Resursu centra pieredze: Pusaudžiem ļoti nepieciešams atbalsts

Arvien vairāk pusaudžu ar atkarības risku paši vēršas pēc palīdzības Pusaudžu resursu centrā, īpaši to varēja novērot pēc Covid-19 pandēmijas atceltajiem ierobežojumiem, kad centrs saņēma vislielāko palīdzības lūgumu skaitu.
22.10.2020. Inga Paparde
 
SAZIŅA. Centra speciālisti snieguši gandrīz 2000 konsultāciju, un pusaudži vērsušies pēc palīdzības no visas Latvijas ©Ģirts Ozoliņš/F64

Apzinoties lielo pieprasījumu pēc palīdzības, Pusaudžu resursu centrs pašlaik attīstīta jaunus pakalpojumus - gan pusaudžu grupas, kas sevi ir apliecinājušas kā efektīvas darbā ar jauniešiem, kuriem ir atkarību riski, trūkst sociālās prasmes, gan arī veido jaunas programmas, piemēram, pusaudžiem ar uzvedības traucējumiem vai jauniešiem, kuri tiek uzņemti audžuģimenēs.

Vairāk pusaudžu lūdz atbalstu

PIEPRASĪJUMS. Šogad ir vērojams liels pieprasījums pēc Pusaudžu resursu centra sniegtā pakalpojuma, un līdz 1. septembrim palīdzību centrā bija saņēmuši jau 206 pusaudži - 146 Rīgā un 60 Liepājā / Ģirts Ozoliņš/F64

Lai jaunieši ar atkarību risku laikus varētu saņemt uz pierādījumiem balstītu un profesionālu palīdzību, Bērnu slimnīcas fonds sadarbībā ar nozares speciālistiem 2018. gadā izveidoja Pusaudžu resursu centru. Ar Labklājības ministrijas atbalstu un finansējumu katru gadu Pusaudžu resursu centrā palīdzību var saņemt arvien vairāk jauniešu, kuri saskaras ar vielu vai procesu pārmērīgu lietošanu. 2018. gadā programmas ietvaros palīdzību saņēma 58 jaunieši, bet 2019. gadā programmā tika uzņemti jau 217 pusaudži, no kuriem 30 jaunieši atbalstu saņēma pirmajā reģionālajā filiālē Liepājā.

Arī šogad ir vērojams vēl lielāks pieprasījums pēc Pusaudžu resursu centra sniegtā pakalpojuma, un līdz 1. septembrim palīdzību centrā bija saņēmuši jau 206 pusaudži - 146 Rīgā un 60 Liepājā, savukārt

gaidīšanas rindā uz Pusaudžu resursu centra pakalpojumu šogad augustā bija pat vairāk nekā 100 jaunieši.

Arvien biežāk pēc palīdzības Pusaudžu resursu centrā vēršas paši pusaudži. Jo īpaši to varēja novērot pēc Covid-19 pandēmijas atceltajiem ierobežojumiem, kad centrs saņēma vislielāko palīdzības lūgumu skaitu ‒ 36 jaunieši paši sazinājās, lai varētu saņemt speciālistu palīdzību.

Palīdzība - bez maksas

BĒRNU slimnīcas fonda vadītāja Liene Dambiņa uzsver valsts budžeta līdzfinansējuma nozīmību pusaudžu konsultācijām ‒ tas padara atbalstu pieejamu, jo daudzām ģimenēm nav iespēju apmaksāt konsultācijas / Kaspars Krafts/F64

Pusaudžu resursu centra idejas autora ‒ Bērnu slimnīcas fonda vadītāja Liene Dambiņa stāsta, ka centra pakalpojumi apzināti ir veidoti, lai veicinātu tā pieejamību, jo ir svarīgi pusaudzim atbalstu sniegt laikus un tādā formātā, kas iedrošina vērsties pēc palīdzības. Pieejamību nodrošina vispirms tas, ka šis pakalpojums ir bez maksas (Labklājības ministrijas finansējums). “Tas ir ļoti svarīgi, jo speciālista konsultācijas, īpaši tad, ja tās nepieciešams saņemt ilgākā laika periodā, daudzi, pat ļoti atbalstoši vecāk nevar finansiāli atļauties,” norāda Liene Dambiņa. “Centrā nav nepieciešams ārsta vai kāda dienesta nosūtījums, ikviens pusaudzis vai viņa vecāks var vērsties pie mums pēc palīdzības brīdī, kad problēma ir aktuāla.” Nepieciešamība pēc šāda veida atbalsta un atsauksmes par centra darbu, kā rezultātā vecāki un arī paši pusaudži iesaka centra pakalpojumus saviem draugiem un paziņām, rada ļoti lielu pieprasījumu. Septembrī vien centrs saņēma 115 palīdzības pieteikumus, un pieredze rāda, ka rudenī un ziemā strauji pieaug nepieciešamība pēc speciālistu atbalsta. “Tāpēc valsts budžeta finansējums ir ļoti būtisks, un ceru, ka nākamajā gadā mēs jau atkal varēsim spert soli uz priekšu, gan palielinot reģionālo centru skaitu, gan attīstot resursu centra pakalpojumu Rīgā,” saka L. Dambiņa.

No šāgada sākuma speciālisti (psihologi, mentori, sociālie darbinieki, psihiatri un psihoterapeiti, pusaudžu narkologs, sporta treneris un citi) ir snieguši 1831 konsultāciju, šajā laika posmā ir saņemti 724 lūgumi (vēstules e-pastā, zvani, īsziņas, sarakste “Whatsapp” un “Facebook”), kur tiek jautāts pēc palīdzības, atbalsta informācijas. Daudzi lūgumi ir saņemti no pilsētām, kur pašlaik nav pieejams resursu centra pakalpojums, visbiežāk no Ķekavas novada, Siguldas, Jūrmalas, Mārupes novada, Jelgavas, Cēsīm, Ogres, Olaines, Salaspils un Ikšķiles. Lūgumi pēc palīdzības ir saņemti arī no jauniešiem, Latvijas pilsoņiem, kuri dzīvo ārpus Latvijas, piemēram, Islandē, Francijā, Norvēģijā, arī Marokā un Malaizijā.

Sarežģīts vecums, bet var palīdzēt

ATBALSTS. Bērnu psihiatrs Ņikita Bezborodovs norāda, ka pusaudžu un jauniešu vecums ir viens no kritiskākajiem periodiem cilvēka attīstībā un pusaudžiem ir ļoti nepieciešams savlaicīgs atbalsts / Kaspars Krafts/F64

Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Psihiatrijas klīnikas vadītājs, Pusaudžu resursu centra attīstības vadītājs, bērnu psihiatrs Ņikita Bezborodovs atgādina, ka pusaudžu un jauniešu vecums ir viens no kritiskākiem periodiem cilvēka attīstībā: “Tas ir periods, kurā daudzu bioloģisku, psiholoģisku un sociāli kulturālu faktoru ietekmē strauji pieaug dažādi ar psihisko veselību un sociālo labklājību saistītie riski, piemēram, atkarību izraisošo vielu lietošana; augsta riska, agresīva uzvedība, emocionālie traucējumi, bet tas ir arī periods, kurā, sniedzot kvalitatīvu un savlaicīgu atbalstu, mums ir vislielākās iespējas šos riskus novērst un ļaut jauniešiem šo sarežģīto savas dzīves laiku pārdzīvot bez paliekošām negatīvām sekām.”

Resursu centrs plānojis attīstīt pakalpojumus, faktiski veidojot to par “vienas pieturas” centru, kur sabiedrībā balstītu psiholoģisku un sociālo palīdzību varētu saņemt jaunieši ar visa veida psihiskām, uzvedības un attīstības grūtībām. Ņ. Bezborodovs uzsver: lai šī palīdzība būtu vienlīdz pieejama visiem Latvijas jauniešiem, nepieciešams attīstīt reģionālus centrus - sākot ar pieturas punktiem katrā plānošanas reģionā.

KĀ SAZINĀTIES AR PUSAUDŽU RESURSU CENTRU

Lai vērstos pēc palīdzības, zvaniet vai sazinieties ar Pusaudžu resursu centru:

pa tālruni + 371 29164747 vai e-pastā info@pusaudzim.lv