas teritorijā atļauta laikā no 5.00 līdz 23.00. Kafejnīcu, restorānu, tavernu darbība atļauta tikai ārpus telpām. Darba laika ierobežojumi no 5.00 līdz 22.45.

Iebraucot Igaunijā, tests nav obligāts

Iebraucot Igaunijā, pašizolāciju var neievērot, ja persona pēdējo 12 mēnešu laikā ir pārslimojusi Covid-19 un atzīta par veselu, kā arī tad, ja persona pēdējo 12 mēnešu laikā ir saņēmusi pilnu vakcinācijas kursu pret Covid-19. Personas rīcībā ir jābūt sertifikātam par vakcinācijas vai izslimošanas faktu. Vakcinētām un Covid-19 izslimojošām personām nav jāveic arī Covid-19 tests. Pārējiem ieceļotājiem Igaunijā no augsta riska valstīm (14 dienu kumulatīvais inficēšanās rādītājs ir lielāks par 150 uz 100 tūkstošiem) ir nepieciešams ievērot 10 dienu pašizolāciju. Lai ieceļotu Igaunijā, tests nav obligāts. Testēšana paredz iespēju saīsināt pašizolācijas periodu.

Izņēmumi par Covid-19 testa apliecinājuma uzrādīšanu ir attiecināmi uz Valkā un Valgā deklarēto iedzīvotāju bez Covid-19 simptomiem pārvietošanos, abu pilsētu administratīvo teritoriju robežās. Izņēmums Valkas un Valgas gadījumā ir spēkā neatkarīgi no 14 dienu kumulatīvā Covid-19 inficēšanās rādītāja.

Arī pret Covid-19 vakcinētiem Lielbritānijā jāveic tests

No 2021. gada 17. maija Apvienotā Karaliste (AK) ieviesusi tā saukto luksoforu sistēmu, saskaņā ar kuru visas valstis un to ieceļošanas nosacījumi tiek iedalīti trīs kategorijās: sarkanajā, dzeltenajā un zaļajā. Šobrīd Latvija ir iekļauta dzeltenajā sarakstā. Saraksti tiek pārskatīti ik pa trīs nedēļām. Informācija par jauno ieceļošanas kārtību un valstu sadalījums atrodams AK valdības mājaslapā: https://www.gov.uk/guidance/red-amber-and-green-list-rules-for-entering-england

Pirms ceļošanas uz Angliju no Latvijas ir jāveic šādas darbības:

- jāveic Covid-19 tests (ne agrāk kā 72 stundas pirms ieceļošanas),

- jārezervē un jāapmaksā divi Covid-19 testi, kas jāveic 2. un 8. dienā pēc ierašanās AK.

- jāaizpilda “Passenger Locator Form”.

Šie nosacījumi ir jāievēro arī personām, kuras ir vakcinējušās pret Covid-19 vīrusu.

Attiecībā uz personām, kas ieceļo no dzeltenā saraksta valstīm, Lielbritānijā turpinās darboties “Test to Release” shēmas nosacījumi, saskaņā ar kuriem persona drīkst pārtraukt karantīnu agrāk, ja pēc piecām pilnām AK pavadītām dienām tā veic privātu Covid-19 testu un tā rezultāts ir negatīvs.

Šobrīd ir obligāta sejas maskas lietošana veikalos un pārvietojoties ar sabiedrisko transportu.

Lietuvā vakcinētie var iebraukt bez testa un pašizolācijas

Personām, kas ir vakcinētas pret Covid-19 vai pārslimojušas to un spēj to dokumentāri pierādīt, iebraucot Lietuvā, nav jāveic tests un jādodas pašizolācijā. Pārējiem, iebraucot Lietuvā no jebkuras valsts, ir jāuzrāda negatīvs PCR vai antigēna tests Covid-19 noteikšanai (ne vecāks par 72 stundām, kādā no ES oficiālajām valodām). Seroloģisko antivielu testu rezultāti netiks ņemti vērā. Prasība pēc testa attiecas uz visām personām, kas ierodas Lietuvā ar visu transporta veidu starptautisko pasažieru pārvadājumu maršrutu regulārajiem, speciālajiem vai čārterreisiem. Iespēja veikt testu pēc iebraukšanas Lietuvā 24 stundu laikā saglabājas tikai tiem ceļotājiem, kas ierodas ar privātu transportu. Vienlaikus ieceļotājiem jāievēro pašizolācija 10 dienas, ar iespēju pārtraukt pašizolāciju 7. dienā pēc ierašanās Lietuvā, veicot atkārtotu Covid-19 testu un ja tā rezultāts ir negatīvs, tomēr joprojām jāierobežo sociālie kontakti līdz 14 dienām.

Lietuvā darbojas veikali, kinoteātri un profesionālie teātri, organizēti pasākumi ar skatītājiem brīvā dabā un iekštelpās (līdz 250 cilvēkiem). No 22. aprīļa cilvēki, kas ieguvuši imunitāti pret Covid-19, drīkst pulcēties grupās līdz 10 cilvēkiem, rīkot svinības, ekskursijas, apmeklēt pacientus slimnīcās un cilvēkus aprūpes iestādēs. Atļauts sniegt lauku tūrisma pakalpojumus.

ES valstis, kurās pašlaik vakcinētie Latvijas iedzīvotāji var iebraukt bez pašizolācijas, karantīnas, testa veikšanas vai veselības pārbaudes*

Austrija, Dānija, Grieķija, Lietuva, Igaunija, Bulgārija, Francija, Itālija, Kipra, Polija, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Spānija, Vācija

*Ieceļošanas noteikumi var mainīties. Tāpēc pirms ceļojuma vēlams ielūkoties Ārlietu ministrijas aktualizētajā informācijā vai arī iepazīties ar konkrētās valsts sniegto informāciju