Labākais, ko sniegt biznesam un izglītībai, apvienots Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā

Pēdējo 20 gadu laikā Ventspils ekonomikā būtiski mainījušies pilsētas attīstības stūrakmeņi – vēsturiski tie bijuši jūra, osta un tranzīts, bet tagad galveno ekonomisko pienesumu sniedz ražošanas uzņēmumi, kuri aizvadītajā gadā sasnieguši naudas izteiksmē vēsturiski lielāko saražoto preču daudzumu, apsteidzot par Latvijas industrializācijas centru dēvēto Liepāju. Tagad Ventspils ir pilsēta ar lielāko ražošanas apjomu uz vienu iedzīvotāju tūdaļ aiz Rīgas.
Ilze Valdmane ir gandarīta, ka Ventspils Augsto tehnoloģiju parks var piedāvāt ne tikai mūsdienīgu biznesa vidi un infrastruktūru, bet aktīvi strādā arī izglītības jomā – jaunākie VATP projekti, kas jau nonākuši pie pirmajiem lietotājiem, ir “Nākotnes klase” un digitālais mācību rīks “pratne.lv” ©Kaspars KRAFTS, F64 Photo Agency

Lai sekmīgi attīstītu ražošanas industriju, pašvaldība ir izveidojusi vairākus atbalsta mehānismus, tajā skaitā Ventspils Augsto tehnoloģiju parku.

“Neatkarīgā” sarunājas ar Ventspils Augsto tehnoloģiju parka valdes locekli Ilzi Valdmani.

Kā jūs raksturotu pēdējo desmitgažu nestās izmaiņas pilsētas ekonomiskajā dzīvē?

Apstrādes ražošanas attīstība aizsākās gadsimtu mijā, kad pilsētas dome apstiprināja Ventspils industrializācijas stratēģiju. Jāsāk bija teju no nulles, jo no bijušajiem padomju laika rūpnieciskajiem uzņēmumiem ražošana bija saglabājusies tikai zivju konservu kombinātā un līdztekus tam strādājošajā bundžiņu cehā. Pārējie padomju ekonomikas uzņēmumi - viens agrāk, viens vēlāk - beidza savu pastāvēšanu.

Veiksmīgu industrializāciju veicināja 1997. gadā Ventspils ostas teritorijai piešķirtais brīvostas vai t.s. speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) statuss un attiecīgi 2021. gadā ar likumu noteiktie nodokļu atvieglojumi. Šis faktors veicina investoru piesaisti. Kopš 2002. gada, kad Ventspilī iesākās industrializācijas plānu praktiskā īstenošana, tajā skaitā būvējot un iznomājot rūpnieciskās ēkas, brīvostas industriālajā zonā piesaistītas vairāk nekā 20 ražotnes.

Ventspils demonstrē patiesi pārsteidzošu izrāvienu rūpnieciskās produkcijas ražošanā. 2002. gadā Ventspilī saražotās rūpnieciskās produkcijas apjoms mērāms tikai septiņos miljonos eiro, bet 2021. gadā tie ir 355 miljoni eiro, Ventspilij ar atrāvienu uzrādot augstāko rūpnieciskās izlaides apjomu uz vienu iedzīvotāju Latvijā.

Kas ir galvenie investori? Kādu valstu kapitāls ir ienācis Ventspilī?

Investoru kapitāla izcelsme ir ļoti dažāda - nav izteiktas dominances, piemēram, “Bucher Municipal”, kas nodarbina 371 strādājošo, ir Šveices uzņēmums, kurš ritmiski paplašina ražošanu Ventspilī, savukārt “Malmar Sheet Metal” ir Beļģijas kompānija, kas sniedz darba vietas 240 ventspilniekiem, “Hansamatrix” un “Quality Jobs” ražotnē Ventspilī strādā 211 cilvēku, un tas ir Latvijas un Zviedrijas kopuzņēmums. Pārstāvēti ir arī Norvēģijas, Krievijas, Vācijas, Luksemburgas, Ukrainas kapitāla uzņēmumi.

Jūs pārstāvat Ventspils Augsto tehnoloģiju parku - neesot ventspilniekam, ir grūti saprast, ar ko tieši nodarbojas šis nodibinājums.

VATP tika nodibināts 2005. gadā. VATP esošie dibinātāji ir Ventspils brīvostas pārvalde (VBP), Ventspils Augstskola, Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija (LETERA) un Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības uzņēmēju asociācija (MASOC). Mēs esam profesionāla un dinamiska biznesa atbalsta organizācija, kas sniedz ieguldījumu Ventspils pilsētas un Kurzemes reģiona ekonomikā, veicinot progresīvo nozaru attīstību un jaunu, labi apmaksātu darba vietu rašanos. Strādājam pie visu priekšnosacījumu radīšanas, lai progresīvo nozaru uzņēmumi varētu strauji attīstīties.

Strādājam vairākos virzienos: telpu noma un infrastruktūra, kas nozīmē, ka nodrošinām un attīstām Tehnoloģiju parka infrastruktūru, piedāvājām organizācijām mūsdienīgas telpas. Otrs virziens ir atbalsts biznesam, kura ietvaros sniedzam informāciju, konsultācijas un atbalstu biznesa ideju autoriem un jauniem uzņēmumiem to darbības sākuma periodā, kā arī jau strādājošiem uzņēmumiem.

Lai īstenotu šos mērķus, esam izveidojuši struktūrvienību Ventspils Biznesa atbalsta centrs (VBAC), kura darbību līdzfinansē Ventspils valstspilsētas pašvaldība, un attiecīgi tas pilda pašvaldības deleģētos uzdevumus. BAC koncentrējas uz IKT nozares attīstības veicināšanu pilsētā - uzņēmumu izveides/ piesaistes veicināšana, darbaspēka piesaiste un sagatavošana IKT nozares vajadzībām, biznesa vidi veicinošu pasākumu rīkošana, biznesa videi svarīgu atbalsta instrumentu plānošana un attīstības virzīšana.

Ļoti būtisks biznesa atbalsta rīks ir nepieciešamā finansējuma piesaiste. Kopš dibināšanas esam piesaistījuši ES grantu finansējumu un investīcijas uzņēmējdarbības attīstībai vairāk nekā 65 milj. eiro apmērā, t.sk. privātā sektora klientiem 35 milj. eiro, publiskā sektora klientiem 23 milj. eiro. Esam piesaistījuši arī riska kapitāla finansējumu un banku kredītus vairāk nekā 30 miljonus eiro.

Trešais virziens ir biznesa konsultācijas un digitalizācija.

VATP sadarbojas ar biedrību “Latvijas Informācijas tehnoloģiju klāsteris” un biedrību “Latvijas Digitālais akselerators” un ir konsorcija partneris Eiropas Digitālā inovācijas centru (EDIC) izveidē. EDIC nodrošinātās kompetences un pakalpojumi būs:

  • digitālās transformācijas veicināšana Latvijas uzņēmumos ar mērķi uzlabot ražošanas efektivitāti, izmaksu samazināšanu, konkurētspēju un radīt augstāku pievienoto vērtību;
  • Latvijas inovatīvo tehnoloģiju, produktu un risinājumu atbalsts un virzīšana Eiropas EDIC tīklā.

Šajā sadaļā mēs nodrošinām izaugsmes pakalpojumus dažādu nozaru uzņēmumiem un sadarbības partneriem - tajā skaitā finansējuma piesaisti, eksporta veicināšanu, apmācības un digitalizācijas pakalpojumus. Būtiskas ir apmācības, lai ievērojami palielinātu lietotāju, kas iesaistīti inovāciju radīšanā, tehnoloģiju izstrādāšanā un ražošanā, skaitu. Ceturtais virziens ir izglītības un zinātnes virziens, kurā organizējam izglītības un karjeras atbalsta pasākumus STEM jomās.

Īsi izsakoties, mūsu mērķis ir veidot un apsaimniekot modernu, 21. gadsimtam atbilstošu uzņēmējdarbības vidi un infrastruktūru, savus esošos un potenciālos klientus nodrošinot ar Latvijā labākajiem biznesa atbalsta pakalpojumiem, kas rezultējas uzņēmumu straujākā attīstībā un jaunās, labi apmaksātās darba vietās. Vienlaikus mēs sekmējam progresīvo nozaru uzņēmumu tālāku izaugsmi un paplašināšanos, veidojot Ventspils pilsētu kā Eiropas līmeņa tehnoloģiju radīšanas un ražošanas centru. Centīgi strādājam, veicinot bērnu un jauniešu interesi par tehnoloģijām un karjeru STEM jomās.

Jūs jau pieminējāt bērnu un jauniešu ieinteresēšanu tehnoloģijās. Noprotu, ka izveidotā “Nākotnes klase” ir viens no instrumentiem šī mērķa sasniegšanai. Kas īsti ir “Nākotnes klase”?

“Nākotnes klase” ir Eiropas skolu tīkla (“European Schoolnet”) izveidotajā konceptā “Future Classroom Lab” balstīta mācību vide, kas kalpo kā prototips izglītības iestādēm un izglītības tehnoloģiju attīstītājiem, sniedzot iespēju modelēt tehnoloģijās balstītu procesu reālā vidē praktisku nodarbību ietvaros.

Klase ir aprīkota ar ērti transformējamām mēbelēm, moderniem tehniskajiem risinājumiem un Latvijas izglītības sistēmai saturiski piemērotākajiem izglītības tehnoloģiju rīkiem. Klasē skolēni tiek mudināti savstarpēji sadarboties, aktīvi iesaistīties mācību procesā, apgūt zināšanas ar dažādu saistošu spēļu un mobilo lietotņu palīdzību, kā arī radoši izpausties praktiskajos darbos. “Nākotnes klasē” mācību procesa galvenais mērķis ir palīdzēt skolēniem apgūt teorētiskās zināšanas caur praktisku darbošanos, vienlaikus apgūstot komunikācijas un sadarbības prasmes, kā arī veicinot digitālo kompetenci.

Skolotāju un skolēnu vajadzībām atlasītas Latvijā un pasaulē labākās digitālās mācību platformas un rīki, kas integrēti klases vajadzībām sagatavotajā mācību saturā. Mācību saturs izstrādāts saskaņā ar “Skola 2030” vadlīnijām. Papildus esošajiem rīkiem VATP ir izstrādājis digitālo izglītības rīku - interaktīvu darba lapu pildīšanas platformu “Pratne.lv”. Uzskatu, ka katrā skolā vajadzētu iekārtot vismaz vienu šāda veida klasi, kas kalpotu par paraugu, kā turpmāk attīstīt skolas vidi.

Vai var atbraukt ciemos un iepazīties ar šo klasi, kā arī izmēģināt tās sniegtās iespējas?

Mēs ļoti gaidām ciemos skolēnus un viņu pasniedzējus no visas Latvijas, jo “Nākotnes klase” kalpo par vietu, kur arī skolotāji var apgūt jaunās tehnoloģijas, uzzināt par labākajiem veidiem, kā mūsdienīgos mācību rīkus integrēt mācību procesā, kā arī rast skolām labākos risinājumus izglītības digitalizēšanas nodrošināšanai.

Kāds mācību saturs iekļauts digitālajā rīkā “pratne.lv”?

Projektā “Pratne.lv - jaunāko skolas vecuma bērnu izglītībai” ir izstrādāts jauns digitāls mācību un metodiskais līdzeklis “pratne.lv”, kurā iekļautas “Skola 2030” vadlīnijām atbilstošas digitāli pildāmas darba lapas. Šobrīd rīkā pieejamas darba lapas 1. līdz 3. klašu matemātikas prasmju apguvei, bet jau tuvākajā laikā tas tiks papildināts ar praktizējošu pedagogu veidotām darba lapām STEM jomu apguvei vidusskolēniem. Jaunais rīks paredzēts ērtai interaktīvu darba lapu izveidei un pildīšanai digitāli. “Pratne.lv” būs gan lielisks atbalsts attālinātajās mācībās, gan saistošs klātienes mācību papildinājums. Skolotājiem un skolām ir iespēja pieteikties “pratne.lv” bezmaksas izmēģinājuma versijai. Lai gan šobrīd “pratne.lv” piedāvā salīdzinoši nelielu daļu no mācību satura, mēs esam droši, ka darbs pie šī rīka turpināsies un aptvers arvien plašāku tēmu loku, jo viens no “pratne.lv” mērķiem ir nodrošināt aktīvos skolotājus ar iespēju veidot savu saturu un dalīties ar to ar citiem kolēģiem, turklāt ar iespēju nopelnīt, ja būs vēlme strādāt ārpus darbalaika. Savukārt vecākiem būs iespēja iegādāties savām atvasēm papildu mācību materiālus, ja vēlēsies stiprināt bērna zināšanas kādā konkrētā tematā.

Augsto tehnoloģiju parks piedāvā arī tehnoloģijas un iekārtas, kas uz nomas pamata kalpo par uzņēmējdarbības veikšanas vietu. Kas īsti ir “Rade” un prototipēšanas darbnīca?

Viens no mūs mērķiem ir radīt vislabākos apstākļus biznesa attīstībai, neskatoties, vai tas ir liels vai mazs bizness. Tāpēc esam iekārtojuši darbnīcu “Rade”, kurā izvietotas mūsdienu tehnoloģiskās iekārtas simtiem tūkstošu eiro vērtībā, lai jebkurš varētu šeit izgatavot dizaina vai arī praktiski lietojamus priekšmetus. Faktiski tā ir tehnoloģiju telpa, kur ir iespējams strādāt ar papīru, audumu, akrilu, koku vai citiem materiāliem, izmantojot dažādas iekārtas - printēšanai, laminēšanai, mašīnizšūšanai, lāzergriešanai. Mēs apzināmies, ka jauna biznesa uzsākšana un tehnoloģiju iegāde ir finansiāli ietilpīga, tāpēc piedāvājam mazā biznesa pārstāvjiem nomāt šīs iekārtas un pakāpeniski paplašināt savu darbību. Mūsu pieredzē ir labi piemēri - redzam, ka mazais bizness attīstās un varbūt kļūs arī par ko lielāku.

2020. gadā tika atklāta Ventspils prototipēšanas darbnīca, kuras mērķis ir veicināt jaunu produktu izstrādi un ražošanu, un uzņēmējdarbības attīstību Ventspilī, tajā skaitā izglītības tehnoloģiju jomā. Prototipēšanas darbnīcā ir iespējams saņemt tehniskās konsultācijas prototipu un detaļu izstrādē un ražošanā, t.sk. detaļu 3D modeļu izstrādē, un detaļu un prototipu izgatavošanu. Darbnīcā pieejams tāds aprīkojums kā koka un cita veida CNC iekārtas, 3D printeri, urbšanas, frēzēšanas, lodēšanas, metināšanas un citas iekārtas, krāsošanas kamera, kā arī atbilstošas programmatūras 2D/3D modeļu izveidei.

***Pielikums Neatkarīgā Ventspilī veidots no apmaksātām publikācijām.

Uzzini pirmais, kas interesants noticis Latvijā un pasaulē, pievienojoties mums Telegram vai Whatsapp kanālā