Bērnudārzos ienāk mūsdienu tehnoloģijas

Bērna pašsajūta, noskaņojums un mācīšanās spēja ir tiešā veidā saistīta ar mikroklimatu, kurā viņš atrodas, tāpēc visās Ventspils pirmsskolas izglītības iestādēs ir veikti pasākumi, kas ļauj pasargāt telpas no pārkaršanas, kā arī sekot līdzi gaisa kvalitātei. Vienlaikus pirmskolas izglītības iestādes ir aprīkotas ar augstas veiktspējas internetu un nepieciešamajām tehnoloģijām, lai mazajiem bērniem būtu iespēja apgūt zināšanas, kas būs vajadzīgas skolā.
29.07.2021. DSDaiga Stokenberga
 
TIEŠSAISTĒ. Digitālā tāfele, video filmēšanas kameras, dators un augstas veiktspējas interneta pieslēgums nodrošina klātbūtnes sajūtu gan mācību procesā, gan svētku laikā ©Vladimirs Proškins/F64

Internets - mācību procesa instruments

Nevar noliegt, ka liela daļa sabiedrības ir pamatoti satraukta par jaunās paaudzes aizraušanos ar „sēdēšanu internetā”, tāpēc ziņa par pirmsskolas izglītības iestādēs realizēto optiskā interneta pieslēguma izveidošanu, lai to izmantotu arī mazo bērnu audzināšanā un izglītošanā, tiek uzņemta ar dalītām jūtām. Taču iedziļinoties interneta izmantošanā pirmsskolas izglītības iestādēs, kļūst saprotama pašvaldības iniciatīva.

MĀCĪBAS ATTĀLINĀTI ir šodienas realitāte, tāpēc priecājamies, ka bērnudārza tehnoloģiskās iespējas ir tik pilnvērtīgas, ka spējam arī pirmsskolas vecuma bērniem sniegt mūsdienīgu mācīšanās pieredzi, uzsver Zita Janušone / Vladimirs Proškins/F64

Bērnudārza „Zvaigznīte” vadītāja Zita Janušone skaidro: „Internets, datori, planšetes, digitālās tāfeles un citas tehnoloģijas bērnudārzā nav domātas spēlīšu spēlēšanai, bet gan mācību procesam un bērnu praktisko iemaņu uzlabošanai. It īpaši šajā laikā, kad Covid-19 pandēmija liedz klātienē tikties ar interesantiem cilvēkiem, apmeklēt izstādes un muzejus, attālinātās saziņas līdzekļi ir ļoti vajadzīgi. Nevar noliegt, ka dažkārt bērni ir vīlušies, ka internets un dators tiek izmantots, lai mācītos burtiņus un ciparus, klausītos, ko stāsta zinoši cilvēki, jo viņi ir pieraduši, ka internets ir spēlīšu spēlēšanai un multeņu skatīšanai. Ļoti pozitīva sadarbība mums ir izveidojusies ar Ventspils muzeja struktūrvienībām, kuras, izmantojot attālinātās saziņas iespējas, bērniem parāda un izstāsta interesantas lietas. Sadarbojamies ar Herberta Dorbes memoriālo muzeju un Piejūras brīvdabas muzeju, darbinieki mūsu bērnus iepazīstināja gan ar Dorbes daiļradi, gan ar latviešu gadskārtu svētkiem. Tiešraides komunikācijā caur digitālo tāfeli bērni varēja gan uzdot jautājumus un saņemt atbildes, gan redzēt notiekošo muzejā un līdzdarboties, esot bērnudārza telpās.” Jāpiebilst, ka šāda mācīšanās pieredze ir ļoti noderīga pirmsskolas vecuma bērniem, lai viņi prastu izmantot tehnoloģijas, apgūstot skolas mācību vielu.

Ventspilnieki ļoti veiksmīgi realizēja arī bērnudārza izlaidumu pasākumu. Protams, jebkurš vecāks vēlas redzēt un būt klāt sava bērna pirmajā nopietnajā dzīves notikumā, taču esošie noteikumi to liedza darīt klātienē. Internets un tehnoloģijas ļāva vecākiem sekot līdzi notikumiem bērnudārzā un vērot savas jaunās paaudzes uzstāšanos tiešsaistē telefonos un datoros. Zita Janušone izlaiduma norisi vērtē ļoti pozitīvi, jo kaut arī attālināti, tomēr ir izdevies radīt klātbūtnes efektu.

Žalūzijas pasargā no telpu pārkaršanas

ĀRA ŽALŪZIJAS, kas uzstādītas uz pirmsskolas izglītības iestāžu logiem dienvidu fasādēs šovasar pilnā apmērā ir pierādījušas savu efektivitāti, jo telpas ir pasargātas no tiešajiem saules stariem un uzkarst daudz mazāk / Ventspils izglītības pārvalde

It īpaši šovasar, kad ilgstoši valda tveice, telpu uzkaršanas jautājums ir ļoti aktuāls. Jau pagājušajā gadā tika uzsākta un šogad pabeigta ir āra žalūziju uzstādīšana visu Ventspils pirmskolas iestāžu logiem dienvidu fasādēs. Šā gada maijā durvis vēra jaunais bērnudārzs „Pienenīte”, kurā uzstādītas ne tikai žalūzijas, bet iekārtota arī piespiedu ventilēšanas sistēma. Runājot par bērnudārzu „Pienenīte”, Ventspils Izglītības pārvaldes vadītāja Ineta Tamane stāsta: „Sākotnēji tika plānots ēkā veikt tikai pašu nepieciešamāko remontu, taču, uzsākot darbu pie projekta, tapa skaidrs, ka laika gaitā mainījušies būvnormatīvi un izpratne par mūsdienīgu pirmsskolas izglītības iestādi. Rezultātā ēkas pielāgošanā moderna bērnudārza vajadzībām ir ieguldīts pusotra miljona eiro. Esam ieguvuši ēku ar platākām durvīm, piespiedu ventilāciju visās telpās, mikroklimata monitorēšanas un regulēšanas iekārtām, efektīvu virtuves iekārtojumu, augstu energoefektivitāti, plašu un pārdomātu pieguļošo teritoriju. Arī bērnudārza „Zvaigznīte” vadītāja uzsver, ka žalūzijas šovasar pierāda savu lietderību - pat telpās, kur parasti, arī ne tik karstās vasarās, bet saulainā laikā valda gluži vai siltumnīcas apstākļi, šogad saglabājas normāls klimats.

Iekštelpu mikroklimata monitoringa sistēmas sensori un displeji. / Publicitātes foto

Bērnudārzs aprīkots ar gaisa kvalitātes monitoringa sistēmu - katrā grupiņas telpā uzstādīti temperatūras mērītāji un CO2 analizatori, kas ļauj sekot līdzi mikroklimatam un laikus veikt darbības, kas uzlabo gaisa kvalitāti. Piemēram, ja redzams, ka CO2 rādītāji kāpj, pedagogs var pieņemt lēmumu atvērt logus un vēdināt telpu vai pat pārvietot bērnus uz terasi vai citu nodarbību vietu. Vienotā tablo rādījumus redz medmāsa un saimniecības daļas pārzinis, kas reģistrē un analizē datus, lai nākotnē veicamie mikroklimata uzlabošanas pasākumi būtu pamatoti ar datiem, nevis subjektīviem novērojumiem.

Zita Janušone ar gandarījumu stāsta, ka gaisa kvalitātes rādījumiem seko līdzi arī paši bērni - smaidiņi vai bēdīgas sejiņas displejā arī ir mācīšanās instruments. „Priecājamies, ka bērni jūtas piederīgi savam bērnudārzam un jūtas atbildīgi par labsajūtu katram atsevišķi un visiem kopā.”

KOŠA UN VESELĪBAI labvēlīga vide ir radīta arī jaunajā bērnudārzā „Pienenīte” / Ventspils izglītības pārvalde