Neatkarīgā iesaka: TOP 10 notikumi kultūrā no 5. līdz 11. jūnijam

Vērts redzēt, dzirdēt, izlasīt: Brekte un Svilāns, Ikstena un Repše, un trīs Ievas – Epnere, Raudsepa un Rupenheite
05.06.2021. Santa Raita
 
©Publicitātes foto

Brekte un Svilāns «Romas dārzā»

No 5. jūnija līdz 1. augustam galerijā «Romas dārzs» Liepājā aplūkojama mākslinieku Kristiana Brektes un Modra Svilāna izstāde «Baltic Sia», kurā mākslinieki pievērsušies klimata izmaiņu problemātikas un Baltijas jūras piesārņojuma nepatīkamo seku atspoguļošanai.

Par iedvesmu šīs tēmas apskatīšanai autoru tandēmam kalpoja ceļojums uz Vjetnamas dienvidu daļu 2019. gada sākumā - tur pieredzētā atkritumu dominance pilsētvidē un nomaļos lauku nostūros, kā arī plašākas sabiedrības vienaldzība šajā jautājumā lika pārdomāt tik aktuālās klimata izmaiņu norises un tās estētiski apspēlēt izstādē Liepājā, - informē galerijas «Romas dārzs» vadītāja Astra Dzērve.

Izstādē «Baltic Sia» Kristians Brekte un Modris Svilāns pastiprināti aplūko Latvijas pludmales un tās tīrības nozīmi kopējā valsts tēla veidošanā, jo īpašu uzmanību veltot Liepājas un tās apkārtnes jūras pierobežai. No Liepājas pludmalē atrastām un savāktām lietām mākslinieki ir izgatavojuši dažādu izmēru objektus, «redīmeidus» un asamblāžas, gan parādot no jūras izskaloto mantu daudzveidību, gan arī ironizējot par zemūdens pasaules «dārgumiem». Papildus izskaloto lietu izmantošanai Kristians Brekte un Modris Svilāns radījuši arī vairākus neona darbus un kinētiskas instalācijas, kuras darbojas ar sensoriem - skatītājam pārvietojoties telpā.

Izstādes nosaukums ir ironisks komentārs par patērniecisko realitāti un aktīvās uzņēmējdarbības saistību ar preču ražošanu, līdz ar to arī piesārņojuma veicināšanu. Tajā pat laikā, «Baltic Sia» ir fonētiska un šifrēta spēle ar angļu valodas vārda «sea» (jūra) un saīsinājuma «sia» (sabiedrība ar ierobežotu atbildību) attiecībām. Būvējot izstādes saturu un konceptuāli risinot aktuālo vides piesārņojuma tēmu, mākslinieki uzlūko šo nosaukumu gluži kā hipotēzi, kurai projekta ietvaros attiecīgi lemts sevi apstiprināt vai arī nepiepildīties.

Kristians Brekte un Modris Svilāns ir Latvijā atzīts mākslinieku tandēms, kas guvis panākumus un pieredzi arī ārpus valsts robežām. Jau vairākus gadus abi mākslinieki aktīvi strādā pie sev personīgi interesējošu tēmu estētiskas pētniecības, skarot arī plašākai sabiedrībai nozīmīgas tēmas. Brektes un Svilāna sadarbībā tapušas tādas izstādes kā «ALL’ARM» (2020) un «Lūk še, kā šeitan dzīvo!» (2017) Rīgas mākslas telpā, kā arī «HELIOS» Madonas Novadpētniecības un mākslas muzejā (2018). Abi mākslinieki kopīgi veidojuši arī Pāvilostas Novadpētniecības muzeja pastāvīgo ekspozīciju.

Ieejas maksa galerijā ir trīs eiro, otrdienās ieeja galerijā - bez maksas.

 
Turpinājumu lasi nākamajā lapā