SIA “Rīgas BioEnerģija” izsludina atklātu konkursu Nr. RBE/BK/2022-1

25.01.2022. SIA “Rīgas BioEnerģija” Abonē digitālo avīzi Neatkariga.lv bez maksas
 

“Biokurināmā katlu mājas izbūve Rencēnu ielā 30, Rīgā”

Atklāta konkursa rezultātā plānots noslēgt būvdarbu līgumu un iekārtu apkopes līgumu.

Iepazīties ar atklātā konkursa dokumentiem var, lejupielādējot tos elektroniskā formātā Elektronisko iepirkumu sistēmas (www.eis.gov.lv) e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2022. gada 14. aprīlis plkst. 10.00.

Kontaktpersona: Artis Dreimanis

Tālr.: (+371) 20002818; e-pasts: birojs@rigasbioenergija.lv