Par Elitas Veidemanes rakstu 29.07.2020

Atsaucoties uz Elitas Veidemanes 29.07.2020. rakstu (https://neatkariga.nra.lv/komentari/elita-veidemane/320769-ar-pasas-nogalinatu-vilcenu-un-lapsenu-rokas) vēlos norādīt uz vairākām problēmām. Rakstā paustais viedoklis ir pretrunā ar NRA.lv ētikas kodeksu, ir tendenciozs, aizvainojošs, sabiedrību maldinošs un aicina uz naida runu. Šis raksts ir žurnālista profesijas necienīgs.
30.07.2020. LDLinda Dombrovska
 

Uzsveru, ka Medības ir ar likumu noteikta un stingri regulēta nodarbošanās. Latvijā ir ap 22 000 mednieku, kuri pilda medību likumā noteiktos pienākumus, tajā skaitā cīnās ar Āfrikas cūku mēra izplatību, kas apdraud cūkkopību, ierobežo postījumus mežam un lauksaimniecībai, cīnās ar dažādu slimību izplatību, vāc materiālus par briežu hroniskās novājēšanas slimības izplatību, kas ir arī liels risks cilvēkam, apkaro invazīvās sugas, kas apdraud vietējo faunu, kā arī ierobežo mazo plēsēju, it īpaši lapsu izplatību, kuras bieži sirgst ar kašķi, kas apdraud arī mājdzīvniekus, it īpaši suņus. Nerunājot vēl par to, ka lapsas izplata ehinokokozi, kas ir parazītiska saslimšana, kas apdraud arī cilvēkus.

Pirmkārt, NRA.lv ētikas kodekss norāda:

“Redaktoriem un žurnālistiem ir jābūt objektīviem, nedrīkst rakstu/radio un TV pārraižu saturu izmantot personīgās interesēs.”

Ņemot to vērā, vēlos norādīt, ka Veidemanes kundze jau sen ir noskaņota pret medībām un es cienu viņas viedokli. Tomēr šī jau ir otrā reize, kad Veidemanes kundze publiski apsaukā medniekus, izmantojot ļoti aizskarošus jēdzienus, ko es uzskatu par žurnālista profesijas necienīgu rīcību. Tāpat arī jāņem vērā, ka starp medniekiem ir ārsti, aktieri, pasniedzēji, zinātnieki, profesori - cilvēki, kas pārstāv dažādas profesijas. Nosaukt, ka šo cilvēku vide ir trula un degradējoša, ir maldinoši, aizvaino visus tos, kas ieguvuši mednieka apliecību.

Atsauce uz rakstu, kurā medniekus nosauc par memļakiem

https://nra.lv/viedokli/elita-veidemane/269712-memlaki-neko-nesaprot.htm

29.07.2020. rakstā arī tiek lietoti pietiekami izteiksmīgi epiteti. Mednieki tiek nosaukti par augstprātīgiem, nežēlīgiem, kuru savtīgās intereses ir augstākas par morāles principiem, piedevām vēl mednieku vide tiek nosaukta par trulu un degradējošu, šo vārdu vienā rindkopā pieminot divas reizes.

“Tā jau ir. Cilvēku var izraut no trulas, degradējošas vides, bet acīmredzot nav iespējams degradējošo vidi izraut no cilvēka. Augstprātība, nežēlība un savu savtīgo interešu nolikšana augstāk par jebkuru morāles principu ir šādas vides sastāvdaļas. Vai mums ar to visu vajadzētu sadzīvot? Diezin vai. Mūsu attieksme var atvēsināt sakarsušos stobrus. Bet tad šādai attieksmei ir jārodas, un tā ir jāparāda.”

Es saprotu un pieņemu Veidemanes kundzes personīgo viedokli. Tomēr šajā gadījumā Veidemanes kundze izmanto mediju, lai paustu un izplatītu savu personīgo viedokli, iestājoties pret Latvijā likumīgu nodarbošanos, vienlaikus noteiktu sabiedrības daļu vienkārši apsaukājot. Tāpat uzskatu, ka rakstā tiek paustas Veidemanes kundzes personīgās antipātijas pret mani, nevis objektīvi informēta sabiedrība.

Otrkārt, Elita Veidemane pauž naida runu un aicina to darīt arī citus. Citēju:

“Ir pamats cerēt, ka trofeju medniekiem vajadzēs mazliet pierauties ar savām „medībām” un pēc tam ar plātīšanos medijos, turot rokās pašu tikko nogalinātos dzīvniekus, kā to dara tā pati Linda Dombrovska (skatiet titulattēlu, kas bijis visiem pieejams tīmeklī publicētā materiālā, tur varat aplūkot arī citus viņas „varoņdarbus”!).”

Vēlos norādīt, ka pēc šādiem un līdzīgiem rakstiem es saņemu draudus, nāves draudus un aicinājumus uz izrēķināšanos. Cilvēki, kuri ir noskaņoti pretmednieciski, no Veidemanes kundzes izteikumiem varētu secināt tieši to - iespējams ar vardarbīgām metodēm vērsties pret konkrētām personām, proti, mani: “Mūsu attieksme var atvēsināt sakarsušos stobrus. Bet tad šādai attieksmei ir jārodas, un tā ir jāparāda.”

Uzskatu, ka Veidemanes kundzes izteikumi rada draudus manai drošībai. Par to, ka tiek kurināta naida runa liecina jau komentāri Veidemanes kundzes Facebook profilā, skat attēlu. Šeit citāti (https://www.facebook.com/elita.veidemane):

Gints Dakters: Šitais pretiigai apmierinošais muulis!

Lilita Cīrule: Necilvēks,pretīgs radijums, kā zeme nes tādus,nogalināt dzīvnieku mazulīšus!

Ingūna Rībena: Pretīga novirze no normas. Sieviete, kas radīta kā dzīvības devēja un sargātāja.

Ingrida Liepina: Tiešām novirne normas!!!

Šaubos, ka NRA.lv mērķis ir radīt šāda veida diskusiju.

Treškārt, NRA.lv ētikas kodekss paredz, ka masu informācijas līdzekļiem jāatspoguļo patiesība, cik vien tas ir iespējams. Veidemanes kundzes raksts ir tendenciozs un sabiedrību maldinošs. Veidemanes kundze raksta: “Protams, VARAM un Zemkopības ministrija ar bezzobainu amēbu centību aizstāv skaisto, izzūdošo dzīvnieku izšaušanu, aizbildinoties ar to, ka Eiropas Komisija ir akceptējusi lūšu medības Latvijā, ņemot vērā lūšu populācijas labo stāvokli”.

Vienlaikus vēlos norādīt uz to, ka lūši Latvijā netiek izšauti, tie Latvijā nav apdraudēti un neizzūd. Saskaņā ar VARAM apstiprināto “Eirāzijas lūša Lynx lynx sugas aizsardzības plānu” ka Eirāzijas lūšiem Latvijā pašreiz ir labākais populācijas stāvoklis pēdējo 100 gadu laikā.

https://www.daba.gov.lv/upload/File/DOC_SAP/SAP_lusis_18_LV.pdf

Tāpat arī saskaņā ar Starptautiskā dabas un dabas resursu aizsardzības savienības (IUCN) datiem, Eirāzijas lūsis nav apdraudēts un neizzūd. Tā statuss ir noteikts kā Least Concern - nav apdraudēts un tā populācija tiek vērtēta kā stabila:

https://www.iucnredlist.org/ja/species/12519/121707666

Neviens no šiem faktiem netiek minēts, līdz ar to pastāv aizdomas, ka Veidemanes kundze apzināti, balstoties uz personīgajām emocijām, maldina sabiedrību.

Ceturtkārt, NRA.lv ētikas kodekss nosaka “Izvairies no ilustrācijām, kas var aizskart un aizvainot!” Raksta ilustratīvajā attēlā izvēlēta ļoti veca fotogrāfija ar mērķi aizvainot un aizskart mani personīgi, kā arī, lai kurinātu naida runu lasītāju vidū, kas arī ir izdarīts - skat. komentārus Facebook.

Norādu, ka gadiem ilgi esmu cienījusi Elitu Veidemani kā objektīvu un uzticamu žurnālisti, tomēr publikācijas, ko Veidemanes kundze veltījusi medību jautājumiem, ir aizvainojošas, aizskarošas un maldinošas, ar mērķi kurināt naida runu un sašķelt sabiedrību, vēršoties tieši pret vienu sabiedrības daļu - medniekiem. Rakstā nav ievērots arī godprātības princips, kad nav pieļaujama un ir novēršama nepatiesas, sagrozītas vai maldinošā formā pasniegtas informācijas, pārspīlējuma, stereotipizācijas publiskošana un centieni tīši un aizklāti ietekmēt auditoriju. Kā arī ir ignorēts faktu un viedokļu nošķīruma princips, kad izplatot informāciju ir skaidri jānošķir fakti no žurnālistu viedokļiem vai interpretācijas.

http://775587.mozfiles.com/files/775587/Etikas_kodekss_20190227_pdf.pdf?1552826658)

Aicinu pārskatīt šo rakstu pēc būtības un rakstu dzēst vai labot.

Linda Dombrovska

Žurnāla Medības galvenā redaktore