Par videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstību Daugavpils pilsētā

AS “Daugavpils satiksme” kopš 2017. gada īsteno projektu “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” Nr. 4.5.1.1/16/I/003, lai veicinātu videi draudzīga sabiedriskā transporta veida izmantošanu un pasažieru skaita pieaugumu videi draudzīgā sabiedriskajā transportā Daugavpilī.
30.12.2020. speciāli Neatkarīgajai
 
©Publicitātes foto

Projekta ietvaros ir izbūvēts jauns tramvaju ceļa sliežu posms no 18. novembra ielas līdz Daugavpils reģionālajai slimnīcai 2,26 km garumā, aptverot jaunu pilsētas teritoriju. Tādējādi pilsētas iedzīvotājiem un viesiem ir nodrošināta iespēja no pilsētas centra tikt līdz Stropu mikrorajonam, kur atrodas Daugavpils pilsētas reģionālā slimnīca, kā arī aktīvās atpūtas vietas - pludmale, promenādes, estrāde utt. Jau kopš 2020. gada 5. februāra AS “Daugavpils satiksme” uzsāka pasažieru pārvadāšanu tramvaju maršruta jaunajā posmā. Jaunais tramvaju maršruts ir ieguvis lielu popularitāti iedzīvotāju vidū, it sevišķi tas ir aktuāls iedzīvotājiem no Stropu un Neredzīgo biedrības mikrorajoniem. Pateicoties jaunajam tramvaju maršrutam, pasažieru pārvadājumu skaits ir palielinājies vairāk nekā par 3%, ir sakārtota gājēju un sabiedrisko pieturvietu infrastruktūra.

Papildus jauna tramvaju maršruta izbūvei projekta ietvaros ir veikti būtiski pārbūves darbi pilsētas centrā. Pārbūvējot tramvaju sliežu ceļus, ir sakārtota pieguļošā infrastruktūra, veikti sarežģīti būvniecības darbi vienpadsmit ielu krustojumos, uzstādīti moderni pieturvietu paviljoni ar LED apgaismojumu, kas darbojas no saules baterijām, visām pieturvietām ir nodrošināta vides pieejamība.

Projekta ietvaros ir iegādāti arī 8 četrasu tramvaju vagoni. Visi jaunie iegādātie zemās grīdas tramvaji ir aprīkoti ar kondicionēšanas iekārtām, monitoriem un audio sistēmu, tiem ir labāka skaņas izolācija, paaugstināts pasažieru komforta līmenis brauciena laikā, kā arī ievērojami atvieglota pasažieru iekāpšana un izkāpšana no transportlīdzekļa, arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un vecākiem ar bērnu ratiņiem.

Pateicoties projekta realizācijai, ir būtiski uzlabotas tramvaju satiksmes pārvietošanās iespējas Daugavpils pilsētā, ir nodrošināta tramvaju kustības regularitāte un samazināts tehnisko avāriju risks. Pilsētas iedzīvotājiem un viesiem ir plašākas iespējas nokļūt līdz pilsētas mikrorajoniem īsākā laika posmā. Sakārtojot pieguļošo infrastruktūru, ir uzlabojies arī autovadītāju braukšanas komforts un gājēju drošība.


Projekta kopējās izmaksas veidoja 18 080 605,40 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas ir 15 294 117,65 EUR. Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansējums projektam ir 13 000 000,00 EUR.

Publicitātes attēls