Paziņojums par portāla nra.lv, digitālā laikraksta “Neatkarīgā”, žurnāla “Vakara Ziņas” u.c. izdevumu izdevēja SIA “Mediju nams” īpašnieku maiņu

Uzzinot, ka SIA “Mediju nams” īpašnieki vēlas mainīt uzņēmuma biznesa modeli, daudzi Latvijas lielāko uzņēmumu īpašnieki un vadītāji pauda bažas, ka tik nozīmīgs masu informācijas līdzeklis, kāds ir nra.lv un neatkarīga.lv (vairāk nekā 600 000 unikālo lietotāju katru mēnesi), var nokļūt Latvijas sabiedrības vairākuma interesēm neatbilstošu īpašnieku kontrolē, un izteica vēlmi iegādāties SIA “Mediju nams”.
©Gints Ivuškāns/F64

Lai novērstu tikai viena īpašnieka interešu pārsvaru, kā uzņēmuma īpašnieku interešu līdzsvarošanas forma, vadoties pēc savulaik dibinātā žurnāla IR piemēra, dibinot uzņēmumu, tika pieņemts lēmums izveidot akciju sabiedrību. Diemžēl pašreizējā Saeimas priekšvēlēšanu gaisotnē (tā sākās 6. jūnijā) vairāki lielo privāto uzņēmumu īpašnieki atklāti nevēlas tieši piedalīties tik nozīmīga masu informācijas līdzekļa pirkumā. Tāpēc SIA “Mediju nams” pārņemšana notiks ar pārejas formu. Sākotnēji uzņēmumu nopirks MN vadība (management buyout), lai jaundibinātā a/s tiktu pakāpeniski sagatavota tādas investoru struktūras izveidei, kurā nevienam no īpašniekam nebūs iespējas vienpusēji diktēt medija saturu. Tiks izvērtēta iespēja piesaistīt nozīmīgu starptautisku informāciju tehnoloģiju uzņēmumu ar pieredzi multimediju satura veidošanā.

Jauno investoru mērķis ir turpināt veidot kvalitatīvu mediju, kurš būs neatkarīgs no jebkuras politiskās partijas ietekmes un būs neatkarīgs no politiskās reklāmas ieņēmumiem.

SIA “Mediju nams” valdes locekle Ilze Bērziņa