Kompensāciju pēc vakcīnas varēs atteikt, ja nepierādīs kaitējumu veselībai

Maksimālā kompensācija Covid-19 vakcīnu blakusparādību izraisīta veselības kaitējuma gadījumos varētu būt lielāka par 100 000 eiro, liecina Veselības ministrijas izstrādātā kārtība šo kompensāciju izvērtēšanai.
KOMPENSĀCIJU varēs pieteikt, ņemot vērā virkni noteikumu, un viens no tiem būs: cilvēks pret Covid-19 ir vakcinējies Latvijā ar Eiropā reģistrētu vakcīnu ©Dmitrijs SUĻŽICS, F64 Photo Agency

Dokuments nodots sabiedriskajai apspriešanai, un no tā izriet arī, ka kompensāciju varēs atteikt, ja netiks konstatēta ziņotās blakusparādības iespējamā cēloņsakarība ar Covid-19 vakcīnu.

Jāpierāda smags vai vidēji smags kaitējums

Veselības ministrija izstrādājusi un nodevusi sabiedriskajai apspriešanai dokumentu, kur noteikta kārtība kompensācijas piešķiršanai gadījumos, kad Covid-19 vakcīnas blakusparādību dēļ cilvēkam radies smags vai vidēji smags kaitējums veselībai vai dzīvībai. No Veselības ministrijas dokumenta izriet, ka smaga vai vidēji smaga kaitējuma veselībai vai dzīvībai gadījumā, ko izraisījušas Covid-19 vakcīnas blakusparādības, varēs pieprasīt kompensāciju. Tostarp paredzēts kompensēt ārstēšanās izdevumus, kas radušies, lai novērstu vai mazinātu Covid-19 vakcīnas blakusparādību dēļ nodarītā kaitējuma veselībai sekas.

Veselības ministrijai šāda kārtība bija jāizstrādā saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu, kurā pagājušā gada beigās Saeima veica izmaiņas, lai šādas kompensācijas vispār paredzētu, un noteica Ministru kabinetu par atbildīgo, lai tiktu izstrādāta precīza kārtība, kā iedzīvotāji var pieteikties kompensācijai un kā aprēķinās tās apmēru. Pašlaik plānots, ka jaunā kārtība varētu stāties spēkā šā gada 1. maijā, bet tas vēl jāapstiprina valdībai.

Kompensācija, ja vakcīna saņemta Latvijā

Lēmumu par kompensācijas piešķiršanu pieņems Zāļu valsts aģentūra, kur būs jāiesniedz kompensācijas pieprasījuma iesniegums. “Neatkarīgā” rakstīja, ka Zāļu valsts aģentūra nelabprāt vēlējās uzņemties šos pienākumus, jo uzskatīja, ka tādā veidā veidosies interešu konflikts, jo aģentūra strādā ar vakcinācijas blakusparādību analīzi, savukārt Veselības ministrija uzskata, ka tieši tāpēc Zāļu valsts aģentūrai jākļūst par šī procesa galveno organizatoru.

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas pārvaldības likumu kompensācijai varēs pieteikties ne vēlāk kā divu gadu laikā no kaitējuma atklāšanas dienas, taču ne vēlāk kā triju gadu laikā no vakcinācijas dienas.

Kompensāciju varēs pieprasīt tie cilvēki, kuri vakcīnu saņēmuši Latvijā ar Eiropas Zāļu aģentūrā reģistrētu vakcīnu un veselībai vai dzīvībai nodarītais kaitējums ir tieši saistīts ar vakcīnas izraisītu blakusparādību,

kas norādīta vakcīnu aprakstā, kā rezultātā radušies paliekoši vai ilgstoši veselības traucējumi, kuru dēļ pacienta pašaprūpe un funkcionalitāte nav atjaunojusies 26 nedēļu laikā.

Pacienta nāves gadījumā kompensācijas prasījuma iesniegumu varēs iesniegt pacienta mantinieks. Savukārt pieprasījumus par nepilngadīgām personām vai rīcībnespējīgām personām varēs iesniegt šo personu likumiskie pārstāvji.

Lai iesniegtu kompensācijas pieprasījumu, būs jāaizpilda iesnieguma forma un jāpievieno ārstniecības personas slēdziens par iespējamo cēloņsakarību ar Covid-19 vakcīnas izraisīto blakusparādību un pacienta veselībai vai dzīvībai nodarīto kaitējumu, kā arī medicīniskie dokumenti, kas to apliecina.

Maksimālais apmērs līdz 142 000 eiro

Iespējamā kompensācija par veselībai nodarīto kaitējumu pēc vakcinācijas tiks aprēķināta pēc formulas maksimālā kaitējuma smaguma apmēra noteikšanai un izmantojot konkrētus pakāpju koeficientus atkarībā no individuālās situācijas. Maksimālais kompensācijas apmērs ir noteikts tāds pats, kāds tas ir kaitējuma gadījumā, kas nodarīts, ārstējoties slimnīcā, proti 142 290 eiro.

Saprast, kā šo kompensācijas apmēru aprēķinās, var palīdzēt piemērs. Pacientam pēc Covid-19 vakcīnas ir konstatēta vakcīnas aprakstā esoša blakusparādība, kuras sekas ir sirds mazspēja (kaitējuma smagums šajā gadījumā ir noteikts līdz 80 procentiem). Pacientam iepriekš tika diagnosticēta viena hroniska slimība, kā arī pacients nebija līdzestīgs savā veselības aprūpē, kas izpaudās kā savlaicīga nevēršanās pie ārsta ar sūdzībām par veselības pasliktināšanos (arī šo ņems vērā, nosakot kompensāciju). Savukārt kaitējuma smagums ir novērtēts kā smags. Izmantojot speciālu formulu, tiek izrēķināts, ka kaitējuma smaguma apmērs šajā gadījumā ir 24 procenti. Tālāk izmantojot otro formulu, izrēķināts, ka izmaksājamās atlīdzības apmērs būs 34 149 eiro.

Kompensāciju varēs atteikt

Svarīgs punkts jaunajā kārtībā ir par to, kā tiks pieņemti lēmumi par atteikšanu izmaksāt kompensāciju. To varēs atteikt vairākos gadījumos, piemēram, ja nebūs iesniegts ziņojums par Covid-19 vakcīnas iespējamu zāļu blakusparādību, ja ziņojumā norādītā iespējamā zāļu blakusparādība nav iekļauta lietotās Covid-19 vakcīnas zāļu aprakstā, ja nebūs pievienoti medicīniskie dokumenti un ārstniecības personas slēdziens, kas apliecina pacienta veselībai vai dzīvībai nodarīto smago vai vidēji smago kaitējumu, ja nebūs iesniegta visa nepieciešamā informācija. Tāpat

atteikums varētu būt gadījumā, ja netiks iesniegts patologanatomiskās izmeklēšanas protokols vai miruša cilvēka tiesu medicīnas eksperta atzinums pacienta nāves gadījumā.

Vēl kompensāciju nerēķinās, ja persona nav vakcinēta Latvijā ar Covid-19 vakcīnu, kura reģistrēta Eiropā, kā arī - ļoti svarīgs punkts - atteiks, ja kaitējums pacienta veselībai vai dzīvībai nebūs tieši saistīts ar Covid-19 vakcīnas izraisītu blakusparādību, vai arī - ja konstatētais kaitējums veselībai vai dzīvībai nav klasificējams kā smags vai vidēji smags.

Prognoze: pacientu interese varētu būt liela

Līdz šim Latvijā kompensācijas mehānisms bija paredzēts tikai par ārstniecības procesā pacienta veselībai vai dzīvībai nodarītu kaitējumu, proti, par kaitējumu, kuru ar savu darbību vai bezdarbību nodarījušas ārstniecības iestādē strādājošās ārstniecības personas vai radījuši apstākļi ārstniecības laikā, un tas tika kompensēts no Ārstniecības riska fonda. Vakcinācijas pret Covid-19 blakņu gadījumā kompensācijas paredzēts izmaksāt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

Veselības ministrijā atzīst, ka šobrīd grūti prognozēt, cik iesniegumu pacienti par kaitējumu veselībai iesniegs, taču, ņemot vērā publiski izskanējušo informāciju, ka šādas kompensācijas būs, ministrija pieļauj, ka cilvēku aktivitāte būs liela.

***

UZZIŅA

Kā Veselības ministrija definē kaitējumu, kas radies pēc vakcinācijas pret Covid-19 ?

Smags kaitējums - paliekoši veselības traucējumi, ko radījis kāda orgāna vai tā funkcijas zaudējums, izraisot neatgriezeniskas pašaprūpes, funkcionalitātes, darbspēju un dzīves kvalitātes zudumu

Vidēji smags kaitējums - ilgstoši veselības traucējumi, ko radījis kāda orgāna vai tā funkcijas zaudējums, daļēji ierobežojot pašaprūpi, funkcionalitāti, darbspējas un dzīves kvalitāti

Saņemtie blakusparādību ziņojumi pēc vakcinācijas pret Covid-19

Līdz 2021. gada 31. decembrim saņemti 3045 ziņojumi, no tiem 667 noteikti kā būtiski

Saņemti 43 blakusparādību ziņojumi, kuros sniegta informācija par letāliem gadījumiem, kas ir notikuši vairāku dienu un vairāku mēnešu laikā pēc vakcinācijas

No 43 ziņojumiem 22 gadījumu vērtēšana ir noslēgta. 21 gadījumā vērtēšana turpinās, jo ir pieprasīti autopsijas rezultāti un cita informācija

Līdz šim nav apstiprināts neviens letāls gadījums, kas būtu ticami saistīts ar vakcīnas pret Covid-19 saņemšanu

Avots: Veselības ministrija, Zāļu valsts aģentūra