Projektē BIM vidē ‒ izvairās no kļūdām projektā

Mārupes pamatskolas jaunā korpusa būvniecība, Mārupes Mūzikas un mākslas skolas pārbūve un Jaunmārupes bērnudārza celtniecība ieies vēsturē ar jaunu pieeju sabiedrisko ēku projektēšanā un būvniecībā Mārupes novadā. Projekti tapuši būvniecības informācijas modulēšanas vidē (BIM), kas dod iespēju daudz ātrāk un kvalitatīvāk sagatavot būvprojektu. Pagaidām šāda pieeja projektēšanai ir pašvaldības iniciatīva, bet plānots, ka ar 2026. gadu projektēšana BIM vidē būs obligāta visu pašvaldības un valsts objektu būvniecībai.
19.06.2020. DSDaiga Stokenberga
 
BĒRNUDĀRZS. Nākamajā vasarā Jaunmārupē būs gatavs jaunais bērnudārzs ar 384 vietām. Ēkā izmantotas mūsdienīgas tehnoloģijas, kas to padara par ēku ar izteikti zemu enerģijas patēriņu ©Vizualizācija

Jaunā korpusa būvniecību pabeigs vienā gadā

Lai arī Mārupes pamatskolas jaunā korpusa/piebūves būvdarbi sākušies tikai šogad, jau ap Jāņu laiku plānots pabeigt ceturtā stāva montāžas darbus, bet līdz gada beigām noslēgt celtniecības posmu pilnībā.

Mārupes novada domes izpilddirektors Kristaps Ločs skaidro: „Projektējot BIM vidē, ir iespējams sagatavot precīzu būvprojektu, kas samazina nepieciešamību veikt izmaiņas būvniecības procesā, kas Latvijā ir visai ierasta prakse. Modelējot būvniecības informācijas sistēmā, mēs varam ieraudzīt kļūdas un novērst tās vēl pirms būvdarbu uzsākšanas. Tagad, kad būvniecība rit pilnā sparā, pierādās, ka kļūdu projektā ir daudz mazāk, jo virtuālajā vidē vairāki speciālisti, tostarp no projektētāju un pašvaldības puses, meklēja un atrada pietiekami daudz kļūdu, ko šobrīd nāktos labot - tas gan paildzinātu projekta realizācijas laiku, gan to sadārdzinātu. Būvnieki var ritmiski strādāt, nerodas papildu izdevumi par neplānotiem darbiem, gan veicot izmaiņas pašā projektā, gan objektā. Izveidoto digitālo 3D modeli, kurā iekļautas arī visas komunikācijas, varēsim izmantot ne tikai būvniecības procesā, bet arī ēkas turpmākajā apsaimniekošanā.”

Konkursa kārtībā kā ģenerāluzņēmējs objektam tika izvēlēta būvfirma „Arčers”, ar kuru izveidojusies ļoti veiksmīga sadarbība.

Nulles patēriņa bērnudārzs

Energoefektivitāte un mūsdienīgi tehnoloģiskie risinājumi Mārupes novadā ir prioritāte, projektējot un būvējot visus jaunos infrastruktūras objektus, taču Jaunmārupes jaunā bērnudārza projekts ir īpašs - tajā tiek izmantotas būvniecības tehnoloģijas, kas ļaus šo ēku saukt par gandrīz nulles patēriņa enerģijas ēku.

Bērnudārza apsilde tiks nodrošināta ar zemes siltumsūkņiem no 24 urbumiem. Mūsdienīgā siltumapgādes sistēma paredz, ka 6200 kvadrātmetru plašo ēku pie āra temperatūras līdz mīnus 10 grādiem apsildīt spēj zemes siltumsūkņi, un tikai nepieciešamības gadījumā tiek ieslēgta gāzes apsildes sistēma. Sarēķināts, ka, neskatoties uz lielākiem ieguldījumiem zemes siltumsūkņu izbūvē, 15 gadu periodā salīdzinājumā ar gāzes apsildi tiks ietaupīti 94 tūkstoši eiro. „Esam plānojuši uzstādīt arī saules paneļus, kuru saražoto enerģiju varētu novirzīt siltumsūkņu darbības nodrošināšanai un bērnudārza vajadzībām. Ar saules paneļu uzstādīšanu mazliet nogaidīsim - ceram, ka šim mērķim varēsim piesaistīt ES fondu līdzekļus,” skaidro Kristaps Ločs. „Atgādināšu, ka jau 2014. gadā pie Jaunmārupes pamatskolas tika uzstādīti saules paneļi elektroenerģijas ieguvei un saules kolektori siltā ūdens ražošanai, kas tiek novirzīts siltumapgādes sistēmā. Toreiz projektā kopumā tika ieguldīti 80 tūkstoši eiro, no tiem 50 tūkstošus sedza Kohēzijas fonda līdzfinansējums, bet 30% bija pašvaldības ieguldījums. Dati pierāda, ka saule saražo vidēji 4% no kopējā elektrības patēriņa un 5% siltumenerģijas. Piecu gadu periodā esam atguvuši ieguldījumus un tagad sākam baudīt augļus.”

Bērnudārza būvniecības projekts ir sagatavots un tuvākajā laikā tiks sākti būvdarbi, ko plānots pabeigt nākamajā vasarā. Kopējās bērnudārza būvniecības izmaksas sastāda 12 miljonus eiro, no tiem 35% veidos aizņēmums Valsts kasē. Vidē to realizēs uzņēmums „Velve”.