Komentāri: Vai un kā iespējams atgūt naudu no “Rīgas satiksmes” par liegtajām atlaidēm?

22.10.2021. NNeatkarīgā
 
WWolfy
Tika jau pateikts ka vakcinētajiem atlaides netikšot atceltas, kā tad tur īsti ir, ko? Atkal melojat???
22.oktobris 2021, 9:22 Atbildēt
nnekauāns
tā taču rīgas satiksme. sarkanie, vis nepilsoņiem............
22.oktobris 2021, 11:56 Atbildēt
MMatilde
Kādi tur sarkanie? Tagad Rīgas domē jau vairāk kā gadu ir Attīstībai/Par, Prograsīvie utt. Un priekšlikums atņemt braukšanas atlaides nāca no satiksmes ministra Linkaiša k-ga, kurš uzskata, ka pensionāri par daudz izmanto transportu un braukā tik pa veikaliem, jo viņš jau nesaprot, ka tiek meklēti lētākie produkti. Cenas jau ir pieaugušas kā elektrībai, apkurei, gāzei un kaut kā jau pensionāriem ir jāizdzīvo. Bet tā jau tas ir paēdušais neēdušo nekad nesapratīs.
22.oktobris 2021, 12:33 Atbildēt
BBbb
Nevajag neko meklēt. Nav nekāda deficīta laiki! Visur apkārt ir dažādi veikali un nekur nebraucot var atrast optimālāko variantu. Bet ja boška nekā nerubī izbraukājot krustu šķērsu bezmaksas transportā galarezultātā iztērēsi noteikti vairāk!
23.oktobris 2021, 14:09 Atbildēt
YYes
Linkaitis ir no bordānistiem, no JKP. Vēlētāji, to atcerieties un ierakstiet kalendārā: JKP pirmo izmest miskastē!
22.oktobris 2021, 12:54 Atbildēt
HHaha
Tevi nepaprasīja.
23.oktobris 2021, 14:12 Atbildēt
vvisi zin
tie taču sarkanie
22.oktobris 2021, 12:15 Atbildēt
MMediķu atklātā vēstule Saeimai
Ārstniecības profesijas pārstāvju
atklāta vēstule

1. FAKTISKO APSTĀKĻU IZKLĀSTS
1.1. Valsts pārvalde noteiktām profesijām pieprasa obligātu sadarbspējīga sertifikāta esamību, lai
pildītu savus darba pienākumus, kas nozīmē piespiedu vakcināciju pret Covid-19 infekciju, lai
saglabātu savu darbu, gadījumos, kad darbiniekam nav derīga sadarbspējīga sertifikāta par
Covid-19 infekcijas pārslimošanu.
Valstī iepirktajām vakcīnām pret Covid-19 infekciju zāļu aprakstā ir uzrādītas nāvīgas
neparedzamas blaknes – tromboze, anafilakse, miokardīts. Un nāve (skat. vēstulei pievienoto
VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) 01.10.2021 ziņojumu, kurā ir apkopotas
Covid-19 vakcīnu izraisītās sekas). Dati iegūti tieši no ziņojumiem, kas iesniegti VAERS, kas ir
galvenā valdības finansētā sistēma ziņošanai par nevēlamām vakcīnu blaknēm ASV. Katru
piektdienu VAERS publisko visus ziņojumus par vakcīnu radītām traumām. Lai varētu
apstiprināt cēloņsakarību, VAERS iesniegtajiem ziņojumiem ir nepieciešama turpmāka
izmeklēšana. Vēsturiski ir pierādīts, ka VAERS ziņo tikai par 1% no faktiskajām vakcīnas
blakusparādībām. VAERS 01.10.2021 ziņojumā ir konstatēti 16,310 nāvju
gadījumu pēc Covid-19 vakcīnām kopš 2020. gada decembra.
Valsts pārvalde nekādu iemeslu vadīta nedrīkst noteikt par obligātu sadarbspējīga
sertifikāta esamību, kas būtībā ir piespiedu vakcinācija ar vakcīnu, kura var izraisīt
cilvēka nāvi.
1.2. Visas Covid-19 vakcīnas ir atļauts lietot, pateicoties tikai ārkārtējos gadījumos piešķirtai
“tirdzniecības atļaujai ar nosacījumiem” (Conditional Marketing Authorisation). Eiropas zāļu
aģentūra ir piešķīrusi tām tikai pagaidu reģistrāciju uz ierobežotu laika periodu (Eiropā 1 gadu),
turklāt ar noteiktām atrunām un pienākumu veikt tālāku izpēti saistībā ar riskiem un ietekmi uz
cilvēka organismu. Visas vakcīnas ir klīnisko pētījumu 3. stadijā, un tās turpina pētīt uz
cilvēkiem (klīnisko pētījumu reģistros atrodamo pētījumu ietvaros). Jebkura jauna medikamenta
lietošana plašā populācijā var būt bīstama, jo tikai ilgtermiņā var izvērtēt sekas. Šobrīd, kad vēl
tikai notiek klīniskais pētījums, neviens nevar apgalvot, ka vakcīnas ir drošas. Nevienā valstī
injekcijas pret Covid-19 infekciju netiek sauktas par vakcīnām, bet gan ģenētisku medikamentu,
kas ir klīniskā pētījuma 3. fāzē. Tieši šī iemesla dēļ 13.10.2021 Francijas senāts atcēla
obligāto vakcināciju pret Covid-19 infekciju.
Tā kā tirdzniecības atļauja ar nosacījumiem aptver vakcīnas, par kurām vēl nav visaptverošu
pirmsklīnisko un klīnisko (arī farmaceitisko) datu, un joprojām ir nepieciešami papildu dati, kā
arī trūkst visaptverošu klīnisko datu par vakcīnu drošību un efektivitāti, šādos gadījumos nav
nekāda juridiskā pamata normatīvajos aktos ieviest šādu līdz galam nepārbaudītu vakcīnu
lietošanas obligātumu.
1.3. Tirdzniecības atļaujas ar nosacījumiem izsniegšanas gadījumā nekur ES normatīvajā
regulējumā nav paredzēts, ka šāda atļauja ar nosacījumiem atļautu obligātā kārtā un masveidā ar
tām vakcinēt cilvēkus.
1.4. Valsts pārvalde uzrāda tikai vakcinēto mirstību no Covid-19 infekcijas, kas ir tikai daļa no
kopējās mirstības, kuru ietekmē vakcinācija. Vakcinācija var mazināt mirstību no Covid-19
infekcijas, taču, radot iekaisumu, palielināt mirstību, piemēram, no sirds asinsvadu sistēmas
slimībām, kas joprojām ir biežākais nāves iemesls valstī.
Kamēr nav uzrādīti pierādījumi par mirstību no visiem veselības traucējumiem vakcīnu
saņēmušo un nevakcinēto vidū, vakcināciju pieprasīt ir noziegums, jo tiek pārkāpts
Ārstniecības likums, kas prasa pierādījumus, ka profilakse neveicina mirstību.
Kamēr nav uzrādīti pierādījumi, par vakcināciju var tikai informēt, brīdinot, ka ietekme uz
mirstību nav zināma.
1.5. Valsts pārvaldei, ja tā iesaka, vai pieprasa cilvēkiem vakcinēties, ir pienākums vismaz reizi
mēnesī uzrādīt kopējo mirstību vakcinēto un nevakcinēto cilvēku vidū. Tas parādīs vakcinācijas
ietekmi uz vakcinēto mirstību un brīdinās, ja, vīrusam mainoties, mirstība pēc vakcinācijas
pieaug. Tā kā dati par vakcināciju un mirstību no dažādiem veselības traucējumiem ir ievadīti
elektroniski, tiem jābūt viegli apkopojamiem un publicējamiem. Piemēram, cilvēki joprojām
visvairāk mirst no sirds un asinsvadu slimībām. Katru mēnesi kopš vakcinācijas sākuma ir
jāuzrāda, cik procenti no visiem mirušajiem no sirds un asinsvadu slimībām bija
nevakcinēti un cik saņēmuši vakcīnu (1 vai 2 devas un cik dienas pēc pēdējās devas
cilvēkam ir iestājusies nāve). Tas parādīs vakcinācijas ietekmi uz mirstību cilvēkiem ar sirds un
asinsvadu slimībām. Ja vakcināciju saņēmušo grupā mirstība ir proporcionāli mazāka nekā
nevakcinēto grupā, vakcinācija ir iesakāma. Ja mirstība vakcināciju saņēmušo grupā ir tāda pati
kā nevakcinēto grupā, vakcināciju drīkst ieteikt Covid-19 profilaksei, norādot, ka vakcinācija
mirstību nemazina. Ja vakcināciju saņēmušo grupā mirstība ir lielāka, kā nevakcinēto grupā, tad
vakcināciju nedrīkst ieteikt vai pieprasīt, par to var tikai informēt, brīdinot, ka vakcinācija
veicina mirstību. Līdz brīdim, kad tiks publicēti dati, vakcināciju ieteikt ir neētiski un
pieprasīt ir noziegums.
1.6. Prasot darbiniekiem obligātu sadarbspējīga sertifikāta esamību, kas būtībā ir piespiedu
vakcinācija, lai turpinātu strādāt savā profesijā, valsts pārkāpj Satversmes 93. Pantu. Ikviena
tiesības uz dzīvību aizsargā likums.
2. TIESĪBU NORMU PĀRKĀPUMI
2.1. Ārstniecības likuma 9.1 pants. (1) Ārstniecību veic atbilstoši klīniskajām vadlīnijām, vai
ārstniecībā izmantojamo metožu un zāļu lietošanas drošības un ārstēšanas efektivitātes
novērtējumam, kas veikts, ievērojot uz pierādījumiem balstītas medicīnas principus.
Ārstniecības likums prasa zināt un uzrādīt pierādījumus, kā vakcinācija ietekmē vakcīnu
saņēmušā cilvēka veselību un mirstību. Taču vakcinācijas ietekme uz kopējo mirstību no
jebkādiem veselības traucējumiem, ko izraisa vakcīna, joprojām nav zināma.
2.2. 36. pants. Ārstniecības persona ir atbildīga par izraudzītās medicīniskās tehnoloģijas
lietošanu un tās radītajām sekām. Ārsta pienākums, pirmkārt, ir nekaitēt. Lai ārsts varētu būt
atbildīgs par sekām pēc vakcinācijas, viņam ir jāzina vai vakcinācija nepalielina kopējo mirstību.
Tā kā Latvijas Ārstu biedrības Covid-19 infekcijas profilakses darba grupa iesaka mudināt
pacientus vakcinēties un valsts pārvalde to pieprasa, tad atbilstoši ārstniecības likuma prasībām,
to pienākums ir zināt, un uzrādīt faktus, kas apliecina, ka profilakse neveicina mirstību.
Ne ārstu biedrības darba grupa, ne valsts pārvalde nav uzrādījusi faktus, kas apliecina, ka
vakcīna mazina vakcīnu saņēmušo cilvēku mirstību. Tas ir nelikumīgi, jo pārkāpj
Ārstniecības likuma prasības.
2.3. Pacienta tiesību likums (3) Pacientam ir tiesības saņemt no ārstējošā ārsta informāciju par
savu veselības stāvokli, tajā skaitā par slimības diagnozi, ārstēšanas, izmeklēšanas un
rehabilitācijas plānu, prognozi un sekām, arī slimības radītajiem funkcionēšanas
ierobežojumiem, profilakses iespējām, kā arī tiesības pēc ārstniecības ietvaros veiktas
izmeklēšanas un ķirurģiskās vai cita veida invazīvās iejaukšanās saņemt informāciju par
ārstniecības rezultātiem, par iepriekš neparedzētu iznākumu un tā iemesliem.
Šobrīd pacientam nav iespējams izskaidrot prognozi un sekas, vakcinācijas riskus, un
ieguvumus, ja nav zināma vakcinācijas ietekme uz mirstību no jebkuriem veselības
traucējumiem, ko izraisa vakcīna, tāpēc vakcināciju nedrīkst pieprasīt, par to var tikai informēt,
brīdinot, ka ietekme uz mirstību nav zināma. Valsts pārvalde noteiktām profesijām pieprasa
vakcinēties, neuzrādot vakcinācijas ietekmi uz kopējo mirstību pēc vakcinācijas, tā pārkāpjot
Pacientu tiesību likumu.
2.4. Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas 2021. gada 27. janvāra rezolūcija “Covid-19
vakcīnas: ētiski, juridiski un praktiski apsvērumi” (Covid-19 Vaccines: Ethical, Legal and
Practical Considerations) 7.3.1.apakšpunktā paredzēts: “Nodrošināt pilsoņu informēšanu par to,
ka vakcinācija nav obligāta un ka neviens nav politiski, sociāli vai kā citādi spiests sevi vakcinēt,
ja viņi to nevēlas.” 7.3.2. apakšpunktā paredzēts „Nodrošināt, lai nevienu nediskriminētu par to,
ka viņš nav vakcinēts, par iespējamu veselības apdraudējumu vai nevēlēšanos vakcinēties.”
7.1.5. apakšpunktā paredzēts „Izveidot vakcīnu kompensācijas programmas, nodrošinot
kompensāciju par nepamatotu kaitējumu un kaitējumu, ko rada vakcinācija”
ņemot vērā iepriekš minēto pieprasām:
1. nekavējoties novērst valsts pārvaldes un ārstu biedrības darba grupas nelikumīgo rīcību un
atcelt noteiktām profesijām obligātu sadarbspējīga sertifikāta esamību, lai pildītu savus darba
pienākumus, kas nozīmē piespiedu vakcināciju pret Covid-19 infekciju, līdz brīdim, kad tiks
uzrādīti un publicēti dati par Covid-19 vakcīnas ietekmi uz kopējo mirstību.
2. vismaz reizi mēnesī uzrādīt kopējo mirstību vakcinēto un nevakcinēto cilvēku vidū procentuāli
par vakcināciju un mirstību no dažādiem veselības traucējumiem un, veidojot šo statistiku
obligāti, norādāms, ka par vakcinētu cilvēku uzskatāms indivīds, kas ir saņēmis, kaut vienu
vakcīnas devu.
3. nekavējoties novērst valsts pārvaldes nelikumīgu rīcību, kad Ministru kabineta noteikumi ir
pretrunā ar hierarhijā augstāk stāvošiem Likumiem.
4. par Covid-19 vakcīnām runāt nevis kā par “vakcīnām” (līdzās pārējām pastāvīgo tirdzniecības
atļauju saņēmušajām vakcīnām pret citām slimībām, piemēram, gripas, encefalīta un difterijas
vakcīnām), bet kā par “eksperimentālajām vakcīnām” (jo nav pabeigti visi nepieciešamie
pētījumi un nav iegūti visi nepieciešamie dati). Tāpat šajā gadījumā par personām, kuras tiek
vakcinētas ar eksperimentālu vakcīnu, runāt nevis kā par “pacientiem”, bet drīzāk kā par
“klīniskajā pētījumā iesaistītiem pacientiem” ar visām no tā izrietošajām juridiskajām sekām.”
Lai tauta būtu informēta.
5. informēt tautu, ka vakcinācija ir brīvprātīga un tā neietekmēs ikdienas dzīvi.
6. izveidot valsts apmaksātas vakcīnu kompensācijas programmas, nodrošinot kompensāciju par
kaitējumu, ko rada Covid-19 vakcinācija.
Lūdzam rīkoties steidzami, jo vakcinācija skar visu valsti un vakcinācijas sekas ilgtermiņā šobrīd
nav paredzamas.

Latvijas Mediķu alianses 190 biedri
Pielikumā VAERS 01.10.2021 ziņojums uz 12 lpp.

VAERS Summary for COVID-19 Vaccines through 10/1/2021
22.oktobris 2021, 18:37 Atbildēt
RRobis
Pietiek melot! Pēc te teiktā ASV ir jau pusotra miljona nāvju no vakcīnas blaknēm! Idiots vai provokators!
23.oktobris 2021, 14:17 Atbildēt
bbrīvais radikālis
Ej dirst, govzemes pusmuļķi!
22.oktobris 2021, 22:36 Atbildēt
sstrike
Ģeniāla komunistiska loģika - kā atgūt naudu par nesaņemtām atlaidem! varbūt sākt apstaigāt autosalonus un saņemt naudu par piemērotām atlaidēm no auto, kas nav tikuši noirkti? Te pēdējās krociņas taisnojas......
22.oktobris 2021, 11:07 Atbildēt
ttā jau
zagt jau tas netraucē
22.oktobris 2021, 12:14 Atbildēt
aaizstāvam savas tiesības
​Eiropas Padomes parlamentārā asambleja 2021.gada 27. janvārī ar nospiedošu balsu vairākumu (115 par, 2 pret, 13 atturas) pieņēma rezolūciju Nr. 2361 "Covid-19 vaccines: ethical, legal and practical considerations" (Covid-19 vakcīnas: ētiskie, juridiskie un praktiskie apsvērumi), kuras punktā 7.3 ir teikts:

7.3.1. nodrošināt, ka pilsoņi ir informēti, ka vakcinācija NAV obligāta un ka NEVIENS pilsonis NETIEK pakļauts politiskam, sociālam vai citādam spiedienam vakcinēties, ja pilsonis nevēlas to darīt.
7.3.2. nodrošināt, ka NEVIENS NETIEK DISKRIMINĒTS par to, ka NAV vakcinēts saistībā ar iespējamiem veselības riskiem vai NEVĒLĒŠANOS vakcinēties.

pace.coe.int/en/files/29004#trace-4
24.oktobris 2021, 8:38 Atbildēt
ttā jau
tikai nevajag teikt, ka kariņš, idioti esat jūs, iekasējāt domājat kā atdot, ja nē, tiesā. Pienesiet kāat, varbūt ārstēsies glupums sarkanajiem gņidām
22.oktobris 2021, 11:55 Atbildēt
nnolādētie nekauņas
taču cer, ka nerakstīs un neprasīs, visa nauda kabatā, nekorekti iegūtā... pirmoreizi viņus neredzam esam apmācīti
22.oktobris 2021, 12:14 Atbildēt
nnoriebušies
nekādas biļetes nepirkšu, pamēģiniet sodīt!!! pamēginiet!!!
22.oktobris 2021, 12:16 Atbildēt
vvisi taču redz
Kariņš vainīgs,...kur var tur sabotē Kariņu un godīgos
22.oktobris 2021, 12:17 Atbildēt
FFantāzijas
Ar kādām triesībām NVD pēc RS pieprasījuma nodeva īpaši sensitīvos datus RS? Kurš normatīvais akts uzliek pienākumu nodot īpaši sensitīvos datus RS? Kur tas aprakstīts privātuma politikā - kādiem mērķiem, kā apstrādās, cik ilgi glabās? Vai NVD vispār pārliecinājās vai personas dati tiks apstrādāti droši. āprāts kas notiek valstī, likumi kā tualetes papīrs. Kaut kādiem s*da RS klerkiem pieeja cilvēku īpaši sensitīviem datiem. Cerams atradīsies kāds datu aizsardzības speciālists, kurš tos noziedziniekus iesūdzēs
22.oktobris 2021, 12:17 Atbildēt
nnetrako
kara tribunālam nav tādu datu.Epidēmija-ir karš, ja muļķi nevakcinējas. Tev sirdsmieram..vakcinētajiem bloķēts pirmajiem, jo sarkanā rīgas satiksme koāa ar tevi...
22.oktobris 2021, 13:10 Atbildēt
zzinu zinu
mērkaķiem likumi ir pie vienas vietas. Atrunas vienmēr atradīs. Rekur, piemēram, kā tavi elki kangari pirms pandēmijas ārstus uz algu pielikumu piemānīja. Vai tavs elks kangars vēl 2019. gadā teica, ka slimnīcas jāsamazina uz pusi
22.oktobris 2021, 14:18 Atbildēt
ttā nu sanāk ka redz
bartaševiča....nu nu, kurš gan šaubītos kas tur strādā
22.oktobris 2021, 13:12 Atbildēt
NNaivais
Kāpēc nepieprasīt naudu ja tiks atceltas atlaides Rimi, Maximā ....? Atlaižu atcelšana esot "genocīds".
22.oktobris 2021, 13:51 Atbildēt
DDzērājs
Tu rimi, maximas kartē iemaksā naudu veikala apmeklējumam?
Runa ir par to, ka no maksājumu kartes brutāli nozog naudu. Ja pamanīsi un rakstīsi iesniegumu- atgriezīs. Ja nē - sūkā īkšķi. Bet vēl maksāsi par jaunas kartes izgatavošanu.
22.oktobris 2021, 14:31 Atbildēt
kko darīt ar muļķiem
man nekas nav jātgūst, jo slavenais tiesiskās paļāvības princips!!!!!!!!!!!!!!!!!!! man ir nopirkts talons MĒNESIM, č jaunkundz, man jūsu tupums ĻOTI DĀRGI IZMAKSĀ bez šīs problēmas
22.oktobris 2021, 14:08 Atbildēt
aaizstāvam savas tiesības
​Eiropas Padomes parlamentārā asambleja 2021.gada 27. janvārī ar nospiedošu balsu vairākumu (115 par, 2 pret, 13 atturas) pieņēma rezolūciju Nr. 2361 "Covid-19 vaccines: ethical, legal and practical considerations" (Covid-19 vakcīnas: ētiskie, juridiskie un praktiskie apsvērumi), kuras punktā 7.3 ir teikts:

7.3.1. nodrošināt, ka pilsoņi ir informēti, ka vakcinācija NAV obligāta un ka NEVIENS pilsonis NETIEK pakļauts politiskam, sociālam vai citādam spiedienam vakcinēties, ja pilsonis nevēlas to darīt.
7.3.2. nodrošināt, ka NEVIENS NETIEK DISKRIMINĒTS par to, ka NAV vakcinēts saistībā ar iespējamiem veselības riskiem vai NEVĒLĒŠANOS vakcinēties.

pace.coe.int/en/files/29004#trace-4
24.oktobris 2021, 8:22 Atbildēt
AApzinīga pilsone
Kur ir loģika?Turpinu strādāt,maksāju nodokļus,bet uz darbu jābrauc divreiz dārgāk,jo nedarbojas Rīdzinieka karte,līdz ar to arī stundas biļete .Esmu vakcinēta.Izdevìgāk izskatās ir nestrādāt un gaidīt pabalstus.Cienījamie lēmēji,nebāžat visus vēžus vienā kulītē!
23.oktobris 2021, 10:00 Atbildēt
NNunu
Kur tu to ņēmi ka nedarbojas? Izlasi rakstu vispirms!
23.oktobris 2021, 14:23 Atbildēt
SSanta
Stundas biļete tiešām nedarbojas, un arī nopirkt nevar.
1.novembris 2021, 18:50 Atbildēt
ttrīsdesmitvienu gadu viči
tā taču tīša atriebība vakcinētajiem un tiem, kas gric turpināt darbu. Gribat strādāt? Bet es kr č varu, gribu un jūs apzagšu!!! man to naudu vajag šodien, nevis tad , kad atdos, ja atdos.
23.oktobris 2021, 17:11 Atbildēt
KKuilis
2021.gada 23.oktobrī “nra.lv” publicēja negaidītu materiālu. Jau tā virsraksts ir pārsteidzošs uz vispārējo melu fona: “No vēža pērn nomira 8 reizes vairāk nekā no Covid-19”. Centrālās statistikas dati (CSP) liecina, ka visizplatītākais nāves cēlonis Latvijā 2020. gadā bija asinsrites sistēmas slimības. Pēc tam nākamo vietu nāves cēloņu statistikā ieņēma audzēji, tad nelaimes gadījumi, noslīkšana, traumas. 700 gadījumos kā nāves cēlonis bija noteikta Covid-19 saslimšana. Vai nācijas tēvs, Saeima, kariņvaldība, mediji, ārsti atvainosies tautai par savu negodīgo, manipulatīvo, savtīgo, melīgo, nacionāli noziedzīgo un sociāli noziedzīgo rīcību 2020.gadā pandēmijas sakarā? Vai tagad tautai tiks sniegta objektīva informācija par pandēmijas reālo statistiku 2021.gadā? Vai nācijas tēvs, Saeima, kariņvaldība, mediji, ārsti turpinās savu melīgi noziedzīgo politiku un profesionālo darbību jeb tai tiks pielikts punkts?
23.oktobris 2021, 12:11 Atbildēt
HHaha
Pamuļķi! Ej uz palātu!
23.oktobris 2021, 14:21 Atbildēt
jja par tiesiskumu
bet tam, nav rīgas satiksmei sava nolikuma, ko viņi drīkst ko ne, no augšām nav saņemts neviens konkrēts rīkojums- č PATVAĻA
23.oktobris 2021, 17:14 Atbildēt
JJonny
Sanāk tā, ja tu brauc ar atlaidi, tad tev ir lielākas iespējas noķert kovidu nekā ja tu brauc pa pilnu cenu. Diez vai tas vīruss ir tik gudrs, ka zin kas katram cilvēkam par e-talonu.
25.oktobris 2021, 15:01 Atbildēt
KKatosaprast
Stundas biļetei ātri vien pielika cenu dubultā, nu 2.30, tik pat cik divu braucienu biļete. Laikam domāja nu tik varēs pelnīt. Cūkas. Tagad raud, ka nav braucēju, esot zaudējumi. Skaidrs, ka RS par cilvēku veselibu neuztraucas, bet cerēja uz lielu peļņu noņemot atlaides.
31.oktobris 2021, 15:22 Atbildēt
UUlla
Nabagi cilveki stav ara rinda lai noklutu Klientu apkalposanas centra. Bardaks
26.oktobris 2021, 8:23 Atbildēt
NNulleNulle
Personas kodu sūtīt uz kaut kādu apšaubāmu e-pasta adresi?
Varbūt pin arī vajadzīgs?...
26.oktobris 2021, 9:40 Atbildēt
SSkabarga
Kāds alkatīgs naivums..! No RS nevar dabūt atpakaļ iemaksāto, kam zināmo apstākļu dēļ beidzies "kartes derīguma termiņš".
26.oktobris 2021, 20:09 Atbildēt
IIncis
vai tikai es nesapratu? Par šo laika periodu tiem, kuri bija spiesti atlaižu etalonu vietā pirkt biļetes par pilnu cenu, neviens neatmaksās? Un tie ir medicīnas un sociālie darbinieki, strādājoši studenti, kuriem īri nav neviens atcēlis... vai valdība nolika savas pakaļas mājsēdē un reāli nesaprata??? Tā vietā bija murgi par medicīnas darbinieku mobilizāciju: pagaidiet, es kā medicīnas students braukšu aprūpēt kovidniekus (piemēram) un par to piemaksāšu?
2.novembris 2021, 9:49 Atbildēt