Eksprokuroram Valentīnam Kokalim par krāpniecību nosacīts cietumsods

Kurzemes rajona tiesa eksprokuroru, miljonāru Valentīnu Kokali atzinusi par vainīgu krāpšanā un dokumentu viltošanā, par to piespriežot viņam divu gadu un astoņu mēnešu cietumsodu, brīvības atņemšanas sodu izpildot nosacīti un nosakot pārbaudes laiku uz trim gadiem.
Cietušais t.s. Lemberga prāvā Valentīns Kokalis pieķerts krāpniecībā un ticis pie nosacīta cietumsoda. Atbilstoši tiesas spriedumam, turpmākos trīs gadus eksprokuroram Valentīnam Kokalim jāuzvedas ļoti godīgi, pretējā gadījumā viņu aiztransportēs uz cietumu ©Edmunds Brencis/F64

Tiesa saīsināto spiedumu pasludināja šā gada 2. martā, dodot iespēju desmit dienu laikā pieprasīt pilno spriedumu, uz kā pamata iespējams to pārsūdzēt nākamajā instancē.

Parakstu viltošana

Saīsinātā spieduma aprakstošajā daļā tiesa norādījusi, ka V. Kokalis “mantkārīgu tieksmju dēļ izgatavoja pēc būtības nepatiesas ziņas saturošu dokumentu”. Tas bijis izlīgums, kur kreditora lomā norādīta zemnieku saimniecība “Ezernieki” (šobrīd SIA “Ezernieki agro”) direktora Pētera Pavļukova vārdā un pats Valentīns Kokalis, bet kā parādnieks norādīts lauksaimniecības kooperatīvā sabiedrība “Ēdoles Druvas” tās valdes priekšsēdētāja Edija Ozoliņa vārdā.

Atbilstīgi “Firmas.lv” datiem, SIA “Ezernieki agro” līdz 2016. gadam pilnībā piederēja V. Kokalim, bet tad par tās īpašnieku kļuva viņa dēls Jānis Kokalis. Savukārt Valentīns Kokalis joprojām ir šīs uzņēmējsabiedrības vienīgais valdes loceklis. SIA “Ezernieki agro” pieder arī 10% SIA “Kuldīgas metropole”, kuras 90% daļu pieder V. Kokalim.

Kā noskaidrots izmeklēšanā un nu jau arī pirmās instances tiesā, 2016. gada 19. augustā it kā noslēgto izlīgumu V. Kokalis parakstījis savā vārdā, kā arī “Pētera Pavļukova un Edija Ozoliņa vārdā, atdarinot viņu parakstus”, teikts spriedumā.

Viltotajā izlīgumā iekļauti nosacījumi, ka “Ēdoles Druvas” ir parādā “Ezernieki” un V. Kokalim 27 000 latu jeb 38 417,54 eiro ar samaksas termiņu ne vēlāk kā līdz 2016. gada 31. decembrim. Izlīguma nosacījumos iekļauts, ka “Ēdoles Druvas” ir pienākums maksāt “Ezernieki” un V. Kokalim 10% mēnesī par parāda summas izmantošanu. Tāpat viltotajā dokumentā iekļauts līgumsods 1% apmērā no neatmaksātās pamatsummas par katru nokavēto dienu un klauzula par jebkura civiltiesiskā strīda, kas varētu izrietēt no izlīguma, nodošanu izšķiršanai sabiedriskai organizācijai - “Kurzemes Reģionālajai šķīrējtiesai”.

Mantkārīgas tieksmes

Tiesa spriedumā V. Kokaļa krāpšanās epizodi aprakstījusi šādi: “Tādā veidā Valentīns Kokalis mantkārīgā nolūkā viltoja dokumentu, kas viņam kā fiziskai personai un kā zemnieku saimniecības “Ezernieki” patiesā labuma guvējam (kurš netiešā veidā īstenoja kontroli pār zemnieku saimniecību) dod tiesības pretendēt uz Izlīgumā norādītās naudas - parāda un procentu - saņemšanu no SIA “Ēdoles Druvas” un ir obligāti nepieciešams, lai vērstos ar prasību pret SIA “Ēdoles Druvas”.

Turpinot savu prettiesisko rīcību, Valentīns Kokalis, mantkārīgu tieksmju dēļ, lai iegūtu tiesības uz Izlīgumā norādītā parāda un procentu saņemšanu, izmantoja viltoto dokumentu, apzinoties, ka tas ir viltots.” Proti, 2016. gada 22. novembrī viltotais dokuments tika iesniegts “Kurzemes Reģionālajā šķīrējtiesā” ar prasību pret SIA “Ēdoles Druvas”. “Prasības pieteikums tika pamatots ar no viltotā Izlīguma izrietošajām saistībām, iesniedzot Kurzemes reģionālajai šķīrējtiesai, kas ir sabiedriska organizācija un izskata tai nodotos strīdus, pie notāra izgatavotu viltotā Izlīguma norakstu, uzdodot to par īstu. Tādā veidā Valentīns Kokalis mantkārīgā nolūkā izgatavoja viltotu dokumentu, kas dod tiesības pretendēt uz parāda un procentu saņemšanu un ir obligāti nepieciešams to saņemšanai,” teikts spriedumā.

Krāpniecība līdz galam neizdodas

Spriedumā arī teikts, ka V. Kokalis veicis “tiesību uz svešas mantas iegūšanu lielā apmērā ar viltu (krāpšanas) mēģinājumu”.

Kurzemes reģionālās šķīrējtiesas tiesnesis, “būdams maldināts”, lēmis piedzīt pamatparādu, lietojuma procentus, līgumsodu - kopā 80 676,82 eiro. Tāpat šķīrējtiesnesis lēmis no “Ēdoles Druvas” par labu “Ezernieki” piedzīt tiesvedības maksu 958,54 eiro, šķīrējtiesneša honorāru 640 eiro, kā arī samaksu par juridiskajiem pakalpojumiem - pavisam kopā 6479,70 eiro. Pavisam kopā V. Kokalim un viņa uzņēmumam tātad pietiesāti 87 156,61 eiro.

Tomēr “Ēdoles Druvas” šķīrējtiesas spriedumu labprātīgi nepildīja, bet 2017. gada 20. janvārī “Ēdoles Druvas” vērsās Valsts policijā ar iesniegumu par krāpniecību. Tika uzsākts kriminālprocess. Vienlaikus “Ēdoles Druvas” apstrīdēja viltoto izlīgumu civiltiesiskā kārtībā un uzvarēja šo tiesu.

Tādējādi

“Valentīnam Kokalim no viņa gribas neatkarīgu iemeslu dēļ krāpšanu neizdevās īstenot līdz galam”, teikts spriedumā.

Ja tiesas noteiktajā trīs gadu pārbaudes laikā V. Kokalis neizdarīs jaunu noziegumu, atbilstoši spriedumam, viņu cietumā neliks. Bet pēc sprieduma spēkā stāšanās V. Kokalim 10 dienu laikā būs jāpiesakās Valsts probācijas dienestā sprieduma izpildei.