Arī prokuratūra noraida Kristovska sūdzību t. s. "čekas stukača" lietā

Dienvidkurzemes prokuratūras prokurors Kaspars Didzis atstājis spēkā Saldus Kriminālpolicijas nodaļas priekšnieka Jāņa Ceļapītera lēmumu izbeigt kriminālprocesu pret Aivaru Lembergu par bijušā ārlietu un aizsardzības ministra, Eiroparlamenta deputāta, tagad opozīcijā esošā Ventspils pilsētas domes deputāta Ģirta Valda Kristovska nodēvēšanu par “čekas stukaču”.
Cīņā par krimināllietas uzsākšanu pret savu politisko oponentu Aivaru Lembergu Ģirts Valdis Kristovskis pagaidām pārliecinoši zaudē. Dienvidkurzemes prokuratūras prokurors lēmis atstāt spēkā Saldus Kriminālpolicijas nodaļas priekšnieka lēmumu neuzsākt krimināllietu pret A. Lembergu. Amatpersonas uzskata: ir pamats viedoklim, ka Ģ. V. Kristovskis sadarbojies ar “čeku” ©F64

Pamatojoties uz Ģ. V. Kristovka iesniegumu, 2020. gada 7. aprīlī Saldus Kriminālpolicijas nodaļā pret A. Lembergu tika uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 157. panta pazīmēm par neslavas celšanu, apzināti nepatiesu, otru personu apkaunojošu izdomājumu tīšu izplatīšanu.

Skarbi izteicieni

Par pamatu kriminālprocesa uzsākšanai bija ņemti Ģ. V. Kristovskim adresētie A. Lemberga izteikumi Ventspils pilsētas domes sēdēs laika posmā no 2019. gada 10. oktobra līdz 2020. gada 13. februārim. Cita starpā A. Lembergs esot Ģ. V. Kristovskim adresējis frāzes: “Zaglis tu esi!” “Nozagi valsts naudu!”, “Miljonus nozagi!”, “Labi, ka mēs pārvarējām tādu nodevēju pretdarbību Latvijas neatkarībai. Tas ir man prieks!”, “Tevi par čekas aģentu paņēma, par stukaču tevi paņēma Rubenis, kurators tavs. Rubenis kurators tev bija!”, “Rubenis tevi vadīja. Stukačs!” “Tu vēl tagad esi stukačs!”, “Tautas frontes kandidātus viņš saskaņoja ar čeku. Ar čeku saskaņoja! Kā stukačs studēji. Tevi Tautas frontē ielika čeka. Tāds ir mans uzskats”.

Publiski pieejama informācija

Izvērtējot Ģ. V. Kristovska sūdzību un lietas apstākļus, policists J. Ceļapīters secinājis, ka kriminālprocesā nav strīda par to, ka A. Lembergs būtu iepriekšminētos un citus izteikumus paudis. No lietas materiāliem izmeklētājs konstatējis, ka gan Ģ. V. Kristovskis, gan A. Lembergs ir pieredzējuši politiķi, kuri nereti mēdz publiski apmainīties ar asiem izteikumiem. Izmeklēšanā vērtēts, vai no A. Lemberga puses nav notikusi apzināti nepatiesu, otru personu apkaunojošu izdomājumu tīša izplatīšana, vai arī tā bijusi vienkārša viedokļa paušana. J. Ceļapīters secinājis, ka A. Lembergs paudis savu viedokli un šim viedoklim ir bijis pamats rasties, pateicoties publiski pieejamai informācijai, līdz ar ko nav notikusi apzināti nepatiesu apkaunojošu izdomājumu izplatīšana, tāpēc kriminālprocess ir izbeidzams.

Pats visu aprakstījis grāmatā “Pieskāriens”

Prokurors K. Didzis, vērtējot Ģ. V. Kristovska sūdzību par J. Ceļapītera lēmumu izbeigt kriminālprocesu, secinājis, ka Saldus Kriminālpolicijas nodaļas vadītāja lēmums bijis pamatots. “No lietas materiāliem ir pamats secināt, ka A. Lemberga izteicieni par Jums (t.i., Ģ. V. Kristovski) ir balstīti uz presē esošajām publikācijām par Jums, kā arī uz grāmatā “Pieskāriens” Jūsu paša aprakstītajiem faktiem par komunikāciju ar Latvijas PSR Valsts drošības komitejas darbiniekiem, tai skaitā ar A. Lemberga pieminēto Valsts drošības komitejas darbinieku A. Rubeni. Tādējādi A. Lemberga izteicieni par Jums ir vērtējami kā viņa paustais viedoklis un secinājumi, kuri balstīti uz publiskajā vidē pieejamo informāciju, nevis kā apzināta nepatiesu, apkaunojoši izdomājumu tīša izplatīšana. No Aivara Lemberga izteikumu satura secinām, ka Aivars Lembergs netieši norāda uz Jūsu saistību ar LPSR Valsts drošības komiteju, neprecizējot sadarbības saturu un apjomu. Kā jau iepriekš norādīju, šie A. Lemberga izteicieni ir vērtējami kā viņa viedoklis par konkrētiem faktiem, kurš balstīts uz publiskajā vidē pieejamo informāciju,” lēmumā par sūdzības noraidīšanu norādījis prokurors.

Kristovska darbības vērtējums

Pilnībā piekrītot J. Ceļapītera secinājumiem, K. Didzis savā lēmumā norādījis: “A. Lemberga Jums adresētie izteicieni ir lietoti, reaģējot uz Jūsu viedokli un iebildumiem par Ventspils pilsētas domē, kā arī konkrētajās sēdēs izskatāmiem darba kārtības jautājumiem, tā arī Ventspils pilsētas pašvaldībā notiekošajiem procesiem kopumā. Šie A. Lemberga izteicieni ir vērtējami kā Jūsu kā politiskā oponenta uzskatu un viedokļa nepieņemšana, tie uzskatāmi par A. Lemberga subjektīvo viedokli, kas veidojies, subjektīvi interpretējot publiskajā vidē pieejamo informāciju, tajā skaitā - Jūsu paša sniegto informāciju par komunikāciju ar Latvijas PSR Valsts drošības komitejas darbiniekiem, kā arī par Jūsu kā politiķa un sabiedriskā darbinieka darbību agrākā laika posmā un kā opozīcijas deputāta darbību Ventspils pilsētas pašvaldībā. Ņemot vērā iepriekš minēto, Aivara Lemberga lietotie izteicieni nav atzīstami kā apzināti nepatiesi, otru personu apkaunojoši izdomājumi (neslavu ceļoši), proti - tādi, kas veidotu Krimināllikuma 157. pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāvu. Turklāt, kā secināms no 2019. gada 18. oktobra Ventspils pilsētas domes sēdes audioieraksta satura, domes deputāti vienaldzīgi izturas pret Jūsu un Aivara Lemberga savstarpējām diskusijām un to laikā A. Lemberga Jums adresētajiem izteicieniem.”

Lēmumā norādīts, ka Ģ. V. Kristovskim ir tiesības to desmit dienu laikā pārsūdzēt amatā augstākam prokuroram.