Kāds tu būsi – nākamais pirmklasniek?

Līdz ar Covid-19 pandēmijas noteiktajiem ierobežojumiem, mācību gads pārtrūka arī pirmsskolas izglītības iestādēs (PII). Bērni nonāca dažādās situācijās – daļa turpināja apmeklēt bērnudārzus, citus pieskatīja ģimenes locekļi, taču sagatavošanās skolai bija un joprojām ir aktuāla visām topošo pirmklasnieku ģimenēm.
30.07.2020. ZPZane Puķe
 
BŪS LABI! Šogad skolas solā sēdīsies labi sagatavoti pirmklasnieki, ar pārliecību pauž K. Boitmane un J. Šustova ©Vladislavs PROŠKINS, F64 Photo Agency

Sniedzot atbalstu ģimenēm, kuru bērni tika pieskatīti mājas apstākļos, Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldes mājaslapā vīrusa laikā katru diena tika publicēti mācību materiāli pirmsskolas vecuma bērniem, kurus brīvprātīgā kārtā un pēc saviem ieskatiem varēja izmantot katra ģimene, mācot bērnus mājās. Kā atzīst Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Ineta Tamane: “Mēs visi jūtam atbildību par to, kāds tu būsi, nākamais pirmklasniek, tāpēc Ventspilī šobrīd tiek piedāvāts jauns pakalpojums.”

Jauns piedāvājums topošajiem 1. klašu skolēniem

Divos Ventspils bērnudārzos jūlijā tiek organizētas papildu apmācības topošajiem pirmklasniekiem. Kopumā pirmo reizi skolas solā šoruden sēdīsies apmēram 400 jauno ventspilnieku. Lielākā daļa no tiem apmeklēja kādu no deviņiem Ventspils bērnudārziem, no kuriem seši atrodas pilsētas centra daļā, bet trīs - Pārventā. Noslēdzot mācību gadu, visi bērni tika novērtēti pēc vienotiem kritērijiem un vērtējumā tika iekļautas arī rekomendācijas bērna ģimenei un nākamajai izglītības iestādei, piemēram - uzlabot lasītprasmi vai apmeklēt logopēdu.

Apmācības pirmklasniekiem tiek organizētas divos bērnudārzos - Pārventā tā ir PII „Varavīksne”, savukārt otrā Ventas krastā mācības norit PII „Eglīte”. Kā pastāstīja PII „Varavīksne” vadītāja Kristīne Boitmane: „Ik dienu uz mācībām ierodas vidēji seši līdz septiņi bērni - tie ir gan latviešu, gan mazākumtautību topošie pirmklasnieki. Nodarbības norit no 9.00 līdz 12.00 - trīs stundu garumā ar šiem bērniem strādā divas skolotājas, kas būtībā ir individuālais darbs. Ņemot vērā katra bērna vērtējumā sniegtos ieteikumus, skolotājas lielu uzmanību velta tieši tam, kas katram sagādā grūtības. Bērnudārza audzēkņu zināšanas un prasmes ir atšķirīgas, taču kopumā es nesaskatu problēmas, jo visi bērni ir zinātkāri un mācās mācīties. Tāpat atrašanās jaunā vidē starp svešiem vienaudžiem ir labs treniņš pirms iejušanās pirmklasnieku kolektīvā skolā.”

Arī PII „Eglīte” mācības norit trīs stundas dienā. Lai nodrošinātu šo pakalpojumu, izveidotas divas mācību grupas - viena latviešu plūsmas, otra mazākumtautību. PII „Eglīte” vadītājas vietniece Jana Šustova uzsver: „Bērni nāk no dažādiem bērnudārziem - šeit viņiem viss ir svešs un nepazīstams, tāpēc ļoti svarīgi bērnu sagaidīt ar smaidu un iedrošināt. Mēs kopā ar vecākiem priecājamies par katra centību un veikumu - tas bērnam liek justies pārliecinātākam un drošākam.”

Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja I. Tamane atzīst: „Šis ir veiksmīgs risinājums! Domāju, ka ir vērts padomāt un nākotnē šādu iespēju piedāvāt ne tikai bērniem, kuriem ir mācīšanās grūtības, bet visiem topošajiem pirmklasniekiem, tādējādi nodrošinot pēctecību, pārejot no pirmsskolas uz sākumskolu.”

Savas atziņas izteikuši arī skolotāji, atzīstot, ka šī ir neprasta un nepieredzēta situācija, bet ir interesanti iepazīties ar bērniem, ar kuriem ikdienā nav strādāts, izvērtēt viņu zināšanu līmeni un pielāgot katram uzdevumus un darbības apgūtā nostiprināšanai - dažiem bērniem ir nepieciešams tikai iedrošinājums un pamudināšana, bet ar citiem jāpastrādā pie atsevišķu prasmju apgūšanas, piemēram, lasīšanas.

Jauninājums - vasaras skoliņas topošajiem 1. klašu skolēniem - ģimenēm tiks piedāvāts arī augustā.

Šīs skoliņas katra skola organizē saviem nākamajiem pirmklasniekiem, un nodarbības tajās notiks līdz pat divu nedēļu garumā. Ventspilī katru gadu tiek novērtētas 1. klašu skolēnu pamatprasmes, analizēti rezultāti, spriests par izglītības kvalitātes uzlabošanu un izstrādāts rīcības plāns. Tas notiks arī šogad, jo šajā mācību posmā iegūtās zināšanas ir neizmērojami svarīgas visai turpmākajai bērna attīstībai.

Bērnu vecāki ir pateicīgi un atzinīgi novērtē radīto iespēju, secinot, ka šis ir lielisks veids, kā vasarā nostiprināt gada laikā iegūtās zināšanas un prasmes, sevišķi ņemot vērā, ka mācību procesā bija iestājusies pauze un vasaras laikā bērni mēdz mācīto aizmirst. Vairāki vecāki atzinuši, ka mājās jau pamanāma bērnu izaugsme, un, neskatoties uz to, ka mainīta vide, katru rītu pirmsskola tiek apmeklēta ar prieku.