EKSPRESJAUTĀJUMS. Cik Latvijai izmaksā piedalīšanās Tokijas olimpiskajās spēlēs?

Atbild Latvijas olimpiskās komitejas mārketinga direktore Dace Gulbe:
28.07.2021. NNeatkarīgā
 
©Romāns KOKŠAROVS, F64 Photo Agency

- Latvijas olimpiskās komitejas (LOK) budžets veidojas no trim dažādiem avotiem: no valsts budžeta sadaļas “Augsto sasniegumu sports”, no Starptautiskās olimpiskās komitejas finansējuma atbilstoši viņu programmām un mūsu izstrādātajiem projektiem, no LOK partneru atbalsta, atbilstoši izstrādātajām mārketinga programmām. Sākotnēji plānotas un apstiprinātas LOK 2021. gada budžetā ir šādas pozīcijas:

Loģistikas izmaksas ir grūti prognozējama pozīcija, jo īpaši Covid-19 apstākļos. Patlaban iegādātas biļetes visiem sportistiem. Korekcijas var ienest Tokijas olimpisko spēļu organizatoru uzstādījums, ka ciemats jāpamet divu dienu laikā pēc pēdējiem startiem. Līdz ar to būs jāmaina atpakaļlidojuma biļetes, kas varētu būt neprognozējams lielums. Prognozējam, ka iekļausimies plānotajā finansējuma apmērā. Aptuveni 95% ir valsts budžeta līdzekļi.

Plānotās ekipējuma izmaksas bija 184 tūkstoši eiro. Pārdomātas un labas pārvaldības LOK valdes un atbildīgo darbinieku komunikācijas rezultātā ar OTCF tika saņemts dāvinājums no 4F, kas deva iespēju ekipēt gan LOK delegāciju, gan Latvijas paralimpiskās komitejas delegāciju. Atbrīvotie līdzekļi deva iespēju nosegt tādas pozīcijas, kā Covid-19 testi delegācijai, kā arī kompensēt federācijām starta ekipējuma un inventāra iegādi dalībai Tokijas olimpiskajās spēlēs. Atlikusī summa tiks novirzīta, lai segtu juridisko pakalpojumu izmaksas, tērpu apdruku, kā arī komandējuma izdevumus delegācijai. No valsts budžeta līdzekļiem plānotā summa 153 190 eiro. Atlikusī summa tiks novirzīta “Pekina 2022” ekipējuma iegādei.

Medicīniskā nodrošinājuma izdevumi ir 4000 eiro. No šīs naudas tiek finansēta zirga “Velour” medikamentu iegāde 3985 eiro. Delegācijai nepieciešamo medikamentu apjoms tika iegādāts jau 2019. gada decembrī. Izdevumi tiek segti 100% no valsts budžeta.

Organizatoriskajos izdevumos ietilpst izdevumi par olimpiskā ciemata iekārtošanu Latvijas delegācijas vajadzībām un prezentācijas izdevumi, tai skaitā arī komandas apdrošināšana, arī sporta traumu gadījumiem. Patlaban ir izlietoti 4095 eiro.

Dienas naudas un sakaru pakalpojumu kompensācijām ir paredzēti 49 880 eiro. Sportistiem tiek apmaksāti sakaru pakalpojumi 15 eiro apmērā. Šis LOK lēmums ir pamatots ar antidopinga un “Wada” noteikumiem, kas pieprasa, ka sportistam ir jābūt sasniedzamam jebkurā diennakts laikā.

Katram delegācijas dalībniekam tiek izmaksāta arī dienas nauda, kas ir 30% apmērā no MK noteikumos minētā summas. Tokijā tas ir 21 eiro dienā.

Šī pozīcija tiek un tiks izmaksāta sportistam un treneriem uzreiz pēc tam, kad tiks nofiksēts atgriešanās datums no Tokijas. Tas 100% apmērā tiek segts no valsts budžeta.

Savukārt informatīvais nodrošinājums ir 100% LOK sadarbības partneru finansējums, kā arī SOK atbalsta finansējums.

Patlaban dārgākais komandas dalībnieks ir bijis zirgs “Velour”, jo viņa nogādāšana uz Tokiju izmaksā 9066,70 eiro (avio), uzturēšanās olimpiskajā ciematā - 616,19 eiro, medikamenti 3985 eiro.