Tiesa tomēr ierobežo debašu laiku t.s. Lemberga prāvā

Rīgas apgabaltiesa sagatavojusi dāvanu valdošajai koalīcijai Valsts dzimšanas dienas svinībām – ierobežojusi Aivara Lemberga aizstāvības debašu runu līdz šā gada 16.novembrim iekaitot.
ADVOKĀTAM MĀRIM GRUDULIM (attēlā) Rīgas apgabaltiesa Aivara Lemberga aizstāvēšanai ļaušot runāt tikai līdz 16. novembrim. Aizstāvim vienpadsmit dienu laikā jāpagūst nolasīt debašu runu vēl par vairākiem Krimināllikuma pantiem, iztiesāšanā pieļautajiem cilvēktiesību pārkāpumiem, mantiskajiem jautājumiem kriminālprocesā (publiski zināms kaut vai uzsāktais riņķadancis ar it ka 300 miljonu vērtās arestētās mantas pārņemšanu Latvijas valsts kontrolē), krimināllietā tā dēvēto cietušo kompensāciju pieteikumiem (tie vairs nav miljoni – tie ir miljardi!) un citiem jautājumiem ©Dmitrijs Suļžics/F64

12. oktobra tiesas sēdē šādu lēmumu paziņoja tiesas kolēģijas priekšsēdētāja tiesnese Irīna Jansone.

Tā kā līdz 16. novembrim tiesas sēžu grafikā bija iepriekš ieplānotas divas brīvas nedēļas, tad tas nozīmē, ka A. Lemberga advokāti drīkstēs debatēs runāt vēl 11 tiesas sēdes, ieskaitot šodien ieplānoto.

Tiesas sēde aizsākās ar I. Jansones jautājumu A. Lemberga advokātam Mārim Grudulim, cik ilgi viņš vēl grasās debatēt.

Irīna Jansone: “Pirms mēs turpinām debates, tiesas kolēģija vēlās izmantot Kriminālprocesa likuma 505.panta 3.daļā pieņemtos grozījumus Kriminālprocesa likumā par debašu laika noteikšanu un, ņemot vērā šos grozījumus, kā arī iepriekšējā tiesas sēdē jautājumu, kad aizstāvis teica - līdz Jaunajam gadam būtu nepieciešams laiks uzstāties debatēs, tad mēs uzklausītu viedokļus no procesa dalībniekiem par šo termiņu. Aizstāvi, Māri Gruduli, jums ir kas sakāms - kādā termiņā jūs tātad vēl vēlētos uzstāties debatēs?”

M. Grudulis, līdzīgi kā uz iepriekšējiem tiesas aicinājumiem atklāt debašu beigu datumu skaidroja, ka līdz gada beigām noteikti - iespējams ātrāk.

Tomēr tiesa nelikās mierā un pēc kārtējā īsā pārtraukuma no jauna sāka tincināt M. Gruduli.

Advokāts atgādināja, ka jaunpieņemtie likuma grozījumi ar tajos iekļauto normu par tiesas tiesībām ierobežot debašu runas ilgumu nevar tikt piemēroti tajos tiesas procesos, kur viena puse ir debates nolasījusi bez ierobežojumiem pirms likuma grozījumiem, bet otra puse nav paguvusi to izdarīt līdz grozījumu spēkā stāšanās dienai. Tad tiesa ķērās pie pārējo procesa dalībnieku viedokļu noskaidrošanas par debašu beigu datumu.

Viedokli par šo jautājumu, atšķirībā no citām reizēm, šoreiz ļāva paust pat A. Lembergam.

Aivars Lembergs: “Vispirms gribu vērst tiesas sastāva uzmanību, ka šie Kriminālprocesa likuma grozījumi, ko jūs citējāt, tika pieņemti speciāli ar mērķi ierobežot manu aizstāvju runu, debašu runu - konkrēti jūsu vadītajā tiesas procesā. Šobrīd arī jūs šo mērķi realizējat. Tas būtu pirmkārt.

Otrkārt, man jūs nedevāt laiku sagatavoties, lai es, saņemot pienācīgu juridisko konsultāciju, varētu jums atbildēt par manu aizstāvju debašu ilgumu, jo man vajadzīgas klātienē juridiskas konsultācijas ar maniem juridiskās palīdzības sniedzējiem. Ar Māri Gruduli šī juridiskā palīdzība neaprobežojas. Kriminālprocesa likums, Latvijas Satversme, likums “Par tiesu varu”, Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību konvencija man neierobežo, no kāda skaita juristiem man ir tiesības saņemt juridisku konsultāciju kriminālprocesā. Tas, kā jūs traktējat, ka tas ir tikai Grudulis Māris un pie tam Ivankins (Genadijs Ivankins - valsts apmaksātais A.Lembergam tiesas piestiprinātais advokāts, no kura pakalpojumiem A. Lembergs ir attiecies) - tas galīgi neatbilst nevienam starptautiskajam un nacionālam likumam.

Nākošais. Par vienlīdzību. Jūs spriežat lietu pēc tās satura, kādu to ir definējusi apsūdzība un uzliekat mums par pienākumu, lai mēs lietai pieejam tā, kā to ir formulējusi apsūdzība - it kā cits lietas saturs, cēloņseku sakarība nav pieļaujama un nav iespējama. Tas atkal neatbilst cilvēktiesībām. Mums ir tiesības runāt, kā bija faktiski, bet mēs esam spiesti runāt par lietu, kā to definē prokurori. Līdz ar ko, šajā gadījumā, mūsu lietā nekad nevar būt vienāds laiks apsūdzībai un aizstāvībai. Pie tam prokurori varēja iesniegt pierādījumus, /pratināt/ lieciniekus neierobežotā apjomā un neierobežoti laikā, sākot no 1999.gada. Mums tādu iespēju nebija. Tālāk. Vēl nav runāts par cilvēktiesību ievērošanu, tajā skaitā tiesu debatēs. Tā ir atsevišķa tēma. Vēl nav runāts par mantiskajiem jautājumiem, tajā skaitā par mantas arestu. Vēl nav runāts atsevišķi par apsūdzību. Nav runāts vēl par vairākiem būtiskiem aspektiem, par kuriem es, mēs uzskatām, ka tiesu debatēs ir jāsaka.

Šobrīd es jums nevaru nosaukt termiņu. Pie tam tas, ka man tagad ir jāpamato tiesu debašu tālākais ilgums, pēc būtības ierobežo manas tiesības uz aizstāvību, jo atklāt, cik ilgi mēs vēl runāsim, tas ir faktiski debašu tiesību ierobežojums. Tikai noklausoties mūsu tiesu debates līdz galam, jūs varat spriest par lietu, ne tikai ar prokuroru acīm, bet arī ar manām un manu aizstāvju acīm. Man pie runas, ko sagatavojuši tiesu debatēs mani aizstāvji, ne tikai Māris Grudulis, bet arī Olga Hincenberga, ir jāizlasa, man ir jāizdara piezīmes, ja tādas ir, un jāpielabo.

Visbeidzot, godātā tiesa, jūs Mārim Grudulim līdz šim neesat devuši tiesu debašu sagatavošanai ne vienu dienu, ne vienu dienu! Ivankina kungam jūs devāt septembri, oktobri, novembri, decembri un pusi janvāra. Protams, tas, ka jūs nedodat ne vienu dienu un vēl tagad prasat pateikt nesagatavotiem, cik vēl ilgi jāpauž debašu runa, tā ir klaja mana tiesību ierobežošana uz aizstāvību. Klaja! Tāds ir mans komentārs! Līdz ar to es šodien jums pateikt, pie tam - ko nozīmē pateikt laiku (debašu runas beigu laiku)? Tas ir pa stundām, tas ir pa dienām, tas ir pa nedēļām, tas ir pa mēnešiem vai kā savādāk? Likums to nenosaka! Lūdzu, tagad jūs nodefinējat, jo savādāk es pateikšu - nezinu, trīsdesmit tiesu dienas un pēkšņi vajadzēs 30,1 tiesu dienu jeb vienu stundu un tad es būšu apkrāpis tiesu. Tāpēc es nesaprotu vispār - ko jūs no manis šobrīd diemžēl līdz galam gribat? Bet šobrīd atbildīgi jums atbildēt, cik vēl būs vajadzīgs laiks, - nezinu. Faktiski atbildēt var precīzi tikai tad, ja viss, kas ir uzrakstīts, tiek nolasīts, jo lasīšanas temps cilvēkiem atšķiras, arī cilvēkam pa dienām atšķiras. Tāpēc es lūdzu dot man laiku un līdz ar to arī maniem juridisko pakalpojumu sniedzējiem. Es jums varēšu atbildēt pēc tam, kad būšu ticies klātienē ar saviem aizstāvjiem.”

Pēc viedokļu uzklausīšanas tiesa devās apspriesties, pēc kā I.Jansone paziņoja tiesas lēmumu.

I. Jansone: “Tiesas kolēģija apspriedās attiecībā par tiesas izvirzīto priekšlikumu par 505.panta 3.daļā noteikto debašu termiņa ierobežošanas iespējamību. Tiesas kolēģija uzskata, ka šī 505.panta 3.daļas piemērošana šī kriminālprocesa ietvaros nav uzskatāma par pārkāpumu, uzskata, ka ir iespējams ierobežot aizstāvības debašu termiņus sekojošu apsvērumu dēļ. Pirmkārt, valsts apsūdzības uzturētāji savu debašu runu ir teikuši termiņā, kas ir daudz mazāks par to termiņu, kurā šobrīd debatēs uzstājās apsūdzētā Aivara Lemberga aizstāvji. Tas ir pirmkārt. Otrkārt, tiesas kolēģija regulāri un vairākkārt ir norādījusi visiem Aivara Lemberga aizstāvjiem par to, ka viņi atkārtojas savā runā debatēs, ka viņi runā par apstākļiem, kam nav sakara ar lietu, un visiem aizstāvjiem tiesas kolēģija savulaik jau bija noteikusi procesuālās sankcijas tieši par šo procesa vilcināšanu debašu laikā. Tiesas kolēģija arī uzskata, ka debašu ilguma ierobežošana aizstāvjiem nekādā mērā nav pretrunā ar Cilvēktiesību un pamatbrīvību konvencijas 6.panta noteikto par tiesībām un aizstāvību ierobežošanu, jo šis termiņš tiek ierobežots tādēļ, ka aizstāvji ļaunprātīgi izmanto šīs tiesības teikt aizstāvības runu, nemitīgi atkārtojoties un runājot par apstākļiem, kam nav saistība ar lietu. Tādēļ tiesas kolēģija pieņem lēmumu par debašu termiņa noteikšana sekojošā, tātad, termiņā. Aivara Lemberga aizstāvjiem tiek dots laiks: Mārim Grudulim uzstāties debatēs tiek dots laiks trīs nedēļas no rītdienas, neskaitot tās divas nedēļas, kad mums nav tiesas sēde, es runāju par tām nedēļām, kad mums tiesa sēde ir, tātad līdz 16.novembrim, 16.novembri ieskaitot; un 17.novembrī vienu tiesas sēdi tiesas kolēģija dod laiku uzstāties aizstāvim Genādijam Ivankinam, uzskatot, ka šis termiņš ir pietiekams, lai izteiktos debatēs. Ir skaidrs lēmums, ja?”