2019. gads SIA "Dobeles Ūdens" noslēdzies ar vērienīgu projektu īstenošanu

Aizvadītais 2019. gads bijis ļoti darbīgs un pateicīgs dažādu projektu realizācijai un iesākto projektu pabeigšanai.
22.04.2020. Dobeles Ūdens, speciāli Neatkarīgajai
 
POPULARIZĒJOT ŪDENS LIETOŠANU ikdienā un ūdens dzeršanu no krāna, SIA Dobeles Ūdens ir uzstādījis divas dzeramā ūdens strūklakas Dobeles Valsts ģimnāzijas jaunatklātajā dabaszinātņu korpusā ©Publicitātes foto

Šajā laikā Dobeles Ūdens, tāpat kā citas ūdenssaimniecības, ir strādājis pie dažādu sistēmu, risinājumu un darbību ieviešanas, kuras sekmētu decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību. Tādējādi apzinot esošo situāciju pilsētā ar atsevišķa decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistra izveidi. Kā arī aicinot iedzīvotājus attiekties nopietni pret notekūdeņu novadīšanu apkārtējā vidē un rast iespēju sakārtot esošo situāciju ar pieslēgšanos centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai citas decentralizētās kanalizācijas sistēmas izveidi ar hermētiski noslēgtiem rezervuāriem un tvertnēm.

Vides piesārņojuma mazināšanai un reālās situācijas apjaušanai un kontrolēšanai uzņēmums realizējis ļoti nozīmīgu un vērienīgu projektu saistībā ar notekūdeņu savākšanu. Tika izprojektēts un izbūvēts decentralizētās kanalizācijas un notekūdeņu pieņemšanas punkts SIA Dobeles Ūdens notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs Krīgeri, kur turpmāk uzņēmumam būs iespēja kontrolēt un pārraudzīt atvesto notekūdeņu daudzumu, sastāvu un ņemšanas vietu. Šajā pieņemšanas punktā ir iespēja atvest notekūdeņus tikai reģistrētiem pakalpojuma sniedzējiem, tādējādi ir iespēja uzraudzīt procesu un novērst situācijas ar bīstamu vielu novadīšanu attīrīšanas iekārtās un dabā.

Ar 2019./2020. mācību gada sākumu uzņēmums sāka organizēt skolēnu mācību ekskursijas, kurās tiek sniegta informācija ne tikai par uzņēmumu un tā nodarbošanos, bet arī tiek sniegts priekšstats par ūdens aprites procesiem dabā. Ekskursijas gaitā tiek apskatītas gan ūdens iegūšanas iekārtas, gan arī notekūdeņu attīrīšanas ietaises. Tiek piedāvāti dažādi praktiski uzdevumi, kuri sniedz papildu izpratni par dzirdēto. Popularizējot ūdens lietošanu ikdienā un ūdens dzeršanu no krāna, SIA Dobeles Ūdens ir uzstādījusi divas dzeramā ūdens strūklakas Dobeles Valsts ģimnāzijas jaunatklātajā dabaszinātņu korpusā.

SIA Dobeles Ūdens darbu listē ir vairāki projekti un dažādu esošo darbu pilnveidošana un uzlabošana. Tiek plānota lietusūdens kanalizācijas izbūve Dobelē, Liepu ielā un Dainu ielā.

Šogad uzņēmums uzsāks nākamo etapu Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētajā investīciju projektā Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta. Projektā paredzēts izbūvēt ārējos kanalizācijas tīklus Dobeles pilsētā, Keramikas - Gaismas ielu masīvā, kurā iekļautas Aizupes, Bērzu, Egļu, Gaismas, Kalēju, Keramikas, Rūpniecības, Strādnieku ielas, Liepājas šoseja, Vītolu un Zivju ielas. Plānojam sadarbībā ar Dobeles novada pašvaldību arī šajā teritorijā izbūvēt ūdensapgādes tīklus, kā tas tika darīts 2019. gada realizētajā projektā Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā līdztekus projektam Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta ietvaros, kurā pabeigta kanalizācijas sistēmas infrastruktūras izbūve Bērzes pagasta Miltiņu ciemā un Dobeles pilsētā.

Aizvadītajā 2019. gadā SIA Dobeles Ūdens nodrošināja prakses vietas vairākiem topošajiem inženierkomunikāciju un apdares darbu tehniķiem no Jelgavas Tehnikuma. Kā arī sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru uzņēmums skolēnu vasaras brīvlaikā piedāvāja trīs darba vietas skolēniem. Ja situācija valstī būs piemērota, tad arī šovasar Dobeles Ūdens piedāvās vairākas darba vietas skolēniem vasaras brīvlaikā.

Aicinām iedzīvotājus saudzēt dabu un rosinām izmantot Dobeles novada pašvaldības sniegto iespēju saņemt līdzfinansējumu īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.

***

Papildus ir paveikti vēl citi PROJEKTI:

• Ar beztranšejas metodi tika veikta Dobeles pilsētas ūdensapgādes tīklu savstarpēja savienošana Uzvaras, Smilšu un Lauku ielās.

• Izveidots jauns ūdens apgādes tīkls Dobeles pilsētā, Liepu, E. Upīša un Graudu ielā.

• Veikti ūdens sistēmas pārbūves darbi bijušajā Apguldes profesionālajā vidusskolā, teritorijā, kurā drīzumā sāks saimniekot Zemessardzes 51. kājnieku bataljons.

• Izbūvēta jauna kanalizācijas sūkņu stacija un kanalizācijas spiedvads Dobeles pilsētā, Spodrības ielā.

• Ūdens sagatavošanas iekārtu izbūve SIA PENKULE mājlopu novietnē Upītes.

• AS Latvijas valsts meži, Lielauces ezers un tā laivu bāze - apmeklētāju tualešu, spiedvada un krājrezervuāra izbūve.