Mums visiem ir jāpalīdz jaunajiem vecākiem!

Ir jānodrošina, lai par ikvienu personu, kas ir bērnu kopšanas atvaļinājumā, tiktu veiktas obligātas sociālās iemaksas vismaz no minimālās algas, kas šobrīd ir 500 eiro.
©"Saskaņa" arhīvs

Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas pagājušajā nedēļā izskatīja un atbalstīja likumprojektu “Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu””. Pašlaik personām, kuras kopj bērnu līdz 1,5 gadu vecumam jeb atrodas bērnu kopšanas atvaļinājumā, no valsts speciālā budžeta tiek veiktas obligātas sociālas iemaksas 20 procentu apmērā no 171,00 eiro, kas ir vien 34 eiro.

Kā norādīts Latvijas Darba devēju konfederācijas likumprojekta atzinumā, šajā laika posmā uzkrātais pensijas kapitāls šīm personām ir par 86% zemāks, nekā tas būtu no vidējās algas valstī. Vēl lielāka starpība ir tām personām, kuras pirms atvaļinājuma ir saņēmušas augstāku algu par vidējo algu valstī.

Es uzskatu, ka tas ir netaisnīgi pret vecākiem, kas faktiski nevar strādāt, jo audzina bērnus (un nākamos nodokļu maksātājus!), bet šīm personām pašām līdz ar to pensijas būs ievērojami mazākas. Labā ziņa ir tā, ka komisija atbalstīja nepieciešamību paaugstināt sociālās apdrošināšanas iemaksu līmeni par vecākiem, kuri atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā.

Saskaņā ar komisijā pieņemtajiem grozījumiem tagad tiks veiktas sociālās apdrošināšanās iemaksas ne vien no bērnu kopšanas pabalsta, kas ir 171 eiro mēnesī, bet arī no vecāku pabalsta, kas ir atkarīgs no pirms atvaļinājuma saņemtā atalgojuma. Bet pieņemtie grozījumi, lai gan uzlabo māmiņu stāvokli, vienalga nebūs pilnīgi taisnīgi pret māmiņām un viņu uzkrāto pensiju kapitālu.

Es iesniedzu priekšlikumus, kas paredzēja palielināt valsts sociālo iemaksu objekta minimālo apmēru, no kura valsts veic obligātās sociālas apdrošināšanas iemaksas par personu bērnu kopšanas atvaļinājuma laikā, līdz minimālās algas apmēram (500 eiro), kas nozīmētu, ka laiks, ko māmiņas pavada atvaļinājumā, radītu mazāku robu viņu nākotnes pensijās. Šim mērķim būtu nepieciešami aptuveni astoņi miljoni eiro, un es esmu pārliecināts, ka šo summu šobrīd ir iespējams atrast budžetā.

Lai gan mani priekšlikumi pagaidām netika atbalstīti, tie aicina uz diskusiju par to, ka ir jāsniedz lielāks atbalsts jaunajiem vecākiem, kuri audzina bērnus. Valstij ir jāatbalsta gan tādas māmiņas, kuras nav strādājušas, un jāveic par viņām sociālās iemaksas vismaz no minimālās algas, gan arī māmiņas, kuras pirms tam ir strādājušas un maksājušas nodokļus no lielāka apmēra, nekā paredz komisijā atbalstītie grozījumi, kas vienlaikus arī veicinātu iedzīvotāju motivāciju veikt lielākus nodokļu maksājumus.

***

Publikāciju apmaksā “Saskaņa” Sociāldemokrātiskā partija

Uzzini pirmais, kas interesants noticis Latvijā un pasaulē, pievienojoties mums Telegram vai Whatsapp kanālā