Atjaunotās un modernizētās skolas gaida skolēnus un pedagogus

Pēc četru gadu intensīva darba ir noslēdzies Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldes realizētais projekts “Izglītības iestāžu mācību vides infrastruktūras uzlabošana un materiāltehniskās bāzes pilnveidošana”, kura ietvaros astoņās pilsētas vispārējās izglītības iestādēs ir veikta izglītības infrastruktūras pilnveidošana, lai sekmētu plānoto kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu. Projekta kopējā vērtība ir 5,3 miljoni eiro.
29.07.2021. DSDaiga Stokenberga
 
IKT. Ventspils Valsts 1. ģimnāzijā ir izveidota lieliski aprīkota datorikas klase ©Ventspils izglītības pārvalde

Estētiska, droša un ergonomiska vide

Izstrādājot mācību vides uzlabošanas projektu, nozīmīga loma tika atvēlēta ne tikai telpu estētiskajam noformējumam, kas ir ļoti būtisks aspekts labas skolēnu pašsajūtas nodrošināšanai, bet arī mēbeļu funkcionalitātei un ergonomiskajām īpašībām. Projekta ietvaros veikts 135 mācību telpu kapitālais remonts, tai skaitā, izveidoti četri jauni dabaszinību un matemātikas kabineti un iegādātas jaunas mēbeles.

BIBLIOTĒKA 6. vidusskolā ieguvusi jaunas mēbeles un izremontētas telpas / Ventspils izglītības pārvalde

Jau izstrādes procesā tika apzinātas katras skolas vājās vietas, lai projekta laikā novērstu nepilnības un skolu infrastruktūra atbilstu modernas mācību iestādes kritērijiem. Piemēram, 2. pamatskolā un 2. vidusskolā veikts arī sporta zāļu kapitālais remonts, kura laikā izbūvēta piespiedu vēdināšanas sistēma un uzstādīts jauns sporta aprīkojums. 2. vidusskolas direktore Ināra Keiša ir gandarīta, ka projekta ietvaros skola ir ieguvusi augstu drošības līmeni, kā arī priecājas par atjaunoto sporta zāli un ļoti pārdomāto mājturības un tehnoloģiju mācību telpu. Ventspils Valsts 1. ģimnāzijā savukārt atjaunotas arī vēsturiskā korpusa telpas.

BĒRNUS GAIDA arī atjaunotās Pārventas pamatskolas klases / Ventspils izglītības pārvalde

Rūpējoties par drošu vidi, piecās skolās veikta elektriskā apgaismojuma un elektroapgādes sistēmu atjaunošana, sešās skolās izbūvēta ugunsgrēka automātiskās atklāšanas sistēma, bet trijās skolās ierīkota balss apziņošanas sistēma. Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Ineta Tamane stāsta: „Projekta galvenais mērķis bija panākt, lai visās pilsētas skolās mācību vide dotu iespēju pakāpeniski pāriet uz kompetencēs balstītu izglītības saturu. Izvēloties skolu un veicamos darbus, tika ņemtas vērā konkrētās skolas vajadzības - vienā skolā vajadzēja atjaunot sporta zāli, citā uzlabot drošību, piemēram, ierīkot ugunsdrošības signalizāciju vai balss apziņošanas sistēmu, citā skolā svarīga bija dabaszinātņu un matemātikas kabinetu modernizācija. Lielākās grūtības visa projekta gaitā sagādāja mainīgās būvniecības un materiālu cenas - dažu labu iepirkumu nācās pārtraukt, jo cenas tajā brīdī bija pārāk augstas. Protams, no vairākām idejām nācās atteikties, jo nespējām iekļauties plānotajā budžetā. Kopumā projekts ir noslēdzis uz ļoti pozitīvas nots - ceram, ka atjaunotās telpas un uzlaboto infrastruktūru jau septembrī pilnā apjomā varēs izbaudīt gan skolēni, gan pedagogi.”

SPORTA ZĀLE 2. vidusskolā ieguvusi arī efektīvu ventilācijas sistēmu un jaunu aprīkojumu / Ventspils izglītības pārvalde

IKT - neatņemams mūsdienīgas mācīšanās instruments

DIGITALIZĀCIJA skolās ir ienākusi uz palikšanu - šodien efektīvas mācīšanās pamatā ir arī internets un citas tehnoloģijas / Ventspils izglītības pārvalde

Likumsakarīgi, ka līdz ar Ventspils stratēģisko mērķi kļūt par IT jomas līderi, arī visās pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs tiek sistemātiski uzlabotas un papildinātas esošās tehnoloģijas. Projekta ietvaros būtiski papildināta IKT infrastruktūra un aprīkojums un ir pabeigta Izglītības pārvaldes jau 2013. gadā uzsāktā bezvada interneta tīkla izbūve, kā arī skolu IKT aprīkojums papildināts ar 252 stacionārajiem datoriem, 278 portatīvajiem datoriem, 97 projektoriem, 8 interaktīvajām tāfelēm un 56 dokumentu kamerām. Tādējādi 100% visas mācību telpas ir aprīkotas ar bezvadu internetu un projektoru ar ekrānu vai interaktīvo tāfeli.

MĒBEĻU dizainam un ergonomikai ir pievērsta liela uzmanība, jo skolēns un pedagogi skolā pavada lielu dzīves daļu / Ventspils izglītības pārvalde