Pabeigta Saulkrastu estrādes un Neibādes parka rekonstrukcija

Vienota mērķa kopdarbs ir iespēja būt saliedētiem, jo kopā mēs varam vairāk un labāk – tāds ir jaunā Saulkrastu novada virziens. Vasaras sākumā pēc vairāku gadu pārtraukuma pilsētas estrādē atkal no jauna atskanēja novadnieku čalas un rosība. Estrādes un atjaunotā Neibādes parka apmeklētāji bija ieradušies apskatīt, kāda izskatās atjaunotā parka daļa un Saulkrastu estrāde pēc rekonstrukcijas.
30.09.2021. Publicitātes materiāls
 
Atklāšanas pasākums Saulkrastu estrādē ©Publicitātes foto

Saulkrastu novada pašvaldībai pēdējos gados ir izdevies piesaistīt Eiropas Savienības līdzekļus, lai īstenotu dažādus infrastruktūras attīstības projektus. Viens no nozīmīgākajiem ir 2017. gadā apstiprinātā „Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā - „Saviļņojošā Vidzeme”” sadarbībā ar Carnikavas, Salacgrīvas un Limbažu pašvaldībām. 2020. gadā tika izstrādāts būvprojekts, un jau 2021. gada janvārī uzsākta estrādes ēkas atjaunošana un Neibādes parka labiekārtošana, lai pēc ilgstoša klusuma šajā vietā atkal notiktu kultūras un atpūtas pasākumi.

Neibādes parkā (foto) uzstādīti jauni gaismekļi, atjaunoti celiņi, kā arī novietoti soliņi, atkritumu urnas un velostatīvi. Apzaļumošanas darbu laikā izveidoti stiprinātā zāliena segumi, kuros gada siltajos mēnešos parkā izvietot pagaidu tirdzniecības vietas, kā arī iekopts zāliens un pieplanēta tagadējā parka teritorija. Ierīkotas vairākas puķu dobes, iestādīti 13 koki un dažādi dekoratīvie krūmi. Estrādē ierīkota jauna solu konstrukcija ar 1746 sēdvietām.

Publicitātes foto

Estrādes teritorijā paredzētas vietas cilvēkiem ar kustību traucējumiem un jaunajām māmiņām ar bērnu ratiem. Ieklāts bruģis, rekonstruēta ēka, un izbūvētas labierīcības māksliniekiem. Lai estrādei būtu piemērota akustika, tika uzstādīti akustiskie paneļi.

Starptautiskais Saulkrastu džeza festivāls / Publicitātes foto

Saulkrastu kultūras centrs pirmos estrādes apmeklētājus pēc rekonstrukcijas aicināja uz estrādes atvērto durvju dienu vasaras sākumā. Jūlijā uz estrādes skatuves pēc vairāku gadu pārtraukuma tika aizvadīts starptautiskais Saulkrastu džeza festivāls, savukārt augustā estrādes skatuvi aizņēma neatkarīgu producentu organizētie pasākumi. Kā norāda Saulkrastu kultūras centra vadītāja Arta Skudrēna, jau šoruden sāksies estrādes rezervēšana nākamajai sezonai, lai pēc iespējas paplašinātu kultūras pasākumu dažādību pilsētā.

Projekts: Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveide un attīstība -“Saviļņojošā Vidzeme”

Projekta numurs: 5.5.1.0/17/I/006