Gulbenes pašvaldība ievieš arvien jaunus saules enerģijas risinājumus

Uz Gulbenes novada pašvaldības administrācijas ēkas jumta pirms gada ir uzstādīta saules elektroenerģijas ražošanas stacija. Tāpat saules enerģija tiek izmantota karstā ūdens nodrošināšanai saulainajā laikā Gulbenes 3. bērnudārzā “Auseklītis” un Jaungulbenes sociālās aprūpes centrā “Alejas”. Vairāk par esošo projektu atdevi un ieplānotajiem darbiem “Neatkarīgās” saruna ar pašvaldības priekšsēdētāja padomnieku attīstības, projektu un būvniecības jautājumos Jāni Barinski.
Pie pašvaldības ēkas ir novietots ekrāns, kurā redzams, cik elektroenerģijas tiek iegūts no saules paneļiem ©Kaspars KRAFTS, F64 Photo Agency

Pirms nepilna gada uz pašvaldības administrācijas ēkas tika uzstādīti saules paneļi. Kā vērtējat ieguvumus?

Uz domes administrācijas ēkas jumta pirms nepilna gada ir uzstādīti saules paneļi ar kopējo jaudu 50 kilovati un plānoto saražotās elektroenerģijas apjomu 50 MWh (megavatstundas) gadā. Pašvaldības administrācija vidēji mēnesī patērē 9,5 megavatstundas mēnesī jeb 110 megavatstundas gadā. Ja saule saražotu plānoto maksimālo elektrības apjomu, tad ar saules enerģiju pietiktu gandrīz pusei no nepieciešamā elektrības gada kopapjoma. Taču jāņem vērā, ka ne visu, ko saule saražo, mēs varam patērēt tieši tajā brīdī - darba dienas laikā, tāpēc neizmantotā elektroenerģija nonāk kopējā tīklā. Vidēji pašu vajadzībām izmantojam aptuveni 66% no saražotās elektroenerģijas apjoma.

Esam apkopojuši pirmā (bez dažām dienām) darbības gada datus - gada griezumā no saules ir saražotas 51,5 megavatstundas elektroenerģijas, kas pārsniedz plānoto apjomu - 49,6 megavatstundas gadā.

Pixabay

Vai ir iespējams sarēķināt arī ekonomiskos ieguvumus?

Elektroenerģijas cena gada laikā ir būtiski paaugstinājusies, tāpēc ir grūti aprēķināt, cik kopumā pašvaldība ir ieekonomējusi. Pašlaik cena, kas bez pārvades un sadales ir nepilni 200 eiro par megavatstundu, pirms gada bija 40 eiro par megavatstundu. Līdz ar straujo elektroenerģijas cenu kāpumu būtiski mainās arī projekta īstenošanā ieguldīto finanšu atmaksāšanās periods - ar veco cenu atmaksāšanās tika plānota sešu gadu laikā, bet ar pašreizējām elektroenerģijas biržas cenām projekts atmaksāsies jau divu līdz trīs gadu laikā.

Vai arī pašvaldības administrācijas darbiniekiem šī sistēma dzīvi padara ērtāku?

Jā, spilgts piemērs ir karstās vasaras dienas - senāk darbiniekus mudinājām kondicionētājus ieslēgt tikai lielas nepieciešamības gadījumā un taupīt elektroenerģiju, bet tagad viņi var ieslēgt kondicionētājus, kad vien jūt nepieciešamību, jo tieši karstā un saulainā laikā saule saražo tādu enerģiju daudzumu, ko ar ikdienas patēriņu nespējam patērēt. Sanāk, ka droši varam dzesēties, par to neko nemaksājot.

Vai nav iespējams uzskaitīt tīklā novadītās elektroenerģijas daudzumu un izmantot to citā laikā, kad saules ir mazāk? Vai saņemat kādu samaksu par tīklā novadīto elektroenerģijas apjomu?

Diemžēl mūsu gadījumā projekta ieviešanas nosacījumi neparedz elektroenerģijas pārdošanu, bet gan tikai izmantošanu pašu vajadzībām. Tāpat pašvaldībām nav iespējams tīklā novadīto enerģiju izmantot mazāk saulainos apstākļos, piemēram, ziemā, jo valsts likumdošana juridiskajām personām neparedz neto norēķinu iespējas - tas ir, tīklā nodotās, neizmantotās enerģijas izmantošanu citā laikā vai pat vietā. Šādi priekšlikumi valdībā ir iesniegti, tāpat ir saņemti solījumi sakārtot šo jautājumu juridiskos risinājumus, bet likuma spēka tiem vēl nav. Mūsu sistēmā ir 10 kilovatu akumulators, kas saulainajā laikā ļauj uzkrāt enerģiju un izmantot to citos brīžos. 10 kilovati būtībā ir ļoti maz - ar šādu apjomu pietiek vien divām līdz trim stundām.

Sanāk, ka jūs esat tādi kā bezmaksas donori kopējā elektroenerģijas tīklā...

Jā, tā sanāk, tāpēc aktīvi domājam, kā pēc iespējas efektīvāk izmantot saražoto elektroenerģiju. Viens no risinājumiem ir pilsētas centrālā skvēra strūklakas un tuvumā esošā satiksmes regulēšanas luksofora pieslēgšana pie saules elektrostacijas. Līdz ar to mēs varēsim teikt, ka esam viedi un efektīvi izmantojam saules enerģiju.

Vai ir plānotas jaunas saules elektroenerģijas stacijas?

Jā, pašvaldības pārziņā ir Jaungulbenes sociālās aprūpes centrs “Alejas”, kurā ir vēl lielāks elektroenerģijas patēriņš nekā administrācijas ēkā, tāpēc plānojam arī tur uzstādīt saules elektroenerģijas staciju. Šis projekts noteikti būs vēl efektīvāks, jo atšķirībā no administrācijas ēkas sociālās aprūpes centrs strādā arī brīvdienās - tātad enerģijas patēriņš ir pastāvīgs un ritmiskāks. Piebildīšu, ka šajā centrā jau ir uzstādīti saules kolektori siltā ūdens ražošanai - vasaras periodā silto ūdeni sociālās aprūpes centra vajadzībām nodrošina saule. Tāpat saules kolektors siltā ūdens ražošanai ir uzstādīts uz Gulbenes 3. bērnudārza “Auseklītis” jumta.