OECD mudina ieviest mantojuma nodokli; "Progresīvie" piedāvā 49% likmi

Mantojuma aplikšana ar nodokļiem var būt svarīgs instruments nevienlīdzības novēršanai, īpaši pašreizējā situācijā, kas ir saistīta ar Covid-19 pandēmiju, teikts jaunajā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) ziņojumā. Latvijā šobrīd nav mantojuma nodokļa, bet ir jāmaksā valsts nodeva.
©Katrīna Vinčele/F64
OECD ziņojumā norādīts, ka mantojuma nodokļi, jo īpaši ja tie ir progresīvi, var mazināt bagātības koncentrāciju vienās rokās un mazināt nevienlīdzību. Pēc OECD vērtējuma, šo nodokļu efektivitāte joprojām nav pietiekami novērtēta, jo tos ir vieglāk novērtēt un iekasēt nekā citus nodokļa veidus. Turklāt mantojuma nodokļos iekasētā summa šobrīd ir tikai 0,5% no kopējiem nodokļu ieņēmumiem valstīs, kurās šāds nodoklis tiek iekasēts.

Saskaņā ar OECD rīcībā esošo informāciju mantojuma nodoklis šobrīd ir 24 valstīs no 37 OECD valstīm.

Ekrānšāviņš no Twitter @locins konta

Pašreizējā nodeva - no 0,125% līdz 7,5%

Latvijā nav mantojuma nodokļa, bet ir valsts nodeva. Ministru kabineta noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, nosaka, ka no valsts nodevas par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā ir atbrīvotas personas, kuras īpašuma tiesības iegūst uz notāra izsniegtas mantojuma apliecības pamata, ja mantotā nekustamā īpašuma vērtība ir mazāka par 10 minimālajām mēnešalgām, tas ir, šogad - 5000 eiro. Savukārt pārējos gadījumos nodeva ir jāmaksā.

Ja nekustamo īpašumu manto laulātais vai pirmās līdz trešās šķiras mantinieki, kuri dzīvo kopā ar mantojuma atstājēju, tad nodevas apmērs ir 0,25%, savukārt, ja mantojumu saņem ceturtās šķiras mantinieks, tad šīs valsts nodevas apmērs ir 5%.

Ja ir bijis pēdējās gribas rīkojums (testaments), tad nodevas apmērs svārstās no 0,125% (laulātais, vai pirmās līdz trešās šķiras mantinieki) līdz 7,5% personām, kas nav radinieki mantojuma atstājējam.

Savukārt Zvērinātu notāru atlīdzības takses nosaka saskaņā ar MK noteikumiem par zvērinātu notāru atlīdzības taksēm un to noteikšanas kārtību, un šī atlīdzības takse visiem Latvijas notāriem ir vienāda.

Progresīvie” gribētu mantojuma nodoklī iekasēt 49%

Partijas “Progresīvie” programmā jau ir ierakstīts mērķis ievest Latvijā mantojuma nodokli ar mainīgām progresīvām likmēm, kuras ir atkarīgas no likumisko mantinieku pakāpes. Mantojumus ar vērtību līdz 50 000 ar nodokli neaplikšot. Ja mantojuma vērtība būtu no 50 000 eiro līdz 100 000 eiro, tad 1. pakāpes radiniekiem par mantojumu nodoklī būtu jāmaksā 3%. Savukārt par mantojumu vērtību virs 200 000 eiro personām, kas nav radinieki mantojuma atstājējam, nodoklis varētu sasniegt 49% no mantojuma vērtības.

Ja partijas “Progresīvie” redzējums jau būtu ieguvis likuma spēku, tad Valsts prezidentam Egilam Levitam, pērn saņemot mantojumu 201 496 eiro apmērā no Daces Valdas Oses, mantojuma nodoklī būtu bijis jāsamaksā 98 733 eiro.

UZZIŅA

Mantojuma nodevu lielums Latvijā

Valsts nodeva par nekustamā īpašuma tiesību nostiprināšanu mantiniekiem uz notāra izsniegtas mantojuma apliecības pamata, ja mantotā nekustamā īpašuma vērtība pārsniedz 10 minimālās mēnešalgas

Lietās par apstiprināšanu mantojuma tiesībās:

*Laulātajam un kopā ar mantojuma atstājēju dzīvojušajiem pirmās, otrās un trešās šķiras mantiniekiem - 0,25% no mantotā nekustamā īpašuma vērtības;

*pārējiem pirmās un otrās šķiras mantiniekiem - 0,5% no mantotā nekustamā īpašuma vērtības;

*pārējiem trešās šķiras mantiniekiem - 1,5% no mantotā nekustamā īpašuma vērtības;

*ceturtās šķiras mantiniekiem - 5% no mantotā nekustamā īpašuma vērtības.

Lietās par pēdējās gribas rīkojuma akta vai mantojuma līguma stāšanos likumīgā spēkā:

* laulātajam un pirmās, otrās un trešās šķiras mantiniekiem - 0,125% no mantotā nekustamā īpašuma vērtības;

*ceturtās šķiras mantiniekiem - 4% no mantotā nekustamā īpašuma vērtības;

* pārējiem testamentārajiem vai līgumiskajiem mantiniekiem - 7,5% no mantotā nekustamā īpašuma vērtības;

* testamentārajiem vai līgumiskajiem mantiniekiem, ja tie ir sabiedriskā labuma organizācijas, - 1,5% no mantotā nekustamā īpašuma vērtības.

Zvērinātu notāru atlīdzības takse par mantojuma lietu vešanu

*Apliecība par pēdējās gribas rīkojuma nolasīšanu - 23,48 eiro.

*Mantošanas iesnieguma vai pārdzīvojušā laulātā iesnieguma apliecināšana par laulātā mantas daļu laulāto kopmantā - 15,65 eiro.

* Notariāls akts par aizgādnības nodibināšanu mantojumam - 23,48 eiro.

* Apliecība par laulātā mantas daļu - 16,43 eiro, bet, ja mantas vērtība pārsniedz 4980 eiro, papildus noteiktajai taksei - 0,3% no mantas vērtības, kas pārsniedz 4980 eiro.

*Mantojuma apliecība neatkarīgi no mantošanas pamata:

  • no laulātā un kopā ar mantojuma atstājēju dzīvojošajiem pirmās, otrās un trešās šķiras mantiniekiem - 31,30 eiro, bet, ja mantojamās mantas vērtība (neizskaitot parādus) pārsniedz 11 383 eiro, papildus noteiktajai taksei - 0,25% no mantojamās mantas vērtības, kas pārsniedz 11 383 eiro;
  • no pārējiem pirmās un otrās šķiras mantiniekiem - 46,95 eiro, bet, ja mantojamās mantas vērtība (neizskaitot parādus) pārsniedz 8537 eiro, papildus noteiktajai taksei - 0,5% no mantojamās mantas vērtības, kas pārsniedz 8537 eiro;
  • no pārējiem trešās šķiras mantiniekiem - 58,69 eiro, bet, ja mantojamās mantas vērtība (neizskaitot parādus) pārsniedz 3557 eiro, papildus noteiktajai taksei - 1,5% no mantojamās mantas vērtības, kas pārsniedz 3557 eiro;
  • no ceturtās šķiras mantiniekiem - 58,69 eiro, bet, ja mantojamās mantas vērtība (neizskaitot parādus) pārsniedz 1067 eiro, papildus noteiktajai taksei - 5% no mantojamās mantas vērtības, kas pārsniedz 1067 eiro;
  • no pārējiem mantiniekiem - 70,43 eiro, bet, ja mantojamās mantas vērtība (neizskaitot parādus) pārsniedz 854 eiro, papildus noteiktajai taksei - 7,5% no mantojamās mantas vērtības, kas pārsniedz 854 eiro.

*50% likme piemērojama, ja nepilngadīgie bērni manto no saviem tuvākajiem augšupējiem radiniekiem.

*Notariālais akts par mantojuma lietas izbeigšanu - 31,30 eiro.

Avots: Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, Noteikumi par zvērinātu notāru atlīdzības taksēm un to noteikšanas kārtību