Prokurors Aivis Zalužinskis maldinājis par iespējām tiesā nopratināt Rudolfu Meroni

Valsts apsūdzības uzturētājs tā dēvētajā Lemberga prāvā Aivis Zalužinkis atbildē Neatkarīgajai maldinājis, apgalvojot, ka šā procesa dalībniekiem bijušas “plašas iespējas” pratināt nu jau bijušo arestētās mantas glabātāju Rudolfu Meroni.
PROKURORS AIVIS ZALUŽINSKIS (attēlā) maldina sabiedrību, Neatkarīgajai apgalvojot, ka tiesas zālē bija “plašas iespējas” uzdot Rudolfam Meroni jautājumus par arestēto mantu un tās likteni ©F64

Tiesa jautājumus R. Meroni uzdot ļāva, bet atbildes gan uz tiem sniegt neļāva.

Proti, tiesa atbrīvoja R. Meroni no kriminālprocesuālā pienākuma atbildēt uz aizstāvības uzdotajiem jautājumiem, it īpaši jau par arestēto un R. Meroni glabāšanā nodoto mantu. Līdz ar to tiesa faktiski palīdzēja prokuroriem kopā ar R. Meroni slēpt informāciju par šīs arestētās mantas stāvokli.

Bez tam par „pušu” “plašajām iespējām” uzdot R. Meroni jautājumus par arestēto mantu, liecina šādi nepielūdzami skaitļi - prokurori tiesas procesa laikā R. Meroni varēja pratināt 27 tiesas dienas, turpretī aizstāvībai tas tika ļauts tikai 6 tiesas dienas.

Turklāt pušu vienlīdzības un sacīkstes principa ignorēšana šajā jautājumā izpaužas ne tikai skaitliskajā proporcijā 27 pret 6 par labu apsūdzībai - jāatceras, ka pirmstiesas procesa laikā prokurori liecinieku R. Meroni varēja pratināt, cik vien ilgi gribēja, kur vien gribēja (prokuratūras telpās tas nenotika - par to nākamajās publikācijās), un par ko vien gribēja. Aizstāvībai pirmstiesas procesā tādu iespēju nebija - aizstāvība R. Meroni kā liecinieku ieraudzīja tikai tiesas zālē.

Prokurors: “Bija plašas iespējas!”

Kā jau iepriekš informēja Neatkarīgā, pagājušā gada nogalē starp Latvijas valsts institūcijām (Nodrošinājuma valsts aģentūru, Rīgas apgabaltiesu, Ģenerālprokuratūru, Iekšlietu ministriju, citām ministrijām) sākās sarakste par iespējām pārņemt arestēto mantu no R.Meroni.

Jāatgādina arī, ka pats R. Meroni Nodrošinājuma valsts aģentūrai paziņoja - 2007. gada 19. decembrī nekādu mantu glabāšanā viņš neesot saņēmis, līdz ar ko uzskatāms, ka parakstītais protokols (tālāk tiks vairākkārt pieminēts) par arestētās mantas nodošanu no divu Latvijas prokuroru (Anda Mežsarga un Māra Urbāna) puses un pieņemšanu glabāšanā no R. Meroni puses, ir bijusi fikcija.

Pērnā gada nogalē Neatkarīgā ģenerālprokuroram Jurim Stukānam, citā starpā, vaicāja, vai Ģenerālprokuratūrā ir noskaidrots, kāpēc mantas vērtība netika pārbaudīta brīdī, kad tā tika nodota glabāšanā R. Meroni un, vai ir noskaidrots, kāpēc prokurori 12 tiesvedības gados nelūdza procesa virzītāju veikt mantas stāvokļa (vērtības) pārbaudi, respektīvi - pārbaudīt, vai arestētā manta nav izšķērdēta?

No Ģenerālprokuratūras tika saņemta atbilde, kuru, kā apliecināja Prokuratūras preses sekretāre Aiga Eiduka, sagatavoja prokurors A.Zalužinskis. Tajā, cita starpā, teikts sekojošais:

“ ... iztiesāšanas laikā pusēm bija plašas iespējas pratināšanas laikā uzdot jautājumus arestētās mantas glabātājam R.Meroni.”

Patiesībā iespēju nebija

Pārskatot tiesas sēžu protokolus, atklājās, ka prokurora A. Zalužinska pieminētās “plašās iespējas uzdot jautājumus” R. Meroni atdūrušās pret tiesneša Boriss Geimana paziņojumiem par šo jautājumu “noņemšanu”.

Kā tālāk būs redzams, netika ļauts uzdot visbūtiskākos jautājumus par šīs arestētās mantas stāvokli - nedz par arestētās mantas vērtību, nedz par to, vai R. Meroni kontrolēto uzņēmējsabiedrību akcionāri ir saņēmuši kādas dividendes no peļņas; nedz par to, vai 80 miljonu peļņa, kas radās AS “Latvijas naftas tranzīts” pēc skandalozā darījuma ar “Ventspils naftas” akcijām, ir izmaksāta akcionāriem u.tml.

Tiesnesis neļāva uzdot jautājumus arī par kompāniju “Barnes Industries Ltd.”, no kuras sākas īpašumtiesību ķēdīte, kas R. Meroni ļāva kontrolēt gan AS “Ventbunkers”, gan AS “Latvijas naftas tranzīts” un citas Latvijā reģistrētās uzņēmējsabiedrības (t.i., simtiem miljonu vērtus aktīvus).

Savulaik pats R. Meroni tiesai rakstiski liecināja, ka, ignorējot aizliegumu mainīt arestēto mantu, kompānijas “Barnes Industries Ltd.” akcijām 2009. gada beigās tika mainīts gan juridiskais statuss, gan īpašnieks.

Tomēr tiesa neļāva advokātam par šo ļoti svarīgo aspektu uzdot nekādus jautājumus.

Prokurors Juris Juriss pat atļāvās tiesai atgādināt - šādi jautājumi bija jānoņem!

Tiesnesis: “Jautājumi tiek noņemti!”

Iepriekš minēto spilgti ilustrē fragmenti no 2016. gada 19. aprīļa tiesas sēdes, kurā Aivara Lemberga advokātam Raimondam Krastiņam ļāva uzdot kādus jautājumus R. Meroni, bet pēdējam atbildes uz šiem jautājumiem nebija jāsniedz.

Krastiņš: Jā, paldies! Nākamais jautājums. Jūs /domāts R.Meroni/ esat parakstījis 2007.gada 19.decembra protokolu par aresta uzlikšanu mantai, un, pretēji Kriminālprocesa likumam, tur virknei mantu nav norādīta vērtība. Mans jautājums tāds - sakiet, vai jums ir zināma vērtība tām lietām, kas jums ir nodotas glabāšanā?

Geimans: Tā! Jautājums noņemts! Lūdzu, nākamais!

............................

Krastiņš: Jā, paldies! Nākamais jautājums. Sakiet, lūdzu, vai laikā pēc 2007.gada 19.decembra kāda no kompānijām, kuru akcijas vai patiesā labuma guvēju tiesības ir nodotas jums glabāšanā, ir saņēmušas kādas dividendes no saviem ieguldījumiem citās kompānijās vai komercsabiedrībās?

Geimans:, jautājums noņemts! Lūdzu, nākamais!

..............................

Krastiņš: Jā, paldies! Nākamais jautājums. Jūs savās liecībās esat norādījis, ka vairākām kompānijām ir bijusi paliela peļņa. Sakiet, vai laikā no 19.decembra 2007.gada līdz šim brīdim kādas no šīm kompānijām, un, konkrēti - akciju sabiedrība “Ventbunkers”- , kurā jūs esat norādījis, ka 2014.gadā peļņa bija 19,5 miljoni, 2013.gadā - 13,51 miljons, savukārt, “sauskravās” kopā 3,6 miljoni par 2014.gadu. Sakiet, vai kāda no šīm peļņām vai daļa ir izmaksāta akcionāriem?

Geimans: Jautājums noņemts!

R.Meroni advokāte Elīna Čakste-Rāzna: Godātā tiesa, tas pats jautājums ..........................

Krastiņš: Paldies! Nākamais jautājums - sakiet, lūdzu, kungs, vai jūs varat pateikt, cik tad daudz peļņa ir aprēķināta dividendēs kompānijās, kuras jūs tagad liecināt, ka Aivars Lembergs ir īpašnieks? Mani interesē, es pabeigšu, ļaujiet pabeigt! Mani interesē laika periods pēc 2007.gada 19.decembra.

Geimans: Jautājums noņemts! Lūdzu, nākamais!

Krastiņš: Paldies! Nākamais jautājums - sakiet, lūdzu, vai akciju sabiedrībai “Ventbunkers” ir bijusi peļņa, kura izmaksāta akcionāriem laikā pēc 2007.gada 19.decembra?

Geimans: Jautājums noņemts!

Meroni: “Neatceros, kurš tur bija īpašnieks!”

Arī turpmākā tiesas sēdes gaitā tiesnesis neļāva apgrūtināt R. Meroni ar kādām mutiskām atskaitēm procesa dalībniekiem par mantas stāvokli.

Krastiņš: Paldies! Nākamais jautājums. Jūs esat savā rakstveida liecībā, atbildot konkrēti uz Ģenerālprokuratūras pieprasījumu, adresējot savu paskaidrojumu Jurisa kungam, norādījis, ka ir bijis kāda akciju kustība saistībā ar “Latvijas Naftas Tranzītu”, “Ventbunkers”. Jautājums tāds - jūs norādāt, ka “Latvijas Naftas Tranzīts” ir pārdevis sev piederošās “Ventspils naftas” akcijas par gandrīz 80 miljoniem eiro. Sakiet, lūdzu, vai tā nauda ir izmaksāta arī akcionāriem?

Geimans: Jautājums noņemts!

Rīgas apgabaltiesas pieaicināts tulks: Dismissed.

Krastiņš: Paldies! Sakiet, kungs, jūs esat iesniedzis pārskatu kā arestētās mantas glabātājs par laika periodu no 2013.gada līdz 2015.gadam. Vai jūs lūdzu nevarētu pateikt, kāpēc jūs izvēlējāties tikai šos te divus gadus, ja mantu jūs glabājāt no 2007.gada, bet pārskatu jūs gribējāt iesniegt tikai par 13-to līdz 15.gadam?

Tulks: You have submitted ...

Geimans: Tā, vēlreiz, piedodiet, atkārtojiet savu jautājumu, es ...

Krastiņš: Tātad, jūs, kungs, esat iesniedzis savu kā arestētas mantas glabātāja pārskatu decembrī, par ko mēs te runājam, 15.gadā par laika periodu no 2013.gada līdz 2015.gadam. Mantas glabātājs jūs esat no 2007.gada. Man tāds jautājums - kāpēc jūs izvēlējāties iesniegt savu pārskatu tikai par šiem diviem gadiem, nevis par visu periodu, sākot no 2007.gada? Paldies!

Geimans: Tā, jautājums noņemts! Nākamais!

...............................

Krastiņš: Jā, paldies! Nākamais jautājums. Pārejam pie nākamiem jautājumiem. Nākamais jautājums būs sekojošs. Tātad, jūs savā rakstveida liecībā, kungs, lieciniet diezgan daudz - detalizēti aprakstiet par arestēto akciju maiņu. Un tad man jautājums ir tāds, pirmais, attiecībā par kompāniju “Barnes Industries Ltd”. Sakiet, lūdzu, kura persona bija kompānijas “Barnes Industries Ltd.” juridiskais akcionārs līdz 2007.gada 19.decembrim?

Tulks: In your written evidence you talk a lot in a, reveal about the change of the attached shares. And the question is concerning “Barnes International Ltd”. Who was the legal shareholder of this company to 2007 19th of December?Meroni: I don’t remember.

Tulks: Neatceros!

R.Krastiņš: Paldies!

..........................................

Prokurors atgādina tiesnesim: “Jautājums bija jānoņem!”

Vienu brīdi pratināšanas laikā nenocieties, prokurors J. Juriss ar emocionālu starpsaucienu atklāja gan to, kurš ir patiesais saimnieks procesā, gan acīmredzot arī to, ka ir bijušas norunas neskart noteiktu jautājumu loku.

Krastiņš: Nākamais jautājums. Sakiet, kungs, vai jūs varat pateikt, kas ir kompānijas “Barnes Industries Limited”, /kā jūs pats tos saucat,/ “reģistrētie aģenti” bijuši laika periodā no 1998.gada līdz šodienai?

Tulks: Can you say who were registered ...

Geimans: Jautājums noņemts! Lūdzu, nākamais!

Krastiņš: Nākamais jautājums - sakiet, kungs, vai jūs varat pateikt, vai laikā no 2006.gada janvāra līdz šim brīdim ir mainījušies kompānijas “Barnes Industries Limited” “reģistrētie aģenti”?

Tulks: Have registered agents for “Barnes Industries Limited” changed since 2006?

Geimans: Tā, jautājums noņemts! Lūdzu, nākamais!

Krastiņš: Jā! Nākamais jautājums - sakiet, kungs, vai jūs varat pateikt, kas tad vai kura persona, vai no kādiem līdzekļiem tiek maksāta atlīdzība kompānijas “Barnes Industries Limited” “reģistrētajiem aģentiem”? Runa ir par laika periodu no 2006.gada janvāra līdz šim brīdim.

Geimans: Jautājums noņemts!

Krastiņš: Paldies! Nākamais jautājums - sakiet, kungs, vai laikā no 1998.gada līdz šim brīdim ir bijušas mainītas kompānijas “Barnes Industries Limited” akciju apliecības?

Tulks: Have share certificates ...

Geimans: Tā, jautājums noņemts!

Krastiņš: Paldies! Nākamais jautājums - sakiet, kungs, vai jūs esat informējis tiesu vai prokuratūru par to, ka tiks mainītas kompānijas “Barnes Industries Limited” akcijas?

Geimans: Jautājums noņemts!

Tulks: Dismissed!

Krastiņš: Paldies! Nākamais jautājums - sakiet, kungs, vai arī Adrians Kunclers ir bijis kā saistīts ar kompānijas “Barnes Industries Limited” akciju maiņu 2009.gada decembrī, kā jūs norādāt savā liecībā?

Tulks: Is Adrian Kuncler also be, is Adrian Kuncler also related with the change of shares of “Barnes Industries Ltd” in 2009 December as you indicate in your evidence?

Prokurors Juris Juriss: Godātā tiesa, lūdzu, noņemt šo jautājumu, jo izskatāmais periods, par kuru uzdots jautājums, viņš neattiecas uz apsūdzību un varbūt vienkārši aizstāvis ir aizmirsis, ka pēdējais sestajā gadā saistībā ir.

Geimans:, jautājums noņemts!

Prokurors Juris Juriss tiesai: Jānoņem! Man būtu jāatgādina vienkārši!

Krastiņš: Jā, paldies! Sakiet, kungs, vai jūs varat pateikt, kādi formāli dokumenti tika sastādīti sakarā ar kompānijas “Barnes Industries Limited” akciju maiņu 2009.gada decembrī?

Geimans: Jautājums noņemts!

Krastiņš: Nākamais jautājums - sakiet, kungs, vai jūs varat pateikt, kuras bija tās personas, kuras izlēma 2009.gada decembrī mainīt kompānijas “Barnes Industries Limited” akcijas?

Geimans: Jautājums noņemts! Tā, advokāt, vienu mirkli!

Krastiņš: Jā!

Geimans: Pirmkārt, man ir jautājums advokātam Rozenbergam. Vai jums arī ir jautājumi lieciniekam?

Advokāts Jānis Rozenbergs: Mēs savus pabeidzām.

Geimans: Pabeidzāt, ja? Tātad, Rodes kungs pabeidza. Tā, advokāt Krastiņš, es gribu pievērst jūsu uzmanību, ka pēdējo pusstundu jūs uzdodat jautājumus, kas neattiecas uz lietu, pēc mūsu viedokļa. Un mēs uzskatām, ka jūs vilcināt vienkārši procesu. Ja jums vairs nav jautājumu, kas attiecas uz lietu, mēs atbrīvosim vienkārši liecinieku. Priekš kam viņam šeit sēdēt?

Krastiņš: Ko man darīt? Es uzskatu, ka tie jautājumi attiecas uz lietu. Jūs uzskatāt, ka tiem nav nekāda sakara. Tās ir jūsu tiesības.

Geimans: Labi! Tā, paldies, paldies!

Krastiņš: Man arī ir tiesības, domāt.

Geimans: Neliels pārtraukums. Tā, neliels pārtraukums tagad būs, ja.