No skolotājas kļūst par lauksaimnieci

Ja pirms pieciem gadiem Sandai Pogulei kāds teiktu, ka viņa reiz ar aizrautību rosīsies savā vecāku saimniecībā, audzējot gaļas lopus un pieskatot bišu dravas, Sanda noraidoši pašūpotu galvu. Taču, redz, kā dzīvē mēdz notikt – apstākļi saslēdzas tā, ka viņa ir atgriezusies savas dzimtas mājās “uz pilnu slodzi”, attīsta vecāku radīto lauku sētu un atzīst – šī ir viņas īstā vieta gan sirdī, gan sevis pilnveides ziņā.
©Privāts arhīvs

Būtisks pagrieziena punkts Sandas dzīvē bija 2018. gada rudens - līdz tam viņa bija pirmsskolas skolotāja, taču, pasliktinoties viņas vecāku veselībai, 40 stundu darba nedēļu ar rūpēm par vecākiem un saimniecību bija grūti savienot. Sanda izlēma par labu lauku dzīvei. “Pārņēmu saimniecību savās rokās, tajā gan kādus 10 gadus nekādi ieguldījumi nebija veikti, palikušas bija vairs tikai piecas gotiņas. Turklāt sākotnēji no tām man bija pat bail - lauku darbi ilgus gadus nebija mana ikdiena,” atceras Sanda. Lai arī viņai bija bagātīgs izglītības segums - apgūta medicīna, pedagoģija, grāmatvedība un biškopība, taču iemaņu, kā pārdomāti vadīt saimniecību, Sandai iztrūka. “Mana mamma bija piena pārraudze - speciālists, kas dodas uz saimniecībām govīm paņemt analīzes un noteikt piena rādītājus. Šķita, ka jāturpina mammas iesāktais, tikai vispirms jāiegūst atbilstoša izglītība,” nolēma Sanda. Tā kā viņai nederēja mācības vairāku gadu garumā kādā no augstākās izglītības iestādēm, tika meklētas citas iespējas, un Sanda atrada ES fondu projektu „Mācības pieaugušajiem”. Pieteikties mācībām iedrošinājis fakts, ka lielāko daļu mācību maksas sedz Eiropas fonds, pašam bija jāpiemaksā tikai 10% (tagad projektā kā līdzfinansējums tiek prasīti 5% līdz 10%).

Viņa uzsāka 10 mēnešu ilgas mācības Smiltenes tehnikumā, apgūstot lopkopības tehniķa profesiju. Visvairāk Sanda ir pateicīga par erudītajiem pasniedzējiem un iespējām apmeklēt vairākas Latvijas saimniecības, ražotnes, lai sajustu izvēlēto specialitāti pa īstam, ne tikai teorijā. Iegūtie kontakti ļāvuši iegādāties tīršķirnes bulli savai saimniecībai, izveidota veiksmīga sadarbība ar izsoļu namu, kur arī mācību ietvaros sanāca viesoties. “Ar vienu no grupas biedrenēm esam katra pieteikušās un saņēmušas 15 000 eiro atbalstu mazajām saimniecībām no Eiropas fondu naudas. Par to es iegādājos tehniku,” stāsta Sanda. Pēc Smiltenes tehnikuma Sanda pieteicās Lauksaimniecības datu centra (LDC) eksāmenam, lai iegūtu arī piena pārraudzes sertifikātu.

Šobrīd Sandas saimniecībā, kas atrodas Cēsu novadā, gaļas lopu ganāmpulks ir izaudzis līdz 21 liellopam, ieskaitot jaundzimušos teļus. Viņa pieskata arī 30 bišu saimes. Stāstot par savu ikdienu, nevar nesajust, cik ļoti Sanda ir aizdegusies ar to ko dara. Sanda ir pārliecināta - līdzās savas saimniecības attīstīšanai sevis izglītošanai noteikti nav pielikts punkts. “Sevis pilnveide - tas mani iedvesmo. Turklāt, esot apritē, allaž rodas kādas jaunas idejas, iespējas, piedāvājumi, un tiem jāļaujas, pat ja dažreiz ir bail. Mācoties ko jaunu, var tikai iegūt,” iedrošina Sanda.

Līdz augusta beigām jau astoto reizi strādājošajiem ir iespēja pieteikties mācībām pieaugušajiem ES fondu projektā. Strādājošie un pašnodarbinātie, kā arī strādājošie pensionāri un bērnu kopšanas atvaļinājumā esošie iedzīvotāji vecumā no 25gadiem var izvēlēties kādu no 43 izglītības programmām.

Mācībām īpaši aicināti pieteikties sociālā riska grupu nodarbinātie ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni, lai izmantotu iespēju iegūt profesiju vai uzlabotu savas digitālās prasmes. Pieteikties mācībām līdz 31. augustam var mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv.

“Šis un turpmākie gadi Latvijas ekonomikā būs izaicinājumu pilni, tāpēc ir ļoti svarīgi panākt, lai mazāk aizsargātās sabiedrības grupas darba tirgū jūtas droši un neizkrīt no ekonomiskās aprites. Daļai tas varētu nozīmēt atrast jaunu profesiju līdzās esošajai vai, iespējams, papildināt prasmes tagadējā arodā, lai ilgtermiņā stiprinātu savu konkurētspēju,” uzsver Valsts izglītības attīstības aģentūras Pieaugušo izglītības departamenta direktore Elīna Purmale-Baumane.

Piesakoties kādā no profesionālās tālākizglītības programmām, strādājošā līdzmaksājums ir 5%, savukārt, izvēloties mācīties profesionālās pilnveides izglītības programmā vai studiju kursā, strādājošā līdzmaksājums ir 10%. Nodarbinātām personām no trūcīgām vai maznodrošinātām mājsaimniecībām mācības ir bez maksas.

Šajā pieteikšanās kārtā mācības galvenokārt tiks īstenotas klātienē. Mācību dalībniekiem būs iespēja saņemt ceļa izdevumu kompensāciju uz prakses vietu un atpakaļ, savukārt nodarbinātie no mājsaimniecībām, kurām piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas mājsaimniecības statuss, varēs saņemt atbalstu transporta izdevumu segšanai, lai nokļūtu uz mācību norises vai prakses vietu.