Tiesnesis izteicis pateicību Rudolfam Meroni par "sadarbību"

2016. gada 19. aprīlī tolaik vēl arestētās mantas glabātājs Rudolfs Meroni pēdējo reizi liecināja tā dēvētajā Lemberga prāvā. Tiesnesis Boriss Geimans no šveicieša atvadījies ar vārdiem “Meroni kungs, paldies par sadarbību!”
TIESNEŠA BORISA GEIMANA (attēlā) pateicības vārdi Rudolfam Meroni, atbrīvojot viņu no kriminālprocesuālā pienākuma turpināt liecību sniegšanu, vēlreiz pierāda, ka Latvijas valsts amatpersonas ir sadarbojušās ar Rudolfu Meroni tieši arestētās mantas apsaimniekošanā, atbalstot viņa darbības ©F64

Kas tā par “sadarbību” starp tiesu un arestētās mantas glabātāju ir bijusi, tiesas zālē neizskanēja. Liecību sniegšana tiesā nevar būt “sadarbība” - tas ir liecinieka kriminālprocesuālais pienākums. Bet tagad mēs redzam, ka R.Meroni arestēto mantu Latvijas valstij atdot negrib, skaidrojot, ka viņam jau nekas 2007. gada decembrī nemaz nav nodots.

Tikmēr pats R.Meroni, sniedzot liecības 2009. gadā Anglijas Augstākajā tiesā civilprocesā pret Aivaru Lembergu, atzinis, ka arestētās mantas jautājumos regulāri sadarbojies ar Latvijas Ģenerālprokuratūras prokuroriem: “Es regulāri sazinos ar Ģenerālprokuratūru un viņi ir informēti par manām glabātāja darbībām.”

Prokurors apgalvo nepatiesību

Neatkarīgā turpina pētīt, cik patiess ir bijis prokurora Aivja Zalužinska apgalvojums, ka “ ... iztiesāšanas laikā pusēm bija plašas iespējas pratināšanas laikā uzdot jautājumus arestētās mantas glabātājam R.Meroni”.

Jāatgādina, ka par „pušu” “plašajām iespējām” Neatkarīgā iepriekš konstatēja ne tikai to, ka prokurori tiesas procesa laikā R. Meroni varēja pratināt 27 tiesas dienas, turpretī aizstāvībai tas tika ļauts tikai 6 tiesas dienas, bet arī to, ka tieši jautājumus par arestēto mantu tiesnesis B. Geimans konsekventi “noņēma” t.i., R. Meroni uz tiem nebija jāatbild.

Tagad publicējam fragmentu no 2016. gada 19. aprīļa tiesas sēdes. Tajā redzams, kā kārtējo reizi B. Geimans neļauj R.Meroni atbildēt uz Aivara Lemberga advokāta Raimonda Krastiņa jautājumiem.

Bez ievērības paliek advokāta norāde, ka viņam R.Meroni uzdodami vēl ļoti daudzi jautājumi. Pēc šīs norādes tiesnesis zibenīgi izsaka R.Meroni pateicības vārdus par “sadarbību” un atbrīvo viņu no kriminālprocesuālā pienākuma piedalīties šajā un turpmākajās tiesas sēdēs.

2016.gada 19. aprīļa tiesas sēdes noslēgums

Krastiņš: Sakiet, mēs jau tikko apspriedām, ka Līgai Lembergai nekas nav arestēts un ir atcelts arests. Sakiet, tad attiecībā par šo te kompāniju, par kuru mēs tikko runājām, - „Tanar Vermoegensbetratungen” - vismaz Līgu Lembergu jūs esat informējis, ka viņai akcijas nav arestētas, nekas nav arestēts? Esat vismaz informējis par to, ka ir izlaistas 2009. gadā jaunas akcijas, kuras vairs nav uzrādītāja akcijas, bet kur kā īpašnieks ir reģistrēta kompānija „Eurocom International Limited”?

Geimans: Tā, šo jautājumu es noņemšu!

Krastiņš: Jā, tiesnesi!

Geimans: Tas vispār neattiecas pat uz arestēto mantu. Lūdzu, nākamais jautājums!

Krastiņš: Nākamais jautājums būs par citu tēmu. Sakiet, kungs ...

Lembergs: Es! Man te būtu viens jautājums. Jums priekšā sēž procesa virzītājs - tiesa.

Tulks: Jūs jautājat Meroni kungam?

Lembergs: Tulkojiet, jā!

Tulks: Here you see the case agents in front of you that is the court.

Lembergs: Kā jau te jūs esat liecinājis, 2009.gada beigās jūs esat mainījis veselai virknei kompāniju īpašnieku, tajā ieceļot savu personīgo kompāniju „Eurocom”.

Tulks: And as you have testified, in the, in the end of 2009 you have changed the owner of several companies, appointing as a new owner your own company „Eurocom”.

Lembergs: Līdz ar to Jūs ...

Meroni: But for the benefit of very often yourself.

Tulks: Bet ļoti bieži tieši jūsu labā.

Lembergs: Vienu sekundi.

Meroni: The shareholder of the bearer shares has changed it to register shares with the same legal situation. Everything is identical as before, nothing has changed.

Tulks: Uzrādītāju akciju turētājs ir mainījies uz reģistrēto akciju turētāju. Nekas nav mainījies, juridiski viss ir tieši tāpat, kā iepriekš.

Lembergs: Jā, jūs iecēlāt par šo arestēto aktīvu īpašnieku kompāniju, kura pieder jums personīgi.

Tulks: So you appointed as owner of the attached property a company which belongs personally to you.

Geimans: Tas ir jautājums vai ...

Meroni: For the benefit of you!

Tulks: Tas ir jūsu labā.

Lembergs: Neviens papīrs to neliecina.

Tulks: There is no document confirming that.

Lembergs: Jautājums man ir.

Tulks: The question is.

Lembergs: Pirmais, vai jūs šo darbību veikšanai saņēmāt tiesas sastāva, kas sēž jūsu priekšā - trīs tiesneši -, atļauju?

Tulks: Did you receive permission from the court composition - these are three judges sitting in front of you, to do that?

Meroni: It is not necessary. The shares were before held by „Eurocom”, the shares are now registered in „Eurocom”. Before they were held physically for, for, there were not have physically, they were hold by „Eurocom” for the benefit of whoever the beneficial owners are. And afterward it is exactly the same, they are registered in the name of a company which holds it for the same people as before. There is no change whatsoever.

Tulks: Nav nekādas nepieciešamības, jo absolūti nekas arī nav mainījies. „Eurocom” pirms tam turēja akcijas, pēc tam „Eurocom” reģistrēja kā akcionāru turētāju. Pirms tam „Eurocom” turēja akcijas fiziski patiesā labuma guvēju vārdā, lai arī kuri tie arī bija, un arī tagad tas tā notiek.

Lembergs: Un otrs jautājums ir - vai jūs pēc šo te, tad, kad jūsu kompānija kļuva par šo te arestēto aktīvu faktisko īpašnieku, vai jūs par šīm darbībām informējāt procesa virzītāju, kas ir trīs tiesnešu sastāvā un sēž jūsu priekšā, attiecīgās mantijās?

Tulks: And the second question is, after you changed the shares and „Eurocom” as the owner, appointed „Eurocom” as the owner, did you inform about that fact the case agent these are three judges sitting in front of you?

Meroni: I can repeat what I just said. Nothing has changed. They were attached in the hands of „Eurocom”, they are registered in the hands of „Eurocom”, they are held for the same beneficiaries as before, there nothing changes, there is nothing to be informed.

Tulks: Es varu atkārtot tikai to pašu, ko es jau iepriekš teicu. Nekas nav mainījies. Akcijas tika arestētas kā pie „Eurocom”, akcijas turēja kā pie „Eurocom”, akcijas reģistrēja kā pie „Eurocom”. Tie paši patiesā labuma guvēji ir, jo nekas nemainās, tad arī nekas nav jāinformē.

Geimans: Tā, paldies!

Lembergs: Un pēdējais jautājums man par šo tēmu. Vai jums neliekas, ka jūs nozagāt jums uzticētos aktīvus?

Valsts apsūdzētāju grupas vadītājs prokurors Juris Juriss: Es gaidīju kaut ko tādu!

Geimans: Jautājums noņemts!

Krastiņš: Bet paprasīt jau var!

Lembergs: Paprasīt var!

Geimans: Tā, jautājums noņemts viss! Tā, un šodien tad mēs darbu pabeigsim, ja? Nākamā tiesas sēde ceturtdien, 21.datumā. Lieciniece Vita Liberte apsolījās būt, teiksim.

Krastiņš: Godātā tiesa, ļoti īsi tikai vēlos pateikt, kad advokāts Krastiņš ne tuvu nav pabeidzis liecinieka pratināšanu. Vēl ir ļoti daudz jautājumu. Es tikai vēlējos jums to pateikt. Paldies, tiesnesi! Paldies!

Geimans: Pulka jautājumi, mēs ...

Krastiņš: Jā, tieši tā! Tieši tā!

Geimans: Meroni kungs, paldies par sadarbību! Viss! Visu labu!