Ģimenes asistents – draugs un lielais palīgs

Ventspils sevi ir pozicionējusi kā ģimenei draudzīgu pašvaldību. Lai sniegtu atbalstu ģimenēm ar bērniem, pašvaldība izmanto dažādus atbalsta instrumentus, tostarp kopš 2014. gada Ventspils pilsētas Sociālais dienests piedāvā ģimenes asistenta pakalpojumus.
16.09.2020. MJMarija JASINSKA
 
©Publicitātes foto

Virsuzdevums: saglabāt ģimeni

Galvenais ģimenes asistenta pakalpojuma mērķis ir sniegt atbalstu ģimenēm, lai jau preventīvi novērstu sliktāko scenāriju, kad bērns no ģimenes tiek izņemts un ievietots institūcijā. Programmas sākuma gados ģimenes asistenta pakalpojumu saņēma tikai dažas ģimenes, bet šogad tas tiek sniegts jau 20 ventspilnieku ģimenēm, kurās aug 53 bērni. Sociālā dienesta vecākā sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm ar bērniem Aļesja Caune stāsta: „Iemesli, kāpēc ģimenēm nepieciešams asistents, ir ļoti dažādi. Visbiežāk tas ir vairāku problēmu kopums, ko nevar atrisināt vienā dienā, tāpēc ģimenes asistents tiek piesaistīts vispirms uz pusgadu, bet vēlāk termiņu var pagarināt līdz gadam. Nereti cilvēki neprot rīkoties ar naudu - ienākumi it kā ir, bet nauda ātri izsīkst, un ģimene nevar nodrošināt sev iztiku. Tādos gadījumos asistents māca plānot pirkumu sarakstu, lai cilvēks nekristu kārdinājumā un nepirktu nevajadzīgas lietas. Tāpat problēmas ir ar kārtības uzturēšanu mājās, ēst gatavošanu, ar bērnu kopšanu un pusaudžu visatļautību. Protams, arī alkoholisms un cita veida degradācija nav izņēmuma gadījumi. Mūsu galvenais uzdevums ir palīdzēt ģimenēm tikt galā ar problēmām, arī palīdzēt sakārtot dokumentus, noslēgt komunālo pakalpojumu parāda atmaksas līgumus, sekot, lai bērni apmeklē skolu, un tamlīdzīgi. Visi pasākumi vērsti uz mērķi saglabāt ģimeni kā kopumu, lai bērns nebūtu jāizņem no ģimenes.” Ģimenes, kurām nav pietiekamu prasmju un iemaņu bērnu kopšanā un audzināšanā, ģimenes asistenta pakalpojumus saņem 10 stundas nedēļā. Savukārt ģimenēs, kurās vismaz vienam no vecākiem ir garīgās attīstības traucējumi, ģimenes asistents pieejams līdz 15 stundām nedēļā. Vidēji viena ģimenes asistenta pārziņā ir četras ģimenes.

Iegūt ģimenes uzticēšanos ir primārais ģimenes asistenta uzdevums, jo ne jau visas ģimenes asistentu uzņem ar sajūsmu - katrā ģimenē ir savas tradīcijas, savi noslēpumi un savas problēmas, ko labprātīgi nevēlas atklāt. Tāpēc asistentam nereti jāsāk darbs ļoti uzmanīgi, runājot un iztaujājot, pārliecinot, ka viņa uzdevums nav kādu nosodīt vai nosūdzēt atbildīgajām institūcijām, bet gan sniegt visu nepieciešamo atbalstu, lai ģimene spētu dzīvot patstāvīgi, nepakļaujot dažādiem riskiem nedz pieaugušos, nedz bērnus. Tas nenozīmē, ka asistents pieaugušo vietā gatavo ēst vai uzkopj māju. Viņa uzdevums ir palīdzēt saprast, ko, kā un kad vajadzētu darīt, lai uzlabotos ne tikai ģimenes finansiālais stāvoklis, bet arī emocionālā gaisotne. No savas darba pieredzes Aļesja atceras ģimeni, kurā bērni bija pārņēmuši noteikšanu ģimenē - vecāki tika apsaukāti, iespaidoti, un kopumā ģimenē valdīja pilnīgs haoss ar visām no tā izrietošajām sekām. Tikai ļoti rūpīgi strādājot ar pusaudžiem un bērniem, kā arī sadarbojoties ar vecākiem, pakāpeniski tika atgūts pareizais līdzsvars - bērniem ir bērnu loma, vecākiem ‒ vecāku. Ne vienmēr izdodas atrisināt visas problēmas un ģimenes izvēlas jaunu dzīves modeli, taču kopā ar ģimenes asistentu pavadītais laiks vienmēr ir kaut nedaudz, bet pozitīvi ietekmējis ģimenes sadzīvi, tai skaitā pasargājis pusaudžus no liktenīgām kļūdām, kas var beigties ar atbildību likuma priekšā.

Ventspils pašvaldība šogad ģimenes asistenta nodrošināšanai novirzījusi vairāk nekā 30 tūkstošus eiro. Ģimenes asistenta pakalpojumus Sociālajam dienestam palīdz nodrošināt sadarbības partneri no nodibinājuma „Sociālā atbalsta un izglītības centrs”. Nodibinājums sagatavo ģimenes asistentus atbilstoši līguma prasībām, lai pakalpojums tiktu sniegts kvalitatīvi. Aļesja ar gandarījumu atzīst, ka, attīstoties pakalpojumam, pieaug arī pieprasījums - nereti pašas ģimenes lūdz palīdzību. Izteikti tas bija novērojams Covid-19 pandēmijas laikā, kad vecākiem nācās iesaistīties attālinātajā mācību procesā - daudzi bija izmisumā, jo nesaprata, kā organizēt mācību režīmu un bērna ikdienu, lai bērns veiksmīgi spētu turpināt izglītošanos. Pašvaldība piešķīra papildu finansējumu ģimenes asistenta pakalpojumiem, lai asistenti palīdzētu ģimenēm tikt galā ar attālināto izglītošanos un bērni turpinātu piedalīties mācību procesā.

Bāreņiem palīdz iziet lielajā dzīvē

Viens no ģimenes asistenta darbības virzieniem ir bāreņu atbalsts pēc 18 gadu sasniegšanas. Bērnunamā augušie bērni nav bijuši saistīti ar daudzām pilnās ģimenēs pašsaprotamām lietām, tāpēc pēc institūcijas atstāšanas lielā dzīve nereti biedē. Nesaprotama šķiet pat skaitītāju rādījumu nolasīšana, datu nodošana un apmaksa, līgumu slēgšana par komunālo pakalpojumu sniegšanu, iekārtošanās darbā, izglītības turpināšanas iespējas. Tāpat jāmācās uzkopt mājoklis, gatavot ēst, racionāli iepirkties, plānot budžetu. Ģimenes asistents kļūst par uzticības personu un palīgu, uzsākot patstāvīgu dzīvi. Šogad ģimenes asistenta pakalpojumu saņem trīs pilngadību sasnieguši bērni bāreņi. Ģimenes asistenta pakalpojumi nav obligāti, bet četras stundas nedēļā var saņemt tie, kuri paši nejūtas pilnīgi droši. Aļesja teic, ka asistents visbiežāk kļūst par draugu un sabiedroto, kam vienmēr var lūgt palīdzību.

Jau pirms jaunieša pilngadības sasniegšanas pašvaldība sadarbībā ar Sociālo dienestu piemeklē viņam mājokli un palīdz to labiekārtot, lai pēc iziešanas no bērnunama jaunajam cilvēkam būtu nodrošināti pietiekami labi dzīves apstākļi.