Tiesa turpina pārtraukt aizstāvības debašu runu t.s. Lemberga prāvā

Šo pirmdien t.s. Lemberga prāvā tiesa pārtrauca advokātes Olgas Hincenbergas sagatavoto debašu runu, neļaujot nolasīt pat tikai dažas atlikušās lappusītes no nobeiguma. Tad runāt sāka Aivaram Lembergam no valsts puses “piestiprinātais” advokāts Genādijs Ivankins, bet vakar arī viņš tika pārtraukts.
KAS ĻAUTS PROKURORIEM, LIEGTS AIZSTĀVJIEM. Arī advokātei Olgai Hincenbergai debašu runas laikā t.s. Lemberga prāvā ik pa brīdim nākas skaidrot un pierādīt nepieciešamību lietot tās vai citas frāzes, pēc būtības cīnīties par tiesībām nolasīt sagatavoto debašu runu, paust tādu viedokli, kādu aizstāvība iecerējusi. Kad debašu runu teica valsts apsūdzības uzturētāji, tiesa pret viņiem izturējās iecietīgi, viņu runa netika pārtraukta vai kritizēta ©publicitātes

Tad procesā atgriezās advokāts Māris Grudulis.

Ventspils mēra advokāte Olga Hincenberga līdz 7. septembrim turpināja debašu runu saistībā ar izvirzītājām apsūdzībām pēc Krimināllikuma 219. panta (izvairīšanās no amatpersonas deklarācijas sniegšanas). Apsūdzība apgalvo, ka A. Lembergam esot bijis jādeklarē viņam it kā piederošās akcijas vairākos ārvalstīs reģistrētos uzņēmos. Tā kā prokurori apsūdzības apgalvojumu pamatojuši galvenokārt uz liecinieku liecībām, advokāte tiesai skaidroja ‒ lai apgalvotu par konkrētas kompānijas kapitāla daļu vai akciju piederību, jābalstās uz dokumentiem. Tāpat viņa norādīja uz pretrunām apsūdzībā, kur, runājot par vienu un to pašu kompāniju, vienā vietā tiek apgalvots, ka jādeklarē esot bijis akcijas, bet citās - ka tomēr kapitāla daļas.

Tiesa regulāri O. Hincenbergu pārtrauca, apgalvojot, ka aizstāve savā runā atkārtojas. Aizstāve turpretī skaidroja, ka kompāniju nosaukumu un dokumentu atkārtota citēšana nebūt nenozīmē atkārtošanos, jo runāts tiek par atšķirīgiem apstākļiem un aizstāvības uzdevums tomēr ir apgāzt apsūdzībā minētos apgalvojumus, kuri arī atkārtojas daudzas reizes.

Piemēram, 26. augusta tiesa sēdē O. Hincenbergas debašu runa tika aprauta trīs reizes. Piemēram, apsūdzības sadaļā par Anglijā reģistrēto kompāniju "Bureau Project Limited" ir norādītas kapitāla daļas, taču lielākajā daļā lietas materiālos gan rakstveidā, gan arī liecinieku liecībās attiecībā uz "Bureau Project Limited" īpašumtiesībām tiek lietots vārds "akcijas". Advokāte tiesai skaidroja, ka “akcijas”, “uzrādītāja akcijas” un “kapitāla daļas” nav viens un tas pats. Tāpat advokāte uzsvēra, ka prokuroru pienākums pirms tiesā prasīt A. Lembergam notiesājošu spiedumu, bija novērst šādas pretrunas. Advokāte cita starpā norādīja, ka Rudolfs Meroni 2008. gada 1. jūlijā, nosūtot prokuroram Jurim Jurisam apliecību kopijas, savam sūtījumam nav pievienojis nedz "Bureau Project Limited" statūtus, nedz arī memorandu, no kura būtu redzams, kā tad patiesībā juridiski tiek apliecinātas īpašuma tiesības šajā kompānijā. Tāpat krimināllietas materiālos nav atrodams arī "Bureau Project Limited" dalībnieku vai akcionāru reģistrs. Šai brīdī tiesas sastāva priekšsēdētāja Irīna Jansone pārtrauca aizstāvi.

I.Jansone: Vai tiešām, aizstāve, jums ir jāanalizē tas, kā lietā nav? Man liekas, ka jāanalizē tas, kas lietā ir. Vai jūs tam piekrītat vai nepiekrītat?

O.Hincenberga: Godātā tiesa, ja mums ir /īpašumtiesību/ apliecība, kurā ir norādīts, ka ir izdota saskaņā ar statūtiem …un memorandu, bet to /lietā/ nav, es nevaru to noklusēt.

I.Jansone: Bet kāpēc jūs norādāt kaut kādus dokumentus ar konkrētu nosaukumu, kam būtu bijis jābūt, ja tādu nav?

O.Hincenberga: Tāpēc, ka viņiem būtu bijis jābūt, lai varētu …

I.Jansone: Tas ir jūsu viedoklis, ka tā tas …

O.Hincenberga: Bet, protams, - debašu runa ir aizstāvja viedoklis.

I.Jansone: Jums ir jārunā par faktiem, kas ir lietas materiālos, nevis par faktiem, kuriem, jūsuprāt, kaut kad būtu bijis jābūt, vai …

O.Hincenberga: Bet, godātā tiesa, ja apsūdzība ir celta par piederību nedeklarēšanu, un īpašuma tiesības ir pierādāmas tikai ar konkrētiem dokumentiem, tad - kā aizstāvība, nodrošinot kvalitatīvu juridisku palīdzību savam klientam, var nenorādīt uz to, ka šāda pierādījuma nav?

I.Jansone: Jūs varat norādīt, ka nav pierādījuma, bet nevajag norādīt - kādi konkrēti ir nepieciešami būtu bijuši. Ja nav, tad nav! Kāpēc pie katra uzņēmuma, par ko jūs tagad runājat jau otro nedēļu no rīta līdz vakaram, jūs runājat vienu un to pašu, ar vieniem un tiem pašiem, ka nav tieši par šo kompāniju, nav tie dokumenti; nav par nākamo, nav tie dokumenti.

O.Hincenberga: Bet par dažiem ir un par dažiem nav.

I.Jansone: Jūs velkat laiku šādā veidā!

O.Hincenberga: Godātā tiesa, es nekādā gadījumā nevaru vilkt laiku, jo man tiesa ir noteikusi konkrētu termiņu, kurā man…

I.Jansone: Man liekas, ka mums nāksies pārskatīt arī šo termiņu, jo jūs izmantojat ļaunprātīgi šo laiku jums atvēlēto, analizējot materiālus, kādi mums lietā ir. Jums jābalstās uz pierādījumiem, kādi lietā ir, nevis uz tādiem, kādiem, jūsuprāt, būtu bijis jābūt.

O.Hincenberga: Godātā tiesa, bet es nevaru…

I.Jansone: Nestrīdēsimies par to, kā būtu. Tiesa jums norādīja šo te, kad nevajag atsaukties uz materiāliem un analizēt materiālus, kādu lietā nemaz nav.

O.Hincenberga: Es viņus nevaru analizēt, jo viņu nav. Es tikai norādu, ka tādu nav.

I.Jansone: Jau tas, ka jūs norādāt, konkrēti kādi dokumenti būtu bijuši vajadzīgi lietā, jau tas vien norāda, ka jūs analizējat dokumentu, kāda lietā nemaz nav.

O.Hincenberga: Es viņu nevaru analizēt, ja viņa nav! Es varu tikai norādīt uz tā trūkumu.

I.Jansone: Turpinām!

O.Hincenberga: Es uzskatu, ka tas ir nepieciešams aizstāvības taktikas realizēšanai, norādīt tieši pie katras kompānijas apsūdzības daļas.

I.Jansone: Taču tiesa uzskata, ka jūs vilcināt laiku šādā veidā.

***

Kad advokāte sāka skaidrot, ka uzņēmums "Bureau Project Limited" ir nevis A. Lembegam piederošs, bet gan, ka šā uzņēmuma 100% akciju turētājs ir uzņēmums "Moore Consulting SA", kas redzams arī krimināllietās materiālos, tiesa atkal pārtrauca O. Hincenbergu.

Būtiski ir tas, ka “Moore Consulting SA” akcionārs ir “Eurocom International Ltd”, kuras amatpersona un, visticamāk, arī īpašnieks, ir Rudolfs Meroni. Respektīvi - te atkal ir R. Meroni intereses, kuras līdz šim stingri ir aizstāvējuši prokurori.

I.Jansone: Aizstāve, es jūs pārtraukšu. Jūs šos dokumentus jau minējāt un pamatojāt tos pašus pierādījumus. Jūs atkārtojaties! Pusstundu atpakaļ jūs runājāt par šīm pašām lietas lapām, par šiem pašiem dokumentiem, par šo "Moore Consulting", kurai pieder tās akcijas. Neatkārtojaties, lūdzu!

O.Hincenberga: Es ļoti atvainojos, bet aizstāvība uzskata, ka ir jāakcentē …

I.Jansone: Ka ir desmit reizes jāpasaka viens un tas pats, ja?

O.Hincenberga: Ka ir jāakcentē uzmanība uz tiem pierādījumiem, kas pierāda vainas neesamību.

I.Jansone: Kriminālprocesa likuma 504.pants /,redakcijā, kas stājās spēkā pavisam nesen - šā gada 6. jūlijā,/ pieļauj tiesai pārtraukt aizstāvi, ja viņš atkārtojas vai savā runā atsaucas uz tiem pierādījumiem, uz kuriem viņš jau pamatoja savu runu. Un jūs to darāt! Un tiesa jums to norāda! Šo 187., 190.lapu par šiem sertifikātiem un to, ka akcijas pieder "Moore Consulting" jūs jau norādījāt iepriekš. Ja jūs tagad strīdēsieties, mēs tūlīt audioierakstā atskaņosim tieši to vietu, kur jūs to teicāt.

O.Hincenberga: Es nekādā gadījumā negribu apstrīdēt to, ka es atsaucos uz šiem pierādījumiem, lai pierādītu varbūt arī citus apstākļus.

I.Jansone: Jūs pierādāt tos pašu apstākļus, jo jūs runājat par to pašu kompāniju. Nevajag atkārtoties uz tiem pašiem pierādījumiem un runāt tos pašus teikumus desmitām reižu. Lūdzu, turpiniet! Un tiesa katrreiz jums norādīs, ja jūs to darīsiet! Ja jūs to darīsiet un nepildīsiet tiesas rīkojumu šajā sakarā, kad jūs atkārtojaties. Tad mēs būsim spiesti lemt jautājumu par procesuālās sankcijas uzlikšanu jums.