Kokalim izgāzusies krāpšana ar parakstu viltošanu

Pateicoties Ēdoles uzņēmēju enerģiskai rīcībai un viņu paļāvībai uz tiesu varu, izdevies apturēt bijušā Ventspils prokurora Valentīna Kokaļa apjomīgu krāpšanas mēģinājumu, liecina Kurzemes rajona tiesā iesniegtā apsūdzība.
VALENTĪNU KOKALI, bijušo Ventspils prokuroru, viņa kaimiņi Ēdolē ar labu vārdu nepiemin ©Andrejs Terentjevs/F64

Prokurores Elīnas Mengotes lēmumā par krimināllietas nodošanu tiesai jeb apsūdzības rakstā teikts, ka V. Kokalis 2016. gada nogalē “mantkārīgu tieksmju dēļ izgatavoja pēc būtības nepatiesas ziņas saturošu dokumentu - starp zemnieku saimniecību “Ezernieki” … direktora Pētera Pavļukova vārdā un Valentīnu Kokali kā kreditoriem, no vienas puses, un lauksaimniecības kooperatīvās sabiedrības “Ēdoles druvas”... valdes priekšsēdētāja Edija Ozoliņa vārdā kā parādnieku, no otras puses, 2006. gada 19. augustā noslēgtu izlīguma līgumu, parakstot to savā vārdā, kā arī parakstot Pētera Pavļukova un Edija Ozoliņa vārdā, atdarinot viņu parakstus”.

Zemnieku saimniecība “Ezernieki” šobrīd ir pārtapusi par SIA “Ezernieki agro”. Atbilstīgi “Firmas.lv” datiem, līdz apsūdzībā minētajam 2016. gadam uzņēmējsabiedrība pilnībā piederēja V. Kokalim, bet tad par īpašnieku kļuva viņa dēls Jānis Kokalis. Savukārt Valentīns Kokalis šobrīd ir šīs uzņēmējsabiedrības vienīgais valdes loceklis. Uzņēmējsabiedrībai pieder daļas arī SIA “Kuldīgas metropole”, kurai savukārt pieder kafejnīca “Rumba”, restorāns un bārs Kuldīgā.

Iesaista šķīrējtiesu

Apsūdzībā norādīts, ka V. Kokaļa viltotajā izlīgumā iekļauti nosacījumi: “Ēdoles druvas” ir parādā zemnieku saimniecībai “Ezernieki” un tās īpašniekam V. Kokalim 27 000 latu jeb 38 417 eiro. Bez tam, izlīgumā noteikts, ka “Ēdoles druvām” parāds jāatmaksā līdz 2006. gada 31. decembrim. Tāpat SIA “Ēdoles druvas” saskaņā ar viltoto izlīgumu bijis jāsamaksā “Ezerniekiem” un V. Kokalim 10% mēnesī par parāda summas izmantošanu, kā arī līgumsods 1% apmērā no pamatsummas par katru nokavēto dienu. Viltotajā izlīgumā ietverta arī klauzula - jebkuru civilstrīdu saistībā ar izlīgumu risināt “Kurzemes Reģionālajā šķīrējtiesā”.

Atbilstīgi “Firmas.lv” datiem, šajā “Kurzemes reģionālajā šķīrējtiesā” darbojas 10 tiesneši, starp tiem tādas pazīstamas personas, kā Gints Laiviņš-Laivenieks, advokāti Egīls Radziņš, Guntars Antoms, Ivars Grunte un citi. Atbilstīgi likumam, šķīrējtiesas juridiskais statuss ir biedrība.

Tiesai iesniegtajā apsūdzībā teikts, ka V. Kokalis, “turpinot savu prettiesisko darbību”, viltoto dokumentu iesniedzis šai “Kurzemes reģionālajai šķīrējtiesai”: “Tādā veidā Valentīns Kokalis mantkārīgā nolūkā izgatavoja viltotu dokumentu, kas dod tiesības pretendēt uz parāda un procentu saņemšanu un ir obligāti nepieciešams to saņemšanai, un izmantoja, iesniedzot “Kurzemes reģionālajā šķīrējtiesā””.

Uzvērpj iespaidīgus maksājumus

Minētās šķīrējtiesas tiesnesis, kā teikts apsūdzībā, “būdams maldināts, 2017. gada 3. februārī pieņēma spriedumu, ar kuru pilnībā apmierināja Valentīna Kokaļa un zemnieku saimniecības “Ezernieki” prasību un no SIA “Ēdoles druvas” par labu Valentīnam Kokalim un zemnieku saimniecībai “Ezernieki” vienādās daļās nolēma piedzīt pamatparādu 38 417,54 eiro, lietojuma procentus 38 417,54 eiro, līgumsodu 3841,74 eiro, pavisam kopā 80 676,82 eiro, kā arī no SIA “Ēdoles druvas” par labu zemnieku saimniecībai “Ezernieki” nolēma piedzīt tiesvedības maksu 958,54 eiro apmērā, šķīrējtiesneša honorāru 640,00 eiro apmērā, samaksu par juridiskajiem pakalpojumiem 4880,95 eiro apmērā, kopā 6479,79 eiro apmērā”.

Tomēr V. Kokaļa prasība netika apmierināta. SIA “Ēdoles druvas” spriedumu labprātīgi neizpildīja un šķīrējtiesas noteiktajā termiņā prasīto naudu nesamaksāja. Uzņēmēji vērsās Valsts policijā ar iesniegumu. Tika uzsākts kriminālprocess par iespējamo izlīguma dokumenta viltošanu un izmantošanu, bet Kurzemes rajonā tiesā panākts spriedums, ar kuru šķīrējtiesas lēmums tika atzīts par spēkā neesošu. “Ņemot vērā minēto, Valentīnam Kokalim no viņa gribas neatkarīgu iemeslu dēļ krāpšanu neizdevās īstenot līdz galam,” teikts apsūdzībā.

Apsūdzībā arī teikts, ka V. Kokalis savu vainu neatzīst. Viņš arī izmeklētājiem apgalvojis, ka, viņaprāt, paraksti uz minētā izlīguma dokumenta ir īsti. Tomēr no visai apjomīgā pierādījumu saraksta ir redzams, ka parakstiem ir taisīta ekspertīze un diezin vai tā apstiprinājusi V. Kokaļa versiju - tad apsūdzības nebūtu.

Sena “draudzība”

Kriminālprocesā par cietušo atzītās SIA “Ēdoles druvas” valdes loceklis uzņēmējs Dzintars Ozoliņš sarunā ar Neatkarīgo atklāja, ka viņam un viņa dēliem ar V. Kokali jau piecpadsmit gadus notiek dažādi strīdi un tiesvedības. Dz. Ozoliņa uzņēmuma zemes robežojas ar Kokaļu uzņēmumam piederošajām zemēm. V. Kokalis nemitīgi SIA “Ēdoles druvas” uzrīdot dažādas varas institūcijas ar pārbaudēm un kūdot tās kaimiņu sodīt: “Mums ar Kokali ir sena “draudzība”, jo 1993. gadā, pateicoties manām aktivitātēm, viņš tika nomests no prokurora amata Ventspilī. Oficiāli viņu atstādināja virsprokurors Oļģerts Šabansks. Kokalis iesita astoņgadīgam bērnam, kurš Ventspils prokuratūras pagalmā uz grants čupas braukāja ar trīsriteni. Pa logu ieraudzījis puiku, Kokalis izskrēja no sava kabineta un viņam iesita, atņēma trīsriteni un ieslēdza to prokuratūras šķūnītī. Neadekvāts cilvēks.” Notiekošo prokuratūras pagalmā pa pretējās mājas logu redzējis Dz. Ozoliņa dēls. V. Kokalis mazajam puikam iesitis tik stipri, ka pēc tam uz sejas izveidojies milzīgs zilums.

Cita starpā, par šo gadījumu savulaik diezgan daudz sabiedrībā tika runāts.

Atriebjas ar amatpersonu rokām

Dz. Ozoliņš skaidroja, ka V. Kokalis tiešā veidā saviem kaimiņiem nedraudot, bet cenšoties savu atriebību realizēt ar atbildīgo valsts amatpersonu rokām. Atriebības cēloņi saistīti ne tik daudz ar kādreizējo nomešanu no prokurora amata, kā ar vēlmi izputināt SIA “Ēdoles druvas” un iegūt tās īpašumā esošos vairāk nekā 500 hektārus zemes. Pēc Dz. Ozoliņa teiktā, V. Kokalim joprojām esot savas uzticamas atbildīgās amatpersonas Lauku atbalsta dienestā, prokurori Prokuratūrā un izmeklētāji Valsts policijā. Saldus iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas priekšnieka vietnieks Jānis Ceļapīters esot viens no tādiem.

Ar sev uzticamo amatpersonu rokām V. Kokalis panākot viņam labvēlīgus tiesībsargājošo iestāžu lēmumus. “Pats Kokalis vairs nav nekāds miljonārs. Viņš jau sen kā visu mantu ir norakstījis tuviniekiem. Viņam ir tikai pensija kādi divi tūkstoši eiro, uz kuras tāpat tiesu izpildītāji sēž virsū. Kokali pašlaik aizstāv viņa bijušais kolēģis Edvīns Piliksers. Abi divi vienā maisā bāžami. Man cilvēki ir teikuši - ja Pilikseram iedotu varu, viņš visu Latviju iebāztu cietumā. Labs pārītis. Tāds tādu ir atraduši. Kokalis izmanto valsts amatpersonas, lai gūtu sev labumu. Tas visu laiku notiek. Mums robežojas lauki. Kokalis uztaisīja viltotu medību līgumu, noviltoja mana dēla parakstu. Dabūjām zināt, kuriem mežziņiem viņš ir maksājis. Kokalis tādā garā strādā. Kad viņu noņēma no amata par puikas sišanu, viņš aizgāja strādāt uz “Ventspils naftu” un kļuva par miljonāru. Būtu Kokalis bijis kārtīgs vīrs, būtu vismaz man konjaciņu uzlicis par to, ka viņu noņēma no amata. Jaunajā amatā varēja zagt. Kas viņš līdz tam bija - nekas, staigāja ar nošķiebtām kurpēm. Kļuva bagāts, četrpadsmitgadīgai meitenei uztaisīja bērnu un par to viņam nekas. Kaut gan noilgums par tādām lietām nav. Viņš meiteni noglabāja ārzemēs. Neviens par to nesūdzējās. Pēc tam viņi apprecējās. Tagad viņai divi bērni. Tāds nu mums ir šis “draugs”,” stāstīja Dz. Ozoliņš.