Vilces vilks briesmās – izsniegta medību atļauja

Valsts meža dienests informē, ka ir izsniegta viena vilka medību atļauja ar mērķi nomedīt konkrēto indivīdu, kas Jelgavas novada Vilces pagastā uzbrucis mājdzīvniekiem un uzglūnējis to saimniekiem. Lēmums pieņemts, lai pārtrauktu vilku uzbrukumus mājdzīvniekiem.
©Pixabay.com

Valsts meža dienesta sabiedrisko attiecību vadītāja Iveta Pavziniuka "Neatkarīgo" informēja, ka saskaņā ar Medību noteikumu 7. punktu zīdītāju medīšana ārpus noteiktajiem medību termiņiem pieļaujama, ja tas nepieciešams postījumu novēršanai, kā arī sabiedrības drošības un interešu aizsardzībai.

Vilks Latvijā ir īpaši aizsargājama ierobežoti izmantojama suga, kuru drīkst medīt stingri noteiktos apjomos. 2023./2024. gada medību sezonā Valsts meža dienests noteica maksimālo pieļaujamo vilku nomedīšanas apjomu 300 indivīdu apmērā, kas tika sasniegts 2023. gada 15. decembrī.

Valsts meža dienests informē, ka 2023. gadā kopumā Latvijā reģistrēti 120 vilku uzbrukumi, kuros cietuši 597 mājdzīvnieki. Šogad reģistrēti divi uzbrukumi un cietuši divi mājdzīvnieki.

Valsts meža dienests atgādina, ka par vilku uzbrukumiem mājdzīvniekiem nekavējoties ir jāziņo tuvākajai mežniecībai, lai dienesta speciālisti faktu varētu atbilstoši fiksēt un pārbaudīt. Postījuma konstatēšanai palīdzēs arī iedzīvotāju uzņemti foto vai video materiāli ar pierādāmām koordinātām. Izsniegt papildu vilka medību atļauju postījumu vietā ir iespējams tikai tad, ja vilka nodarīto kaitējumu ir apstiprinājušas dienesta amatpersonas.

Valsts meža dienests ir valsts pārvaldes iestāde, kas uzrauga meža apsaimniekošanu, medību un dabas aizsardzības reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu, kā arī īsteno meža uguns apsardzību. Dienests uztur Meža valsts reģistru, kur tiek apkopota informāciju par mežu, tajā notiekošo saimniecisko darbību, medībām un medījamiem dzīvniekiem. Valsts meža dienesta misija ir rūpēties par atbildīgu meža apsaimniekošanu un saglabāšanu nākamajām paaudzēm.

"Neatkarīgā" jau rakstīja, ka 2. janvārī saņemta informācija no Vilces pagasta pārvaldes, ka Vilces pagastā uzradušies vilki, kas viensētās saplosījuši vismaz četrus suņus. Par to, ka suņus saplosījuši vilki, var secināt pēc zemē, sniegā atstātajām pēdām. To, ka tās ir vilku pēdas, apstiprinājuši vietējie mednieki. Par šo faktu tika informēts Valsts meža dienests.

Vilces pagasta pārvaldes vadītāja Anda Duge aicināja cilvēkus informēt pašvaldību par līdzīgiem gadījumiem, notikušo fotografēt un reģistrēt bezmaksas mobilajā aplikācijā "Mednis". A. Duge atceras, ka vilki pagastā nav pirmoreiz, bet šeit parādoties ik pa laikam. Pirms vairākiem gadiem vilki Vilcē jau ir bijuši, un viņai pazuduši divi suņi.

Uzzini pirmais, kas interesants noticis Latvijā un pasaulē, pievienojoties mums Telegram vai Whatsapp kanālā