2022. g. otrās grupas invalīdus atbrīvo no pacientu iemaksām, bet visus seniorus – vēl ne

Vairākas pacientu grupas ir atbrīvotas no pacientu līdzmaksājumiem, saņemot valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus. No šī gada pacienta iemaksas un līdzmaksājumi vairs nav jāveic arī cilvēkiem ar otro invaliditātes grupu, tomēr joprojām pacientu iemaksas ir jāmaksā senioriem.
VIZĪTE. Pacientiem ar 2. invaliditātes grupu no šī gada vairs nav jāmaksā pacienta līdzmaksājumi ne par vizīti pie ārsta, ne par izmeklējumu veikšanu ©Dmitrijs SUĻŽICS, F64 Photo Agency

Jaunais gads atnesis arī citas izmaiņas veselības aprūpē, un daudzas no tām izcīnījuši paši pacienti.

Kam ir un kam nav jāmaksā

No 2022. gada ieviesti vairāki uzlabojumi valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanā un pieejamībā. Divas jaunas iedzīvotāju grupas turpmāk ir atbrīvotas no pacientu līdzmaksājumu veikšanas, Neatkarīgā noskaidroja Nacionālajā veselības dienestā. Viena no šīm iedzīvotāju grupām ir cilvēki ar otrās grupas invaliditāti. Turpmāk šie cilvēki, nonākot pacienta lomā, būs atbrīvoti no pacienta līdzmaksājumu veikšanas, saņemot valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, piemēram, apmeklējot ģimenes ārstu vai ārstus speciālistus, veicot izmeklējumus, operācijas un saņemot citu medicīnisku palīdzību. Iepriekš šāds atbrīvojums attiecās tikai uz pacientiem ar pirmās grupas invaliditāti.

Jāatgādina, ka šis uzlabojums nemaz nav nācis viegli un bijis daudz diskusiju, vai likumā paredzēt atbrīvojumu no pacienta iemaksu veikšanas vienai iedzīvotāju grupai, tajā pašā laikā, piemēram, atstājot pienākumu veikt līdzmaksājumus cilvēkiem ar trešo invaliditātes grupu. Lēmums tika pieņemts, izvērtējot dažādus faktorus, tostarp šāda lēmuma finansiālo ietekmi uz veselības budžetu.

Pacientu līdzmaksājumi, skatot tos atsevišķi kā vienu iemaksu, iespējams, nav lieli, tomēr iedzīvotājiem, kuriem regulāri un bieži jāsaņem veselības aprūpes pakalpojumi, kopumā sanāk būtisku daļu no saviem ieņēmumiem tērēt, maksājot par valsts garantēto veselības aprūpi.

Piemēram, pacienta līdzmaksājums pie ģimenes ārsta ir divi eiro, līdzmaksājums par ārstēšanos dienas stacionārā - septiņi eiro par katru dienu, slimnīcā - desmit eiro par katru dienu. Līdzmaksājumi par dažādiem izmeklējumiem no diviem līdz pat 35 eiro.

Daļai senioru jāmaksā, turklāt pilna maksa

Latvijas pensionāru federācija cīnījusies par to, lai no pacientu līdzmaksājumiem būtu atbrīvoti visi seniori, taču šis priekšlikums nav guvis atsaucību. Turklāt noteikumos joprojām ir saglabāta norma, kas seniorus sadala pēc vecuma divās daļās (nevis pēc ienākumiem - kuri var, tie maksā vairāk, kuri nevar samaksāt - ir atbrīvoti vai maksā mazāk). Seniori līdz 65 gadu vecumam par ģimenes ārsta konsultāciju maksā līdzmaksājumā divus eiro - tāpat kā ikviens cits Latvijas iedzīvotājs, savukārt seniori no 65 gadu vecuma - uz pusi mazāk jeb vienu eiro. Par citiem veselības aprūpes pakalpojumiem senioriem jāmaksā tikpat, cik ikvienam iedzīvotājam. Izņēmums ir seniori, kuriem mazo pensiju dēļ ir noteikts trūcīgas personas statuss.

Neatkarīgā rakstīja, ka 65 gadu slieksnis, lai noteiktu dažādus līdzmaksājuma apmērus, tika izvēlēts, ņemot vērā šī lēmuma finansiālo ietekmi (proti, visiem, kuri sasnieguši pensionēšanās vecumu, uzreiz nebija iespējams samazināt pacienta iemaksas), kā arī, kā to toreiz skaidroja Veselības ministrijā, ar skatu nākotnē, kad pensionēšanās vecums visā Latvijā būs 65 gadi. Pašlaik tas ir 64 gadi un trīs mēneši.

Uzlabo situāciju vēža pacientiem

Pacienta līdzmaksājumi no šī gada nav jāveic arī gadījumā, ja pacientam ir nozīmēti izmeklējumi pēc vēža skrīninga jeb profilaktiskajām pārbaudēm, kas ir pieejamas iedzīvotājiem noteiktos vecumos. Valsts apmaksātā vēža skrīninga programma ietver dzemdes kakla vēža un krūts vēža skrīningu (saņemot uzaicinājuma vēstuli), zarnu vēža skrīningu un prostatas vēža skrīningu. Iedzīvotāji, kuriem pēc skrīninga (kas ir valsts apmaksāts) būs nepieciešamas papildu pārbaudes, pacienta līdzmaksājumi no šī gada nav jāmaksā.

Nacionālā veselības dienesta speciāliste Evija Štālberga pastāstīja, ka šogad ir vēl vairāki uzlabojumi vēža pacientiem. Viens no tiem ir tā sauktais dzeltenais koridors. Tas izveidots pacientiem ar ļaundabīgo audzēju recidīviem jeb slimības atkārtošanos pēc izveseļošanās vai izveseļošanās periodā.

“Dzeltenā koridora ietvaros ārstu konsultācijas, diagnostiskie izmeklējumi un citi valsts apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi saistībā ar recidīvu tagad tiks sniegti ārpus kopējās pacientu rindas, desmit dienu laikā,”

stāsta E. Štālberga. Tas notiks līdzīgi kā zaļajā koridorā, kad ir aizdomas par saslimšanu ar vēzi. Pakalpojumi paātrinātā kārtībā tiek sniegti ar ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījumu.

Tāpat no 2022. gada pacientiem ar ļaundabīgo audzēju diagnozēm tādi prioritāri pakalpojumi kā ultrasonogrāfija, endoskopija, magnētiskā rezonanse, rehabilitācija, traumatoloģija, hematoloģija un citi dienas stacionārā tiks sniegti ārpus kopējās pacientu gaidīšanas rindas. “Ārstniecības iestādēm par šiem pakalpojumiem tiks maksāts virs kvotas, tāpēc laiks līdz nepieciešamā pakalpojuma saņemšanai būtiski samazināsies,” uzsvēra Evija Štālberga.

Beidzot apmaksās krūts implantus pēc vēža operācijas

No šī gada tiek apmaksāta krūšu implantu ievietošana sievietēm pēc ļaundabīga audzēja operācijas ar krūšu rekonstrukciju. Šis bija jautājums, kura risināšanu aktualizēja nevalstiskās organizācijas, vācot iedzīvotāju parakstus, kam sekoja vairākas nopietnas diskusijas Saeimā, līdz Nacionālais veselības dienests problēmu atrisināja.

Vēl līdz pagājušā gada beigām Latvijā onkoloģijas pacientēm pēc krūts noņemšanas operācijas valsts apmaksāja operāciju, bet par implantu, ko ievietot vienas vai abu zaudēto krūšu vietā, sievietei bija jāmaksā pašai. Pacientes aktualizēja šo jautājumu un panāca, ka tomēr arī implanti tiktu apmaksāti no valsts budžeta līdzekļiem.

INFORMĀCIJA par visiem pacientu līdzmaksājumiem ir atrodama Nacionālā veselības dienesta mājaslapā vmnvd.gov.lv / Rūta Kalmuka/F64

Nacionālais veselības dienests vērš uzmanību, ka šis pakalpojums ir pieejams gan tām sievietēm, kurām ir atklāts ļaundabīgs audzējs, gan pacientēm, kurām ārstēšana jau noslēgusies un ir veicama implantu ievietošana. Šādas operācijas nodrošina divas slimnīcas Rīgā un divas reģionālās slimnīcas - Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, Liepājas reģionālā slimnīca un Daugavpils reģionālā slimnīca. Par operācijas veikšanas iespējām jākonsultējas ar savu ārstējošo ārstu vai vēršoties kādā no šīm slimnīcām.

***

Pacientu līdzmaksājumi

No pacientu līdzmaksājumiem (iemaksām) ir atbrīvoti:

cilvēki ar 1. un 2. grupas invaliditāti

trūcīgās personas (uzrādot atbilstošu izziņu)

politiski represētās personas

bērni līdz 18 gadu vecumam

pacienti, saņemot pakalpojumus, ja tie ir nepieciešami pēc valsts vēža skrīninga pārbaužu veikšanas

Samazināti pacienta līdzmaksājumi ir senioriem no 65 gadu vecuma ģimenes ārsta apmeklējumam 1 eiro (citiem 2 eiro)

Viss no līdzmaksājumiem atbrīvoto grupu saraksts pieejams Nacionālā veselības dienesta mājaslapā vmnvd.gov.lv