Valsts policija: īstā manta nemaz nav nodota glabāšanā Rudolfam Meroni

Kriminālprocess pret Rudolfu Meroni izbeigts tāpēc, ka arestētās “patiesā labuma guvēja tiesības” trīs Latvijas akciju sabiedrībās – AS “Ventbunkers”, AS Kālija parks” un AS “Ventspils tirdzniecības osta” – nemaz nav nodotas glabāšanā nedz R. Meroni, nedz kādam citam – šo var izsecināt no Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldes (ONAP) galvenās inspektores Veronikas Čuprikas pieņemtā lēmuma anonimizētās kopijas, ko inspektore izsniedza Neatkarīgajai.
VALSTS POLICIJA, izrādās, dažos gadījumos varbūt var pat neklausīt nedz prokuratūrai, nedz tiesai. Jeb varbūt ir citādāk – Valsts policijai tiek uzticēts “netīrais darbs”, kuru negrib uzņemties nedz prokuratūra, nedz tiesa ©Romāns KOKŠAROVS, F64 Photo Agency

Bet pats galvenais - inspektore V. Čuprika secinājusi, ka “aresta uzlikšana “patiesā labuma guvēja tiesībām” neierobežo akcionāra tiesības rīkoties ar tam piederošajām akcijām”.

Čuprika: “Rudolf, rīkojies droši!”

Tādējādi arī ONAP inspektore faktiski apstiprina, ka ir noticis tas, par ko ilgus gadus brīdināja procesa dalībnieki t.s. Lemberga prāvā. Proti, “patiesā labuma guvēja tiesību” arests (nevis reālas mantas - akciju un kapitāla daļu - arests) ir blēdība, kas ļauj tai personai, kuru prokurors atzinis par mantas glabātāju, bez ierobežojumiem rīkoties ar arestēto mantu un tās miljonu līdzekļiem.

Respektīvi - it kā kaut kas ir arestēts, bet rīkoties ar to var. Arestētas kaut kādas nesaprotamas tiesības, bet mantas glabātājs drīkst rīkoties ar reāli bagātu Latvijas uzņēmumu aktīviem, līdzekļiem un mantu. Turklāt mantas glabātājs, pat pēc viņa atcelšanas no šī statusa, drīkst šīs tiesības nevienam neatdot.

Savukārt korupcijas riskus, kas no šīs situācijas nepārprotami izriet, atbildīgās amatpersonas pagaidām izliekas neredzam.

“Ne mūsu cūka, ne mūsu druva?”

Kā zināms, šeit aprakstītais kriminālprocess bija iemesls, kāpēc Rīgas apgabaltiesa pagājušā gada 17. augustā atcēla R. Meroni “no arestētās mantas glabātāja”.

Rīgas apgabaltiesas lēmuma motīvu daļā teikts, ka Valsts policija tiesu informējusi, - R. Meroni “ir persona, pret kuru uzsākts kriminālprocess” par, “iespējams, nelikumīgām darbībām ar arestēto mantu”. Tāpēc, “lai panāktu taisnīgu kriminālprocesuālo attiecību noregulējumu, tiesas kolēģijas ieskatā ir pamats atcelt Rudolfu Meroni no arestētās mantas glabātāja, jo visi iepriekš minētie apstākļi kopumā tiesas kolēģijai rada pamatotas šaubas par arestētās mantas glabātāja Rudolfa Meroni negodprātīgu rīcību ar arestēto mantu,” teikts tiesas lēmumā.

Tagad R. Meroni vairs nav “persona, pret kuru uzsākts kriminālprocess”. Neatkarīgā jau iepriekš vaicāja Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētājai tiesnesei Irīnai Jansonei, vai tad tagad nevajadzētu R. Meroni atjaunot arestētās mantas glabātāja statusu?

I. Jansone atbildēja, ka neko par to nezina - Valsts policija tiesu neesot informējusi par kriminālprocesa izbeigšanu. Turklāt tiesa šobrīd nekādus citus lēmumus pieņemt nedrīkstot, jo tiesa šobrīd tikai un vienīgi drīkstot rakstīt pilno spriedumu t.s. Lemberga lietā.

Respektīvi - visās iespējamās valsts institūcijās turpinās izlikšanās, ka “uz mums jau neattiecas” lemšana par arestēto mantu, kuras vērtība esot it kā pat 300 miljoni.

Drīkstēja ieķīlāt?

Lai saprastu, kā var interpretēt ONAP inspektores V. Čuprikas pieņemto lēmumu, jāatgādina, par ko tad tika uzsākts kriminālprocess pret R. Meroni.

AS “Latvijas naftas tranzīts” gada pārskatā norādīts, ka šai uzņēmējsabiedrībai par labu ir ieķīlāts noteikts daudzums AS “Ventbunkers”, AS “Kālija parks” un AS “Ventspils tirdzniecības osta” akciju. Tīri matemātiski var aprēķināt, ka ieķīlātas ir arī tās akcijas, attiecībā uz kurām bija uzlikts arests “patiesā labuma guvēju tiesībām”.

Konkrēti - varēja aprēķināt, ka AS “Ventbunkers” ieķīlājis 94,7% akciju, AS “Kālija parks” - 87,7% akciju un AS “Ventspils tirdzniecības osta” - 92,8% akciju.

Savukārt tas nepārprotami nozīmēja, ka ieķīlāta ir arī arestētā manta, jo “Ventbunkerā” arestēti 19,521%, “Kālija parkā” - 30,08%, bet “Ventspils tirdzniecības ostā” - 20,161% «patiesā labuma guvēja tiesību», kas izriet no īpašumtiesībām uz akcijām.

Attiecīgi lēmums par šā kriminālprocesa izbeigšanu nozīmē, ka, pēc ONAP inspektores domām (acīmredzot arī pēc uzraugošā prokurora domām), R. Meroni kontrolētie uzņēmumi drīkstēja ieķīlāt to akcijas, lai gan arestētās mantas glabātājam, par ko R. Meroni ar prokuroru Anda Mežsarga un Māra Urbāna svētību tika iecelts 2007. gada 17. decembrī, bija aizliegts arestēto mantu ieķīlāt.

Andis Mežsargs šobrīd jau ir izdienas pensijā, bet prokurors Māris Urbāns šobrīd ir valsts apsūdzības uzturētājs divos pret augstām valsts amatpersonām uzsāktos kriminālprocesos.

Fikcija fikcijas galā

Tādējādi kārtējā pietiekoši augsta tiesībsargu amatpersona ir atzinusi, ka Ģenerālprokuratūras prokurora Anda Mežsarga lēmums par aresta uzlikšanu “patiesā labuma guvēju tiesībām” ir fikcija, un fikcija ir arī Ģenerālprokuratūras prokurora Aivja Zalužinska apgalvojumi, ka notiesājoša sprieduma gadījumā Latvijas valsts varēs kļūt par attiecīga daudzuma akciju īpašnieci Latvijas lielajos uzņēmumos - tādos kā AS “Ventbunkers”, AS “Kālija parks”, AS “Ventspils tirdzniecības osta” u.c.

Tātad fikcija ir, piemēram, AS “Ventbunkers” (prokurors izmanto tieši šo piemēru, lai pamatotu, ka “viss ir kārtībā”) šādas “mantas” arestēšana (ieraksts Uzņēmumu reģistrā, kuru faktiski nav iespējams atstāstīt, bet, protams, var citēt un nokopēt):

1. Ar Ģenerālprokurtūras 23.01.2008. lēmumu Par aresta uzlikšanu mantai uzlikts arests Aivaram Lembergam, personas kods …, Anrijam Lembergam, personas kods … un Līgai Lembergai, personas kods … piederošajām 29,348% patiesā labuma guvēja tiesībām Akciju sabiedrība "Ventbunkers" (vienotais reģistrācijas Nr. 50003179321), kuras izriet no Yelverton Investments B.V. (nNr. 24279176), Aivaram Lembergam, Anrijam Lembergam un Līgai Lembergai piederošajām Akciju sabiedrības "Ventbunkers" akcijām. 2. Ar Ģenerālprokuratūras Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētās prokuratūras 02.07.2008. lēmumu par lēmumu par aresta uzlikšanu mantai atcelšanu daļā atcelts arests Līgai Lembergai, personas kods …, piederošajām 9,827% patiesā labuma guvēja tiesībām, t.sk., 65 akcijas, kuras pieder L.Lembergai kā fiziskai personai.

Tāpat fikcija ir prokurora A. Zalužinska iekšlietu ministram Sandim Ģirģenam pagājušā gada oktobrī sniegtais skaidrojums (šāda skaidrošanās bija nepieciešama, kad Rīgas apgabaltiesa pērn augustā pēkšņi atņēma arestēto mantu R. Meroni), ka “notiesājoša sprieduma gadījumā Latvijas valsts var kļūt par 19,56% AS “Ventbunkers” īpašnieci”, un ka “arestētās mantas kopējā vērtība ir būtiska, kā arī tai ir vērā ņemama ietekme uz Latvijas valsts tautsaimniecību kopumā”.

Proti, Latvijas valsts nekādi nevar kļūt par A. Zalužinska minētā daudzuma AS “Ventbunkers” akciju īpašnieci, jo attiecīgs daudzums AS “Ventbunkers” akciju ir ieķīlāts citam R. Meroni kontrolētam uzņēmumam, bet Valsts policijas ONAP inspektore šo ieķīlāšanu ir atzinusi par pilnīgi likumīgu darbību.

Žurnālistu tiesības - fikcija

Lai tiktu pie anonimizētā lēmuma par kriminālprocesa pret R. Meroni izbeigšanu, Neatkarīgā lūdza Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Pirmstiesas izmeklēšanas uzraudzības nodaļas virsprokurorei Viktorijai Opincānei izsniegt lēmuma kopiju un ļaut iepazīties ar izbeigtā kriminālprocesa materiāliem.

No Krimināltiesiskā departamenta Korupcijas apkarošanas koordinācijas nodaļas (tādas iepriekš nebija) prokurora Monvīda Zelča tika saņemta atbilde, ka Neatkarīgās iesniegums pārsūtīts “pēc piekritības” ONAP.

Savukārt ONAP inspektore V. Čuprika atsūtīja anonimizētā lēmuma kopiju, kurā “anonimizēts” ir pilnīgi viss (publicējam pilnībā), lai nevarētu saprast, vai tiešām inspektore kaut ko reālu vispār šajā lietā ir pētījusi. Tāpat V. Čuprika atsūtīja atteikumu žurnālistiem iepazīties ar izbeigtā kriminālprocesa materiāliem. Tas motivēts ar to, ka kriminālprocess izbeigts uz reabilitējošiem pamatiem, kā arī ar to, ka kriminālprocesa materiāli satur “profesionālo noslēpumu un komercnoslēpumu”.

Respektīvi - pirms dažiem gadiem dažu politiķu izreklamētā iespēja žurnālistiem iepazīties ar izbeigtu, bet sabiedriski svarīgu kriminālprocesu materiāliem ir acīmredzama fikcija.